Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Bezpečnost obsahu Azure AI

Pomocí AI můžete sledovat textový a obrazový obsah z hlediska zabezpečení.

Monitorování obsahu pomocí pokročilých jazykových a vizuálních modelů s využitím AI

Azure AI Content Safety je platforma pro moderování obsahu, která využívá umělou inteligenci k zajištění bezpečnosti obsahu. Pomocí výkonných modelů umělé inteligence, které rychle a efektivně rozpoznávají urážlivý nebo nevhodný obsah v textu a obrázcích, můžete vytvářet lepší online prostředí pro všechny.

Video container

Jazykové modely analyzují vícejazyčné krátké i dlouhé texty s porozuměním kontextu a sémantiky,

Modely zpracování obrazu rozpoznávají obrázky a objekty na obrázcích s využitím nejmodernější technologie Florence

Klasifikátory obsahu využívající AI identifikují sexuální, násilný, nenávistný a sebepoškozovací obsah s vysokou úrovní členitosti

Skóre závažnosti moderování obsahu označují úroveň rizika obsahu na stupnici od nízké po vysokou

Rozhodujte o moderování obsahu s jistotou

Používejte pokročilé jazykové a vizuální modely k přesnému rozpoznávání nebezpečného nebo nevhodného obsahu a automaticky přiřazujte skóre závažnosti v reálném čase. Umožněte firmě kontrolovat a upřednostňovat označené položky a přijímat informovaná opatření.

Zlepšete zabezpečení uživatelů a značky napříč jazyky

Podpora zabezpečení značky a zákazníků v globálním prostředí. Vícejazyčné funkce Azure AI Content Safety umožňují moderování obsahu v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, portugalštině, italštině a čínštině.

Odpovědné využití umělé inteligence

Stanovte zodpovědné postupy AI monitorováním obsahu generovaného uživateli i umělou inteligencí. Azure OpenAI Service a GitHub Copilot se spoléhají na Azure AI Content Safety k filtrování obsahu v uživatelských požadavcích a odpovědích, čímž zajistí, že modely AI jsou používány zodpovědně a pro zamýšlené účely.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Flexibilní ceny podle využití

Ceny za Bezpečnost obsahu Azure AI vycházejí z modelu spotřeby s průběžnými platbami.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici přes 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Nejčastější dotazy

  • Azure OpenAI Service využívá Azure AI Content Safety jako systém správy obsahu, který funguje spolu s hlavními modely pro filtrování obsahu. Tento systém funguje tak, že vstupní žádost i umělou inteligencí generovaný obsah prochází souborem klasifikačních modelů, jejichž cílem je odhalit zneužití.

  • S využitím základního modelu Florence a funkcí filtrování obsahu Azure AI Content Safety dokáže Azure AI Vision identifikovat, jestli obrázek vyvolává klasifikaci nenávisti, sexuálního násilí nebo sebepoškozování.

  • Na úrovni Standard nebo S1 existují dva typy rozhraní API. Pro textové rozhraní API se služba účtuje podle množství textových záznamů odeslaných do služby. Pro rozhraní API pro obrázky se služba účtuje podle počtu obrázků odeslaných do služby. 

  • Textový záznam ve vrstvě S1 obsahuje až 1 000 znaků měřených body kódu Unicode. Pokud je textový vstup do rozhraní Content Safety API delší než 1 000 znaků, počítá se jako jeden textový záznam pro každou jednotku o délce 1 000 znaků. Pokud například textový vstup odeslaný do rozhraní API obsahuje 7 500 znaků, bude se počítat jako osm textových záznamů. Pokud textový vstup odeslaný do rozhraní API obsahuje 500 znaků, bude se počítat jako jeden textový záznam. 

  • Využití se zastaví, pokud se dosáhne limitu transakcí na úrovni Free. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat překročení limitu.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušet Azure zdarma