Přeskočit na hlavní obsah

Azure Functions

Spouštějte funkce s bezserverovým kódem řízené událostmi s využitím komplexního vývojového prostředí.

Zrychlení a zjednodušení vývoje bezserverových aplikací

Bezserverová výpočetní platforma, která je řízená událostmi a dokáže řešit i složité problémy orchestrace, vám umožní vyvíjet efektivněji. Komplexní vývojové prostředí Azure Functions umožňuje používat jazyky, které už znáte. Můžete vyvíjet a ladit v místním prostředí bez dalšího nastavování, nasadit a provozovat v cloudu ve velkém měřítku a integrovat služby s využitím triggerů a vazeb.

Automatizované a flexibilní škálování, které vás zbaví nutnosti správy infrastruktury

Integrovaný programovací model pro reagování na události a bezproblémové připojení k dalším službám

Komplexní vývojové prostředí s integrovanými nástroji a integrovanými funkcemi DevOps

Různé typy  programovacích jazyků a možností hostování vhodných pro každý scénář

Loga .NET, node.js, Java, Python a PowerShell

Vyvíjejte tak, jak vám to vyhovuje

 • Vyberte si z oblíbených programovacích jazyků, které už znáte.
 • Začněte hned kódovat pomocí technologií, které už používáte – nemusíte se učit žádné nové jazyky ani architektury.
 • Implementujte různé funkce a scénáře, jako jsou webové aplikace a rozhraní API používající .NET, Node.js nebo Javu, pracovní postupy strojového učení využívající Python nebo cloudová automatizace využívající PowerShell.

Vylepšete své komplexní prostředí pro vývoj bez serverů.

 • Získejte kompletní prostředí pro vývoj bezserverových aplikací – od místního sestavování a ladění až po nasazení a monitorování v cloudu.
 • Využijte rozšíření Functions v sadě Visual Studio a editoru Visual Studio Code k rychlejšímu a efektivnějšímu vývoji na vašem místním počítači, plně integrovaném s celou platformou Azure.
 • Nastavujte kontinuální integraci a průběžné doručování (CI/CD) s využitím Azure Pipelines.
 • Získejte inteligentní a proaktivní přehledy o výkonu bezserverových aplikací v produkčním prostředí z Azure Monitoru.
Využití a výkon v aplikací pro monitorování dat, jako jsou aktivní uživatelé, počet denních relace na uživatele, doba trvání relace a nejpoužívanější zařízení.

Zjednodušené řešení náročných úloh komplexní orchestrace

 • Pomocí rozšíření Durable Functions můžete zapisovat stavové pracovní postupy v bezserverovém výpočetním prostředí.
 • Využijte bezserverové funkce v deklarativních pracovních postupech, které fungují s více než 250 konektory v Azure Logic Apps.

Propojení dalších služeb bez pevně zakódované integrace pro rychlejší vývoj řešení

 • Není nutné pevné kódování. Pomocí triggerů definujte, jak se mají funkce volat, a použijte vazby k deklarativnímu připojování dalších prostředků k vašim funkcím.
 • Programovací model založený na triggerech a vazbách vám ušetří čas při kódování.
 • Díky přístupu zaměřenému na mikroslužby můžete vytvářet škálovatelnější a stabilnější aplikace založené na událostech.
Ukázka služby AppCenter pro aplikaci Smart Hotel, která je distribuována pro uživatele a testovací běh.
Využití a výkon v aplikací pro monitorování dat, jako jsou aktivní uživatelé, počet denních relace na uživatele, doba trvání relace a nejpoužívanější zařízení.

Možnost „vytvořit jednou, nasadit kdekoli“

 • Vyberte si plán hostování Functions, který nejlépe vyhovuje vašim obchodním potřebám.
 • Nasazujte stejný kód do několika cílů– od plateb za spuštění v cloudu až po cluster Kubernetes hostovaný v Azure, případně Kubernetes v jiném veřejném cloudu anebo zařízení IoT pro výpočetní funkce Edge.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Vyberte si plán hostování, který vyhovuje vašim obchodním potřebám

Plán Consumption

 • Škálujte automaticky a plaťte za výpočetní prostředky, jenom když jsou spuštěné vaše funkce. Instance hostitele služby Azure Functions se přidávají a odebírají automaticky na základě počtu příchozích událostí.

Plán Premium

 • Při automatickém škálování založeném na poptávce využijte předehřívané pracovní procesy k okamžitému spuštění aplikací bez prodlevy způsobené předchozí nečinností, ke spouštění na výkonnějších instancích a k připojení k virtuálním sítím.

Plán Azure App Service

 • Functions můžete provozovat za běžné sazby plánu služby App Service. Jde o vhodnou volbu pro dlouhotrvající operace a také v případě, že se vyžaduje přesnější odhad škálování a nákladů.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Podívejte se, k čemu Azure Functions využívají zákazníci

Zvýšení rychlosti vývoje

Společnost Zeiss zvolila Functions díky jednoduchému programovacímu modelu s deklarativními vazbami, které jí umožnily psát méně řádků kódu.
Zeiss

Úspora času a nákladů s využitím bezserverového přístupu

Společnost Inlitix poskytující SaaS pro analýzu okamžitě škáluje a poskytuje zákazníkům rychlejší a levnější službu s využitím bezserverové architektury.
Inlitix

Dosažení škálování bez nutnosti správy infrastruktury

Společnost PWC využila functions k vytvoření škálovatelného rozhraní API pro své řešení dolování znalostí se zákonnými závazky.
PWC

Zkrácení doby pro integraci služeb

Pomocí Functions může Hotailors integrovat třikrát tolik nových dodavatelů ve stejné době.
Hotailors
Zpět na karty

Služba Functions umožňuje vytvářet tato řešení

Bezserverová rozhraní API s Node.js nebo Microsoft .NET

Bezserverová  webová aplikace pro statické weby a jednostránkové aplikace

Bezserverové mikroslužby pro scénáře řízené událostmi

Pracovní postupystrojového učení s využitím bezserverové architektury

Bezserverové kanály zpracování dat pro soubory a data v reálném čase

Bezserverová cloudová automatizace a správa hybridních prostředků

Dokumentace Azure Functions, vzorový kód a zdroje informací

Podpora Azure a komunity

Sledujte Azure Functions na Twitteru. Ptejte se a získejte odpovědi od odborníků z Microsoftu a komunity Azure na Stack Overflow. Projděte si ukázky a úložiště na GitHubu.

Nejčastější dotazy týkající se služby Azure Functions

 • Služba Functions poskytuje pro jednotlivé jazyky, včetně C#, JavaScriptu, F#, Javy a Pythonu, různou úroveň podpory.

  Zobrazit všechny podporované jazyky

 • Aplikace Functions v plánech Consumption a App Service budou běžet nebo budou dostupné po 99,95 % času.

  Zobrazit kompletní smlouvu SLA pro Functions

 • Řešení Functions může běžet v různých režimech: plán Consumption, plán služby Azure App Service a plán Premium.

  Porovnání hostování a škálování v různých plánech

 • Použití triggerů a vazeb vám umožní vyhnout se pevně zakódovanému přístupu k ostatním službám, jako je Azure Blog Storage a Azure Cosmos DB. Triggery jsou to, co způsobuje spuštění funkcí, a vazby jsou deklarace propojující funkce s dalšími prostředky.

  Zobrazit všechny triggery a vazby, které řešení Functions podporuje

 • K vytvoření a otestování funkcí na místním počítači můžete využít oblíbené vývojářské nástroje a editor kódu. Využijte možnost připojit místní funkce k živým službám Azure a odladit je na vašem místním počítači s využitím úplného modulu runtime služby Functions. Požadavky pro vývoj funkcí na vašem místním počítači závisejí na programovacích jazycích a nástrojích, kterým dáváte přednost.

  Zobrazit místní vývojová prostředí

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Vyzkoušet Azure Functions zdarma