Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Service Fabric

Vývoj mikroslužeb a orchestrace kontejnerů ve Windows nebo Linuxu

Azure Service Fabric zjednodušuje vývoj aplikací, které využívají architekturu mikroslužeb. Vývojáři se tak můžou soustředit na funkce, které jsou užitečné pro zákazníky, a nemusejí spravovat infrastrukturu. Flexibilní možnosti nasazení Můžete sestavovat aplikace a nasazovat je do clusteru Service Fabric nebo do plně spravované platformy mikroslužeb Service Fabric mesh.

Projděte si cenové možnosti

  • Plaťte jenom za to, co využijete

    Za výpočetní kapacitu platíte po sekundách, bez dlouhodobých závazků nebo plateb předem. Výpočetní kapacitu můžete snižovat nebo zvyšovat na vyžádání.

  • Plán úspor Azure pro výpočty

    Ušetřete peníze ve vybraných výpočetních službách globálně tím, že se na 1 nebo 3 roky zavážete k útratě pevné hodinové částky. Tím si zajistíte nižší ceny, dokud nedosáhnete hodinového závazku. Vhodné pro dynamické úlohy, kdy je třeba pokrývat plánované nebo neplánované změny.

  • Rezervace

    Když si koupíte rezervaci, která představuje jednoroční nebo tříletou smlouvu o používání konkrétní instance služby, získáte slevu na služby Azure.

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Cluster Service Fabric

Cluster Service Fabric je síťově propojená sada virtuálních počítačů, ve které se nasazují a spravují mikroslužby. Clustery Service Fabric se dají nasadit s využitím libovolného virtuálního počítače s Windows Serverem nebo Linuxem ve standardní velikosti. Budou se vám účtovat jenom výpočetní instance, úložiště, síťové prostředky a IP adresy, které zvolíte při vytváření clusteru Service Fabric. Za služby nabízené samotnou službou Service Fabric v rámci této možnosti nasazení se neúčtuje nic.

Service Fabric Mesh (Preview)

Azure Service Fabric mesh poskytuje plně spravovanou platformu mikroslužeb. Umožňuje podnikům snadno vytvářet důležité škálovatelné aplikace používající mikroslužby, a to s využitím libovolného kódu nebo architektury podle vaší volby. Ceny za Mesh jsou v souladu s cenami služby Azure Container Instances (ACI), přičemž se aplikuje 50% sleva, protože služba je ještě ve verzi Preview. Další podrobnosti o cenách ACI najdete na https://azure.microsoft.com/cs-cz/pricing/details/container-instances/.

Výpočetní prostředky kontejneru

Doba trvání výpočetních prostředků kontejneru se počítá od doby, kdy kontejner začne přijímat image kontejneru, až do doby jeho ukončení. Cena závisí na počtu virtuálních procesorů a GB paměti přidělených jednotlivým instancím. Za každou nasazenou instanci se účtuje jednominutový minimální poplatek a potom se účtuje za každý GB a vCPU-sekundu. Pro každý kontejner můžete přidělit minimálně 0,5 vCPU a 1 GB paměti. Každé nasazené instanci můžete přidělit až 4 vCPU a 8 GB paměti. Přidělovat můžete postupně s přírůstkem 1 GB paměti a 0,25 vCPU. Pro instance Windows se za každou vCPU-sekundu účtuje další poplatek ve výši $-.

Spolehlivé svazky

JEDNOTKA CENA
Velikost disku 32 GiB
Cena za jednotku za měsíc $-
Vstupně-výstupní operace za sekundu / disk 240
Propustnost / disk 50 MB/s
Ceny zahrnují 50% slevu na verzi Preview.

Spolehlivé svazky Service Fabric nabízejí vysoce výkonné trvalé úložiště založené na technologii SSD (Solid State Drives), které je navržené pro podporu úloh s vysokými nároky na vstupně-výstupní operace s replikovaným místním úložištěm s vysokou propustností a nízkou latencí. Celkové náklady na spolehlivé svazky Service Fabric závisejí na velikosti a počtu disků a ovlivňuje je také počet odchozích přenosů dat.

Reliable Collections

JEDNOTKA CENA
Spolehlivý slovník a fronta Service Fabric $-/GB za měsíc
Zřízené IOPS (za 100 IOPS, minimálně 400 IOPS) $-/hodina
Ceny zahrnují 50% slevu na verzi Preview.

Spolehlivý programovací model Service Fabric zajišťuje místní úložiště pro Service Fabric s vysokou propustností a nízkou latencí. Celkové náklady závisejí na zřízené propustnosti (IOPS) a datech (GB) uložených ve spolehlivém slovníku nebo frontě. Prvních 5 GB dat uložených ve frontě nebo slovníku nasazeném v jedné zóně dostupnosti je zdarma. Každý slovník nebo fronta se pro zajištění spolehlivosti třikrát replikuje. Zákazníci si také mohou zvolit replikaci spolehlivého slovníku nebo fronty napříč 1 až 3 zónami dostupnosti v rámci oblasti. Výchozí nastavení je 1 zóna dostupnosti v rámci oblasti. Globálně distribuované spolehlivé slovníky a fronty se účtují na základě spotřebovaného úložiště a zřízené propustnosti pro každý distribuovaný slovník nebo frontu vynásobeného počtem replikovaných oblastí. Pro datové přenosy replikovaných dat mezi oblastmi platní standardní sazby za přenos dat.

Samostatná služba Service Fabric

Služba Service Fabric je teď taky dostupná bezplatně ke stažení pro Windows Server a umožňuje vytvářet clustery Service Fabric místně i v jiných cloudech. Další informace.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Service Fabric

Další informace o funkcích a možnostech produktu Service Fabric

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Service Fabric.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Service Fabric

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V