Azure Test Plans

Testujte a dodávejte s jistotou s využitím sady nástrojů pro ruční a průzkumné testování

Už máte účet?

Řešení manuálního a průzkumného testování

Zvyšte kvalitu svého kódu díky službě plánovaného a nahodilého testování vašich aplikací.

Zachytávání bohatých dat

Při provádění testů zachycujte data z mnoha různých scénářů, abyste mohli snadno opravit zjištěné závady.

Testování ve webovém i desktopovém prostředí

Otestujte svoji aplikaci prováděním testů desktopových nebo webových aplikací.

Získejte kompletní sledovatelnost

Využijte ve svých postupech a funkcích kompletní sledovatelnost a kvalitu.

Chcete mít ve svém pracovním postupu CI/CD automatizované testy? Použití Azure Pipelines

Azure Pipelines je ideální hlavní panel pro váš kód – umožňuje automatizovat sestavení a nasazení, takže strávíte méně času technickými detaily a více času tvůrčí prací.

Získejte nástroje pro manuální a průzkumné testování

Plánované manuální testování

Plánujte, provádějte a sledujte testy založené na skriptech – závady můžete rychle odstranit a navíc získáte kompletní sledovatelnost. Posuzujte kvalitu během celého životního cyklu vývoje testováním desktopových nebo webových aplikací.

Průzkumné testování

Relace průzkumného testování umožňují navrhovat a provádět testy souběžně, což umožňuje dosáhnout maximální kvality moderních procesů vývoje softwaru.

Vyzkoušejte nástroje pro manuální a průzkumné testování

Azure Test Plans na 30 dní zdarma

Potřebujete jich víc?

Informace o cenách

Prozkoumejte Azure DevOps do hloubky

Azure DevOps toho nabízí víc než jenom Test Plans. Zjistěte, jak může kompletní sada integrovaných nástrojů umožnit vašem týmu rychlejší dodávání softwaru.

Tata

We are now able to develop more effectively and release new features to our customers quicker.

Brad Engholt
Product Manager

Continuous Delivery in Java

Essential tools and best practices for deploying code to production.

Začínáme s Test Plans

Můžete spouštět testy a protokolovat defekty přímo z prohlížeče. Během celého testovacího cyklu můžete sledovat a posuzovat kvalitu.

Azure Test Plans na 30 dní zdarma

Potřebujete jich víc?

Informace o cenách