Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Co je IaaS?

Infrastruktura jako služba

Infrastruktura jako služba (IaaS) je typ služby cloud computingu, která nabízí základní výpočetní prostředky, prostředky úložiště a síťové prostředky na vyžádání, a to na základě průběžných plateb. IaaS je jedním ze čtyř typů cloudových služeb, společně se softwarem jako službou (SaaS), platformou jako službou (PaaS) a  bezserverovou architekturou.

Migrace infrastruktury vaší organizace na řešení IaaS vám pomůže omezit údržbu místních datových center, ušetřit náklady na hardware a získávat informace v reálném čase. Řešení IaaS umožňují flexibilní vertikální navyšování nebo snižování kapacity IT prostředků na základě poptávky. Pomáhají také rychle zřizovat nové aplikace a zvyšovat spolehlivost základní infrastruktury.

IaaS umožňuje eliminovat náklady a složitost spojené s nákupem a správou fyzických serverů a infrastruktury datacenter. Každý prostředek se nabízí jako samostatná servisní komponenta a za konkrétní prostředek platíte jenom tak dlouho, dokud ho potřebujete.  Poskytovatel služeb cloud computingu , jako je  Azure , spravuje infrastrukturu, zatímco vy nakupujete, instalujete, konfigurujete a spravujete svůj vlastní software, včetně operačních systémů, middlewaru a aplikací.

Diagram znázorňující, jak je IaaS součástí modelu PaaS, který je součástí modelu SaaS

Obvyklé obchodní scénáře IaaS

Migrace metodou „lift and shift“

Toto je nejrychlejší a nejlevnější způsob migrace aplikace nebo úlohy do cloudu. Bez refaktoringu základní architektury můžete zvětšit rozsah i výkon, zvýšit zabezpečení a snížit náklady na spuštění aplikace nebo úlohy.

Vývoj a testování

Týmy mohou snadno sestavit a zase rozebrat vývojová a testovací prostředí a dodávat nové aplikace na trh dříve. IaaS umožňuje rychle a úsporně vertikálně navyšovat a snižovat kapacitu pro vývojová a testovací prostředí.

Úložiště, záloha a obnovení

Vaše organizace se může vyhnout kapitálovým nákladům na úložiště a problémům se složitostí správy úložiště, která obvykle vyžaduje zkušený personál spravující data a kontrolující plnění právních požadavků a požadavků na dodržování předpisů. IaaS se hodí k řešení nepředvídaných požadavků i postupného růstu potřeb úložiště. Může také zjednodušit plánování a správu systémů pro zálohování a obnovu.

Webové aplikace

IaaS poskytuje veškerou infrastrukturu pro podporu webových aplikací, včetně úložiště, webových a aplikačních serverů a síťových prostředků. Vaše organizace může rychle nasazovat webové aplikace v IaaS a snadno škálovat infrastrukturu v případě, že se poptávka po aplikacích nedá předvídat.

Vysokovýkonné výpočetní prostředí (HPC)

Vysokovýkonné výpočetní prostředí (HPC) na superpočítačích, v gridové architektuře a ve výpočetních clusterech pomáhá řešit komplexní problémy zahrnující miliony proměnných nebo výpočtů. Patří mezi ně například simulace zemětřesení či rozkladu proteinů, předpovědi počasí a klimatických změn, finanční modelování nebo vyhodnocení designu výrobků.

Výhody IaaS

Snížení kapitálových výdajů a optimalizace nákladů

IaaS eliminuje náklady spojené s konfigurací a správou fyzických datacenter a díky tomu je cenově výhodnou volbou pro migraci do cloudu. Modely předplatného s průběžnými platbami, které používají poskytovatelé IaaS, pomáhají snižovat náklady na hardware a údržbu a umožňují IT týmům soustředit se na základní obchodní činnosti.

Posílení možností škálování a výkonu úloh IT

IaaS umožňuje globálně škálovat a pokrýt výkyvy poptávky po prostředcích. Tímto způsobem můžete poskytovat IT prostředky zaměstnancům kdekoli na světě rychleji a také zvýšit výkon aplikací.

Zvýšení stability, spolehlivosti a podporovatelnosti

Při použití IaaS není potřeba spravovat a upgradovat software a hardware nebo řešit problémy s vybavením. Když uzavřete vhodnou smlouvu, poskytovatel služeb zajistí, že je infrastruktura spolehlivá a splňuje požadavky smlouvy o úrovni služeb (SLA).

Zlepšení provozní kontinuity a zotavení po havárii

Dosažení vysoké dostupnosti, kontinuity podnikových procesů a zotavení po havárii je nákladná záležitost vyžadující nemalou technologickou i personální podporu. Pokud je k dispozici odpovídající smlouva SLA, IaaS vám pomůže tyto náklady snížit. Pomáhá také zajistit obvyklý přístup k aplikacím a datům během havárie nebo výpadku.

Vylepšené zabezpečení

Když uzavřete vhodnou servisní smlouvu, poskytovatel cloudových služeb může zajišťovat lepší zabezpečení vašich aplikací a dat než to, kterého byste dosáhli vlastními silami.

Pomoc při inovacích a rychlejším doručování nových aplikací uživatelům

Pokud používáte IaaS a rozhodnete se spustit nový produkt nebo iniciativu, potřebná výpočetní infrastruktura může být připravená během několika minut nebo hodin, a ne během dnů nebo dokonce týdnů. A vzhledem k tomu, že není nutné nastavovat základní infrastrukturu, IaaS vám umožní rychleji doručit aplikace uživatelům.

Časté otázky

 • Platforma jako služba odkazuje na služby cloud computingu, které doručují na vyžádání prostředí pro vývoj, testování, doručování a správu softwarových aplikací. Model PaaS je navržený tak, aby usnadňoval vývojářům rychlé vytváření webových nebo mobilních aplikací bez starostí o nastavování a správu podkladové infrastruktury serverů, úložiště, sítě a databází potřebných pro vývoj.

  Další informace

 • Software jako služba je metoda doručování softwarových aplikací přes internet, na vyžádání a obvykle na základě předplatného. Prostřednictvím SaaS poskytovatelé cloudu hostují a spravují softwarové aplikace a základní infrastrukturu. Tito poskytovatelé se také starají o veškerou údržbu, jako jsou upgrady softwaru a opravy zabezpečení. Uživatelé se k aplikaci připojují přes internet, obvykle pomocí webového prohlížeče v telefonu, tabletu nebo počítači.

  Další informace

 • Cloud computing je označení pro doručování výpočetních služeb pomocí sítě vzdálených serverů hostovaných na internetu a využívaných k ukládání, správě a analýze dat.

  Další informace

 • Hybridní cloud je typ cloud computingu, který kombinuje místní infrastrukturu (nebo privátní cloud) s veřejným cloudem. Hybridní cloudy umožňují přesouvání dat a aplikací mezi těmito dvěma prostředími.

  Další informace

 • Většina služeb cloud computingu spadá do čtyř hlavních kategorií: infrastruktura jako služba (IaaS), platforma jako služba (PaaS), bezserverová služba a software jako služba (SaaS). Někdy se jim říká „stack“ cloud computingu, protože jsou postaveny jedna na druhé.

  Zobrazit běžné pojmy cloud computingu

Začínáme s Microsoft Azure IaaS

Začínáme s Microsoft Azure IaaS  
Začínáme