Přeskočit navigaci

Termíny cloud computingu

umělá inteligence (AI)

Schopnost počítačového systému napodobit lidskou inteligenci. Pomocí matematiky a logiky počítačový systém simuluje způsob, jakým se lidé učí z nových informací a rozhodují se. Získejte další informace o umělé inteligenci (AI).

nástroje pro obchodní analýzu

Nástroje, které extrahují data z obchodních systémů a integrují je do úložiště, jako je třeba datový sklad, kde se dají analyzovat. Analytické nástroje můžou být různé, od tabulek se statistickými funkcemi až po důmyslné nástroje pro prediktivní modelování a dolování dat. Získejte další informace o nástrojích pro obchodní analýzu.

nástroje pro business intelligence (BI)

Nástroje, které zpracovávají velký objem nestrukturovaných dat v knihách, denících, dokumentech, zdravotních záznamech, obrázcích, souborech, e-mailech, videu atd. a pomáhají odhalovat významné trendy a identifikovat nové obchodní příležitosti. Získejte další informace o nástrojích pro business intelligence.

cloud

Metafora pro globální síť. Nejdříve se používala jako označení telefonní sítě, teď se běžně používá jako označení internetu. Získejte další informace o cloudu.

cloud bursting

Konfigurace, která je nastavená mezi privátním a veřejným cloudem. Pokud se využívá 100 procent kapacity prostředku v privátním cloudu, přebývající provoz se směruje do veřejného cloudu s využitím cloud burstingu. Získejte další informace o cloud burstingu.

cloud computing

Model dodávání výpočetních prostředků, ve kterém jsou různé servery, aplikace, data a další prostředky integrované a poskytované jako služba přes internet. Prostředky jsou často virtualizované. Získejte další informace o cloud computingu.

typy cloud computingu

Existují tři hlavní typy cloud computingu (a vyvíjejí se další): SaaS (software-as-a-service) pro webové aplikace, IaaS (infrastructure-as-a-service) pro internetový přístup k úložištím a výpočetnímu výkonu a PaaS (platform-as-a-service), který vývojářům poskytuje nástroje pro tvorbu a hostování webových aplikací. Získejte další informace o typech cloud computingu.

poskytovatel cloudových služeb

Společnost, která poskytuje služby cloudové platformy, infrastruktury, aplikací nebo úložišť, obvykle za poplatek. Získejte další informace o poskytovatelích cloudových služeb.

cloudové úložiště

Služba, která umožňuje ukládat data tak, že se přenesou přes internet nebo jinou síť do systému úložiště mimo pracoviště, který je spravovaný třetí stranou. Získejte další informace o cloudovém úložišti.

počítačové gridy

Skupiny počítačů v síti, které spolupracují při zpracování velkých úloh, jako je třeba analýza obrovských datových sad nebo modelování počasí. Cloud computing umožňuje sestavovat a využívat rozsáhlé počítačové gridy na konkrétní časová období a pro konkrétní účely. Uživatel tak zaplatí jenom za svoje využití a ušetří čas i náklady, které by musel vynaložit na nákup a nasazení potřebných prostředků vlastními silami. Získejte další informace o gridové architektuře.

horizontální dělení databází

Typ dělení, který umožňuje rozdělit velkou databázi na menší databáze, které umožňují rychlejší a snadnější správu napříč servery. Získejte další informace o horizontálním dělení databází.

DevOps

Spojení lidí, procesů a technologie, jehož cílem je umožnit průběžné doručování kvalitních produktů a služeb zákazníkům. Praktické uplatnění DevOps přináší spojení vývojářských a provozních týmů za účelem rychlejšího doručování softwaru a zajištění lepšího zabezpečení a spolehlivosti produktů. Získejte další informace o DevOps.

elastický computing

Schopnost dynamicky zřizovat prostředky pro počítačové zpracování, paměť a úložiště a rušit jejich zřízení s cílem splnit měnící se požadavky. Uživatel si přitom nemusí dělat starosti s plánováním kapacity a technickými pracemi při využití ve špičce. Získejte další informace o elastickém computingu.

hybridní cloud

Cloud, který kombinuje veřejný a privátní cloud, které jsou technologicky propojené, aby mezi nimi šlo sdílet data a aplikace. Hybridní cloud poskytuje vyšší flexibilitu při vertikálním navýšení nebo snížení kapacity (škálování) a nabízí více možností nasazení. Získejte další informace o hybridním cloud computingu.

Infrastruktura jako služba (IaaS)

Virtualizované počítačové prostředí poskytované (poskytovatelem) jako služba přes internet. Infrastruktura může zahrnovat servery, síťové vybavení a software. Označuje se také termínem hardware jako služba (HaaS). Objevte výhody IaaS.

strojové učení

Proces využívání matematických modelů pro predikování výsledků oproti spoléhání se na sadu instrukcí. Je to možné díky identifikaci vzorů v rámci dat, sestavení analytického modelu a jeho použití pro predikce a rozhodování. Strojové učení se tím, že větší zkušenosti mohou zvyšovat přesnost, podobá způsobu, jakým se učí lidé. Získejte další informace o strojovém učení.

algoritmy strojového učení

Pomáhají odborníkům na data identifikovat vzory v sadách dat. Algoritmy strojového učení vybrané na základě očekávaného výsledku (predikce hodnot, identifikace anomálií, hledání struktur nebo určování kategorií) se často dělí na ty, které se používají k učení pod dohledem, a na ty určené k učení bez dohledu. Získejte další informace o algoritmech strojového učení.

Microsoft Azure

Cloudová platforma Microsoftu, která nabízí stále větší počet integrovaných služeb, včetně nabídek infrastruktury jako služby (IaaS) a platformy jako služby (PaaS). Získejte další informace o Azure.

middleware

Software, který je mezi operačním systémem a aplikací, která je v něm spuštěná. Umožňuje komunikaci a správu dat pro distribuované aplikace, jako jsou cloudové aplikace, takže se třeba k datům v jedné databázi dá přistupovat pomocí jiné databáze. Mezi příklady middlewaru patří webové servery, aplikační servery a systémy pro správu obsahu (CMS). Získejte další informace o middlewaru.

NoSQL

NoSQL je sada nerelačních databázových technologií vyvinutá s jedinečnými funkcemi, které umožňují zpracovávat velké objemy nestrukturovaných a měnících se dat. Technologie NoSQL nabízí dynamické schéma, horizontální škálování a možnost ukládat a načítat data jako sloupce, grafy, páry klíč-hodnota nebo dokumenty. Získejte další informace o NoSQL.

platforma jako služba (PaaS)

Výpočetní platforma (operační systém a jiné služby) poskytovaná (poskytovatelem) jako služba přes internet. Příkladem je prostředí pro vývoj aplikací, k odběru kterého se můžete přihlásit a začít ho hned používat. Azure nabízí PaaS. Objevte výhody PaaS.

privátní cloud

Služby nabízené přes internet nebo privátní interní síť jenom vybraným uživatelům, ne tedy veřejnosti. Získejte další informace o privátním cloud computingu.

veřejný cloud

Služby nabízené přes veřejný internet a dostupné každému, kdo si je chce koupit. Získejte další informace o veřejném cloud computingu.

software jako služba (SaaS)

Aplikace poskytovaná (poskytovatelem) přes internet. Označuje se také jako hostovaná aplikace. Tato aplikace se nemusí kupovat, instalovat ani spouštět na počítačích uživatelů. Pro poskytovatele SaaS se dříve používalo označení poskytovatel aplikačních služeb (ASP). Objevte výhody SaaS.

bezserverová architektura

Model výpočetního prostředí, ve kterém poskytovatel cloudu zřizuje a spravuje servery. Umožňuje vývojářům strávit více času sestavováním aplikací a méně času správou infrastruktury. Získejte další informace o bezserverové architektuře.

virtuální počítač

Počítačový soubor (obvykle se označuje jako image), který se chová jako skutečný počítač. Na jednom fyzickém počítači může být spuštěno více virtuálních počítačů. Získejte další informace o virtuálních počítačích.

virtualizace

Akt vytvoření virtuální, a ne fyzické, verze výpočetního prostředí, včetně počítačového hardwaru, operačního systému, paměťových zařízení a tak dál. Získejte další informace o virtualizaci.