Vývoj a testování

Dodáváte více funkcí a rychleji – držte krok s pomocí komplexní sady nástrojů pro vývoj a testování, díky kterým může váš tým spolupracovat a dodávat řešení s rychlostí cloudu. Rychle vytvářejte konzistentní vývojová a testovací prostředí podle svých požadavků a rychle prostřednictvím škálovatelné infrastruktury na vyžádání.

Shell

"Instead of telling people to wait for six months for a new feature, we can give it to them in a few weeks. Our lead cycles are getting much shorter, and we have business stakeholders involved so that our solutions are more aligned with business requirements."

Johan Krebbers, technický ředitel a viceprezident pro IT, architektura TaCIT, Shell Global Solutions International

Získejte více času na vytváření lepších aplikací

Nechte vývojáře dělat to, co umějí nejlépe – sestavovat skvělé aplikace. Použití řešení pro testování vývoje vám umožní výrazně zkrátit čas a zbavit se problémů při řízení činností souvisejících s vývojem, aby se váš tým mohl soustředit na vývoj aplikací.

BookedOut
"With Visual Studio Team Services and .NET, I save at least 30 percent of the time it would otherwise take to manage software development. That's hours every week that I can spend on building better solutions."

Andy Abbott, výkonný vicepresident pro konstrukce a technologie

Řešení Azure pro testování vývoje vám ušetří čas.
Prostředí pro vývoj a testování umožňují používat libovolný kódovací jazyk.

Sestavujte aplikace pro všechny platformy, které používáte

Různorodá prostředí představují normu, a ne výjimku. Začleňte do svého vývojového a testovacího prostředí funkce pro více platforem a používejte svůj oblíbený programovací jazyk. Sestavujte aplikace nativně na zařízeních a platformách, které se dnes používají – od Linuxu přes Windows až po iOS a Android.

Shell
"We jokingly say that if there's a product out there, it's used somewhere within Shell, although we try to standardize on platforms like Windows and Linux, as well as iOS and Android for mobile development … Most of those platforms require us to support a whole raft of technologies, so the cross-platform functionality in Visual Studio Team Services makes it a very logical choice for us."

Henk J. Middendorp, hlavní návrhář a tvůrce softwaru

Vytvářejte prostředí pro vývoj a testování v řádu několika sekund, nikoli týdnů.

Zjednodušte a urychlete proces spuštění vývojového a testovacího prostředí. Zřizujte virtuální počítače během několika sekund, a ne dní nebo týdnů. A na rozdíl od jiných poskytovatelů cloudových služeb platíte jenom za využité minuty. Zprovozněte tolik virtuálních počítačů, kolik budete potřebovat, a přidělte je svým vývojářům. Spravujte svoje prostředí flexibilně, ať už necháváte zřizování na vývojářích, nebo chcete mít centralizovanou kontrolu.

LoopUp
"As we grew, we couldn't physically get the number of servers we needed anymore. For example, in London, they were having a hard time accessing servers in the western United States. I evaluated all the options—Amazon, Google, and Microsoft—and you just can't beat Microsoft Azure."

Abdulkareem Siddiq, hlavní návrhář

Vytvářejte prostředí pro vývoj a testování v řádu několika sekund.
Škálujte testovací prostředí.

Škálovatelná testovací prostředí s vysokou věrností

Replikujte scénáře využití z reálného světa v testovacím prostředí – a testujte ve výrobním měřítku, abyste dokázali zachytit a opravit problémy ještě před tím, než aplikace uvolníte do produkčního prostředí. Pokud vaše produkční prostředí také běží na Azure, můžete vytvořit přesný klon, a získat tak přesnou představu o tom, jak se bude vaše aplikace chovat v reálném světě.

OEConnection
"We use Azure to generate the loads we need to test our applications to their limits. By finding the breaking points before we reach them in production, we can make the necessary architecture changes to handle our growth. We're also able to test loads from international locations to ensure that our customers do not experience latency issues. With Azure we have access to all of the resources we need to do the performance tests we want at a really low cost."

Jim Dixon, ředitel kontroly kvality

Minimalizace plýtvání, maximalizace úrovně řízení

Získejte dokonalý přehled a absolutní kontrolu nad využíváním výpočetních prostředků. Díky dostupnosti údajů o využití v reálném čase dokážete eliminovat plýtvání a vyúčtovávat vratky interním zákazníkům. Pokročilá automatizace pomáhá snížit počet chyb, sjednocená správa vyrovnává přístup a řízení přístupu a podnikové funkce správy umožňují nastavit limity a mít pod kontrolou náklady.

Clear Measure
"This policy more than pays for itself in developer productivity versus waiting for a hardware team to set up development and test environments. Plus, we have added visibility into real project costs."

Jeffrey Palermo, generální ředitel

Nástroje pro vývoj a testování vám umožní minimalizovat náklady a omezit chyby.
Lepší využití rozpočtu

Lepší využití rozpočtu s nízkými sazbami pro vývoj a testování

Užijte si volnost, kterou vám dává experimentování s využitím nízkých sazeb pro vývoj a testování v Azure. Zprovozněte, co a kdy potřebujete, a prozkoumejte scénáře dřív, než je nasadíte do produkčního prostředí. Nižší sazby v Azure jsou dostupné pro předplatitele sady Visual Studio, kteří spouštějí vývojové a testovací úlohy, ať už jednotlivě, nebo jako tým.

Rychlé zprovoznění vývoje a testování ve vaší organizaci

Související architektury řešení

Máte nějaké dotazy?

Zašlete nám své údaje a člen týmu Azure vás bude kontaktovat.

Přeji si dostávat informace, tipy a nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Související řešení