Ceny za Průzkumník dat Azure

Rychlá a vysoce škálovatelná služba pro prozkoumávání dat

Průzkumník dat Azure je vysoce škálovatelná a zabezpečená analytická služba, která umožňuje provádět rozsáhlé zkoumání strukturovaných a nestrukturovaných dat za účelem získání okamžitých přehledů. Průzkumník dat Azure je optimalizovaný pro dotazy ad hoc, umožňuje rozsáhlé zkoumání nezpracovaných, strukturovaných i částečně strukturovaných dat a rychle poskytuje přehledy. K dotazování můžete použít moderní a intuitivní dotazovací jazyk, který nabízí možnosti rychlých a rozšířených dotazů a dotazů ad hoc nad širokou škálou objemů a typů dat.

Servisní funkce

Cenové funkce

Cluster Průzkumníka dat Azure je dvojice clusterů stroje a správy dat, které využívají několik prostředků Azure, jako jsou virtuální počítače Azure s Linuxem a úložiště. Příslušné náklady na virtuální počítače, službu Azure Storage, sítě Azure a službu Azure Load Balancer se účtují přímo na předplatné zákazníka.

Clustery Průzkumníka dat Azure se účtují po minutách. U Průzkumníka dat Azure se vám účtuje každý virtuální počítač v clusteru a také přirážka Průzkumníka dat Azure za některé komponenty clusteru. Přirážka Průzkumníka dat Azure je přímo úměrná počtu virtuálních jader virtuálních počítačů spuštěných v clusteru stroje.

Informace o cenách

Součást Plaťte jenom za to, co využijete Rezervované na jeden rok
(úspory v %)**
Rezervované na tři roky
(úspory v %)**
Přirážka Průzkumníka dat Azure $- $- $-

Instance

Průzkumník dat Azure nabízí dva typy řad instancí v závislosti na potřebách vašich úloh. Instance optimalizované pro úložiště jsou ideální pro úlohy, které potřebují méně dotazů nad velkým objemem dat. Instance optimalizované pro výpočty jsou vhodné pro velký počet dotazů nad daty menší velikosti.

Úroveň Developer

Úroveň Developer používejte k vývoji a testování aplikací. Úroveň Developer nenabízí smlouvu SLA a neměla by se používat pro aplikace v produkci.

Instance Jednotky QPU Paměť (GB) Podpora a SLA Plaťte jenom za to, co využijete Rezervované na jeden rok
(úspory v %)**
Rezervované na tři roky
(úspory v %)**
Dev D11 v2 2 75 GB disk SSD Žádné $- $- $-

Instance optimalizované pro úložiště

Instance vCPU Storage Cena za virtuální počítač s Linuxem Přirážka Průzkumníka dat Azure Celková cena s průběžnými platbami Rezervované na jeden rok
(úspory v %)**
Rezervované na tři roky
(úspory v %)**
DS13v2 8 1TB disk SSD $- $- $- $- $-
DS13v2 8 2TB disk SSD $- $- $- $- $-
DS14v2 16 3TB disk SSD $- $- $- $- $-
DS14v2 16 4TB disk SSD $- $- $- $- $-

* U Průzkumníka dat Azure se budou účtovat také vzniklé poplatky za úložiště a sítě.

Instance optimalizované pro výpočty

Instance vCPU Storage Cena za virtuální počítač s Linuxem Přirážka Průzkumníka dat Azure Celková cena s průběžnými platbami Rezervované na jeden rok
(úspory v %)**
Rezervované na tři roky
(úspory v %)**
D11 v2 2 76GB disk SSD $- $- $- $- $-
D12 v2 4 153GB disk SSD $- $- $- $- $-
D13 v2 8 307GB disk SSD $- $- $- $- $-
D14 v2 16 614GB disk SSD $- $- $- $- $-

* U Průzkumníka dat Azure se budou účtovat také vzniklé poplatky za úložiště a sítě.

** Ceny zahrnují rezervované instance pro Azure Data Explorer i Compute.

Přibližné náklady na Průzkumníka dat Azure si můžete vypočítat na stránce kalkulátoru nákladů.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán

Nejčastější dotazy

 • Přirážku Průzkumníka dat Azure účtujeme za rychlý příjem dat, ukládání do mezipaměti, dotazování a možnosti správy Průzkumníka dat Azure. Výše tohoto poplatku je přímo úměrná počtu virtuálních jader stroje v clusteru Průzkumníka dat Azure.
 • Můžete využít libovolný počet uzlů stroje. Počet uzlů stroje do značné míry závisí na množství ingestovaných dat a vašich požadavcích na výkon dotazů. Můžete také využít funkci automatického škálování Průzkumníka dat Azure, která bude zvyšovat a snižovat počet uzlů stroje. Počet a typ uzlů správy dat se automaticky vybere za vás v závislosti na vašich požadavcích na příjem dat. Uzly správy dat jsou virtuální počítače D3 v2 nebo D13 v2.
 • Clustery Průzkumníka dat Azure využívají uzly stroje a uzly správy dat. Počet uzlů správy stroje si můžete zvolit v závislosti na požadavcích vašich úloh. Typ a počet uzlů správy dat automaticky vybere služba. U vašich uzlů stroje se vám budou účtovat náklady na virtuální počítače Azure a také přirážka Průzkumníka dat Azure.

  Řekněme například, že máte po dobu 100 hodin spuštěný cluster Průzkumníka dat Azure v oblasti USA – východ 2. Předpokládejme, že pro uzly stroje zvolíte 8 instancí D13 v2 a služba automaticky vybere pro uzly správy dat 2 instancí D3 v2. Fakturace by se prováděla následovně:

  Uzly stroje:
  Cena za virtuální počítače za 8 instancí D13 v2 – 100 hod. × 8 instancí × $0.598/hod. = $478.4
  Přirážka Průzkumníka dat Azure za 8 instancí D13 v2 – 100 hod. × 8 instancí × 8 virtuálních jader na instanci × $0.11 za virtuální jádro = $704

  Uzly správy dat:
  Cena za virtuální počítače za 2 instancí D3 v2 – 100 hod. × 2 instancí × $0.229/hod. = $45.8

  Celkové náklady na provoz tohoto clusteru Průzkumníka dat Azure po dobu 100 hodin by byly: $1228.2

  V závislosti na vašich zásadách uchovávání dat se vám budou v důsledku používání Průzkumníka dat Azure účtovat také poplatky za sítě a úložiště.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Průzkumník dat Azure

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma