Přeskočit navigaci

Azure Data Factory

Snadná a škálovatelná integrace hybridních dat v podnikovém měřítku

Zjednodušená integrace hybridních dat

Integrujte veškerá vaše data pomocí Azure Data Factory – plně spravované bezserverové služby pro integraci dat. K vizuální integraci zdrojů dat můžete využít přes 90 předem připravených bezúdržbových konektorů, a to bez dalších poplatků. Využijte možnost snadno konstruovat procesy ETL a ELT bez kódu v intuitivním prostředí, nebo pište svůj vlastní kód. Potom doručte integrovaná data do Azure Synapse Analytics a vytvořte si obchodní přehledy.

Snadné použití

Využijte možnost změnit hostitele SSIS (SQL Server Integration Services) pomocí několika málo kliknutí a sestavovat kanály ETL a ELT bez kódu, s integrovanou podporou Gitu a CI/CD.

Nákladová efektivita

Využijte výhod plně spravované bezserverové cloudové služby s průběžnými platbami, která se škáluje na vyžádání.

Výkon

Více než 90 integrovaných konektorů umožňuje ingestovat všechna vaše místní data i data SaaS (Software as a Service). Orchestrace a monitorování ve velkém

Inteligence

Autonomní ETL vám umožní zajistit provozní efektivitu a podpořit civilní integrátory.

Urychlení transformace dat pomocí datových toků bez kódu

Data Factory poskytuje vrstvu pro integraci a transformaci dat, která funguje v rámci iniciativ digitální transformace.

 • Dejte předním integrátorům a datovým technikům možnost řídit firemní činnost i analýzy/BI pod vedením IT.
 • Připravujte data, sestavujte procesy ETL a ELT a orchestrujte a monitorujte kanály bez kódu. O generování a údržbu kódu se stará spravovaná služba Apache Spark™.
 • Urychlete transformaci pomocí inteligentního mapování na bázi záměrů, které automatizuje aktivity kopírování.

Začínáme s ETL bez kódu

Změna hostitele a rozšíření SSIS v několika kliknutích

Azure Data Factory může pomoct organizacím, které chtějí modernizovat SSIS.

 • Dosáhněte až 88% úspory nákladů díky možnosti Zvýhodněné hybridní využití Azure.
 • Využijte jedinou plně kompatibilní službu, která usnadňuje přesun všech balíčků SSIS do cloudu.
 • Migrace je snadná díky průvodci nasazením a rozsáhlé dokumentaci.
 • Realizujte vaši vizi hybridních iniciativ v oblasti velkých objemů dat a datových skladů v kombinaci s cloudovými datovými kanály Data Factory.

Pět výhod migrace SSIS do cloudu

Ingestování všech vašich dat a s využitím integrovaných konektorů

Ingestování dat z různých a více zdrojů může být nákladné, časově náročné a vyžaduje více řešení. Azure Data Factory nabízí jedinou, průběžně placenou službu. Můžete:

 • Vybrat si z více než 90 vestavěných konektorů pro získávání dat ze zdrojů velkých dat, jako jsou Amazon Redshift, Google BigQuery, HDFS; podnikových datových skladů, jako jsou Oracle Exadata, Teradata; aplikací SaaS, jako jsou Salesforce, Marketo a ServiceNow; a všech datových služeb Azure.
 • Využívejte plnou kapacitu základní šířky pásma sítě, do propustnosti až 5 GB/s.

Začít s více než 90 konektory hned teď

Využití Azure Synapse Analytics na maximum

Ingestujte data z místních, hybridních a multicloudových zdrojů a transformujte je pomocí výkonných toků dat ve službě Azure Synapse Analytics, která využívá Data Factory.

 • Integrace a transformace dat ve známém prostředí Data Factory v rámci Azure Synapse Pipelines
 • Transformace a analýza dat bez kódu s využitím datových toků v rámci sady Azure Synapse Studio
 • Integrace všech vašich dat a s využitím více než 90 integrovaných konektorů
Začínáme s Azure Synapse Analytics

Obohacení aplikačních prostředí o vhodná data

Data Factory může pomáhat nezávislým výrobcům softwaru (ISV) obohatit aplikace SaaS o integrovaná hybridní data a zajistit uživatelská prostředí založená na datech. Předem připravené konektory a integrace ve velkém vám umožní soustředit se na uživatele, zatímco se služba Data Factory postará o všechno ostatní.

Jak vám služba Data Factory pomůže

Orchestrace, monitorování a správa výkonu kanálů

Udržování kanálů v rychle se měnícím světě dat může být časově náročné a zahrnovat ruční zásahy. Ve službě Azure Data Factory můžete nejenom vizuálně monitorovat všechna spuštění aktivit, ale můžete také zvýšit provozní produktivitu, a to nastavením upozornění, která umožňují aktivně monitorovat vaše kanály. Tyto výstrahy se pak mohou zobrazovat v rámci skupin výstrah Azure a zajišťovat včasná upozornění, abyste zabránili downstreamovým nebo upstreamovým problémům dřív, než k nim dojde.

Další informace

Zjednodušená integrace hybridních dat

V dnešním světě založeném na datech je zpracování velkých objemů dat kritickým úkolem pro každou organizaci. K získání transformačních přehledů potřebují datoví inženýři služby, které jsou vytvořené pro zjednodušení ETL, ale zároveň se dokážou vypořádat se složitostí a problémy škálování při integraci velkých objemů dat.

Pomocí Azure Data Factory lze rychle a snadno vytvářet procesy ETL a ELT zaměřené na kód nebo bez kódu. V tomto scénáři se naučíte v intuitivním vizuálním prostředí vytvářet kanály bez kódu.

V dnešním světě založeném na datech je zpracování velkých objemů dat kritickým úkolem pro každou organizaci. K získání transformačních přehledů potřebují datoví inženýři služby, které jsou vytvořené pro zjednodušení ETL, ale zároveň se dokážou vypořádat se složitostí a problémy škálování při integraci velkých objemů dat. Pomocí Azure Data Factory lze rychle a snadno vytvářet procesy ETL a ELT zaměřené na kód nebo bez kódu.

Zjednodušená integrace hybridních dat

Důvěryhodný globální cloud

 • Služba Azure Data Factory je dostupná globálně ve více než 25 oblastech, aby se zajistila efektivita, dodržování předpisů pro data a nižší náklady na celkový výstup sítě.
 • Služba Data Factory získala certifikace HIPAA a HITECH, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27018 a CSA STAR.
 • Připojte se bezpečně k datovým službám Azure s využitím spravované identity a instančního objektu. K ukládání přihlašovacích údajů využívejte Azure Key Vault.
 • Spravovaná virtuální síť vám dává izolované a vysoce zabezpečené prostředí pro spouštění kanálů integrace dat.

Plaťte jenom za to, co opravdu potřebujete, bez počátečních nákladů

Prozkoumejte širokou škálu funkcí pro integraci dat, které se přizpůsobí vašim požadavkům na rozsah, infrastrukturu, kompatibilitu, výkon a rozpočet. Mezi možnosti patří spravovaná služba SSIS pro bezproblémovou migraci projektů SQL Serveru do cloudu a rozsáhlé bezserverové datové kanály pro integraci dat všech tvarů a velikostí.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Data Factory pomáhá Adobe zajišťovat digitální prostředí bohatá na data ve velkém

"We want to focus on ways to help our customers ingest data, clean it, store it at scale, and access it globally in real time. With Azure, we can rely on our own core competencies, and not have to build the underlying infrastructure."

Nik Shroff, ředitel Microsoft Solutions, Adobe
Adobe

Analytická firma zkracuje dobu vývoje datového skladu o 80 procent

Pomocí několika málo kliknutí mohou zákazníci využít datová řešení SaaS společnosti Concentra k vytvoření komplexního proces správy dat prostřednictvím úloh SSIS ETL ve spravovaném prostředí SSIS v rámci Data Factory a dosáhnout tak vysoké škálovatelnosti a dostupnosti a současného snížení provozních nákladů.

Concentra

Nejčastější dotazy k Azure Data Factory

 • Služba Data Factory je dostupná ve více než 25 oblastech.
 • U zpracování žádostí o provedení operací s prostředky Data Factory garantujeme úspěšnost nejméně 99,9 %. Garantujeme také spuštění všech aktivit do 4 minut od plánované doby spuštění s úspěšností minimálně 99,9 %. Přečtěte si kompletní smlouvu o úrovni služeb pro Data Factory (SLA).
 • Modul runtime integrace (IR) je výpočetní infrastruktura, kterou Data Factory používá k poskytování funkcí integrace dat v různých síťových prostředích. IR využívá škálovatelný přenos dat k přesunu dat mezi zdrojovým a cílovým úložištěm. IR spouští vizuálně vytvořený tok dat ve sparkovém výpočetním modulu runtime škálovatelným způsobem. IR poskytuje možnost nativně spouštět balíčky SSIS ve spravovaném výpočetním prostředí Azure. Podporuje odesílání a monitorování transformačních aktivit spuštěných v několika výpočetních službách. Další informace najdete v tématu věnovaném modulu runtime integrace ve službě Data Factory.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure