Ceny za Azure Site Recovery

Automatická replikace pomůže chránit služby.

Azure Site Recovery přispívá k ochraně důležitých služeb tím, že koordinuje automatickou replikaci do sekundárního umístění a obnovení chráněných instancí z tohoto umístění.

Podrobnosti o cenách

Azure Site Recovery se účtuje na základě počtu chráněných instancí. Každá instance chráněná Azure Site Recovery je prvních 31 dní zadarmo, jak je uvedeno dole.

Cena za prvních 31 dní Cena po prvních 31 dnech
Azure Site Recovery na webech vlastněných zákazníky Free $-/za měsíc a chráněnou instanci
Azure Site Recovery na Azure Free $-/za měsíc a chráněnou instanci
Azure Site Recovery mezi oblastmi Azure se účtuje stejnou sazbou jako Azure Site Recovery do Azure.

Azure Site Recovery se účtuje v jednotkách, které odpovídají průměrnému dennímu počtu chráněných instancí za měsíc. Pokud jste třeba v první polovině měsíce stabilně chránili 20 instancí a ve druhé polovině měsíce žádné, je průměrný denní počet chráněných instancí v tomto měsíci 10.

Podpora a SLA

Nejčastější dotazy

 • Každá instance chráněná Azure Site Recovery je prvních 31 dní ochrany zadarmo. Od 32. dne dál se ochrana instance účtuje podle sazeb uvedených nahoře.

 • Ano, nevadí, jak dlouho používáte Azure Site Recovery. U chráněných instancí se neúčtují žádné poplatky za Azure Site Recovery za prvních 31 dní. Pokud jste třeba posledních 6 měsíců chránili 10 instancí a připojíte k Azure Site Recovery 11. instanci, nebudete prvních 31 dní platit za 11. instanci žádné poplatky za Azure Site Recovery. Za prvních 10 instancí se dál budou účtovat poplatky za Azure Site Recovery, protože jsou chráněné déle než 31 dní.

 • Ano, i když je Azure Site Recovery během prvních 31 dní chráněné instance zadarmo, můžou se vám účtovat poplatky za Azure Storage, transakce úložiště a přenosy dat. U obnoveného virtuálního počítače se můžou účtovat taky poplatky za výpočty Azure.

 • Při používání služby Site Recovery se vám budou účtovat poplatky za licence Site Recovery, úložiště Azure, transakce úložiště a přenos odchozích dat.

  Licence Site Recovery je pro jednu chráněnou instanci, kde instancí je virtuální počítač nebo fyzický server.

  • Pokud se disk virtuálního počítače replikuje do standardního účtu úložiště, poplatek za Azure Storage je za využití úložiště. Pokud zdrojový disk má například velikost 1 TB a využije se 400 GB úložiště, Site Recovery vytvoří v Azure virtuální pevný disk s 1 TB, ale účtuje se 400 GB úložiště (plus místo v úložišti využité pro protokoly replikace).
  • Pokud se disk virtuálního počítače If replikuje do účtu úložiště typu Premium, poplatek za Azure Storage je za velikost zřízeného úložiště zaokrouhleného na nejbližší možnost disku úložiště úrovně Premium. Pokud zdrojový disk má například velikost 50 GB, Site Recovery vytvoří v Azure disk 50 GB a Azure ho namapuje na nejbližší disk úložiště úrovně Premium (P10). Náklady se vypočtou pro P10, a nikoli pro velikost disku (50 GB). Další informace. Pokud používáte Storage úrovně Premium, vyžaduje se také účet úložiště úrovně Standard pro protokolování replikace a za místo v úložišti úrovně Standard pro tyto protokoly se také účtuje.
  • Disky se vytvoří až při testovacím převzetí služeb při selhání nebo při převzetí služeb při selhání. Ve stavu replikace se účtují poplatky za úložiště v kategorii Objekt blob stránky a disk podle cenové kalkulačky pro Storage. Tyto poplatky vycházejí z typu úložiště (Premium nebo Standard) a typu redundance dat, včetně LRS, GRS, RA-GRS a dalších možností.
  • Pokud je vybraná možnost použití spravovaných disků při převzetí služeb při selhání, po převzetí služeb při selhání nebo testovacím převzetí služeb při selhání se účtují poplatky za spravované disky. Během replikace se poplatky za spravované disky neúčtují. V průběhu replikace se účtují poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky. Tyto poplatky vycházejí z typu úložiště (Premium nebo Standard) a typu redundance dat (LRS, GRS, RA-GRS a další).

   Příklad: Virtuální počítač, který se replikuje na úložiště úrovně Premium se 128GB diskem s operačním systémem a 500GB datovým diskem:

   1. Během replikace: Účtují se poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky pro velikosti disků úložiště úrovně Premium P10 a P20. Velikost replikovaných disků (128 GB a 500 GB) se pro účely fakturace zaokrouhlí na nejbližší velikost nespravovaného disku Premium – P10 (128 GB) a P20 (512 GB). Použije se také standardní účet úložiště pro protokolování rozdílových změn během replikace. Účtují se také poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky, a to na základě velikosti úložiště úrovně Standard využitého pro tyto protokoly.
   2. Během testovacího převzetí služeb při selhání nebo po převzetí služeb při selhání na spravované disky: Účtují se poplatky za spravované disky úrovně Premium velikosti P10 a P20.

   Příklad: Virtuální počítač, který se replikuje na úložiště úrovně Standard s 32GB diskem s operačním systémem a 250GB datovým diskem:

   1. Během replikace: Účtují se poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky pro úložiště úrovně Standard.
   2. Během testovacího převzetí služeb při selhání nebo po převzetí služeb při selhání na spravované disky: Účtují se poplatky za spravované disky úrovně Standard velikosti S4 (32 GB) a S15 (256 GB). Jak vidíte, velikost disků (32 GB a 250 GB) se zaokrouhlila na nejbližší velikost spravovaného disku úrovně Standard – S4 (32 GB) a S15 (256 GB).
  • Pokud možnost použití spravovaných disků při převzetí služeb při selhání není vybraná, po převzetí služeb při selhání se účtují poplatky za úložiště v kategorii Nespravované disky a objekty blob stránky podle cenové kalkulačky pro Storage. Tyto poplatky vycházejí z typu úložiště (Premium nebo Standard) a typu redundance dat, včetně LRS, GRS, RA-GRS a dalších možností.
  • Transakce úložiště se účtují během pravidelné replikace a pro běžné operace virtuálních počítačů po převzetí služeb při selhání nebo testovacím převzetí služeb při selhání. Tyto poplatky jsou ale zanedbatelné.

  Náklady se také účtují při testovacím převzetí služeb při selhání, kdy se účtuje za virtuální počítače, úložiště, přenosy a transakce úložiště.

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure vám pomůže využít vaše licence v místním prostředí i cloudu na maximum. Umožňuje využít vaše licence na Windows Server s programem Software Assurance pro virtuální počítače se základní výpočetní sazbou. Výsledkem jsou úspory ve výši 40 % i víc napříč všemi oblastmi Azure. Využijte zvýhodněné hybridní využití při migraci serverů Windows do Azure. Další informace.

 • Přečtěte si nejčastější dotazy k Azure Site Recovery.

  Licencování serverových produktů Microsoftu pro zotavení po havárii

  Je důležité si uvědomit, že při obnovení instance chráněné službou Azure Site Recovery do lokality pro obnovení musí být software spuštěný uvnitř této chráněné instance také odpovídajícím způsobem licencován. Koncový zákazník musí licencovat následující serverové produkty Microsoft, a to v závislosti na vybrané lokalitě pro obnovení.

  Místní* Vyhrazený hardware poskytovatele služeb Sdílený hardware poskytovatele služeb Azure
  Windows Server
  • Plně licencované servery nebo
  • Licence koncového zákazníka prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance
  • Poskytovatel služeb je poskytuje prostřednictvím smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).
  • Licence koncového zákazníka prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance (například vyhrazený outsourcing)
  • Poskytovatel služeb je poskytuje prostřednictvím smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).
  • Azure Site Recovery nyní umožňuje využít zvýhodněné hybridní využití při migraci serverů Windows do Azure. Další informace.
  Ostatní servery Microsoftu (SQL, Exchange, SharePoint atd.)
  • Plně licencované servery nebo
  • Licence koncového zákazníka prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance
  • Poskytovatel služeb je poskytuje prostřednictvím smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).
  • Licence koncového zákazníka prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance (například vyhrazený outsourcing)
  • Poskytovatel služeb je poskytuje prostřednictvím smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).
  • Výhoda Disaster Recovery programu Software Assurance se vztahuje na serverové produkty Microsoftu chráněné pomocí Azure Site Recovery. Tato změna byla provedena v užívacích právech k produktu (PUR) z roku 2015.

  *Termín místní je možné použít k označení prostředí koncového zákazníka i poskytovatele služeb za předpokladu, že je pro jejich vlastní použití a neprodává se dál.

 • Servery musí být plně licencované s licencemi na Windows Server. Pokud zákazník má aktivní krytí Software Assurance pro Windows Server v primární lokalitě, může v sekundární lokalitě prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance nasadit Windows Server jenom pro účely zotavení po havárii v neprodukčním prostředí. To, zda využití ze strany zákazníka splňuje kritéria výhody Disaster Recovery programu Software Assurance, zjistíte v příslušných užívacích právech k produktu (PUR).

