Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Přeskočit navigaci

Vývoj a testování začínají u vás

Rozlučte se s vysokými náklady a prostoji při nákupech ve fyzickém prostředí…
přivítejte infrastrukturu škálovatelnou na vyžádání, která vám umožní rychle vytvořit
konzistentní vývojová a testovací prostředí, která vyhoví vašim potřebám

Vývojová a testovací prostředí v řádech minut

Zjednodušte a urychlete proces spuštění vývojového a testovacího prostředí. Díky Azure už nebude zřizování virtuálních počítačů otázkou dnů nebo týdnů. Bude vám na to stačit pár minut. A na rozdíl od jiných poskytovatelů cloudových služeb platíte v Azure jenom za využité minuty. Zprovozněte tolik virtuálních počítačů, kolik budete potřebovat, a přidělte je svým vývojářům. Spravujte svoje prostředí flexibilně, ať už necháváte zřizování na vývojářích, nebo chcete mít centralizovanou kontrolu.

Stáhněte si podcast Dev-Test Starts with IT

Watch how Azure DevTest Labs helps you to quickly create environments

Zřízení vývojového a testovacího prostředí v řádu minut
Škálování vývoje a testování

Realistické škálování pro testovací prostředí

Replikujte scénáře využití z reálného světa v testovacím prostředí – a testujte ve výrobním měřítku, abyste dokázali zachytit a opravit problémy ještě před tím, než aplikace uvolníte do produkčního prostředí. Pokud vaše produkční prostředí také běží na Azure, můžete vytvořit přesný klon, a získat tak přesnou představu o tom, jak se bude vaše aplikace chovat v reálném světě.

Testovací a vývojová prostředí s vysokou věrností

Využijte plně stávající investice. Vzhledem k tomu, že je platforma Azure postavená na důkladně prověřené virtualizační technologii Hyper-V, vaše existující místní virtuální počítače využívající Hyper-V poběží na Azure beze změny, což v konečném důsledku znamená vyšší věrnost mezi testovacím/vývojovým a produkčním prostředím. Jakmile se aplikace sestaví a otestují v Azure, můžete je snadno nasazovat místně.

Získejte bezplatné online školení z Pluralsightu, kde se dozvíte další informace o službách infrastruktury Azure

Testovací a vývojová prostředí s vysokou věrností
Automatizace testů beze ztrát

Minimalizace plýtvání, maximalizace úrovně řízení

V Azure máte dokonalý přehled a absolutní kontrolu nad využíváním výpočetních prostředků. Díky dostupnosti údajů o využití v reálném čase dokážete eliminovat plýtvání, jako je zbytečně velký počet virtuálních počítačů, a vyúčtovávat vratky interním zákazníkům. Pokročilá automatizace pomáhá snížit počet chyb, sjednocená správa vyrovnává přístup a řízení přístupu a podnikové funkce správy umožňují nastavit limity a mít pod kontrolou náklady.

Flexibilní a důvěrně známé vývojové a testovací nástroje

Azure vám umožní plně využít stávající aplikace, dovednosti, znalosti, protože poskytuje širokou podporu aplikací a operačních systémů od Microsoftu i open source, včetně SQL, SharePointu, SAPu, Linuxu a dalších. Na virtuálních počítačích Azure můžete testovat širokou škálu podnikových aplikací. Díky modelu Azure s průběžnými platbami nebude potřeba pořizovat žádné další licence na aplikace pro vývojáře, kteří vytváří a testují kód. Můžete také pro snadné zřizování, nasazování a správu vašich vývojových/testovacích prostředí používat známé nástroje, například skriptování PowerShellu nebo produktu System Center.

Automatizace vývoje a testování

Podívejte se, jak partneři realizují scénáře vývoje a testování a hybridní cloud.

Zjistěte, jak firma kCura modernizovala svoji IT infrastrukturu tím, že ji přesunula na Microsoft Azure a zautomatizovala tak její migraci na cloud.

Přečtěte si, proč je pro firmu eClaris snazší vyvíjet s Microsoft Azure inovativní softwarová řešení pro právnická odvětví.

Podívejte se, proč společnost Dillon Gage přesunula všechny svoje databáze a prostředí ERP, včetně vývoje, testování, fázování a produkce, na virtuální počítače Microsoft Azure.