Přeskočit navigaci

Ceny za Media Services

Vytváření a nasazování vysoce dostupných a škálovatelných komplexních multimediálních řešení

Azure Media Services umožňují pomocí cloudu poskytovat jakákoli média pro téměř všechna zařízení, která se můžou nacházet kdekoli na světě. Kolekce služeb poskytuje kódování, streamování v reálném čase nebo na vyžádání, ochranu obsahu a indexování pro obrazový a zvukový obsah.

Kódování videa na vyžádání (VoD)

Kodér úrovně Standard převádí vstupní videosoubory a audiosoubory do formátů vhodných pro přehrávání v celé řadě zařízení, včetně smartphonů, tabletů, počítačů, herních konzol a televizí. Kodér úrovně Premium převádí formáty běžné pro vysílací a filmové aplikace a podporuje videoúlohy, které vyžadují komplexní logiku. Podrobné porovnání funkcí těchto dvou kodérů najdete v naší dokumentaci.

Kodér úrovně Standard1 Kodér úrovně Premium1
$- za výstupní minutu $- za výstupní minutu

1Poplatky za výstupní minuty se účtují jenom u úspěšných úloh.

Poznámka: Zákazníci se smlouvou Enterprise by se ohledně cen měli obracet na příslušného account manažera společnosti Microsoft.

Multiplikátory výstupních minut

Při výpočtu celkových výstupních minut pro úlohu kódování použijeme tyto multiplikátory.

Kvalita Multiplikátor Příklad:
SD (méně než 1280×720) 1 10 minut výstupu SD se počítá jako 10 minut SD.
HD (1280×720 až 1920×1080) 2 10 minut výstupu HD se počítá jako 20 minut SD.
UHD (víc než 1920×1080, až 4096×2160) 4 10 minut výstupu UHD se počítá jako 40 minut SD.
Pouze zvukový výstup 0,25 4 minuty výstupního audia se počítají jako 1 minuta SD.

Příklad: Máte video QuickTime s rozlišením 1920×1080p a délkou 20 minut, které kódujete do výstupu MP4 se stejnou délkou. Video má přitom rozlišení 1920×1080p a použije se jedna zvuková stopa. Efektivní multiplikátor by byl 2 (pro HD) plus 0,25 (pro audio). Výsledný multiplikátor by se proto rovnal 2,25. Účtovalo by se vám celkem (20 minut × 2,25) = 45 výstupních minut. Pokud byste pro toto kódování použili Media Encoder Standard, celková cena by byla (45 výstupních minut × $- / výstupní minuta) = $-.

Další příklady najdete v části Nejčastější dotazy.

Na úlohy se můžou vztahovat taky sazby za Storage a datové přenosy. Ty se vám budou účtovat za standardní sazby Azure.

Rezervované jednotky médií

Použití rezervovaných jednotek médií se doporučuje, pokud vaše úloha vyžaduje spuštění několika dílčích úloh souběžně. Celkovou propustnost služby můžete zvětšit (a) zvýšením počtu rezervovaných jednotek médií, aby se mohlo zpracovat víc úloh současně, a (b) použitím rychlejší rezervované jednotky médií (například S3). Další informace najdete v dokumentaci. Pokud plánujete využívat víc než 10 rezervovaných jednotek médií, kontaktujte nás.

S1 S2 S3
Každá jednotka $- za hodinu1 $- za hodinu1 $- za hodinu1
Souběžné procesy 1 za jednotku 1 za jednotku 1 za jednotku
Relativní výkon2 Přibližně 2× S1 Přibližně 4× S1

1Fakturuje se poměrnou částí po minutách.

2Odhadované zvýšení výkonu při použití nástroje Media Encoder Standard

Živé kanály

Živé kanály umožňují streamovat obsah vaší cílové skupině v téměř reálném čase. Dostupné jsou dva typy živých kanálů: živé kanály bez kódování a živé kanály s funkcí Live Encoding. U všech typů živých kanálů se fakturuje na základě doby, po kterou je kanál ve spuštěném stavu, a ne na základě příchozích a zpracovaných dat. Podrobné informace o stavu kanálu a fakturaci najdete níž v části Nejčastější dotazy.

Živé kanály bez Encoding 1
Cena (za kanál) ~$- za minutu ($-/hodina2)

1 Živé kanály se používají společně s jednotkami streamování k zajištění služeb živého streamování. Podrobné informace o cenách jednotek streamování najdete na této stránce v části věnované streamování.
2 Fakturuje se poměrnou částí po minutách. Fakturuje se na základě doby, po kterou je kanál ve spuštěném stavu. Chcete se vyhnout zbytečným poplatkům? Když kanály nepoužíváte, zastavte je.

Na úlohy se můžou vztahovat taky sazby za Storage a datové přenosy. Ty se vám budou účtovat za standardní sazby Azure.

Živé kanály s Live Encoding jsou teď běžně dostupné.

Živé kanály s Live Encoding 1
Prvních 20 hodin za měsíc ~$- za minutu ($-/hodina 2)
Dalších 80 hodin (20–100 hodin) za měsíc ~$- za minutu ($-/hodina 2)
Dalších 150 hodin (100–250 hodin) za měsíc ~$- za minutu ($-/hodina 2)
Nad 250 hodin za měsíc ~$- za minutu ($-/hodina 2)

1 Fakturuje se poměrnou částí po minutách. Fakturuje se na základě doby, po kterou je kanál ve spuštěném stavu. Chcete se vyhnout zbytečným poplatkům? Když kanály nepoužíváte, zastavte je.

Na úlohy se můžou vztahovat taky sazby za Storage a datové přenosy. Ty se vám budou účtovat za standardní sazby Azure.

Pokud očekáváte používání, které přesáhne 300 hodin za měsíc, kontaktujte nás prosím.

Streamování

Dodávejte zákazníkům video streamování na vyžádání a živé streamování v různých formátech a podle potřeby. Služby streamování úrovně Standard a Premium doručují obsah přímo do aplikace přehrávače médií nebo do služby Content Delivery Network k další distribuci.

Zákazníci Media Services si podle svých potřeb zvolí buď koncový bod Standard, nebo jednu nebo několik jednotek streamování Premium. Koncový bod streamování Standard je vhodný pro většinu streamovacích úloh. Zahrnuje stejné funkce jako jednotky streamování Premium a automaticky škáluje šířku odchozího pásma. Jednotky streamování Premium jsou vhodné pro pokročilé úlohy a poskytují vyhrazenou a škálovatelnou kapacitu šířky pásma. Jednotky streamování Premium zajišťuje „stohování“, to znamená, že každá povolená jednotka poskytuje aplikaci další kapacitu šířky pásma. Koncový bod streamování Standard nezajišťuje „stohování“, ale místo toho automaticky škáluje šířku pásma na základě aktuálních požadavků. Další informace

Streamování se účtuje jako kombinace streamovacích služeb a objemu přenesených dat. Pokud je služba Azure Content Delivery Network povolená přes portál Media Services nebo rozhraní API pro koncový bod streamování, pro všechna přenesená data platí standardní ceny Content Delivery Network. Pokud služba Azure Content Delivery Network není pro koncový bod streamování povolená, účtuje se přenos dat podle cen za přenosy dat.

Jednotky streamování

Koncový bod streamování Standard Jednotky streamování Premium
Cena (Preview) 3 ~$- za den ($- za měs. 1)
Cena (za jednotku) ~$- za den ($- za měs.1)
Zkušební verze 15 dnů 2
Šířka pásma Až 600 Mb/s z koncového bodu streamování a škálování s využitím Content Delivery Network Až 200 Mb/s za jednotku

1 Fakturuje se poměrnou částí po dnech na základě 31 dnů za měsíc.
2 Pro nové účty se po dobu patnácti dnů poskytuje jeden koncový bod streamování Standard zdarma. Pro další koncové body Standard a jednotky streamování Premium platí běžné ceny. Zkušební období začíná spuštěním prvního koncového bodu a končí o 15 kalendářních dnů později.
3 Ceny verze Preview se při všeobecné dostupnosti mohou změnit.

Ochrana obsahu

Zabezpečte vaše prostředky pomocí technologie PlayReady DRM (správa digitálních práv), poskytování licencí přes Widevine Modular, služby Apple FairPlay Streaming nebo šifrování AES (Advanced Encryption Standard) s nezašifrovaným klíčem. Cena se odvíjí od počtu licencí nebo klíčů vydaných službou.

PlayReady

PlayReady
Cena $- za 100 licencí

Widevine

Widevine
Cena $- za 100 licencí

Klíče AES (Advanced Encryption Standard)

Klíče AES
Cena $- za 100 klíčů

Na úlohy se můžou vztahovat taky sazby za Storage a datové přenosy. Ty se vám budou účtovat za standardní sazby Azure.

FairPlay

FairPlay
Cena $- za 100 licencí

Analýza

Analýza videosouborů a zvukových souborů umožňuje v rámci jedné úlohy Media Services získat celou řadu přehledných informací. Analýza zvuku zahrnuje převod řeči na text, indexování mluvčího a klíčová slova. Analýza videa zahrnuje detekci obličeje, moderování obsahu, optické rozpoznávání znaků a detekci záběrů, objektů a klíčových snímků. Cena je založená na době trvání vstupního souboru. Indexování videa, které má zvukový kanál, bude znamenat poplatky za oboje, analýzu videa i zvuku. Pokud je to možné, služba k paralelnímu zpracování úloh využívá rezervované jednotky médií. Další podrobné informace najdete v dokumentaci.

Analýza videa Analýza zvuku
Cena za minutu vstupu $- $-

Redactor

Anonymizujte videa pomocí detekce a rozmazání tváří vybraných jedinců. Azure Media Redactor je ideální pro použití v rámci scénářů udržování veřejného pořádku a sdělovacích prostředků. Cena je založená na době trvání a rozlišení vstupního souboru. Redactor využívá rezervované jednotky médií k paralelnímu spouštění úloh zpracování videa, pokud je to možné. (Poznámka: Smlouva SLA pro službu Redactor se vztahuje pouze na rezervované jednotky médií S3.) Další informace najdete v naší dokumentaci.

S1 S2 S3
Podporovaná vstupní rozlišení1 640×480 a méně 641×481 až 1280×720 1281×721 až 1920×1200
Prvních 50,000 minut za měsíc2 $- za minutu obsahu ($-/hodina) $- za minutu obsahu ($-/hodina) $- za minutu obsahu ($-/hodina)
Dalších 950 000 minut (50K–1M minut) za měsíc $- za minutu obsahu ($-/hodina) $- za minutu obsahu ($-/hodina) $- za minutu obsahu ($-/hodina)
Nad 1 000 000 minut za měsíc $- za minutu obsahu ($-/hodina) $- za minutu obsahu ($-/hodina) $- za minutu obsahu ($-/hodina)

1Oba rozměry vstupního rozlišení se musí vejít do podporovaného vstupního rozlišení měřiče, jinak se bude měřit vyšší rozlišení (příklad najdete v nejčastějších dotazech).

2Minimální využití je jedna minuta. Veškeré využití se zaokrouhluje na další celou minutu.

Indexování

Extrakcí obsahu řeči umožníte, aby se daly videosoubory a multimediální obsah prohledávat. Cena za službu Azure Media Indexer je založená na době trvání výstupního souboru. Služba Indexer využívá rezervované jednotky médií k paralelnímu spuštění úloh zpracování řeči, pokud to jde. (Poznámka: V úlohách indexování není patrné vylepšení výkonu u jednotek kódování Standard a Premium.)

Indexovací modul1
Prvních 20,000 minut za měsíc $- za minutu obsahu ($-/hodina)
Dalších 180 000 minut (20K–200K minut) za měsíc $- za minutu obsahu ($-/hodina)
Dalších 800 000 minut (200K–1M minut) za měsíc $- za minutu obsahu ($-/hodina)
Nad 1 000 000 minut za měsíc $- za minutu obsahu ($-/hodina)

1Použije se minimální sazba 5 minut na úlohu.

Podpora a SLA

 • Technická podpora všech všeobecně dostupných služeb, včetně Azure Media Services, je dostupná prostřednictvím podpory Azure již od $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • U transakcí rozhraní REST API pro kódování, indexování a balení Media Services a služby ochrany obsahu garantujeme dostupnost 99,9 %. Pokud jste si koupili aspoň jednu jednotku streamování, má streamování stávajícího multimediálního obsahu záruku dostupnosti 99,9 %. U živých kanálů garantujeme, že k běžícím kanálům se půjde externě připojit alespoň 99,9 % času. Dostupnost se počítá za období měsíčního fakturačního cyklu. Služby ve verzi Preview nemají smlouvu SLA. Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte stránku Azure SLA.

Nejčastější dotazy

 • Přidání rezervovaných jednotek médií k vašemu účtu zajistí možnost souběžného zpracování několika souborů. Změna typu rezervované jednotky médií ovlivní rychlost, s jakou se soubory zpracují. Pokud váš účet má třeba tři rezervované jednotky médií typu S1, je možné souběžně zpracovat až tři soubory. Změnou typu rezervované jednotky médií na S3 zajistíte rychlejší zpracování jednotlivých souborů. Další informace najdete v naší dokumentaci.

 • Ano, počet rezervovaných jednotek médií ve svém účtu můžete škálovat. Na webu Azure Portal sice jsou nastavená výchozí omezení, třeba maximálně 25 rezervovaných jednotek médií S2, ale tato omezení jsou jenom doporučená. Pokud potřebujete nastavit vyšší omezení, kontaktujte nás.

 • Ne, budou se vám účtovat jenom výstupní minuty plus počet rezervovaných jednotek médií. Další podrobnosti najdete v příkladu níž.

 • Ano, budou se vám účtovat výstupní minuty kódování (kodér úrovně Standard: $- za výstupní minutu, kodér úrovně Premium: $- za výstupní minutu), a to nezávisle na poplatku za rezervované jednotky médií. Další podrobnosti najdete v příkladu níž.

 • Příklad 1: Joe má 30 úloh kódování, pro které používá Media Encoder Standard (to znamená, že se použije sazba za kodér úrovně Standard). Každá úloha vytvoří 10 výstupních minut (celkem tedy 300 výstupních minut). Joe využívá jednu rezervovanou jednotku médií (RU) S1 a spuštění každé úlohy trvá dvě hodiny. Joe použije tuto jednotku RU S1 pro celkem 60 po sobě jdoucích hodin a potom ji vypne (nastaví počet jednotek RU na nulu).

  • Výstupní minuty (kodér úrovně Standard): 300 × $- za minutu = $-
  • Rezervovaná jednotka médií S1: 1 jednotka × 60 hodin × $-/hodina = $-
  • Celkové náklady: $-

  Příklad 2: Joe má 30 úloh kódování, pro které používá Media Encoder Standard. Každá úloha vytvoří 10 výstupních minut (celkem tedy 300 výstupních minut). Tentokrát Joe použije tři rezervované jednotky médií (RU) S2. Dokončení každé úlohy bude trvat jenom hodinu a těchto 30 úloh se dokončí za 10 hodin. Joe použije tyto tři jednotky RU S2 pro celkem 10 po sobě jdoucích hodin a potom je vypne (nastaví počet jednotek RU na nulu).

  • Výstupní minuty (kodér úrovně Standard): 300 × $- za minutu = $-
  • Rezervovaná jednotka médií S2: 3 jednotky × 10 hodin × $-/hodina = $-
  • Celkové náklady: $-

  Příklad 3: Joe má dvouhodinový film s rozlišením 1920×1080, který kóduje pomocí nástroje Media Encoder Standard s využitím výchozí předvolby H264 Multiple Bitrate 1080p, aby mohl tento film streamovat do zařízení s iOS a Androidem. Použitá předvolba kódování vytvoří 3 výstupní videa HD, 5 výstupních videí SD a 1 audio. Celkový multiplikátor pro tuto úlohu kódování by byl (3 × 2 + 5 + 0,25) = 11,25. Celkový počet výstupních minut by proto byl 11,25 x 2 x 60 = 1 350. Celkové náklady by se rovnaly 1 350 x $- za minutu = $-.

 • Pokud vytvoříte miniatury jako součást běžné úlohy kódování jako v této ukázce, nebudou vám účtovány žádné další poplatky za vytváření obrázků miniatur. Pokud ale odešlete úlohu kódování, která generuje jenom miniatury (výstup například neobsahuje video ani zvuk), každý obrázek v prostředku výstupu se počítá jako jedna sekunda (1/60 minuty).

 • Budou se vám účtovat skutečné minuty využití rezervovaných jednotek médií. Tady je podrobnější příklad. Předpokládejme, že Joe pro začátek nemá žádné rezervované jednotky médií (RU) a že v 10:00 nastaví ve svém účtu použití dvou jednotek RU S1. Odpoledne dorazí další videa a Joe proto v 13:15 nastaví použití čtyř jednotek RU S3. Všechna videa se zpracují do 16:00 a potom Joe vypne jednotky RU ve svém účtu (nastaví počet jednotek RU na nulu). Joeovo využití se vypočte takto.

  • Rezervované jednotky médií S1: 2 jednotky × 3,25 hodiny (od 10:00 do 13:15) × $-/hodina = $-
  • Rezervované jednotky médií S3: 4 jednotky × 2,75 hodiny (od 13:15 do 16:00) × $-/hodina = $-

  Celkové Joeovy náklady na použití rezervovaných jednotek médií pro tento den by byly $- + $- = $-.

  Na rozdíl od rezervovaných jednotek médií se poplatky za jednotky streamování budou účtovat na základě nejvyššího počtu jednotek streamování zřízených v každém dni (horní mez).

 • Ne. Poplatky za rezervované jednotky médií se účtují poměrnou částí po minutách a jednotky streamování se účtují poměrnou částí po dnech.

  Pokud chcete zjistit, kolik by váš kódovací projekt stál, použijte naši online kalkulačku.

 • Jednotka streamování poskytuje vyhrazenou sadu prostředků pro streamování obsahu, přičemž každá jednotka zvyšuje zaručenou propustnost šířky pásma až o 200 Mb/s.

 • Ano. Můžete si koupit několik jednotek streamování pro streamování obsahu.

 • Poplatky se vám budou účtovat na základě nejvyššího počtu jednotek streamování zprovozněných v každém dni. V uvedeném příkladu se vám za tento den budou účtovat čtyři jednotky streamování.

 • Závisí na aktuálním stavu kanálu. Možné hodnoty:

  • Zastaveno: Toto je počáteční stav kanálu po jeho vytvoření. V tomto stavu je možné aktualizovat vlastnosti kanálu, ale streamování není povolené.
  • Spouštění: Kanál se spouští. V tomto stavu nejsou povolené žádné aktualizace ani streamování. Pokud dojde k chybě, kanál se vrátí do stavu Zastaveno.
  • Běžící (Spuštěno): Kanál dokáže zpracovávat živé streamy.
  • Zastavování: Kanál se zastavuje. V tomto stavu nejsou povolené žádné aktualizace ani streamování.
  • Odstraňování: Kanál se odstraňuje. V tomto stavu nejsou povolené žádné aktualizace ani streamování.

  Následující tabulka uvádí přiřazení stavů kanálu k režimu fakturace.

  Stav kanálu Indikátory v uživatelském rozhraní portálu Fakturováno?
  Spouštění Spouštění Ne (přechodný stav)
  Běžící (Spuštěno) Připraveno (žádný běžící program)
  nebo
  Streamování (nejméně jeden běžící program)
  Ano
  Zastavování Zastavování Ne (přechodný stav)
  Zastaveno Zastaveno Ne
 • Joe chce streamovat dvouhodinový sportovní přenos a chce využít živý kanál s kódováním...

  1. Joe nastaví kanál a spustí ho 20 minut před začátkem přenosu. Kanál je 5 minut ve stavu „Spouští se“.
  2. Po spuštění kanál přejde do stavu „Spuštěno“ a je připravený začít přijímat stream. Kanál zůstane ve stavu „Spuštěno“ po dobu 15 minut (v uživatelském rozhraní portálu je kanál označený jako připravený).
  3. Streamování akce začne včas a trvá 2 hodiny (120 minut, v uživatelském rozhraní portálu je uvedený stav „Streaming“).
  4. Joe zastaví stream, ale nezastaví kanál ( v uživatelském rozhraní portálu je uvedený stav „Připraveno“). Joe ponechá kanál v tomto stavu po dobu 5 minut.
  5. Joe potom 30 minut streamuje rozhovory s hráči po skončení utkání (v uživatelském rozhraní portálu je uvedený stav „Streaming“).
  6. Po jejich skončení Joe kanál hned zastaví a odstraní ho.

  Kanál byl ve stavu „Spuštěno“ po dobu celkem 170 minut (15 minut bez streamu před utkáním + 120 minut utkání + 5 minut bez streamu po utkání + 30 minut rozhovorů s hráči po utkání).

  170 minut x ~ $- = ~$-

 • Oba okraje vstupního videa se musí vejít do podporovaného vstupního rozlišení každého měřiče. Například video s rozlišením 600×481 přesahuje maximální rozlišení 640×480 měřiče S1 tím, že oba okraje jsou větší než 480, a proto by se měřilo podle měřiče S2.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Media Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Je možné zakódovat až 100 GB videa.