Ceny Azure

Zajistěte si nejlepší cenu v každé fázi cesty s použitím cloudu

Naplňujte obchodní potřeby své organizace a dodržujte rozpočet díky výhodným průběžným platbám. Dosahujte cenových úspor bez ohledu na to, jestli migrujete svou první úlohu nebo dolaďujete složitá nasazení.

Podrobnosti o cenách podle konkrétního produktu

Výrazné úspory ve srovnání s jinými cloudy

Od vývojových a testovací úloh až po produkční úlohy můžete dosáhnout dalších úspor v souladu se svými potřebami v oblasti vývoje a nasazení. Kombinováním slev a cenových nabídek si můžete výrazně snížit náklady na cloud.

Plaťte méně s Azure

AWS je pětkrát dražší než Azure pro Windows a SQL Server1. Proč je spouštět kdekoli jinde?

Windows Virtual Machines

71 procent úspory2

ve srovnání s variantou AWS EC2

SQL Database Managed Instance

85 procent úspory3

ve srovnání s variantou Amazon RDS

SQL Server na virtuálních počítačích

45 procent úspory4

ve srovnání s variantou AWS EC2

Zvýhodněné hybridní využití Azure

Díky používání stávajících licencí k Windows Serveru a SQL Serveru se Software Assurance šetřete na Azure ve velkém.

Rozšířené aktualizace zabezpečení pro Windows Server a SQL Server 2008 a 2008 R2

Migrujte úlohy ze serverů 2008 a 2008 R2 do Azure Virtual Machines a získejte další tři roky bezplatných aktualizací zabezpečení po skončení vašeho období podpory. Dosáhnete tím značných úspor nákladů. AWS je pětkrát dražší než Azure pro Windows Server a SQL Server1.

Spotové virtuální počítače Azure

Získejte přístup k nevyužité výpočetní kapacitě Azure s velkými slevami pro přerušitelné úlohy – až 90 % oproti cenám s průběžnými platbami.

Ceny vývoje a testování v Azure

Dosáhněte snížených sazeb pro průběžný vývoj a testování. Součástí je neplacení žádných poplatků za software Microsoftu v Azure Virtual Machines a speciální ceny pro vývoj a testování u ostatních služeb.

Rezervace

Předvídejte své potřeby v oblasti prostředků a uzavřením smlouvy na rok nebo na tři roky pro vybrané služby Azure si snižte ceny. Změna nebo zrušení v důsledku měnících se potřeb jsou možné kdykoli.

Transparentní výhodné ceny

  • Plaťte přímo a dosáhněte stejné ceny jako prostřednictvím smlouvy Microsoft Enterprise.
  • Ceny Azure odpovídají cenám srovnatelných služeb AWS.
  • Platíte jenom za prostředky, které využijete, a zrušení je možné kdykoli.

Spočítejte si ceny

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Záruka ceny odpovídající srovnatelným službám AWS

SLUŽBA AZURE ODPOVÍDAJÍCÍ CENA OD
Virtuální počítače s Linuxem AWS EC2* Od $0.004 za hodinu
Functions AWS Lambda* Od $0.2 za milion spuštění
Úložiště objektů blob bloku (horké zónově redundantní úložiště) Amazon S3 Standard* Od $0.023 za GB za měsíc
Úložiště objektů blob bloku (studené zónově redundantní úložiště) Amazon S3 Standard-Infrequent Access* Od $0.013 za GB za měsíc

*Stanovení odpovídající ceny je k dispozici pouze pro veřejně oznámené ceny k 21. listopadu 2018 za nárokovatelné produkty poslední generace ve stejné srovnatelné geografické oblasti. Provedení úprav cen v reakci na pokles cen AWS může trvat až 90 dní.

Bezplatné nástroje pro správu nákladů na podnikové úrovni

Využívejte integrované nástroje a služby, které vám pomůžou porovnávat náklady, ušetřit peníze a optimalizovat prostředky Azure.

Porovnejte úspory oproti používání místních řešení

Porovnejte své celkové náklady na vlastnictví místní infrastruktury se srovnatelným nasazením v Azure. Odhadněte, kolik můžete ušetřit migrací svých úloh do Azure.

Nikdy neplaťte víc, než byste měli

Zajistěte si efektivní fungování cloudu v Azure s využitím pokročilých nástrojů pro správu nákladů, které vám pomůžou:

  • Průběžně monitorovat využití cloudu a trendy ve vývoji nákladů
  • Posílit firemní zodpovědnost přidělením cloudových nákladů jednotlivým obchodním jednotkám a projektům
  • Optimalizovat a šetřit tím, že eliminujete nevyužívané prostředky díky správnému nastavení velikosti virtuálních počítačů

Objevujte další prostředky a výhody, které vám pomůžou ušetřit

Nástroje pro migraci

Vyhledejte nástroje a prostředky pro migraci aplikací, dat a infrastruktury vaším vlastním tempem.

FastTrack for Azure

Sestavujte řešení rychle a bez obav díky přímému přístupu k technikům Azure.

Azure Advisor

Podívejte se na automatická personalizovaná doporučení optimalizace vašich prostředků.

Plány podpory Azure

Řešte problémy díky nepřetržitému přístupu k technikům podpory. Zvolte plán, který vám nejvíc vyhovuje.

Další informace o podpoře Azure

DEVELOPER STANDARD PROFESSIONAL DIRECT PREMIER
Nejvhodnější pro: Zkušební a neprodukční prostředí Prostředí produkčních úloh Nejzásadnější závislost Značná závislost napříč více produkty
Doba první odezvy &lt; 8 hodin &lt; 2 hodin &lt; 1 hodina &lt; 15 minut (s Azure Rapid Response nebo Azure Event Management) (s Azure Rapid Response) nebo <1 hodina (bez Azure Rapid Response)
Měsíční náklady $29/měsíc $100/měsíc $1000/měsíc Kontaktujte nás
Další informace Další informace Další informace Další informace

Spojte se s prodejním specialistou

Projděte si podrobně ceny Azure a seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Vyzkoušet Azure zdarma

Využijte možnost experimentovat a sestavovat s bezplatnými cloudovými službami a kreditem $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Projděte si možnosti nákupu

Nakoupit můžete prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo ppartnera Azure.

1Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců se záložní kapacitou nebo rezervovanými instancemi na 3 roky. Ceny jsou k 24. říjnu 2018 a mohou se změnit. Výpočty pro virtuální počítače Azure s Windows jsou založené na dvou virtuálních počítačích Azure D2V3 v oblasti USA – západ 2 se sazbou SUSE Linux Enterprise Basic. Výpočty pro AWS jsou založené na dvou virtuálních počítačích m5.Large v oblasti USA – západ (Oregon) s využitím tarifů průběžných plateb pro Windows Server pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Výpočty pro SQL Server jsou založené na spravované instanci Azure SQL Database pro důležité obchodní informace s 8 virtuálními jádry v oblasti USA – západ 2 s cenami odpovídajícími programu Zvýhodněné hybridní využití Azure. Výpočty pro AWS jsou založené na RDS pro SQL EE pro db.r4.2xlarge v oblasti USA – západ (Oregon) v nasazení Multi-AZ pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Cena rozšířených aktualizací zabezpečení použitých pro AWS vychází z ceny Windows Serveru Standard Open NL ERP v USD. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě. Podrobnosti vám poskytne prodejní zástupce.

2Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců s rezervovanými instancemi na 3 roky. Ceny jsou k 24. říjnu 2018 a mohou se změnit. Výpočty úspor jsou založené na dvou virtuálních počítačích Azure D2V3 v oblasti USA – západ 2 se sníženou sazbou SUSE Linux Enterprise Basic s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure. Výpočty pro AWS jsou založené na dvou virtuálních počítačích m5.Large v oblasti USA – západ (Oregon) s využitím tarifů průběžných plateb pro Windows Server pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě.

3Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců se záložní kapacitou na 3 roky. Ceny jsou k 24. říjnu 2018 a mohou se změnit. Úspory se počítají pro spravované instance Azure SQL Database pro důležité obchodní informace s osmi virtuálními jádry v oblasti USA – západ 2 s cenami odpovídajícími programu Zvýhodněné hybridní využití Azure. Výpočty pro AWS jsou založené na RDS pro SQL EE pro db.r4.2xlarge v oblasti USA – západ (Oregon) v nasazení Multi-AZ pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Skutečné ceny a slevy za programy v jednotlivých oblastech se můžou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě.

4Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců s rezervovanými instancemi na 3 roky. Ceny jsou platné k 15. červnu 2018 a mohou se změnit. Úspory se počítají pro virtuální počítač Azure D13 v2 s 8 jádry v oblasti USA – východ 2 s CentOS nebo Ubuntu Linuxem s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server a Windows Server. Výpočty pro AWS jsou založené na virtuálním počítači r3.2xlarge v oblasti USA – východ (Severní Virginie) se sazbou za Windows s programem License Mobility pro SQL Server. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě.