Ceny za Azure Search

Vyhledávání jako služba pro vývoj webových a mobilních aplikací

Azure Search funguje jako služba, se kterou můžou vývojáři integrovat do webových a mobilních aplikací možnosti sofistikovaného vyhledávání. Služba zmenšuje třecí plochy a složitost fulltextového vyhledávání. Pomáhá odlišit aplikaci tím, že využívá výkonné funkce, které nejsou dostupné v jiných vyhledávacích balíčcích. S Azure Search můžou vývojáři do své aplikace integrovat vyhledávání jako jednu z nejoblíbenějších navigačních metod. Integrace je jednodušší než při použití vlastního vyhledávacího balíčku. Vývojáři taky získají přístup k bohatým a výkonným funkcím, které rozšíří možnosti vyhledávání a spojí výsledky hledání s obchodními záměry.

Informace o cenách

Azure Search nabízíme v kombinovatelných jednotkách, které zahrnují spolehlivé úložiště a propustnost. Vyhledávání vývojářům umožňuje rychle a levně nastavit a škálovat možnosti vyhledávání. Požadavky na objem dat nebo propustnost se u aplikace mění. Proto Azure Search umožňuje škálovat směrem nahoru, abyste vyhověli požadavkům, a pak zase dolů, abyste snížili náklady. Pokud chce zákazník zvýšit výkon, může kombinovat jednotky, aby zvýšil počet dotazů za sekundu (QPS) nebo počet dokumentů (nebo obojí). Jednotky se dají kombinovat taky kvůli dosažení vyšší dostupnosti nebo rychlejšího příjmu dat.

Režim Vysoká hustota (HD, High Density) je volitelné nastavení, které je dostupné pro Standard S3. Režim vysoké hustoty umožňuje využít ve službě Search větší počet indexů. To je ideální pro zákazníky, kteří vytvářejí víceklientské aplikace SaaS s velkým počtem malých tenantů, zkušebních verzí nebo bezplatných účtů a chtějí nabídnout výkonné hledání s nízkými náklady na jednotlivé indexy.

Free Basic Standard S1 Standard S2 Standard S3
Storage 50 MB 2 GB na službu 25 GB/oddíl
(max. 300 GB dokumentů na službu)
100 GB/oddíl
(max. 1,2 TB dokumentů na službu)
200 GB/oddíl
(max. 2,4 TB dokumentů na službu)
Max. počet indexů na službu 3 5 50 200 200 nebo 1000 na oddíl v režimu Vysoká hustota3
Hostované dokumenty 2 10 000 dokumentů 1 milionů 15 milionů/oddíl
(až 180 milionů dokumentů na službu)
60 milionů/oddíl
(až 720 milionů dokumentů na službu)
120 milionů/oddíl
(Až 1,4 miliard dokumentů na službu) nebo 1 milion na index v režimu Vysoká hustota3
Limity škálování Až 3 jednotek na službu
(max. 1 oddíl, max. 3 replik)
Až 36 jednotek na službu
(max. 12 oddílů, max. 12 replik)
Až 36 jednotek na službu
(max. 12 oddílů, max. 12 replik)
Až 36 jednotek na službu
(max. 12 oddílů, max. 12 replik)
Až 12 replik v režimu Vysoká hustota3
Přenos dat Standardní sazby Standardní sazby Standardní sazby Standardní sazby Standardní sazby
Cena za jednotku Free $- $- $- $-

1 Počty dotazů za sekundu a hostovaných dokumentů jsou založené na cílové úrovni latence 350 milisekund u referenční sady dat. Skutečný výkon se může lišit v závislosti na sadě dat a konkrétních dotazech. Další informace najdete v dokumentaci.

2 Odhadované měsíční ceny vycházejí z 31denního měsíčního období.

3 Režim Vysoká hustota (HD, High Density) je možnost, která je dostupná ve službě Standard S3 a umožňuje vytvářet v jedné službě větší počet indexů. Pomocí režimu HD může služba vytvořit až 1000 indexů na oddíl, kde index nesmí překročit 1 milion dokumentů (nebo 2 GB úložiště) a celkový počet dokumentů a úložiště v rámci všech indexů nesmí překročit 120 milionů dokumentů na oddíl nebo 200 GB na oddíl.

Další informace o limitech a omezeních služby

Podpora a SLA

  • Prostřednictvím Podpory Azure poskytujeme technickou podporu pro všechny obecně dostupné služby Azure, a to od $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • Zaručujeme minimálně 99,9% dostupnost u požadavků na dotazy na index, pokud je instance služby Azure Search nakonfigurovaná se dvěma nebo více replikami, a u požadavků na aktualizace indexu, pokud je instance služby Azure Search nakonfigurovaná se třemi nebo více replikami. Pro úroveň Free neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

  • Službu Microsoft Azure Search vám účtujeme podle předvídatelné paušální hodinové sazby na základě počtu jednotek, které se využily během libovolné příslušné hodiny.

  • Budeme vám účtovat maximální počet vyhledávacích jednotek zřízených za hodinu. Pokud během hodiny začnete se dvěma jednotkami, škálujete směrem nahoru na čtyři jednotky a pak dolů na dvě jednotky, budeme vám účtovat čtyři jednotky.

  • Tlačítko Stop slouží jenom k zastavení provozu instance služby. Výsledkem je, že služba pořád běží, takže se vám dál bude účtovat hodinová sazba.

  • Za každou hodinu trvání jednotky se účtuje paušální sazba. Nezáleží na využití ani na tom, jestli je jednotka aktivní kratší dobu než hodinu. Když třeba vytvoříte jednotku a za 5 minut ji odstraníte, bude ve vyúčtování poplatek za 1 hodinu jednotky.

  • Větší propustnost a úložiště se dá zajistit spojením jednotek služby Azure Search. Když chce zákazník třeba škálovat z 15MM dokumentů na 30MM (další oddíly), může si koupit dvě jednotky. Aby zvětšil propustnost (další repliky), může si koupit dvě jednotky. Pokud chce zákazník zvětšit úložiště i propustnost, měl by si dokoupit čtyři jednotky (2 repliky × 2 oddíly = 4 jednotky vyhledávání).

  • Verze Free je bezplatná verze Azure Search, která vývojářům poskytuje izolovaný prostor (sandbox) k testování funkcí a implementací služby Search. Není určená pro produkční prostředí. Verze Basic a Standard jsou plnohodnotné verze pro vytváření aplikací, které využívají samosprávné řešení hledání jako služby. Standardní verze nabízí úložiště a předvídatelnou propustnost umožňující škálování podle potřeb aplikací. Pokud máte aplikace s velmi vysokými nároky, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese azuresearch_contact@microsoft.com.

  • Služba Microsoft Azure Search je dostupná na novém portálu Microsoft Azure. Nejdřív si musíte zaregistrovat předplatné Microsoft Azure. Po registraci předplatného Microsoft Azure můžete k předplatnému Azure přidat účet Search přes Galerii na portálu Preview. Další informace o Azure Search najdete na stránkách dokumentace.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Search

Technické výukové programy, videa a další materiály

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet