Ceny za Scheduler

Spouštění úloh v rámci jednoduchých nebo složitých opakovaných plánů

Azure Scheduler vám umožňuje spouštět úlohy – jako volání koncových bodů HTTP/S nebo publikování zpráv ve frontách Azure Storage – podle libovolného plánu. Díky tomu je ideální pro opakované akce jako mazání protokolů, aktivace záloh a další úlohy údržby. Do svých aplikací můžete integrovat úlohy, které se spustí hned, podle opakovaného plánu nebo kdykoliv v budoucnosti – a budou volat služby v rámci nebo mimo Azure.

Informace o cenách

Standard P10 Premium P20 Premium
Cena za měsíc1 $- za jednotku $- za jednotku $- za jednotku
Provádění úloh Neomezený počet Neomezený počet Neomezený počet
Maximální četnost spouštění Každou minutu Každou minutu Každou minutu
Kolekce úloh 10 za jednotku 10 000 za jednotku 5 000 za jednotku
Počet úloh v kolekci 50 50 1 000
Škálování 10 1 jednotka Premium.
Pro další informace nás kontaktujte.
1 jednotka Premium.
Pro další informace nás kontaktujte.
Ověřování odchozích připojení Zahrnuté Zahrnuté Zahrnuté

1 Fakturuje se po hodinách. Uvedená cena vychází z 730 hodin měsíčně. Za každých 10 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) se účtuje jedna jednotka na úrovni Standard. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny. Obdobně se za každých 10 000 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) účtuje jedna jednotka na úrovni Premium. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny. Úlohy se shrnují napříč geografickými oblastmi.

Podpora a SLA

  • Technická podpora všech všeobecně dostupných služeb Azure, včetně Azure Scheduleru, je dostupná prostřednictvím Podpory Azure. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • Smlouva o úrovni služeb (SLA): U Scheduleru na úrovni Standard garantujeme spuštění všech plánovaných úloh do 30 minut od plánovaného spuštění s úspěšností minimálně 99,9 %. Dostupnost se počítá za období měsíčního fakturačního cyklu. Další informace najdete na stránce Azure SLA.

Nejčastější dotazy

  • Služba Scheduler se účtuje hodinově (pomocí poměrného přepočtu) vždycky, když je aktivní aspoň jedna kolekce úloh. Za každých 10 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) na úrovni Standard se účtuje jedna jednotka na úrovni Standard. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny. Obdobně za každých 10 000 úloh vytvoření kolekcí (nebo jejich zlomku) na úrovni Premium se účtuje jedna jednotka na úrovni Premium. Uplatňuje se poměrné přepočítání na hodiny.

  • Ano, na úrovni předplatného se uplatňují kvóty pro Plánovač. Všechny úlohy v určité kolekci úloh jsou navíc svázané s oblastí téhle kolekce.

  • Prováděcí protokol obsahuje historii provedených úloh vždy za posledních 60 dnů.

  • Služba Scheduler podporuje vysokou dostupnost párováním napříč dvěma oblastmi ve stejné zeměpisné oblasti. Oblast USA (střed) – jih se páruje s oblastí USA (střed) – sever, oblast Evropa – sever s oblastí Evropa – západ a oblast Asie a Tichomoří – východ s oblastí Asie a Tichomoří – jihovýchod. Úlohy odeslané do konkrétní zeměpisné oblasti se mohou spustit v jedné ze spárovaných oblastí.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Scheduler

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V