Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Průzkumník dat Azure

Rychlá a vysoce škálovatelná služba pro prozkoumávání dat

Cluster Průzkumníka dat Azure je dvojice clusterů stroje a správy dat, které využívají několik prostředků Azure, jako jsou virtuální počítače Azure s Linuxem a úložiště. Příslušné náklady na virtuální počítače, službu Azure Storage, sítě Azure a službu Azure Load Balancer se účtují přímo na předplatné zákazníka.

Clustery Průzkumníka dat Azure se účtují po minutách. U Průzkumníka dat Azure se vám účtuje každý virtuální počítač v clusteru a také přirážka Průzkumníka dat Azure za některé komponenty clusteru. Přirážka Průzkumníka dat Azure je přímo úměrná počtu virtuálních jader virtuálních počítačů spuštěných v clusteru stroje.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using London closing spot rates that are captured in the two business days prior to the last business day of the previous month end. If the two business days prior to the end of the month fall on a bank holiday in major markets, the rate setting day is generally the day immediately preceding the two business days. This rate applies to all transactions during the upcoming month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Přirážka Průzkumníka dat Azure

Součást Plaťte jenom za to, co využijete Rezervované na 1 rok Rezervované na 3 roky
Přirážka Průzkumníka dat Azure $- $-
$-
Azure Data Explorer Markup se za clustery úrovně Development neúčtuje.

Instance

Průzkumník dat Azure nabízí dva typy řad instancí v závislosti na potřebách vašich úloh. Instance optimalizované pro úložiště jsou ideální pro úlohy, které potřebují méně dotazů nad velkým objemem dat. Instance optimalizované pro výpočty jsou vhodné pro velký počet dotazů nad daty menší velikosti.

Úroveň Developer

Úroveň Developer používejte k vývoji a testování aplikací. Úroveň Developer nenabízí smlouvu SLA a neměla by se používat pro aplikace v produkci.

Instance vCPU Úložiště SLA pro podporu Plaťte jenom za to, co využijete Rezervované na 1 rok* Rezervované na 3 roky*
D11 v2 2 80 GB Žádné $- $-
$-
E2a v4 2 30 GB Žádné $- $-
$-

* Ceny zahrnují rezervované instance pro Azure Data Explorer i Compute.

U Průzkumníka dat Azure se budou účtovat také vzniklé poplatky za úložiště a sítě.

Instance optimalizované pro úložiště

Instance optimalizované pro výpočty

Přibližné náklady na Průzkumníka dat Azure si můžete vypočítat na stránce kalkulátoru nákladů.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Průzkumník dat Azure

Další informace o funkcích a možnostech produktu Průzkumník dat Azure

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Průzkumník dat Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Průzkumník dat Azure

 • Přirážku Průzkumníka dat Azure účtujeme za rychlý příjem dat, ukládání do mezipaměti, dotazování a možnosti správy Průzkumníka dat Azure. Výše tohoto poplatku je přímo úměrná počtu virtuálních jader stroje v clusteru Průzkumníka dat Azure.
 • Můžete využít libovolný počet uzlů stroje. Počet uzlů stroje do značné míry závisí na množství ingestovaných dat a vašich požadavcích na výkon dotazů. Můžete také využít funkci automatického škálování Průzkumníka dat Azure, která bude zvyšovat a snižovat počet uzlů stroje. Počet a typ uzlů správy dat se automaticky vybere za vás v závislosti na vašich požadavcích na příjem dat. Instance služby Správy dat používají skladovou položku řady Da_v4, pokud je k dispozici. Pokud není k dispozici, vybere skladovou položku z řady Dads_v5, Dd_v5, Dd_v4 nebo Ds_v2.
 • Clustery Průzkumníka dat Azure využívají uzly stroje a uzly správy dat. Počet uzlů správy stroje si můžete zvolit v závislosti na požadavcích vašich úloh. Typ a počet uzlů správy dat automaticky vybere služba. U vašich uzlů stroje se vám budou účtovat náklady na virtuální počítače Azure a také přirážka Průzkumníka dat Azure.

  Řekněme například, že máte po dobu 100 hodin spuštěný cluster Průzkumníka dat Azure v oblasti USA – východ 2. Předpokládejme, že pro uzly stroje zvolíte 8 instancí D13 v2 a služba automaticky vybere pro uzly správy dat 2 instancí D3 v2. Fakturace by se prováděla následovně:

  Uzly stroje:
  Cena za virtuální počítače za 8 instancí D13 v2 – 100 hod. × 8 instancí × $0.598/hod. = $478.4
  Přirážka Průzkumníka dat Azure za 8 instancí D13 v2 – 100 hod. × 8 instancí × 8 virtuálních jader na instanci × $0.11 za virtuální jádro = $704

  Uzly správy dat:
  Cena za virtuální počítače za 2 instancí D3 v2 – 100 hod. × 2 instancí × $0.229/hod. = $45.8

  Celkové náklady na provoz tohoto clusteru Průzkumníka dat Azure po dobu 100 hodin by byly: $1228.2

  V závislosti na vašich zásadách uchovávání dat se vám budou v důsledku používání Průzkumníka dat Azure účtovat také poplatky za sítě a úložiště.

 • Když se cluster ADX zastaví nebo pozastaví, všechny výpočetní prostředky se vyřadí z provozu. Všechny artefakty úložiště zůstávají zachované a po opětovném spuštění clusteru ADX se výpočetní funkce nasadí se stejnými artefakty úložiště. Při zastavení clusteru se zákazníkům účtují jenom základní účty úložiště. Přirážka ADX se počítá jenom u výpočetních prostředků Engine a při zastavení clusteru se přirážka ADX neúčtuje.
 • Služba Správa dat je nasazena jako součást nasazení clusteru ADX a zodpovídá za implementaci kanálů přijímání dat a úloh hygieny na pozadí pro službu Engine. Instance služby Správa dat používají odpovídající velikosti SKU z řady Da_v4, pokud je to možné, a za tuto službu se neúčtují žádné přirážky.
 • Nárok na slevu za rezervované instance mají všechny prostředky, které Azure Data Explorer používá, jako jsou virtuální počítače, úložiště a přirážka ADX. Rezervované instance Azure Data Exploreru pomáhají šetřit peníze tím, že nabízejí slevu, když si předplatíte zřízenou propustnost na jeden nebo tři roky. Rezervované instance poskytují fakturační slevu a neovlivňují stav spuštění vašich prostředků. Rezervované instance pro Azure Data Explorer si můžete koupit na webu Azure Portal. Další informace k tomuto tématu najdete v dokumentaci k Azure Data Exploreru.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V