Přeskočit navigaci

Azure Maps

Jednoduchá a bezpečná rozhraní API pro umístění poskytují geoprostorový kontext pro data.

Rozhraní API pro geoprostorové služby, které se bezproblémově integrují s ostatními nástroji a službami Azure, umožňuje do vašich aplikací přidat funkce map, hledání umístění, plánování trasy a provozu.

Vytváření aplikací pracujících s polohou v Azure

Hledat

Vytvořte aplikace, které poskytují podrobné informace o bodu zájmu (POI, Point of Interest), včetně kontaktních informací a provozní doby, zvýraznění místa na mapě a navigační pokyny pro příslušnou adresu. Můžete hledat firmy podle názvu nebo kategorie nebo najít ty, které jsou nejblíž.

Provoz

Vyvíjejte řešení mobility, která zkracují dobu cesty a umožňují vyhnout se dopravním kolapsům. Zajistíte si několik alternativních tras, jak objet dopravní zácpy, přehledné informace o tom, jak dlouhá je náhradní trasa a kolik času na ni budete potřebovat, a také rychlejší cestu ve špičce.

Mapy

Rozhraní API javascriptových ovládacích prvků Mapa a Render API umožňují integrovat do vašich řešení zřetelné a dobře čitelné mapy. Mapy se aktualizují dynamicky ć vaši zákazníci získávají neustále aktualizované informace.

Plánování tras

Zajistěte vašim řešením možnost navigace nejkratší nebo nejrychlejší trasou ( i do několika cílů najednou) nebo poskytněte specializované trasy pro chodce, cyklisty nebo komerční vozidla. Využijte k optimálnímu výpočtu tras sofistikované funkce, jako jsou izochrony, maticové směrování a hromadné směrování.

Geokódování

Vytvářejte aplikace, které převádějí zeměpisnou šířku a délky na běžnou adresu a naopak. Pomocí těchto informací můžete zajistit, že se zákazníci, zboží i řidiči dostanou včas do cíle.

Časová pásma

Podívejte se, kolik hodin je jinde na světě. Vyberte umístění a zjistěte časové pásmo, posun oproti koordinovanému světovému času (UTC) a nejnovější informace o použití letního času.

IP to Location Preview

Využijte možnost vyhledat zemi podle IP adresy. Podle umístění uživatele můžete přizpůsobit obsah a služby a můžete získat přehled o zeměpisném rozmístění zákazníků.

Pokročilé funkce Preview

Nasazujte rozsáhlá podniková řešení a klíčové aplikace s využitím dávkových služeb a pokročilé geoprostorové analýzy.

See it in action

Routing:

We were unable to find the address you provided, please try another one

Address field is empty, please enter an address

Remove


Please set the time to be a future date

Truck parameters:

Search for a point of interest:


We were unable to find the address you provided, please try another one

Address field is empty, please enter an address

Limit by travel time:

Mode of transportation:

Truck parameters:

ETA:

Travel time:

Travel distance:

Couldn't find a route with the selected configuration. Please adjust the address or time and try again.

No results found, please enter another address or choose another point of interest.

Azure Maps is not available in your region, please visit our region availability page to learn more.

There was an error processing your request, please try again in about a minute.

Zvýšení produktivity zajištěním kontextu pro data

Při vývoji řešení mobility a IoT pracujících s polohou přidáváte ke svým datům geografický kontext – vše od podrobných informací o bodech zájmu (POI), plánování tras a trasování až po zeměpisné souřadnice adresy. Geoprostorové informace umožňují vašim zákazníkům získat přehled o aktuální situaci, například je upozorní na místa dopravních nehod pro zajištění včasných dodávek. Řidiči nákladních vozů získají specializované výsledky plánování tras, které berou v úvahu omezení související s hmotností, výškou i nebezpečnými materiály.

Aktualizace vašich aplikací a zařízení prostřednictvím dynamických informací

Vaše data o provozu budou patřit k těm nejpřesnějších. Jedinečná datová struktura služby Azure Maps znamená, že se vaše mapy aktualizují rychle. Podrobné informace o toku provozu a trasách se automaticky aktualizují v závislosti na tom, co se právě děje, a to v zemích celého světa.

Víc než jenom geografické souřadnice

Vytvářejte aplikace, řešení a zařízení IoT, které shromažďují data specifická pro potřeby vašich zákazníků a reagují na ně. Například správci vozového parku u taxislužeb nebo expedičních společností mohou využít možnosti hledání a IoT současně a směrovat propojená vozidla s podporou GPS na specifické body zájmu s využitím funkce hledání firem. Zkušenosti zákazníků jsou lepší a balíčky i lidé se rychleji dostanou na místo určení.

Použití Azure Maps se známými nástroji a službami

Vytvářejte vaše řešení pracující s polohou v prostředí, které vám zajistí bezproblémový vývoj. Rozhraní API javascriptových ovládacích prvků Mapa usnadňují integraci možností map do vašich aplikací. Využijte skriptování pro načtení vektorových dlaždic nebo rozhraní Render API pro vykreslování obrázků rastrových map. Do svých aplikací pracujících s polohou můžete snadno integrovat další nástroje, jako jsou Power BI, SQL Database a Stream Analytics. A můžete také využít výhod zabezpečení a škálování, které poskytuje Azure – aplikace můžete nasadit kdykoli a kdekoli.

Související produkty a služby

Azure SQL Database

Spravovaná relační databáze SQL jako služba

Azure IoT Hub

Připojte, monitorujte a spravujte miliardy prostředků IoT.

Azure IoT Edge

Rozšíření inteligentních cloudových funkcí a analýz do hraničních zařízení

Azure Time Series Insights

Zkoumání a analýzy dat časových řad ze zařízení IoT

Databáze Azure Cosmos

Globálně distribuovaná databázová služba pro libovolné škálování

Vyzkoušet Azure Maps zdarma