Ceny za Scheduler

Spouštění úloh v rámci jednoduchých nebo složitých opakovaných plánů

Azure Scheduler vám umožňuje spouštět úlohy – jako volání koncových bodů HTTP/S nebo publikování zpráv ve frontách Azure Storage – podle libovolného plánu. Díky tomu je ideální pro opakované akce jako mazání protokolů, aktivace záloh a další úlohy údržby. Do svých aplikací můžete integrovat úlohy, které se spustí hned, podle opakovaného plánu nebo kdykoliv v budoucnosti – a budou volat služby v rámci nebo mimo Azure.

Informace o cenách

Free Úroveň Standard P10 Premium P20 Premium
Cena za měsíc1 Free $- za jednotku $- za jednotku $- za jednotku
Spuštění úloh2 3 600 Bez omezení Bez omezení Bez omezení
Maximální četnost spouštění Každou hodinu Každou minutu Každou minutu Každou minutu
Kolekce úloh 1 10 za jednotku 10 000 za jednotku 5 000 za jednotku
Počet úloh v kolekci 5 50 50 1 000
Škálování 10 1 jednotka Premium.
Pro další informace nás kontaktujte.
1 jednotka Premium.
Pro další informace nás kontaktujte.
Ověřování odchozích připojení Zahrnuté Zahrnuté Zahrnuté

1 Fakturuje se po hodinách. Uvedená cena vychází z 730 hodin měsíčně. Za každých 10 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) se účtuje jedna jednotka na úrovni Standard. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny. Obdobně se za každých 10 000 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) účtuje jedna jednotka na úrovni Premium. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny. Úlohy se shrnují napříč geografickými oblastmi.

2 U Scheduleru na úrovni Free se prováděné úlohy počítají na 30denní bázi. U všech úrovní se uplatňuje limit vycházející z maximální rychlosti provádění a celkového počtu povolených úloh. Reálně je počet prováděných úloh omezený na 21,6 milionu úloh na jednotku Standard, resp. 21,6 miliard úloh na jednotku Premium (počítáno na 30denní bázi). Výše uvedený popis bez omezení se vztahuje na neomezený počet provedených úloh na jednotku pro příslušný celkový počet úloh zajištěných s odpovídající maximální rychlostí provádění.

Podpora a SLA

  • Technická podpora všech všeobecně dostupných služeb Azure, včetně Azure Scheduleru, je dostupná prostřednictvím Podpory Azure. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • Smlouva o úrovni služeb (SLA): U Scheduleru na úrovni Standard garantujeme spuštění všech plánovaných úloh do 30 minut od plánovaného spuštění s úspěšností minimálně 99,9 %. Dostupnost se počítá za období měsíčního fakturačního cyklu. Další informace najdete na stránce Azure SLA.

Nejčastější dotazy

  • Služba Scheduler se účtuje hodinově (pomocí poměrného přepočtu) vždycky, když je aktivní aspoň jedna kolekce úloh. Za každých 10 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) na úrovni Standard se účtuje jedna jednotka na úrovni Standard. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny. Obdobně za každých 10 000 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) na úrovni Premium se účtuje jedna jednotka na úrovni Premium. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny.

  • Ano, na úrovni předplatného se uplatňují kvóty pro Plánovač. Všechny úlohy v určité kolekci úloh jsou navíc svázané s oblastí téhle kolekce.

  • Prováděcí protokol obsahuje historii provedených úloh vždy za posledních 60 dnů.

  • Ano, upgrady stávajících kolekcí úloh se podporují: stačí aktualizovat atribut úrovně.

  • Služba Scheduler podporuje vysokou dostupnost párováním napříč dvěma oblastmi ve stejné zeměpisné oblasti. Oblast USA (střed) – jih se páruje s oblastí USA (střed) – sever, oblast Evropa – sever s oblastí Evropa – západ a oblast Asie a Tichomoří – východ s oblastí Asie a Tichomoří – jihovýchod. Úlohy odeslané do konkrétní zeměpisné oblasti se mohou spustit v jedné ze spárovaných oblastí.

  • Ano. Oba tyhle nástroje nabízejí funkce plánování, ale jsou na sobě nezávislé. Plánované úlohy v Mobile Services představují funkci konkrétní služby. Scheduler je samostatná plánovací služba s širšími možnostmi využití.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Scheduler

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet