Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Scheduler

Spouštění úloh v rámci jednoduchých nebo složitých opakovaných plánů

Azure Scheduler vám umožňuje spouštět úlohy – jako volání koncových bodů HTTP/S nebo publikování zpráv ve frontách Azure Storage – podle libovolného plánu. Díky tomu je ideální pro opakované akce jako mazání protokolů, aktivace záloh a další úlohy údržby. Do svých aplikací můžete integrovat úlohy, které se spustí hned, podle opakovaného plánu nebo kdykoliv v budoucnosti a které budou volat služby v rámci platformy Azure nebo mimo ni.

Od 30. září 2019 službu Azure Scheduler nahrazuje Azure Logic Apps. K plánování úloh tedy místo ní použijte Azure Logic Apps.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Standard P10 Premium P20 Premium
Cena za měsíc1 $- za jednotku $- za jednotku $- za jednotku
Provádění úloh Neomezený počet Neomezený počet Neomezený počet
Maximální četnost spouštění Každou minutu Každou minutu Každou minutu
Kolekce úloh 10 za jednotku 10 000 za jednotku 5 000 za jednotku
Počet úloh v kolekci 50 50 1 000
Škálování 10 1 jednotka Premium.
Pro další informace nás kontaktujte.
1 jednotka Premium.
Pro další informace nás kontaktujte.
Ověřování odchozích připojení Zahrnuté Zahrnuté Zahrnuté

1 Fakturuje se po hodinách. Uvedená cena vychází z 730 hodin měsíčně. Za každých 10 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) se účtuje jedna jednotka na úrovni Standard. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny. Obdobně se za každých 10 000 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) účtuje jedna jednotka na úrovni Premium. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny. Úlohy se shrnují napříč geografickými oblastmi.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Scheduler

Další informace o funkcích a možnostech produktu Scheduler

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Scheduler.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Scheduler

  • Služba Scheduler se účtuje hodinově (pomocí poměrného přepočtu) vždycky, když je aktivní aspoň jedna kolekce úloh. Za každých 10 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) na úrovni Standard se účtuje jedna jednotka na úrovni Standard. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny. Obdobně za každých 10 000 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) na úrovni Premium se účtuje jedna jednotka na úrovni Premium. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny.

  • Ano, na úrovni předplatného se uplatňují kvóty pro Plánovač. Všechny úlohy v určité kolekci úloh jsou navíc svázané s oblastí téhle kolekce.

  • Prováděcí protokol obsahuje historii provedených úloh vždy za posledních 60 dnů.

  • Služba Scheduler podporuje vysokou dostupnost párováním napříč dvěma oblastmi ve stejné zeměpisné oblasti. Oblast USA (střed) – jih se páruje s oblastí USA (střed) – sever, oblast Evropa – sever s oblastí Evropa – západ a oblast Asie a Tichomoří – východ s oblastí Asie a Tichomoří – jihovýchod. Úlohy odeslané do konkrétní zeměpisné oblasti se mohou spustit v jedné ze spárovaných oblastí.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V