Přeskočit navigaci

Spravované databáze Azure

Vytvářejte aplikace nativní pro cloud nebo modernizujte stávající aplikace s využitím plně spravovaných flexibilních databází. Zaměřte se na vývoj aplikací, nikoli na správu databází.

Zjednodušení vývoje aplikací s využitím plně spravovaných databází

Využijte možnosti volby mezi plně spravovanými relačními a NoSQL databázemi a databázemi v paměti, které zahrnují proprietární a opensourcové stroje. Zaměřte se na vytváření inovativních aplikací. Azure přitom zjednoduší vaši práci. Plně spravované databáze automatizují úlohy, jako je konfigurace a správa vysoké dostupnosti, zotavení po havárii, zálohování a replikace dat napříč různými oblastmi, a šetří vám tak čas i peníze.

Pracujte produktivněji a soustřeďte se na vývoj aplikací, zatímco se Azure postará o správu databází. Optimalizujte výkon pomocí integrované inteligence. Provozuschopnost zajistí automatické aktualizace funkcí a opravy a také nejlepší smlouvy SLA v oboru (s finančním zajištěním) až do dostupnosti na úrovni 99,999 %. Migraci databáze urychlíte pomocí Azure Migrate a Azure Database Migration Service.

Škálujte aplikační data na více uzlů pomocí relačních databází Azure. Azure SQL Database umožňuje navýšit úložiště až na 100 TB a s Azure Database for PostgreSQL ho můžete rozšířit na stovky uzlů. Pro úlohy NoSQL využijte Azure Cosmos DB a získejte špičkové smlouvy SLA, které zajišťují propustnost, konzistenci, dostupnost, latenci a neomezené škálování pro výpočetní prostředky i úložiště.

Vybírejte si ze široké nabídky relačních a nerelačních databázových modulů, včetně oblíbených možností typu open-source. Využijte plně spravované komunitní edice MySQL, PostgreSQL a MariaDB, podporu pro širokou škálu nástrojů a jazyků a kompatibilitu rozhraní API se systémy MongoDB, Cassandra a Gremlin. Flexibilní výpočetní možnosti zahrnují bezserverový režim, zřízené výpočetní prostředky a fondy. Azure je jediný cloud, který nabízí bezserverové výpočetní prostředky pro úlohy SQL i NoSQL.

Chraňte svá data pomocí integrovaných ovládacích prvků. Patří sem maskování dat, šifrování při nečinnosti a v pohybu, inteligentní detekce hrozeb a proaktivní posouzení ohrožení zabezpečení, které v reálném čase upozorňuje a napravuje potenciální hrozby. Pomozte chránit svou databázi pomocí řízení přístupu na základě role Azure Active Directory. Pro základní ochranu vašich dat v cloudu použijte Azure Key Vault správu klíčů.

Projděte si architektury řešení spravovaných databází Azure

V těchto ukázkových scénářích zjistíte, jak můžete pomocí spravovaných databází Azure rozšířit možnosti vašich moderních aplikací.

Modernizace aplikací v .NET

Modernizace starších verzí aplikací v .NET pro zvýšení škálovatelnosti, globální dostupnosti a snížení nákladů

Sestavování aplikací nativních pro cloud

Sestavování aplikací na základě principů návrhu v cloudu pro zajištění převratných prostředí pro vaše zákazníky

Zajištění vysoce škálovatelných zákaznických služeb a aplikací ERP

Zajištění přehledů pro zaměstnance a špičkových služeb pro zákazníky vytvářením aplikací, které se škálují bez omezení

Sestavování webových a mobilních aplikací

Sestavování odolných, škálovatelných a flexibilních webových a mobilních aplikací s využitím architektury založené na mikroslužbách

Další informace o spravovaných databázových službách Azure

Azure SQL

Řada cloudových databází SQL nabízející flexibilní možnosti migrace, modernizace a vývoje aplikací

Azure Cosmos DB

Rychlá databáze NoSQL s otevřenými rozhraními API pro libovolné škálování

Azure Database for PostgreSQL

Plně spravovaný, inteligentní a škálovatelný PostgreSQL

Azure Database for MySQL

Plně spravovaná a škálovatelná databáze MySQL

Azure Database for MariaDB

Plně spravovaná komunitní verze MariaDB připravená pro podnikové prostředí

Azure Cache for Redis

Plně spravované úložiště dat v paměti, které je kompatibilní s technologiemi open source a zajišťuje rychlost a škálovatelnost aplikací

Spravovaná instance Azure pro Apache Cassandru

Spravovaný, flexibilní a škálovatelný cloudový systém Cassandra

Spravované databáze Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti.

HSBC

Přečtěte si, jak společnost HSBC využila Azure Database for MySQL a Azure Cosmos DB k vytvoření inteligentní a vysoce zabezpečené digitální platební platformy pro svou aplikaci PayMe for Business.

HSBC

H&R Block

"Azure SQL Managed Instance gives us a smooth migration path for moving existing workloads to Azure with minimal technical reengineering."

Sameer Agarwal, ředitel pro podnikovou analýzu dat, H&R Block
H&R Block

ICERTIS

"We've realized three major benefits. One, we only pay for what we use. Two, relying on serverless automatic scaling instead of our own home-grown solution frees more time for innovation. And three, it helps our customers always get the right performance levels they need, day or night."

Purna Rao, hlavní architekt DevOps, Icertis
ICERTIS

Chipotle Mexican Grill

"Some of our data really lends itself to document storage versus relational, so switching to Azure Cosmos DB is a big win in terms of scalability, availability, and, down the road, geographic distribution."

Mike Smith, vedoucí vývojář softwaru, Chipotle Mexican Grill
Chipotle

Clearent

"We have an enormous amount of data that needs to be available to a large number of employees and customers, and the hyperscale service tier is perfect for hitting that sweet spot of concurrency and scale."

Zach Fransen, ředitel pro správu dat, Clearent
Clearent

Nejčastější dotazy

  • Podívejte se na naše vodítka, která vám pomůžou zvolit nejlepší databázi pro váš způsob použití a požadavky.
  • Prozkoumejte naše široké portfolio analýz, včetně řešení datového skladu a jezera.
  • Doporučujeme využít Azure Migrate – centrum pro zjišťování a vyhodnocování úloh a jejich migraci do Azure.
  • Azure Migrate je centrum pro nástroje a služby migrace do cloudu Azure, které vám pomohou zjistit zatížení serverů a databází, provést podrobné vyhodnocení úloh SQL Serveru a přesunout serverové úlohy do Azure.

    Azure Database Migration Service vám pomůže zjednodušit a automatizovat migraci databází na spravované databáze Azure a poskytne vám k ní pokyny. Využijte možnost snadné migrace dat, schémat a objektů z více zdrojů do cloudu ve velkém. Přečtěte si další informace o scénářích migrace, které aktuálně podporuje Azure Database Migration Service.

Migrace databází do Azure

Získejte pomoc s každým krokem migrace databáze pomocí Azure Migrate a Azure Database Migration Service.

Další informace

Prozkoumejte studijní programy a školicí moduly a získejte nové dovednosti a znalosti související se spravovanými databázemi Azure.

Kdykoli budete připraveni

Pojďme vám vytvořit bezplatný účet Azure.