Media Services – ceny

Vytváření a nasazování vysoce dostupných a škálovatelných komplexních multimediálních řešení.

Azure Media Services umožňují pomocí cloudu poskytovat jakákoli média pro téměř všechna zařízení, která se můžou nacházet kdekoli na světě. Kolekce služeb poskytuje kódování, streamování v reálném čase nebo na vyžádání, ochranu obsahu a indexování pro obrazový a zvukový obsah.

Kódování videa na vyžádání (VoD)

Kodér úrovně Standard převádí vstupní videosoubory a audiosoubory do formátů vhodných pro přehrávání v celé řadě zařízení, včetně smartphonů, tabletů, počítačů, herních konzol a televizí. Kodér úrovně Premium převádí formáty běžné pro vysílací a filmové aplikace a podporuje videoúlohy, které vyžadují komplexní logiku. Podrobné porovnání funkcí těchto dvou kodérů najdete v naší dokumentaci.

Kodér úrovně Standard1 Kodér úrovně Premium1
$- za výstupní minutu $- za výstupní minutu

1Poplatky za výstupní minuty se účtují jenom u úspěšných úloh.

Poznámka: Zákazníci se smlouvou Enterprise by se ohledně cen měli obracet na příslušného account manažera společnosti Microsoft.

Multiplikátory výstupních minut

Při výpočtu celkových výstupních minut pro úlohu kódování použijeme tyto multiplikátory.

Kvalita Multiplikátor Příklad:
SD (méně než 1280×720) 1 10 minut výstupu SD se počítá jako 10 minut SD.
HD (1280×720 – 1920×1080) 2 10 minut výstupu HD se počítá jako 20 minut SD.
UHD (více než 1920×1080, až do 4096×2160) 4 10 minut výstupu UHD se počítá jako 40 minut SD.
Jenom zvukový výstup 0,25 4 minuty výstupního audia se počítají jako 1 minuta SD.

Příklad: Máte video QuickTime s rozlišením 1920×1080p a délkou 20 minut, které kódujete do výstupu MP4 se stejnou délkou. Video má přitom rozlišení 1920×1080p a použije se jedna zvuková stopa. Efektivní multiplikátor by byl 2 (pro HD) plus 0,25 (pro audio). Výsledný multiplikátor by se proto rovnal 2,25. Účtovalo by se vám celkem (20 minut × 2,25) = 45 výstupních minut. Pokud byste pro toto kódování použili Media Encoder Standard, celková cena by byla (45 výstupních minut × $- / výstupní minuta) = $-.

Další příklady najdete v části Nejčastější dotazy.

Na úlohy se můžou vztahovat taky sazby za Storage a datové přenosy. Ty se vám budou účtovat za standardní sazby Azure.

Rezervované jednotky médií

Použití rezervovaných jednotek médií se doporučuje, pokud vaše úloha vyžaduje spuštění několika dílčích úloh souběžně. Celkovou propustnost služby můžete zvětšit (a) zvýšením počtu rezervovaných jednotek médií, aby se mohlo zpracovat víc úloh současně, a (b) použitím rychlejší rezervované jednotky médií (třeba S3). Další informace najdete v dokumentaci. Pokud plánujete využívat víc než 10 rezervovaných jednotek médií, kontaktujte nás.

S1 S2 S3
Každá jednotka $- za hodinu1 $- za hodinu1 $- za hodinu1
Souběžné procesy 1 za jednotku 1 za jednotku 1 za jednotku
Relativní výkon2 Přibližně 2× S1 Přibližně 4× S1

1Fakturuje se poměrnou částí po minutách.

2Odhadované zvýšení výkonu při použití nástroje Media Encoder Standard

Indexování

Extrakcí obsahu řeči umožníte, aby se daly videosoubory a multimediální obsah prohledávat. Cena za službu Azure Media Indexer je založená na době trvání výstupního souboru. Služba Indexer využívá rezervované jednotky médií k paralelnímu spuštění úloh zpracování řeči, pokud to jde. (Poznámka: V úlohách indexování není patrné vylepšení výkonu u jednotek pro kódování Standard a Premium.)

Indexovací modul1
Prvních 20,000 minut/měsíc $- za minutu obsahu ($-/h)
Dalších 180 000 minut (20K-200K minut)/měsíc $- za minutu obsahu ($-/h)
Dalších 800 000 minut (200K-1M minut)/měsíc $- za minutu obsahu ($-/h)
Nad 1 000 000 minut/měsíc $- za minutu obsahu ($-/h)

1Použije se minimální sazba 5 minut na úlohu.

Živé kanály

Živé kanály umožňují streamovat obsah vaší cílové skupině v téměř reálném čase. Dostupné jsou dva typy živých kanálů: živé kanály bez kódování a živé kanály s funkcí Live Encoding. U všech typů živých kanálů se fakturuje na základě doby, po kterou je kanál ve spuštěném stavu, a ne na základě příchozích a zpracovaných dat. Podrobné informace o stavu kanálu a fakturaci najdete níž v části Nejčastější dotazy.

Živé kanály bez Encoding 1
Cena (za kanál) ~$- / minuta ($-/h2)

1 Živé kanály se používají společně s jednotkami streamování k zajištění služeb živého streamování. Podrobné informace o cenách jednotek streamování najdete na této stránce v části věnované streamování.
2 Fakturuje se poměrnou částí po minutách. Fakturuje se na základě doby, po kterou je kanál ve spuštěném stavu. Chcete se vyhnout zbytečným poplatkům? Když kanály nepoužíváte, zastavte je.

Na úlohy se můžou vztahovat taky sazby za Storage a datové přenosy. Ty se vám budou účtovat za standardní sazby Azure.

Pokud očekáváte používání, které přesáhne 300 hodin za měsíc, kontaktujte nás prosím.

Živé kanály s Live Encoding jsou teď běžně dostupné.

Živé kanály s Live Encoding 1
První(ch) 20 hod./měsíc ~$- / minuta ($-/h 2)
Další(ch) 80 hod. (20–100 hod.)/měsíc ~$- / minuta ($-/h 2)
Další(ch) 150 hod. (100–250 hod.)/měsíc ~$- / minuta ($-/h 2)
Nad 250 hod./měsíc ~$- / minuta ($-/h 2)

1 Fakturuje se poměrnou částí po minutách. Fakturuje se na základě doby, po kterou je kanál ve spuštěném stavu. Chcete se vyhnout zbytečným poplatkům? Když kanály nepoužíváte, zastavte je.

Na úlohy se můžou vztahovat taky sazby za Storage a datové přenosy. Ty se vám budou účtovat za standardní sazby Azure.

Pokud očekáváte používání, které přesáhne 300 hodin za měsíc, kontaktujte nás prosím.

Streamování

Dodávejte zákazníkům video streamování na vyžádání a živé streamování v různých formátech a podle potřeby. Služby streamování Standard a Premium doručují obsah přímo do aplikace přehrávače médií nebo do služby Content Delivery Network (CDN) k další distribuci.

Zákazníci Media Services si podle svých potřeb zvolí buď koncový bod Standard, nebo jednu nebo několik jednotek streamování Premium. Koncový bod streamování Standard je vhodný pro většinu streamovacích úloh. Zahrnuje stejné funkce jako jednotky streamování Premium a automaticky škáluje šířku odchozího pásma. Jednotky streamování Premium jsou vhodné pro pokročilé úlohy a poskytují vyhrazenou a škálovatelnou kapacitu šířky pásma. Jednotky streamování Premium zajišťuje „stohování“, to znamená, že každá povolená jednotka poskytuje aplikaci další kapacitu šířky pásma. Koncový bod streamování Standard nezajišťuje „stohování“, ale místo toho automaticky škáluje šířku pásma na základě aktuálních požadavků. Další informace

Streamování se účtuje jako kombinace streamovacích služeb a objemu přenesených dat. Pokud je služba Azure CDN povolená přes portál Media Services nebo rozhraní API pro koncový bod streamování, pro všechna přenesená data platí standardní ceny CDN. Pokud služba Azure CDN není pro koncový bod streamování povolená, účtuje se přenos dat podle cen za přenosy dat.

Jednotky streamování

Koncový bod streamování Standard Jednotky streamování Premium
Cena (Preview) 3 ~$- za den ($-/měsíc 1)
Cena (za jednotku) ~$- za den ($-/měsíc1)
Zkušební verze 15 dnů 2
Šířka pásma Až 600 Mb/s z koncového bodu streamování a škálování s CDN Až 200 Mb/s za jednotku

1 Fakturuje se poměrnou částí po dnech na základě 31 dnů za měsíc.
2 Pro nové účty se po dobu patnácti dnů poskytuje jeden koncový bod streamování Standard zdarma. Pro další koncové body Standard a jednotky streamování Premium platí běžné ceny. Zkušební období začíná spuštěním prvního koncového bodu a končí o 15 kalendářních dnů později.
3 Ceny verze Preview se při všeobecné dostupnosti mohou změnit.

Content Protection

Zajištění vašich prostředků pomocí technologie PlayReady DRM (Správa digitálních práv), poskytování licencí přes Widevine Modular, služby Apple FairPlay Streaming nebo šifrování AES (Advanced Encryption Standard) s nezašifrovaným klíčem. Cena se odvíjí od počtu licencí nebo klíčů vydaných službou.

PlayReady

PlayReady
Cena $- / 100 licencí

Widevine

Widevine
Cena $- / 100 licencí

Klíče AES (Advanced Encryption Standard)

Klíče AES
Cena $- / 100 klíčů

Na úlohy se můžou vztahovat taky sazby za Storage a datové přenosy. Ty se vám budou účtovat za standardní sazby Azure.

FairPlay

FairPlay
Cena $- / 100 licencí

Podpora a SLA

  • Technická podpora všech všeobecně dostupných služeb, včetně Azure Media Services, je dostupná prostřednictvím podpory Azure již od $29.0/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
  • U transakcí rozhraní REST API pro Media Services Encoding, indexování, balení a služby ochrany obsahu garantujeme dostupnost 99,9 %. Pokud jste si koupili aspoň jednu jednotku streamování, má streamování stávajícího multimediálního obsahu záruku dostupnosti 99,9 %. U Živých kanálů garantujeme, že k běžícím kanálům se půjde externě připojit alespoň 99,9 % času. Dostupnost se počítá za období měsíčního fakturačního cyklu. Služby ve verzi Preview nemají smlouvu SLA. Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte stránku Azure SLA.

Nejčastější dotazy

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Media Services

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Je možné zakódovat až 100 GB videa.

Začněte ještě dnes