Přeskočit navigaci

Spravované databáze Azure

Vytvářejte aplikace nativní pro cloud nebo modernizujte stávající aplikace s využitím plně spravovaných flexibilních databází. Zaměřte se na vývoj aplikací, nikoli na správu databází.

Zjednodušení vývoje aplikací s využitím plně spravovaných databází

Využijte možnosti volby mezi plně spravovanými relačními a NoSQL databázemi a databázemi v paměti, které zahrnují proprietární a opensourcové stroje. Zaměřte se na vytváření inovativních aplikací. Azure přitom zjednoduší vaši práci. Plně spravované databáze automatizují úlohy, jako je konfigurace a správa vysoké dostupnosti, zotavení po havárii, zálohování a replikace dat napříč různými oblastmi, a šetří vám tak čas i peníze.

Pracujte efektivněji a zaměřte se na vývoj aplikací. Azure se zatím postará o správu databází. Optimalizujte výkon s využitím integrovaných inteligentních funkcí. Zajistěte si plynulý provoz díky automatickým aktualizacím funkcí a opravám a také špičkovým smlouvám SLA podloženým finanční zárukou s dostupností až 99,999 %. Zrychlete migraci databází pomocí služeb Azure Migrate a Azure Database Migration Service.

Škálujte data aplikací napříč několika uzly s využitím relačních databází Azure. Azure SQL Database umožňuje škálovat úložiště až na 100 TB a Azure Database for PostgreSQL zase umožňuje škálování na stovky uzlů. Pro úlohy NoSQL použijte Azure Cosmos DB a získejte špičkové smlouvy SLA, které zaručují propustnost, konzistenci, dostupnost, latenci a neomezené škálování pro výpočetní funkce i úložiště.

Můžete si vybrat z široké škály relačních a nerelačních databázových strojů, včetně oblíbených opensourcových možností. Využijte výhod plně spravovaných verzí Community pro MySQL, PostgreSQL a MariaDB, podporu pro širkou škálu nástrojů a jazyků a kompatibilitu rozhraní API s MongoDB, Cassandrou a Gremlinem. Flexibilní výpočetní možnosti zahrnují bezserverové architektury, zřízené výpočetní prostředky a fondy. Azure je jediný cloud, který nabízí bezserverové výpočetní funkce pro úlohy SQL i NoSQL.

Chraňte svá data pomocí integrovaných kontrolních mechanismů. Patří mezi ně maskování dat, šifrování uložených neaktivních dat i přenášených dat, inteligentní detekce hrozeb a aktivní vyhodnocování ohrožení zabezpečení, které upozorňuje a napravuje potenciální hrozby v reálném čase. Pomozte chránit vaše databáze s využitím řízení přístupu na základě role v Azure Active Directory. Využijte správu klíčů služby Azure Key Vault pro základní ochranu vašich dat v cloudu.

Projděte si architektury řešení spravovaných databází Azure

V těchto ukázkových scénářích zjistíte, jak můžete pomocí spravovaných databází Azure rozšířit možnosti vašich moderních aplikací.

Modernizace aplikací v .NET

Modernizace starších verzí aplikací v .NET pro zvýšení škálovatelnosti, globální dostupnosti a snížení nákladů

Sestavování aplikací nativních pro cloud

Sestavování aplikací na základě principů návrhu v cloudu pro zajištění převratných prostředí pro vaše zákazníky

Zajištění vysoce škálovatelných zákaznických služeb a aplikací ERP

Zajištění přehledů pro zaměstnance a špičkových služeb pro zákazníky vytvářením aplikací, které se škálují bez omezení

Sestavování webových a mobilních aplikací

Sestavování odolných, škálovatelných a flexibilních webových a mobilních aplikací s využitím architektury založené na mikroslužbách

Další informace o spravovaných databázových službách Azure

Spravované databáze Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti.

HSBC

Přečtěte si, jak společnost HSBC využila Azure Database for MySQL a Azure Cosmos DB k vytvoření inteligentní a vysoce zabezpečené digitální platební platformy pro svou aplikaci PayMe for Business.

HSBC

H&R Block

"Azure SQL Managed Instance gives us a smooth migration path for moving existing workloads to Azure with minimal technical reengineering."

Sameer Agarwal, ředitel pro podnikovou analýzu dat, H&R Block
H&R Block

Finxact

"The operational ease and simplicity provided by the managed Azure Database for PostgreSQL service allows for high availability and geographically remote failover capability, deployed with simple infrastructure scripting."

Jonathan Turwy, hlavní technik DevOps, Finxact
Finxact

ICERTIS

"We've realized three major benefits. One, we only pay for what we use. Two, relying on serverless automatic scaling instead of our own home-grown solution frees more time for innovation. And three, it helps our customers always get the right performance levels they need, day or night."

Purna Rao, hlavní architekt DevOps, Icertis
ICERTIS

Chipotle Mexican Grill

"Some of our data really lends itself to document storage versus relational, so switching to Azure Cosmos DB is a big win in terms of scalability, availability, and, down the road, geographic distribution."

Mike Smith, vedoucí vývojář softwaru, Chipotle Mexican Grill
Chipotle

Clearent

"We have an enormous amount of data that needs to be available to a large number of employees and customers, and the hyperscale service tier is perfect for hitting that sweet spot of concurrency and scale."

Zach Fransen, ředitel pro správu dat, Clearent
Clearent

Nejčastější dotazy

  • Projděte si naše doprovodné materiály, které vám pomohou vybrat nejvhodnější databázi pro váš případ použití a požadavky.
  • Projděte si naše rozsáhlé analytické portfolio, včetně řešení pro datové sklady a datová jezera.
  • Doporučujeme použít Azure Migrate – centrum pro zjišťování a vyhodnocování vašich úloh a jejich migraci do Azure.
  • Azure Migrate je centrum pro nástroje a služby migrace do cloudu Azure, které vám pomohou zjistit zatížení serverů a databází, provést podrobné vyhodnocení úloh SQL Serveru a přesunout serverové úlohy do Azure.

    Azure Database Migration Service vám pomůže zjednodušit a automatizovat migraci databází na spravované databáze Azure a poskytne vám k ní pokyny. Využijte možnost snadné migrace dat, schémat a objektů z více zdrojů do cloudu ve velkém. Přečtěte si další informace o scénářích migrace, které aktuálně podporuje Azure Database Migration Service.

Migrace databází do Azure

Služby Azure Migrate a Azure Database Migration Service vám pomohou se všemi kroky migrace databází.

Další informace

Prozkoumejte studijní programy a školicí moduly a získejte nové dovednosti a znalosti související se spravovanými databázemi Azure.

Kdykoli budete připraveni

Pojďme vám vytvořit bezplatný účet Azure.