Řešení Azure

Seskupili jsme služby Azure, aplikace třetích stran a související produkty tak, aby splňovaly nejčastější obchodní potřeby a scénáře – včetně těch vašich. Přístup k architekturám, kurzům, dokumentaci, příkladům, šablonám, partnerům a dalším materiálům vám umožní rychle začít.

  • NBC
  • GE Healthcare
  • 3M
  • DocuSign
  • BMW
  • AccuWeather
  • Heineken

Digitální marketing

Spojení se zákazníky po celém světě prostřednictvím individuálních a škálovatelných digitálních kampaní

Mobilní technologie

Jediný build mobilní aplikace pro zákazníky na libovolném místě a s libovolným zařízením

Elektronické obchodování

Individuální, škálovatelné a zabezpečené prostředí pro nákup, které zákazníkům poskytne to, co chtějí

Obchodní aplikace

Modernizujte interní obchodní aplikace (LOB), aby splňovaly dnešní výzvy v oblasti IT

SharePoint v Azure

Rychlé nasazení serverů SharePoint a škálování podle potřeby díky cenově příznivé infrastruktuře

Dynamics v Azure

Podpora rozvoje vašeho podnikání díky spojení ERP (Enterprise Resource Planning) a cloudových služeb

SAP v Azure

Využití cloudového škálování a flexibility pro důležité úlohy SAP

Red Hat na platformě Azure

Dosáhněte ve svém podniku flexibility hybridního cloudu pomocí řešení Red Hat na platformě Azure

Vývoj a provoz

Propojení lidí, procesů a produktů pro umožnění nepřetržitého doručování hodnoty koncovým uživatelům

Vývoj a testování

Zjednodušení a zrychlení procesu vytváření a testování aplikací napříč všemi platformami

Sledování

Získání přehled o stavu, výkonu a využití aplikací, úloh a infrastruktury

Business Intelligence

Lepší a rychlejší rozhodování díky analýze dat a jejich hlubším znalostem

Velké objemy dat a analýza

Zajištění maximálně kvalifikovaných rozhodnutí díky analýze všech potřebných dat v reálném čase

Datový sklad

Zpracování exponenciálního nárůstu dat se současným zaměřením na zabezpečení, možnosti škálování a analýzy

Obchodní aplikace SaaS

Využijte business intelligence a obchodní přehledy z Azure k sestavení aplikací SaaS (software jako služba).

Hybridní integrace

Snadná integrace aplikací, dat a procesů napříč místními systémy i cloudem

Zálohování a archivace

Ochrana dat a aplikací bez ohledu na to, kde se nacházejí, a prevence nákladných přerušení provozu

Zotavení po havárii

Ochrana hlavních systémů IT a zajištění fungování aplikací, když je nejvíc potřebujete

Internet věcí

Vytvářejte Internet vlastních věcí propojováním vašich zařízení, prostředků a senzorů, abyste shromažďovali dříve nepoužívaná data.

Digitální média

Videa ve vysoké kvalitě pro vaše zákazníky kdekoli, kdykoli a na libovolném zařízení

Prostředí HPC

Využijte neomezené prostředky ke škálování úloh vysokovýkonného výpočetního prostředí (HPC).

Blockchain

Rychlý vývoj a nasazení distribuovaných aplikací v blockchainu podle vlastního výběru

Aplikace mikroslužeb

Rychlejší poskytování škálovatelných a spolehlivých aplikací, které splňují neustále se měnící požadavky vašich zákazníků

Hry

Sestavování, rychlé spouštění a spolehlivé škálování her napříč platformami a zpřesňování na základě analýz

Architektura bez serveru

Rychlejší sestavování aplikací se zaměřením na inovace, a nikoli správu infrastruktury

Řešení podle odvětví

Zdravotnictví

Vývoj řešení pro proaktivní individuální zdravotní péči se zabezpečením a dodržováním předpisů pro citlivá data

Finanční služby

Přetvoření zkušeností uživatelů, zlepšení možností zaměstnanců, optimalizace řízení rizik a transformace účelu produktů

Maloobchod

Poskytování osobních, bezproblémových a diferencovaných prostředí s využitím přehledů zákazníků na základě dat

Výroba

Získání užitečných přehledů a možnost rychlé reakce na zpětnou vazbu od zákazníků a trendy na trhu

Vláda

Vytvářejte zabezpečená řešení, která institucím státní správy pomáhají zlepšit způsob, jakým poskytují služby svým občanům a chrání je.

Migrace úloh do Azure

Migrační centrum Azure zrychlí a zjednoduší vaši migraci do cloudu. Najdete prověřené nástroje a procesy, které vás provedou migrací místních aplikací, úloh a databází do cloudu.