Přeskočit navigaci

Azure Functions

Funkce bezserverového zpracování událostí s kódem s komplexním vývojovým prostředím

Urychlete a zjednodušte vývoj bezserverových aplikací

Vyvíjejte efektivněji s využitím bezserverové výpočetní platformy řízené událostmi, která pomáhá řešit složité problémy orchestrace. Azure Functions je komplexní vývojové prostředí umožňující používat jazyky, které už znáte. Vytvářejte a laďte místně bez dalšího nastavování, nasazujte a provozujte ve velkém měřítku v cloudu a integrujte služby pomocí triggerů a vazeb.

Automatizované a flexibilní škálování, které vás osvobodí od správy infrastruktury

Integrovaný programovací model pro reakci na události a bezproblémové připojení k dalším službám

Komplexní vývojové prostředí s integrovanými nástroji a integrovanými funkcemi DevOps

Různé programovací jazyky a možnosti hostování, které odpovídají jednotlivým scénářům

Vyvíjejte svým vlastním způsobem

 • Vyberte si z oblíbených programovacích jazyků, které už znáte.
 • Začněte kódovat s technologiemi, které už používáte, bez nutnosti učit se nové jazyky nebo architektury.
 • Implementujte celou řadu funkcí a scénářů, jako jsou webové aplikace a rozhraní API s .NET, Node.js nebo Java; pracovní postupy strojového učení s využitím Pythonu; a cloudovou automatizaci pomocí PowerShell.

Zobrazit podporované jazyky

Vylepšete své komplexní bezserverové prostředí pro vývoj

 • Získejte kompletní prostředí pro vývoj bezserverových aplikací – od místního sestavování a ladění až po nasazení a monitorování v cloudu.
 • Využijte rozšíření Functions ve službách Visual Studio a Visual Studio Code pro rychlejší a efektivnější vývoj na místním počítači, který je plně integrovaný s platformou Azure.
 • Nastavte kontinuální integraci a průběžné doručování (CI/CD) s Azure Pipelines.
 • Získejte inteligentní a proaktivní přehledy o výkonu bezserverových aplikací v produkčním prostředí Azure Monitor.

Nastavit místní vývojové prostředí

Zjednodušené řešení náročných úloh komplexní orchestrace

 • V rozšíření Durable Functions můžete psát stavové pracovní postupy v bezserverovém výpočetním prostředí.
 • V deklarativních pracovních postupech můžete použít bezserverové funkce, které pracují s více než 250 konektory v Azure Logic Apps.

Další informace o Durable Functions a vzorech aplikací

Propojení dalších služeb bez pevně zakódované integrace pro rychlejší vývoj řešení

 • Není potřeba pevně kódovat. Pomocí triggerů můžete definovat, jak se volají funkce, a použít vazby k deklarativnímu připojování dalších prostředků k vašim funkcím.
 • Ušetřete čas potřebný pro kódování díky programovacímu modelu založenému na aktivačních událostech a vazbách.
 • Sestavte škálovatelnější a stabilnější aplikace řízené událostmi s využitím přístupu, který podporuje mikroslužby.

Další informace, jak šetřit čas s využitím triggerů a vazeb

Možnost „vytvořit jednou, nasadit kdekoli“

 • Vyberte si plán hostování služby Functions, který nejlépe vyhovuje vašim obchodním potřebám.
 • Nasaďte stejný kód do několika cílů – od plateb za spuštění v cloudu po cluster Kubernetes hostovaný v Azure, Kubernetes v jiném veřejném cloudu nebo zařízení IoT pro výpočetní funkce Edge.

Nasazování funkcí do Kubernetes

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Vyberte si plán hostování, který vyhovuje vašim obchodním potřebám

 • Plán Consumption

  Škálujte automaticky a plaťte za výpočetní prostředky, jenom když jsou spuštěné vaše funkce. Instance hostitele služby Functions se přidávají a odebírají automaticky na základě počtu příchozích událostí.

 • Plán Premium

  Při automatickém škálování založeném na poptávce využijte předehřívané pracovní procesy k okamžitému spuštění aplikací bez prodlevy způsobené předchozí nečinností, ke spouštění na výkonnějších instancích a k připojení k virtuálním sítím.

 • Plán Azure App Service

  Spouštějte službu Functions za běžné sazby plánu služby App Service. Tento plán je vhodnou volbou pro dlouhotrvající operace a také v případě, že potřebujete přesnější odhad škálování a nákladů.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

Začněte s bezplatnou zkušební verzí. Získejte kredit ve výši $200 a použijte ho do 30 dnů. S kreditem získáte zdarma mnoho našich nejpopulárnějších služeb a navíc více než 40 dalších služeb.

Abyste mohli dál vytvářet ve stejných službách, přejděte po vyčerpání kreditu na průběžné platby. Platíte pouze v případě, že využijete více než bezplatné měsíční množství.

Po 12 měsících budete mít i nadále přístup k více než 40 trvale bezplatným službám a stále budete platit jen za to, co využijete nad rámec bezplatného měsíčního množství.

Podívejte se, k čemu Azure Functions využívají zákazníci

Zvýšení rychlosti vývoje

Firma Zeiss si vybrala Functions kvůli jednoduchému programovacímu modelu s deklarativními vazbami, což umožnilo napsat méně řádků kódu.

Zeiss

Úspora času a nákladů s využitím bezserverového přístupu

Poskytovatel SaaS pro analýzu s názvem Inlitix se okamžitě škáluje a poskytuje zákazníkům rychlejší a nákladově efektivnější službu s využitím bezserverové architektury.

Inlitix

Dosáhněte škálování bez správy infrastruktury

Společnost PWC využila Functions k vytvoření škálovatelného rozhraní API pro řešení regulačních povinností dolování znalostí.

PWC

Zkrácení doby pro integraci služeb

Pomocí Functions může Hotailors integrovat třikrát tolik nových dodavatelů ve stejné době.

Hotailors

Dokumentace, vzorový kód a prostředky k Azure Functions

Pětiminutové rychlé starty

Vytvořte svou první funkci ve Windows nebo v Linuxu a využijte přitom:

Výukové materiály

Nechte se inspirovat a prozkoumejte podrobné koncepty služby Functions v dokumentaci.

Sestavujte a monitorujte aplikace řízené událostmi s využitím podrobného návodu pro bezserverovou architekturu Azure.

Komunita a Podpora Azure

Sledujte Azure Functions na Twitteru. Ptejte se a získejte podporu od techniků z Microsoftu a odborníků komunity Azure na Stack Overflow. Ukázky a úložiště najdete na GitHubu.

Služba Functions umožňuje vytvářet tato řešení

Bezserverová rozhraní API s Node.js nebo technologií Microsoft .NET

Bezserverová webová aplikace pro statické weby a jednostránkové aplikace

Bezserverové mikroslužby pro scénáře řízené událostmi

Pracovní postupy strojového učení s bezserverovou architekturou

Bezserverové kanály pro zpracování dat pro soubory a data v reálném čase

Bezserverová cloudová automatizace a správa hybridních prostředků

Bezserverový rychlý vývoj aplikací pro aplikace oboru

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se Azure Functions

Nejčastější dotazy týkající se Azure Functions

 • Služba Functions poskytuje pro jednotlivé jazyky, včetně C#, JavaScriptu, F#, Javy a Pythonu, různou úroveň podpory.

  Zobrazit všechny podporované jazyky
 • Aplikace Functions v plánech Consumption a App Service budou běžet nebo budou dostupné po 99,95 % času.

  Zobrazit kompletní smlouvu SLA pro Functions
 • Řešení Functions může běžet v různých režimech: plán Consumption, plán služby Azure App Service a plán Premium.

  Porovnání hostování a škálování v různých plánech
 • Použití triggerů a vazeb vám umožní vyhnout se pevně zakódovanému přístupu k ostatním službám, jako je Azure Blog Storage a Azure Cosmos DB. Triggery jsou to, co způsobuje spuštění funkcí, a vazby jsou deklarace propojující funkce s dalšími prostředky.

  Zobrazit všechny triggery a vazby, které řešení Functions podporuje
 • K vytvoření a otestování funkcí na místním počítači můžete využít oblíbené vývojářské nástroje a editor kódu. Využijte možnost připojit místní funkce k živým službám Azure a odladit je na vašem místním počítači s využitím úplného modulu runtime služby Functions. Požadavky pro vývoj funkcí na vašem místním počítači závisejí na programovacích jazycích a nástrojích, kterým dáváte přednost.

  Zobrazit místní vývojová prostředí

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure