Přeskočit navigaci

Container Instances

Jednoduché spouštění kontejnerů v Azure bez správy serverů

Využijte možnost rychlejšího vývoje aplikací, aniž byste museli spravovat virtuální počítače nebo se seznamovat s novými nástroji – je to jen vaše aplikace, která je v kontejneru spuštěném v cloudu.

Spouštění kontejnerů bez správy serverů

Díky spouštění úloh v Azure Container Instances (ACI) se můžete soustředit na navrhování a sestavování aplikací a nemusíte spravovat infrastrukturu, n které běží.

Zvýšení agility s kontejnery na vyžádání

Nasazujte kontejnery do cloudu mimořádně rychle a snadno – pomocí jediného příkazu. Využijte ACI ke zřízení dalších výpočetních funkcí pro náročné úlohy, kdykoli to budete potřebovat. Například při využití Virtual Kubeletu můžete pomocí ACI zajistit elastické rozšiřování z clusteru Azure Kubernetes Service (AKS), když provoz přichází ve vlnách.

Zabezpečené aplikace s izolací hypervisoru

Získáte zabezpečení virtuálních počítačů pro vaše úlohy kontejneru a současně si zachováte efektivitu prostých kontejnerů. ACI pro každou skupinu kontejnerů poskytuje izolaci hypervisoru a zajišťuje tak, že kontejnery běží izolovaně, bez sdílení jádra.

Co je možné vytvořit s využitím Azure Container Instances?

Elastické zvládání špiček s využitím AKS

ACI poskytuje rychlé izolované výpočetní funkce pro zajištění provozu, který přichází ve vlnách, a to bez nutnosti spravovat servery. Azure Kubernetes Service (AKS) může například využít Virtual Kubelet uvnitř ACI ke zřízení podů, které se spustí během několika sekund. To umožní, aby se prostředí AKS spustilo s právě dostatečnou kapacitou pro vaši průměrnou úlohu. Když se vyčerpá kapacita clusteru AKS, horizontálně navyšte kapacitu dalších podů v ACI. Nemusíte přitom spravovat žádné další servery.

Aplikace řízené událostmi s využitím Azure Logic Apps

ACI v kombinaci s konektorem ACI Logic Apps, frontami Azure a službou Azure Functions umožňuje vytvořit robustní infrastrukturu, která dokáže elasticky horizontálně navyšovat kapacitu kontejnerů na vyžádání. Při využití Azure Container Instances můžete spouštět složité úlohy, které jsou schopné reagovat na události.

Úlohy zpracování dat

Azure Container Instances můžete využít ke zpracování dat. Zdrojová data se ingestují, zpracují a umístí do odolného úložiště, jako je úložiště objektů blob v Azure. Zpracováním dat pomocí ACI místo staticky zřízených virtuálních počítačů můžete při fakturaci po sekundách dosáhnout významných úspor.

Obal knihy Designing Distributed Systems

Bezplatná elektronická kniha: Návrh distribuovaných systémů

Seznamte se s tím, jak opakovatelné generické vzory a opakovaně použitelné komponenty usnadňují a zefektivňují vývoj distribuovaných systémů, abyste mohli více času věnovat vlastnímu vývoji. Získejte bezplatnou knihu vydavatelství O’Reilly, kterou napsal Brendan Burns, vynikající technik z Microsoftu a spoluzakladatel projektu Kubernetes.

Proč důvěřovat Container Instances?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny za Container Instances

  • Žádné pořizovací náklady
  • Bez poplatků za ukončení
  • Fakturace po sekundách

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Pokud si zaregistrujete bezplatný účet Azure, získáte okamžitý přístup a kredit $200.

5minutové kurzy Rychlé zprovoznění a dokumentace vás naučí využívat Container Instances.

Vylepšete si Container Instances o další funkce a produkty, jako jsou služby zabezpečení a zálohování.

Vyzkoušet službu Container Instances