Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Remote Rendering

Vykreslování vysoce kvalitního, interaktivního 3D obsahu a jeho streamování do zařízení v reálném čase

Azure Remote Rendering přináší váš 3D obsah nejvyšší kvality a interaktivní prostředí do hraničních zařízení, jako je například HoloLens 2. Tato služba využívá výpočetní výkon Azure k vykreslování i těch nejsložitějších modelů v cloudu a streamuje je v reálném čase na vaše zařízení, aby uživatelé mohli pracovat s 3D obsahem s úžasnými detaily.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Operace Cena Podrobnosti
Remote Rendering na úrovni Standard $-/hodina Remote Rendering na úrovni Standard poskytuje minimálně 8 teraflopů grafického výpočetního výkonu a dokáže vykreslovat scény až do maximálního počtu 20 milionů mnohoúhelníků.
Remote Rendering na úrovni Premium $-/hodina Pro větší scény nabízí Remote Rendering na úrovni Premium aspoň 42 teraflopsů grafického výpočetního výkonu a dokáže vykreslovat scény až do stovek milionů mnohoúhelníků nebo i větší.
Převod prostředků 100 transakcí zdarma za měsíc
$-/prostředek
Pro každý 3D model, který chcete vykreslit, se vyžaduje Převod prostředků. Tento proces převede zdrojový soubor FBX nebo GLTF do formátu optimalizovaného pro vzdálené vykreslování.

Účtují se vám poplatky za službu Azure Remote Rendering, když přidělíte server vykreslování k použití vytvořením relace. Účtují se vám poplatky za dobu, kdy je přidělený. Zlomkové hodiny se účtují se zlomkovou sazbou.

Počty teraflopů jsou založené na výkonu uvedeném výrobcem GPU.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Remote Rendering

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Remote Rendering

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Remote Rendering.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Remote Rendering

  • Pomocí služby Azure Remote Rendering vytvoříte relaci, která zpřístupní server vykreslování pro vaše potřeby. Účtují se vám poplatky za vykreslování na základě doby, kdy je vám server dostupný, dokud ho neuvolníte. Zlomkové hodiny vykreslování se účtují podle zlomkové sazby. Standardní sazbou se vám také účtují poplatky za převod prostředků pro každý převedený prostředek. Tento postup je třeba provést jen jednou pro každý prostředek, nikoli při každém vykreslování.
  • Když se vaše aplikace připojí ke službě Azure Remote Rendering, zvolí, který server se má použít. Jako vývojář aplikací se můžete rozhodnout, že pevně zakódujete preferovaný server, dáte možnost rozhodnutí koncovému uživateli, nebo vytvoříte vlastní logiku k dynamickému výběru serveru podle vašich potřeb (například na základě velikosti 3D model).
  • Maximální počet mnohoúhelníků, které můžete vykreslit, závisí na obsahu. Může to být ovlivněno velikostí mnohoúhelníků ve vašich modelech, texturami a materiály a dalšími efekty v rámci scény, jako je průhlednost. Remote Rendering na úrovni Standard má maximální velikost scény 20 milionů mnohoúhelníků. Remote Rendering na úrovni Premium nestanovuje pevné maximum, ale pokud váš obsah přesáhne možnosti vykreslování služby, může dojít ke snížení výkonu.
  • Azure Remote Rendering přijímá 3D modely ve formátu FBX a GLTF, ale tyto modely je potřeba před vykreslením převést na běhový formát ArrAsset služby Azure Remote Rendering.
  • Když vyberete Remote Rendering úrovně Standard nebo Premium, k vykreslení obsahu se použije jeden nebo několik grafických procesorů (GPU). Výše uvedené počty teraflopů představují minimální kombinovaný počet teraflopů v jednoduché přesnosti všech GPU, které budou přidělené k vykreslování obsahu. Konkrétní hardware použitý k vykreslování se může lišit v závislosti na dostupnosti, ale bude splňovat nebo překračovat definované minimální výkonnostní charakteristiky.
  • Každé zařízení se připojuje ke své vlastní instanci služby Azure Remote Rendering a účtuje se samostatně.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V