Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Termíny cloud computingu

migrace aplikací

Proces přesunu aplikací z jednoho výpočetního prostředí do jiného, často jako součást strategie přechodu na cloud. Organizace můžou migrovat své aplikace z místních serverů do cloudu i z jednoho cloudu do druhého. Získejte další informace.

modernizace aplikací

Aktualizování starších aplikací, procesů a správy dat pomocí technologií cloud computingu. Modernizace může organizacím pomoct zlepšit výkon IT, zlepšit prostředí pro zákazníky a zaměstnance a urychlit uvádění nových nabídek a aktualizací na trh. Získejte další informace.

umělá inteligence (AI)

Schopnost počítačového systému napodobit lidskou inteligenci. Pomocí matematiky a logiky počítačový systém simuluje způsob, jakým se lidé učí z nových informací a rozhodují se. Získejte další informace.

umělá inteligence (AI) vs. strojové učení (ML)

„Inteligentní“ počítače využívají umělou inteligenci k tomu, aby zpracovávaly informace podobně jako lidé a samostatně plnily úkoly. Strojové učení – které je aplikací umělé inteligence – využívá algoritmy, které umožňují počítačovým systémům učit se bez lidských pokynů a rozvíjet vlastní inteligenci. Získejte další informace.

analýza velkých objemů dat

Zahrnuje nástroje, systémy a aplikace, které společnosti používají ke shromažďování, zpracování a získávání poznatků z rozsáhlých vysokorychlostních datových sad. Tyto komplexní datové sady pochází z různých zdrojů včetně internetu, e-mailů, sociálních sítí a chytrých zařízení. Získejte další informace.

nástroje pro obchodní analýzu

Nástroje, které extrahují data z obchodních systémů a integrují je do úložiště, jako je třeba datový sklad, kde se dají analyzovat. Analytické nástroje můžou být různé, od tabulek se statistickými funkcemi až po důmyslné nástroje pro prediktivní modelování a dolování dat. Získejte další informace.

ukládání do mezipaměti

Proces ukládání důležitých dat do dočasné paměti rychleji a efektivněji, než jak tomu je u konvenčně uložených dat. Ukládání do mezipaměti pomáhá optimalizovat náklady na databáze, zlepšit propustnost, snížit latenci a zvýšit výkon aplikací. Získejte další informace.

cloud

Metafora pro globální počítačovou síť vzdálených serverů, na kterých se spouští aplikace, ukládají data a které poskytují obsah a služby. Cloud umožňuje přístup k datům online ze zařízení s přístupem k internetu, nikoli výhradně z místních počítačů. Získejte další informace.

cloud bursting

Konfigurace mezi privátním a veřejným cloudem pro správu poptávky po cloudových prostředcích. Pokud se využívá 100 procent kapacity prostředku v privátním cloudu, přebývající provoz se směruje do veřejného cloudu s využitím cloud burstingu. Získejte další informace.

cloud computing

Model dodávání výpočetních prostředků, ve kterém jsou různé servery, aplikace, data a další prostředky integrované a poskytované jako služba přes internet. Prostředky se často virtualizují a uživatelé obvykle platí jenom za služby, které používají. Získejte další informace.

typy cloud computingu

Ačkoli existuje mnoho typů cloud computingu, mezi tři neoblíbenější patří SaaS (software-as-a-service) pro webové aplikace, IaaS (infrastructure-as-a-service) pro internetový přístup k úložištím a výpočetním prostředkům a PaaS (platform-as-a-service), který vývojářům poskytuje nástroje pro tvorbu a hostování webových aplikací. Získejte další informace.

cloudová infrastruktura

Hardwarové a softwarové komponenty používané k poskytování služeb cloud computingu prostřednictvím internetu. Mezi tyto komponenty patří servery, úložiště, síťová zařízení a virtualizační technologie. Získejte další informace.

migrace do cloudu

Proces přesunu některých nebo veškerých firemních prostředků do jednoho nebo více umístění v cloudu. Přestože migrace do cloudu často zahrnuje přesun prostředků z místních umístění na servery poskytovatele cloudových služeb, může zahrnovat i přesun prostředků mezi cloudy. Získejte další informace.

výhody migrace do cloudu

Migrace do cloudu má spoustu výhod. Patří mezi ně optimalizace nákladů na IT, větší flexibilita a škálovatelnost, lepší zabezpečení a dodržování předpisů, lepší provozní kontinuita a zjednodušená správa a monitorování zdrojů. Získejte další informace.

poskytovatel cloudu

Společnost třetí strany, která nabízí služby a prostředky cloud computingu, obvykle na bázi platby za použití. Mezi známé poskytovatele cloudových služeb patří Microsoft Azure, Google Cloud Platform a Amazon Web Services. Získejte další informace.

poskytovatel cloudových služeb

Společnost, která poskytuje služby cloudové platformy, infrastruktury, aplikací nebo úložišť, obvykle za poplatek. Získejte další informace.

cloudové úložiště

Skupiny počítačů v síti, které spolupracují při zpracování velkých úloh, jako je třeba analýza obrovských datových sad nebo modelování počasí. Cloud computing umožňuje využívat rozsáhlé počítačové gridy na konkrétní časová období a pro konkrétní účely. Uživatel tak zaplatí jenom za svoje využití a ušetří čas i náklady, které by musel vynaložit na nákup a nasazení potřebných prostředků vlastními silami. Získejte další informace.

počítačové mřížky

Služba, která umožňuje ukládat data, přistupovat k nim a spravovat je na externím úložišti spravovaném třetí stranou. Cloudové úložné systémy jsou obvykle škálovatelné podle potřeb jednotlivce nebo organizace. Získejte další informace

počítačové zpracování obrazu

Forma umělé inteligence, která napodobuje způsob, jakým lidé vidí, chápou a rozpoznávají obrázky. Počítačové zpracování obrazu využívá algoritmy a automatizace, které počítačům umožňují identifikovat a interpretovat osoby a objekty, které se objevují na obrázcích a ve videích. Získejte další informace.

kontejner

Jednotka softwaru, která seskupuje kód aplikace s konfiguračními soubory, knihovnami a závislostmi, které potřebuje k tomu, aby ji bylo možné spouštět. Kontejnery umožňují IT týmům nasazovat aplikace v různých prostředích s minimálními úpravami. Získejte další informace.

řízení dat

Organizace, které se k zajištění obchodního růstu spoléhají na data, potřebují strategii pro jejich efektivní a účinnou správu. Řízení dat označuje jedinečné procesy, zásady a standardy, které organizace používá k zajištění zabezpečení, ochrany soukromí a přesnosti svých dat. Získejte další informace.

integrace dat

Proces spojování a konsolidace dat z několika různých zdrojů do jednoho systému s jednotným zobrazením. Získejte další informace.

datové jezero

Typ úložiště dat, které zachycuje relační i nerelační data z různých zdrojů. Na rozdíl od datového skladu, který může uchovávat pouze strukturovaná data, může datové jezero kromě strukturovaných dat uchovávat i částečně strukturovaná a nestrukturovaná data. Získejte další informace.

migrace dat

Přenos dat z jednoho umístění úložiště, například z místního serveru, do jiného umístění, například na server poskytovatele cloudových služeb. Migrace dat zahrnuje výběr, přípravu, extrakci a přenos dat z jednoho systému počítačového úložiště do jiného. Získejte další informace.

datoví vědci

Vědci, kteří využívají technologické, matematické, obchodní a komunikační znalosti k získávání cenných informací z velkých datových sad. Datoví vědci používají velké objemy dat k odhalování vzorů, vytváření predikcí a vytváření strategií v mnoha různých odvětvích. Získejte další informace.

datový sklad

Centrální úložiště strukturovaných a částečně strukturovaných dat, která se používají k vytváření sestav a k analýze. Informace lze do datového skladu odesílat z různých zdrojů včetně pokladních/prodejních systémů, aplikací a relačních databází. Získejte další informace.

zabezpečení databází

Procesy, nástroje a kontrolní mechanismy, které organizace používají k zabezpečení a ochraně svých databází před hrozbami a bezpečnostními riziky. Zabezpečení databáze chrání samotnou databázi, systémy pro správu databáze, fyzické a virtuální servery a síťovou infrastrukturu. Získejte další informace.

horizontální dělení databází

Typ dělení, který umožňuje rozdělit velkou databázi na menší databáze, které umožňují rychlejší a snadnější správu napříč servery. Získejte další informace.

databáze

V nejširší definici je databáze kolekce informací, které spolu souvisejí. V oblasti počítačových věd se databází rozumí kolekce dat uložených v počítačovém systému. Nejzákladnější typy databází jsou relační a nerelační databáze. Získejte další informace.

hluboké učení

Typ strojového učení, při kterém umělé neuronové sítě zpracovávají, učí se a rozhodují na základě nestrukturovaných dat. Často se používá k analýze velkých a složitých datových sad, k plnění nelineárních úloh a k rychlejším a přesnějším reakcím na vstupy, než co by dokázali lidé. Získejte další informace.

DevOps

Spojení lidí, procesů a technologie, jehož cílem je umožnit průběžné doručování kvalitních produktů a služeb zákazníkům. Praktické uplatnění DevOps přináší spojení vývojářských a provozních týmů za účelem rychlejšího doručování softwaru a zajištění lepšího zabezpečení a spolehlivosti produktů. Získejte další informace.

hraniční architektura

Technologie, která umožňuje zařízením Internetu věcí (IoT) zpracovávat data na „hranici“ sítě, a to buď samotným zařízením, nebo místním serverem. To zlepšuje dobu odezvy na vzdálených zařízeních a umožňuje firmám získat včasnější přehledy z dat zařízení. Získejte další informace.

elastický computing

Schopnost dynamicky zřizovat prostředky pro počítačové zpracování, paměť a úložiště a rušit jejich zřízení s cílem splnit měnící se požadavky. Uživatel si přitom nemusí dělat starosti s plánováním kapacity a technickými pracemi při využití ve špičce. Získejte další informace.

rozpoznání obličeje

Technologie identifikace osob, která se spoléhá na optickou analýzu obrázků. Rozpoznání obličeje lze používat k identifikaci, seskupování a ověřování obličejů. Získejte další informace.

gridová architektura

Služba využívající skupinu propojených počítačů v síti, které spolupracují jako virtuální superpočítač a provádí rozsáhlé nebo na data náročné úlohy. Získejte další informace.

hybridní cloud computing

Typ výpočetního prostředí, kde jsou místní datacentra kombinována s produkty a službami cloud computingu za účelem modernizace starších prostředků. To firmám umožňuje zlepšit výkon IT, optimalizovat náklady a okamžitě navyšovat nebo snižovat kapacitu. Získejte další informace.

infrastruktura jako služba (IaaS)

Virtualizované počítačové prostředí poskytované poskytovatelem cloudových služeb jako služba přes internet. Infrastruktura může zahrnovat servery, síťové vybavení a software. Získejte další informace.

Internet věcí (IoT)

Internet věcí neboli IoT označuje vybavení, stroje, produkty a zařízení, které jsou připojené ke cloudu a jsou nakonfigurované pro shromažďování a bezpečný přenos dat. Internet věcí (IoT) pomáhá v mnoha odvětvích analyzovat data a na jejich základě dělat informovaná rozhodnutí v reálném čase. Získejte další informace.

Programovací jazyk Java

Multiplatformní, objektově orientovaný programovací jazyk, který se používá pro aplikace, operační systémy chytrých telefonů, podnikový software a mnoho známých programů na miliardách zařízení po celém světě. Získejte další informace.

Java Spring Boot

Rozšíření pro Spring (opensourcová architektura pro webové aplikace založená na Javě), které pomáhá zjednodušit vývoj aplikací v Javě. Získejte další informace.

Kubernetes

Opensourcový orchestrační software, který pomáhá nasazovat, spravovat a škálovat kontejnery. Získejte další informace

Kubernetes vs. Docker

Docker je opensourcová technologie a formát kontejnerových souborů pro automatizaci nasazení aplikací v kontejnerech. Kubernetes je opensourcový software pro orchestraci, který poskytuje rozhraní API pro řízení toho, jak a kde se kontejnery spouštějí. Ačkoli panuje mylná představa, že si musíte vybrat mezi Kubernetes a Dockerem, obvykle spolu dobře spolupracují. Získejte další informace

strojové učení

Proces využívání matematických modelů pro predikování výsledků místo spoléhání se na sadu instrukcí. Strojové učení funguje tak, že identifikuje vzory v rámci dat, sestavuje analytický model a používá ho pro predikce a rozhodování. Tento proces se tím, že větší zkušenosti mohou zvyšovat přesnost, podobá způsobu, jakým se učí lidé. Získejte další informace.

algoritmy strojového učení

Pomáhají odborníkům na data identifikovat vzory v sadách dat. Algoritmy strojového učení se vybírají na základě očekávaného výsledku – predikce hodnot, identifikace anomálií, hledání struktur nebo určování kategorií – a obvykle se dělí podle toho, jestli se používají k učení pod dohledem, k učení bez dohledu nebo zpětnovazebnímu učení. Získejte další informace.

Microsoft Azure

Cloudová platforma společnosti Microsoft s rozsáhlou kolekcí produktů a služeb, které vám pomůžou uvádět do života nová řešení. Azure umožňuje vytváření, nasazování a správu aplikací napříč více cloudy a místním i hraničním prostředím. Získejte další informace.

middleware

Software, který je mezi operačním systémem a aplikací, která je v něm spuštěná. Middleware umožňuje komunikaci a správu dat pro distribuované aplikace. Mezi příklady patří webové servery, aplikační servery a systémy pro správu obsahu (CMS). Získejte další informace.

vývoj mobilních aplikací

Všechny procesy související s vývojem, kódováním a vydáním mobilní aplikace pro použití na přenosných elektronických zařízeních, jako jsou smartphony, tablety, přenosné počítače, elektronické čtečky, chytré hodinky a přenosné herní konzole. Získejte další informace.

multicloud

Multicloud je praxe využívání služeb více poskytovatelů cloudu k optimalizaci výkonu úloh, zvýšení flexibility a zmírnění rizik spojených se závislostí na jednom dodavateli. Získejte další informace.

Databáze NoSQL

Databáze NoSQL, označované také jako nerelační, NoSQL DB nebo non-SQL, využívají flexibilní datové modely, které se nespoléhají na pevné schéma jako relační (SQL) databáze, a poskytují tak efektivní a škálovatelné úložiště schopné zpracovávat velké objemy rychle se měnících nestrukturovaných dat.  Získejte další informace

opensourcové strojové učení

Strojové učení umožňuje algoritmům a statistickým modelům v různých technologiích zlepšovat výkonnost, když jsou vystaveny většímu množství dat. Stále více společností začalo zveřejňovat algoritmy strojového učení a softwarové knihovny, což dává vývojářům možnost experimentovat s opensourcovými projekty strojového učení. Toto experimentování vedlo k rychlému růstu a vývoji frameworků a knihoven pro strojové učení. Získejte další informace

platforma jako služba (PaaS)

Výpočetní platforma (operační systém a jiné služby) poskytovaná jako služba přes internet poskytovatelem cloudových služeb, jako je Azure. Příkladem PaaS je prostředí pro vývoj aplikací, k odběru kterého se můžete přihlásit a začít ho hned používat. Získejte další informace.

PostgreSQL

Opensourcová relační databáze, která je oblíbená u vývojářů a správců kvůli své flexibilitě a integritě. PostgreSQL se používá v celé řadě oblastí včetně finančních služeb, výroby, maloobchodu a logistiky. Získejte další informace.

privátní cloud

Služby cloud computingu nabízené přes internet nebo privátní interní síť pouze vybraným uživatelům, a nikoli veřejnosti. Získejte další informace.

privátní, veřejné a hybridní cloudy

Veřejný cloud využívá cloudové prostředky, které vlastní a provozuje externí poskytovatel služeb (třetí strana), zatímco privátní cloud je využíván výhradně jednou organizací. Hybridní cloud kombinuje místní infrastrukturu (nebo privátní cloud) s veřejným cloudem. Získejte další informace.

veřejný cloud

Služby cloud computingu nabízené přes internet externím poskytovatelem (třetí stranou) a které jsou dostupné každému, kdo si je chce koupit. Získejte další informace.

kvantové výpočty

Použití kvantové mechaniky ke spouštění výpočtů na specializovaném hardwaru. Kvantové počítače využívají při výpočtech prvky kvantové fyziky včetně superpozice, provázanosti a kvantové interference. Získejte další informace.

qubit

Základní jednotka informace v kvantových výpočtech. Zatímco klasický binární bit může představovat pouze jednu binární hodnotu, například 1 nebo 0, qubit (označovaný také jako kvantový bit) může představovat hodnotu 0 nebo 1 nebo libovolný poměr 0 a 1 v superpozici obou stavů. Získejte další informace.

relační databáze

Efektivní, flexibilní typ databáze, který ukládá a organizuje datové body s definovanými relacemi pro rychlý přístup. Data jsou uspořádána do tabulek, které obsahují informace o jednotlivých entitách a zobrazují předdefinované kategorie jako řádky a sloupce. Získejte další informace.

škálování na více instancí vs. vertikální navýšení kapacity

Vertikální škálování (vertikální navýšení kapacity) umožňuje podle potřeby zvýšit nebo snížit výpočetní výkon nebo velikost databází. Horizontální škálování (škálování na více instancí) zahrnuje přidání dalších databází nebo rozdělení velké databáze na menší uzly s využitím přístupu oddělování dat označovaného jako sharding (horizontální dělení). Získejte další informace.

bezserverová architektura

Model výpočetního prostředí, ve kterém poskytovatel cloudu zřizuje a spravuje servery. Umožňuje vývojářům strávit více času sestavováním aplikací a méně času správou infrastruktury. Získejte další informace.

software jako služba (SaaS)

Aplikace poskytovaná přes internet poskytovatelem softwaru. Tato aplikace se nemusí kupovat, instalovat ani spouštět na počítačích uživatelů, ale funguje v cloudu. Získejte další informace.

Databáze SQL

Relační databáze, které uchovávají kolekce tabulek a organizují strukturované soubory dat ve formátu sloupců a řádků. Databáze SQL se vytvářejí pomocí programovacího jazyka zvaného strukturovaný dotazovací jazyk (SQL). Získejte další informace

infrastruktura virtuálních klientů (VDI)

IT infrastruktura, která umožňuje přístup k počítačovým systémům téměř z jakéhokoli zařízení (například z osobního počítače, smartphonu nebo tabletu). Díky této službě není nutné, aby vám společnost poskytla fyzický počítač. Získejte další informace.

virtuální počítač

Počítačový soubor (obvykle se označuje jako image), který se chová jako skutečný počítač. Na jednom fyzickém počítači může být spuštěno více virtuálních počítačů. Získejte další informace.

virtuální privátní síť (VPN)

Virtuální privátní síť, která navazuje připojení mezi vaším počítačem a vzdáleným serverem vlastněným poskytovatelem sítě VPN. Toto připojení vytváří tunel mezi dvěma body, který šifruje vaše osobní údaje, maskuje vaši IP adresu a umožňuje obejít blokování webových stránek a brány firewall. Získejte další informace.

virtualizace

Akt vytvoření virtuální verze výpočetního prostředí včetně počítačového hardwaru, operačního systému a paměťových zařízení. Organizace používají virtualizaci k přeměně jednoho fyzického počítače na několik virtuálních počítačů, které sdílí prostředky hostitelského počítače. Získejte další informace.