 • Tyto servery je možné licencovat prostřednictvím samostatných licencí v sekundární lokalitě nebo prostřednictvím výhody Disaster Recovery programu Software Assurance, pokud na ni zákazník má nárok.

 • Windows Server byste měli licencovat prostřednictvím vaší smlouvy SPLA (Services Provider License Agreement).

 • Windows Server je možné licencovat prostřednictvím smlouvy SPLA nebo prostřednictvím licence koncového uživatele, pokud mají nárok na výhodu Disaster Recovery programu Software Assurance.

 • Tyto serverové produkty byste měli licencovat prostřednictvím smlouvy SPLA na stejném základě, na kterém jsou servery ve smlouvě SPLA normálně licencované (vázané na jádro, vázané na uživatele atd.).

 • Tyto servery je možné licencovat prostřednictvím smlouvy SPLA nebo prostřednictvím licence koncového uživatele, pokud mají nárok na výhodu Disaster Recovery programu Software Assurance.

 • Zvýhodněné hybridní využití Azure se vztahuje na všechny zákazníky s aktivním programem Software Assurance a je možné ho aktivovat v Azure bez ohledu na to, jak se Azure získává (smlouva Enterprise, Cloud Solution Provider a další).

 • License Mobility a Zvýhodněné hybridní využití Azure vyžadují Software Assurance, a proto se nevztahují na SPLA. Poskytovatel služeb by měl odkazovat na smluvní podmínky ve svých smlouvách SPLA.

 • Výhoda Disaster Recovery programu Software Assurance se vztahuje na serverové produkty Microsoftu chráněné pomocí Azure Site Recovery. Tato změna byla provedena v užívacích právech k produktu z ledna 2015.

 • Pokud zákazník používá Azure Site Recovery k migraci serverových produktů Microsoftu (například SQL Serveru) od poskytovatele služeb do Azure, potřebuje mít vlastní Software Assurance a použít License Mobility.

 • Ano, testovací obnovení jsou omezená na krátká období testování zotavení po havárii v průběhu jednoho týdne jednou za 90 dnů.

 • Na replikaci Azure Site Recovery pro SQL Server se vztahuje výhoda Disaster Recovery programu Software Assurance, a to pro všechny scénáře Azure Site Recovery (zotavení po havárii z místního prostředí do Azure nebo zotavení po havárii IaaS napříč oblastmi Azure).

  Použití ostatních technologií vysoké dostupnosti pro SQL Server, jako je například clustering s podporou převzetí služeb při selhání, nebo technologií replikace, jako jsou skupiny dostupnosti SQL Always On, zrcadlení databází nebo přesouvání protokolu, je vázané následujícími licenčními pokyny pro SQL Server – na první pasivní instanci databáze (obvykle pro místní vysokou dostupnost) se vztahuje licence Software Assurance primární databáze. Všechny další pasivní instance databáze (pro zotavení po havárii, řekněme ve vzdáleném místním datovém centru nebo v libovolném cloudu) vyžadují další licence na SQL Server. Pokud primární instance SQL je na vyhrazeném hardwaru, na první pasivní instanci se vztahuje licence Software Assurance na vyhrazeném hardwaru, a nikoli na sdíleném hardwaru. Pokud primární instance SQL je na sdíleném hardwaru, první pasivní instance na sdíleném hardwaru je pokrytá. Přečtěte si příručku k licencování SQL Serveru s dalšími informacemi.

 • Azure má řadu certifikací pro provozování řešení SAP v Azure. Platí to pro platformu aktuální (NetWeaver) i nové generace (HANA). Certifikace vydávané SAPem jsou založené na kombinaci Business Application (produkt SAP), hostovaného operačního systému a systémů správy relačních databází. Další informace. Další informace najdete v poznámkách na webu SAP Support Portal.

 • Oracle poskytuje mobilitu licencí pro zákazníky, kteří chtějí provozovat software Oracle v Microsoft Azure. Další informace najdete v tématu věnovaném licencování softwaru Oracle v cloudovém výpočetním prostředí. Partnerství Oraclu s Microsoftem umožňuje zákazníkům nasadit software Oracle ve veřejných a privátních cloudech Microsoftu s jistotou certifikace a podpory od Oraclu. Podrobnosti najdete v dokumentu věnovaném licencování pro obnovení dat Oracle.

 • Další informace nejdete v licenčních podmínkách aplikace jiného výrobce.

 • Azure nepodporuje trvalé adresy MAC, a proto software s modelem licencování založeným na MAC nejde použít pro migraci místního prostředí do Azure ani pro zotavení po havárii.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Site Recovery

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma