Ceny za Service Fabric

Azure Service Fabric zjednodušuje vývoj aplikací, které využívají architekturu mikroslužeb. Vývojáři se tak můžou soustředit na funkce, které jsou užitečné pro zákazníky, a nemusejí spravovat infrastrukturu.

Service Fabric v Azure

Azure Service Fabric vám poskytuje možnosti nasazení. Můžete sestavovat aplikace a nasazovat je do clusteru Service Fabric nebo do plně spravované platformy mikroslužeb Service Fabric mesh.

Cluster Service Fabric

Cluster Service Fabric je síťově propojená sada virtuálních počítačů, ve které se nasazují a spravují mikroslužby. Clustery Service Fabric se dají nasadit s využitím libovolného virtuálního počítače s Windows Serverem nebo Linuxem ve standardní velikosti. Budou se vám účtovat jenom výpočetní instance, úložiště, síťové prostředky a IP adresy, které zvolíte při vytváření clusteru Service Fabric. Za služby nabízené samotnou službou Service Fabric v rámci této možnosti nasazení se neúčtuje nic.

Service Fabric Mesh (Preview)

Azure Service Fabric mesh poskytuje plně spravovanou platformu mikroslužeb. Umožňuje podnikům snadno vytvářet důležité škálovatelné aplikace používající mikroslužby, a to s využitím libovolného kódu nebo architektury podle vaší volby. Ceny za Mesh jsou v souladu s cenami služby Azure Container Instances (ACI), přičemž se aplikuje 50% sleva, protože služba je ještě ve verzi Preview. Další podrobnosti o cenách ACI najdete na https://azure.microsoft.com/cs-cz/pricing/details/container-instances/.

Podrobnosti o cenách

Výpočetní prostředky kontejneru

Doba trvání výpočetních prostředků kontejneru se počítá od doby, kdy kontejner začne přijímat image kontejneru, až do doby jeho ukončení. Cena závisí na počtu virtuálních procesorů a GB paměti přidělených jednotlivým instancím. Za každou nasazenou instanci se účtuje jednominutový minimální poplatek a potom se účtuje za každý GB a vCPU-sekundu. Pro každý kontejner můžete přidělit minimálně 0,5 vCPU a 1 GB paměti. Každé nasazené instanci můžete přidělit až 4 vCPU a 8 GB paměti. Přidělovat můžete postupně s přírůstkem 1 GB paměti a 0,25 vCPU. Pro instance Windows se za každou vCPU-sekundu účtuje další poplatek ve výši $-.

Spolehlivé svazky

JEDNOTKA CENA
Velikost disku 32 GiB
Cena za jednotku za měsíc $-
Vstupně-výstupní operace za sekundu / disk 240
Propustnost / disk 50 MB/s

Ceny zahrnují 50% slevu na verzi Preview.

Spolehlivé svazky Service Fabric nabízejí vysoce výkonné trvalé úložiště založené na technologii SSD (Solid State Drives), které je navržené pro podporu úloh s vysokými nároky na vstupně-výstupní operace s replikovaným místním úložištěm s vysokou propustností a nízkou latencí. Celkové náklady na spolehlivé svazky Service Fabric závisejí na velikosti a počtu disků a ovlivňuje je také počet odchozích přenosů dat.

Reliable Collections

JEDNOTKA CENA
Spolehlivý slovník a fronta Service Fabric $-/GB za měsíc
Zřízené IOPS (za 100 IOPS, minimálně 400 IOPS) $-/hodina

Ceny zahrnují 50% slevu na verzi Preview.

Spolehlivý programovací model Service Fabric zajišťuje místní úložiště pro Service Fabric s vysokou propustností a nízkou latencí. Celkové náklady závisejí na zřízené propustnosti (IOPS) a datech (GB) uložených ve spolehlivém slovníku nebo frontě. Prvních 5 GB dat uložených ve frontě nebo slovníku nasazeném v jedné zóně dostupnosti je zdarma. Každý slovník nebo fronta se pro zajištění spolehlivosti třikrát replikuje. Zákazníci si také mohou zvolit replikaci spolehlivého slovníku nebo fronty napříč 1 až 3 zónami dostupnosti v rámci oblasti. Výchozí nastavení je 1 zóna dostupnosti v rámci oblasti. Globálně distribuované spolehlivé slovníky a fronty se účtují na základě spotřebovaného úložiště a zřízené propustnosti pro každý distribuovaný slovník nebo frontu vynásobeného počtem replikovaných oblastí. Pro datové přenosy replikovaných dat mezi oblastmi platní standardní sazby za přenos dat.

Samostatná služba Service Fabric

Služba Service Fabric je teď taky dostupná bezplatně ke stažení pro Windows Server a umožňuje vytvářet clustery Service Fabric místně i v jiných cloudech. Další informace.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
  • Cluster Service Fabric je bezplatná služba, proto jako takový nemá žádnou finančně zajištěnou smlouvu SLA. Dostupnost clusteru Service Fabric závisí na smlouvě SLA pro příslušn=é virtuální počítače a použité prostředky úložiště. Další informace najdete ve smlouvě SLA pro Virtual Machines SLA a SLA pro Storage.
  • Service Fabric mesh během fáze Preview nenabízí smlouvu SLA.
  • Pokud máte dotazy týkající se Service Fabric, využijte naše fóra.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Service Fabric

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma