Internet věcí

Vytvářejte Internet vlastních věcí propojováním vašich zařízení, prostředků a senzorů, abyste shromažďovali dříve nepoužívaná data. Pomocí vzdáleného monitorování zlepšete výkon a snižte náklady. Pomocí prediktivní údržby předvídejte selhání vybavení dříve, než k nim dojde.

Implementace řešení internet věcí

Zobrazit architektury řešení

„Chtěli jsme překonat standard odvětví v oblasti preventivní údržby a nabízet prediktivní a dokonce preemptivní údržbu, abychom u svých výtahů mohli zaručit vyšší procentní podíl doby provozu.“

Andreas Schierenbeck, generální ředitel, thyssenkrupp Elevator

Připojení zařízení po celém světě do vzdáleného monitorování

Shromažďujte dříve nepoužívaná data a vytvářejte prediktivní modely tak, že zapojíte svá zařízení, prostředky a senzory do cloudu, a to od několika málo senzorů po miliony zařízení. Přístupem ke globálním datům provozu a dodavatelského řetězce snížíte nákladné prostoje a údržbu a zvýšíte produktivitu.

RockwellAutomation
„Mám na mysli dosahování úrovně spolupráce a viditelnosti, o které předtím v odvětví zpracování ropy a plynu nikdo neslyšel. Díky senzorům, softwaru a cloudu se tyto nesourodé prostředky mohou stát součástí propojeného podniku, jehož základem je rozsáhlý datový tok.“

Doug Weber, obchodní ředitel

Zvyšujte spolehlivost prostředků pomocí prediktivní údržby

Zaměřte se na to, co je pro vaše zákazníky nejdůležitější: spolehlivost. Výrazně zlepšete provoz a zvyšte dostupnost prostředků pomocí prediktivní a dokonce preemptivní údržby, a to shromažďováním a převáděním dat ze senzorů a systémů.

ThyssenKrupp
„Říkám tomu virtuální řešitel problémů. Když výtah ohlásí problém, odešle kód chyby a tři nebo čtyři nejpravděpodobnější příčiny vygenerování tohoto kódu chyby. Náš terénní technik je ve skutečnosti veden tímto zkušeným pracovníkem.“

Rory Smith, ředitel strategického vývoje pro Ameriku

Sestavujte řešení na bázi Internetu věcí s důvěrou

Zvyšujte zabezpečení s použitím různých fyzických zařízení, připojení a dat. Používejte ověřování pro jednotlivá zařízení nastavením jednotlivých identit a přihlašovacích údajů pro každé z připojených zařízení a zachovejte tak důvěrnost zpráv z cloudu na zařízení i naopak.

Schneider Electric
„Jelikož Schneider Electric pomáhá našim zákazníkům řešit jejich provozní výzvy prostřednictvím klíčových řešení s podporou Internetu věcí, je nutné, aby se zákazníci mohli spolehnout, že integrita a zabezpečení jejich klíčových systémů nebudou prolomeny. Díky vybudování naší platformy Internetu věcí (IoT) na sadě Azure IoT Suite dokážeme využívat její špičkové funkce v oblasti zabezpečení, ochrany soukromí a dodržování předpisů, které jsou potřebné pro přesvědčení našich zákazníků, že jejich podnikové systémy jsou zabezpečené v celém rozsahu.“

Cyril Perducat, výkonný viceprezident pro Internet věcí a digitální transformaci

Předvídejte selhání vybavení dříve, než k nim dojde

Pomocí prediktivní údržby předcházejte možným problémům, a přitom zvyšujte účinnost vybavení. Shromažďujte a analyzujte data z připojených prostředků a na základě toho proaktivně plánujte údržbu, snižujte prostoje a zvyšujte míru udržování hodnoty prostředků.

Rolls-Royce
„Náš program údržby TotalCare byl v 90. letech revoluční, takže jsme i my byli průkopníky, a díky spolupráci s dalším průkopníkem, jako byl Microsoft, teď můžeme v aeroliniích zavádět inovativní digitální řešení.“

Alex Dulewicz, vedoucí marketingu pro služby

Oživte Internet věcí prostřednictvím úvodních sad Azure IoT

Úvodní sady zahrnující vývojářské desky s certifikací Azure Certified for IoT, senzory a pohony vám umožní pustit se hned do inovací s Internetem věcí. Na základě snadno pochopitelných kurzů můžete bez problémů připojovat zařízení ke cloudu.

Architektury řešení

Anomaly detection with machine learning Diagram showing 10 connected icons. At the top left is the icon for time series data. Connected by a one-way arrow to the right is Event Hubs, and further to the right, connected by a one-way arrow is Stream Analytics. Continuing to the right and down, a one-way arrow leads to Azure SQL Database, which is connected by a one-way arrow to Power BI at the far right. Going back to Stream Analytics, a one-way arrow leads down to Table Storage, and Table storage is connected by a mutual arrow down to Data Factory. Data Factory is connected to four other icons. Connected by a mutual arrow to the left is Machine Learning for anomaly detection. Connected downward by a one-way arrow is Visual Studio Application Insights for monitoring and telemetry. Connected by a one-way arrow up and to the right is Azure SQL Database. That arrow is labeled “Save Machine Learning output.” Connected by a one-way arrow to the right is Service Bus topics, with publish and subscribe capabilities. That arrow is labeled “Publish anomalies detected.” Machine Learning(Anomaly Detection) Service Bus topics(Publish/subscribe capabilities) Visual Studio Application Insights(Monitoring and telemetry) Event Hub(Event queue) Table Storage(Big Data store) Stram Analytics(Realtime analytics) Metadata Save ML output Score each dataset Publish anomalies detected Power BI Azure SQL DB(Anomaly detection results) Data Factory Time series data

Anomaly detection with machine learning

Microsoft Azure’s IT Anomaly Insights can help automate and scale anomaly detection for IT departments to quickly detect and fix issues.

Další informace

Máte nějaké dotazy?

Zašlete nám své údaje a člen týmu Azure vás bude kontaktovat.

Microsoft může využít vaše kontaktní informace k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Najít partnera

Naši partneři jsou připraveni spolupracovat s vámi na vašem řešení Internet věcí.

Související řešení