Přeskočit navigaci

Sestavování v cloudu s bezplatným účtem Azure

Vytváření, nasazování a správa aplikací napříč několika cloudy a místním i hraničním prostředím

Oblíbené služby zdarma po dobu 12 měsíců
Víc než 25 dalších služeb, které jsou vždy zdarma
+

Začněte s kreditem Azure $200

Na jeho využití nad rámec bezplatných služeb budete mít 30 dnů.

Tady je ukázka toho, co všechno se dá s Azure dělat

Vytváření multiplatformních mobilních prostředí

Sestavování cloudových mobilních prostředí založených na chování a zájmech zákazníků s využitím AI a kognitivních služeb

Podpora inovací pro stávající i budoucí aplikace

Nasazování virtuálních počítačů s Windows a Linuxem a modernizace a vývoj aplikací v cloudu i v hybridních prostředích

Vytváření škálovatelných webů a webových úloh

Vytváření úloh v Azure, které se škálují s vaším podnikáním, hostování domén a rychlejší nasazování s využitím nástrojů DevOps

Vytváření multiplatformních mobilních prostředí

Sestavování cloudových mobilních prostředí založených na chování a zájmech zákazníků s využitím AI a kognitivních služeb

Vyzkoušet zdarma
  • Azure App Service
  • Azure Cognitive Services
  • Azure Machine Learning

Podpora inovací pro stávající i budoucí aplikace

Nasazování virtuálních počítačů s Windows a Linuxem a modernizace a vývoj aplikací v cloudu i v hybridních prostředích
Vyzkoušet zdarma
  • Azure Virtual Machines
  • Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Azure Synapse Analytics

Vytváření škálovatelných webů a webových úloh

Vytváření úloh v Azure, které se škálují s vaším podnikáním, hostování domén a rychlejší nasazování s využitím nástrojů DevOps
Vyzkoušet zdarma
  • Azure Functions
  • Azure Logic Apps
  • Azure DevOps

Po vyčerpání kreditu můžete dál využívat bezplatné služby

Přejděte na průběžné platby a získejte měsíční objemy oblíbených služeb zdarma po dobu 12 měsíců a vždy více než 25 dalších služeb, které jsou vždycky bezplatné.

Po vyčerpání kreditu můžete dál využívat bezplatné služby

Přejděte na průběžné platby a získejte měsíční objemy oblíbených služeb zdarma po dobu 12 měsíců a vždy více než 25 dalších služeb, které jsou vždycky bezplatné.

Služba Azure Popis Typ Bezplatný měsíční objem Bezplatné období
Advisor
Získejte individuální doporučení a osvědčené postupy pro Azure. Management and governance Neomezený počet Vždycky
Analýza textu
Extrahujte z textu informace například o zabarvení, klíčových frázích, pojmenovaných entitách nebo jazyce. AI + machine learning 5 000 transakcí – úroveň S0 12 měsíců
App Bot Service
Vývoj inteligentních robotů na podnikové úrovni, které se škálují podle potřeby AI + machine learning 10 000 zpráv kanálu na úrovni Premium a neomezený počet zpráv kanálu na úrovni Standard Vždycky
App Configuration
Ukládání a správa konfigurací pro všechny aplikace Azure Developer tools 1 000 požadavků za den s 10MB úložištěm Vždycky
App Service
Rychle vytvářejte výkonné aplikace pro libovolnou platformu nebo zařízení pomocí nástrojů podle vašeho výběru, včetně Node.js a PHP. Compute 10 webových nebo mobilních aplikací nebo aplikací API s 1GB úložištěm Vždycky
Archiv služby Storage
Ukládání a správa zřídka používaných dat s využitím místně redundantního úložiště (LRS) nebo geograficky redundantního úložiště (GRS) Storage 10GB úložiště LRS, 10 GB LRS nebo GRS pro zápis a načítání a 100 čtení 12 měsíců
Automation
Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu. Management and governance 500 minut běhu úloh Vždycky
Azure Active Directory (Azure AD)
Zajistěte správu identit a přístupu zákazníků v cloudu. Identity 50 000 uložených objektů s jednotným přihlašováním pro všechny cloudové aplikace Vždycky
Azure Cosmos DB
Vytvářejte moderní aplikace v libovolném měřítku s využitím rychlé databáze NoSQL a otevřených rozhraní API. Databases 400 jednotek žádostí za sekundu (zřízená propustnost) a 25G úložiště 12 měsíců
Azure Cosmos DB
Vytvářejte moderní aplikace v libovolném měřítku s využitím rychlé databáze NoSQL a otevřených rozhraní API. Databases 1,000 request units per-second provisioned throughput with 25 GB storage Vždycky
Azure Database for MySQL
Hostování plně spravované a škálovatelné služby MySQL Database v Azure Databases 750 hodin – Flexibilní server verze Preview – nárazová instance B1MS, úložiště 32 GB a 32GB úložiště zálohování 12 měsíců
Azure Database for PostgreSQL
Vytváření inteligentních a škálovatelných aplikací pomocí plně spravované databáze pro PostgreSQL Databases 750 hodin – Flexibilní server verze Preview – nárazová instance B1MS, úložiště 32 GB a 32GB úložiště zálohování 12 měsíců
Azure DevOps
Vytvářejte aplikace v jakémkoli jazyce s využitím úložišť Git, CI/CD a automatizace sestavení a vydání. Developer tools 5 uživatelů s neomezenými privátními úložišti Git Vždycky
Azure Kubernetes Service (AKS)
Nasazujte a spravujte kontejnery pomocí nástrojů podle vašeho výběru. Compute Zdarma Vždycky
Azure Policy
Zajištění dodržování předpisů cloudu v reálném čase ve velkém s konzistentními zásadami správného řízení prostředků Management and governance Bezplatný přístup k funkcím pro sledování změn a konfiguraci Vždycky
Batch
Škálujte aplikaci v cloudu s využitím orchestrace úloh a plánování pro aplikace HPC. Compute Zdarma Vždycky
Blob Storage
Využijte masivně škálovatelné úložiště objektů pro jakýkoli typ nestrukturovaných dat. Storage 5GB horkého bloku místně redundantního úložiště (LRS) s 20 000 operacemi čtení a 10 000 operacemi zápisu 12 měsíců
Container Registry
Ukládejte a spravujte image kontejnerů napříč všemi typy nasazení Azure. Containers 1 registr standardní úrovně se 100GB úložištěm a 10 webhooky 12 měsíců
Content Moderator
Zajistěte bezpečnější a pozitivnější uživatelské prostředí díky moderování textu a obrázků. AI + machine learning 10 000 transakcí – úroveň S0 pro moderování nebo kontrolu 12 měsíců
Custom Vision
Využijte možnost snadného přizpůsobení modelů počítačového zpracování obrazu pro váš jedinečný případ použití. AI + machine learning 10 000 predikcí – úroveň S0, jedna hodina trénování, dva projekty, každý z nich s 5 000 trénovacími obrázky 12 měsíců
Data Catalog
Získejte vyšší hodnotu z vašich prostředků podnikových dat. Analytics Neomezený počet uživatelů Vždycky
Data Factory
Sestavujte a spravujte datové služby se škálováním. Analytics 5 aktivit s nízkou frekvencí Vždycky
Detektor anomálií
Detekujte anomálie v datech, abyste mohli rychle identifikovat a řešit potíže. AI + machine learning 20 000 transakcí – úroveň S0 12 měsíců
DevTest Labs
Zajistěte rychlá, snadná a útlá prostředí pro vývoj a testování. Developer tools Zdarma Vždycky
Event Grid
Získejte spolehlivé doručování událostí ve velkém měřítku. Integration 100 000 operací za měsíc Vždycky
File Storage
Migrujte na jednoduché distribuované úložiště souborů pro různé platformy beze změn kódu. Storage 5GB místně redundantní úložiště (LRS) pro úložiště souborů 12 měsíců
Functions
Zpracovávejte události s architekturou kódu bez serveru. Compute 1 milion požadavků Vždycky
Key Vault
Zabezpečení a zachování kontroly nad klíči a jinými tajnými kódy Security 10 000 transakcí, 2048bitové klíče RSA nebo operace nad tajnými klíči, standardní úroveň 12 měsíců
Kognitivní vyhledávání
Zahrňte ve svých webových a mobilních aplikacích cloudovou vyhledávací službu. AI + machine learning 50MB úložiště pro 10 000 hostovaných dokumentů a 3 indexy na službu Vždycky
Language Understanding (LUIS)
Začleňte do aplikací, robotů a zařízení IoT rozpoznávání přirozeného jazyka. AI + machine learning 10 000 transakcí žádostí o text – úroveň S0 12 měsíců
Load Balancer
Zajistěte pro své aplikace okamžitě škálování, dostupnost a výkon sítě. Networking Bezplatná veřejná virtuální IP adresa s vyrovnáváním zatížení 12 měsíců
Logic Apps
Sestavování automatizovaných integračních řešení napříč cloudy a místními systémy Integration 4 000 integrovaných akcí s plánem Consumption Vždycky
Machine Learning
Vyvíjejte a provozujte modely vytvořené v jazycích R a Python na vámi zvolené platformě. AI + machine learning 100 modulů a 1 hodina na experiment s 10GB úložištěm Vždycky
Media Services, funkce Encoding
Indexování, balení, ochrana a streamování videa a zvuku ve velkém Media 20 výstupních minut, kódování zvukových nebo obrazových zdrojových souborů pomocí kodéru úrovně Standard 12 měsíců
Network Watcher
Monitorování, diagnostika a získání přehledu o výkonu a stavu sítě Networking 5GB úložiště s 1 000 kontrolami, 10 testy a 10 metrikami připojení Vždycky
Notification Hubs
Posílejte nabízená oznámení na jakoukoliv platformu z jakéhokoliv back-endu. Mobile 1 milion nabízených oznámení s bezplatným oborem názvů Vždycky
Personalizace
Zajistěte bohaté přizpůsobené prostředí pro každého uživatele. AI + machine learning 50 000 transakcí – úroveň S0 12 měsíců
Počítačové zpracování obrazu
Extrahujte z obrázků velké množství dat, která vám umožní kategorizovat a zpracovávat vizuální data. AI + machine learning 5 000 transakcí pro každou z úrovní S1, S2 a S3 12 měsíců
Přenosy dat mezi virtuálními sítěmi
Zřizujte privátní sítě a připojujte se k místním datovým centrům. Networking Pouze příchozí Vždycky
QnA Maker
Vytvořte konverzačního robota pro otázky a odpovědi na základě stávajícího obsahu. AI + machine learning 3 spravované dokumenty – úroveň S0 12 měsíců
Rozpoznávání formulářů
Automatizujte extrahování textu, párů klíč-hodnota a tabulek z vašich dokumentů. AI + machine learning 500 stránek – úroveň S0 12 měsíců
Security Center
Ochrana před hrozbami, rozpoznání hrozeb a reakce na hrozby – zvýšená viditelnost a kontrola nad zabezpečením vašich prostředků Azure Security Bezplatná vyhodnocení zásad a doporučení Vždycky
Service Bus
Spolehlivé zasílání zpráv v cloudu jako služba s jednoduchou hybridní integrací Integration 750 hodin a 13 milionů operací základní jednotky standardní úrovně 12 měsíců
Service Fabric
Vytvářejte a provozujte vždy funkční, škálovatelné distribuované aplikace. Containers Zdarma Vždycky
Služba Azure SignalR
Přidání komunikace v reálném čase do webových aplikací Web 20 souběžných připojení na jednotku a 20 000 zpráv Vždycky
Spatial Anchors
Sestavování aplikací hybridní reality, které mapují, sdílejí a uchovávají 3D obsah Mixed reality 10 000 dotazovaných kotev Vždycky
Spravované disky
Získejte pro virtuální počítače Azure vysoce výkonné a odolné blokové úložiště se zjednodušenou správou. Storage 2 64GB (P6) úložiště SSD (Solid State Drive) plus 1GB snímek a 2 miliony vstupně-výstupních operací 12 měsíců
SQL Database
Vytvořte databázi SQL, která poskytuje integrované inteligentní funkce. Databases 250GB instance úrovně S0 s 10 jednotkami databázových transakcí 12 měsíců
SQL Server 2019 Developer Edition
Sestavujte, testujte a předvádějte aplikace v neprodukčním prostředí. Developer tools Zdarma Vždycky
Šířka pásma (Přenos dat)
Směrujte příchozí a odchozí data přes naši robustní síť globálních datových center. Networking 15 GB odchozích dat 12 měsíců
Šířka pásma (Přenos dat)
Směrujte příchozí a odchozí data přes naši robustní síť globálních datových center. Networking 5 GB odchozích dat Vždycky
Translator
Přidejte do svých aplikací, webů a nástrojů vícejazyčný překlad textu v reálném čase. AI + machine learning 2 miliony znaků – úroveň S0 12 měsíců
Tvář
Detekujte a identifikujte v obrázcích osoby a emoce. AI + machine learning 30 000 transakcí – úroveň S0 12 měsíců
Virtual Network
Zřizujte privátní sítě a připojujte se k místním datovým centrům. Networking 50 virtuálních sítí Vždycky
Virtuální počítače – Linux
Vytvářejte virtuální počítače s Linuxem a kapacitou na vyžádání během několika sekund. Compute 750 hodin B1s, virtuální počítače s možností burstování 12 měsíců
Virtuální počítače – Windows
Vytvářejte virtuální počítače s Windows a kapacitou na vyžádání během několika sekund. Compute 750 hodin B1s, virtuální počítače s možností burstování 12 měsíců
Visual Studio Code
Zvyšte produktivitu pomocí výkonného a nenáročného editoru kódu pro cloudový vývoj. Developer tools Zdarma Vždycky
VPN Gateway
Vytvoření zabezpečeného připojení různých míst Networking 750 hodin, typ brány VpnGw1 12 měsíců

Vyzkoušejte si Azure zdarma a potom plaťte jenom za to, co využijete

Po vyčerpání kreditu $200 budete platit jenom za to, co použijete nad rámec bezplatného objemu služeb. Při využití průběžných plateb neplatíte žádný poplatek za správu bezplatného účtu Azure a nemáte žádný závazek předem. Jde kdykoli zrušit.

Seznamte se s Azure prostřednictvím ukázky a živých otázek a odpovědí

Projdete si celou řadu služeb Azure v akci, naučíte se nasazovat prostředky a prohlédnete si plány pro cloud. Na ukázku se můžete podívat hned, nebo až se vám to bude hodit. Můžete se také zúčastnit živé relace otázek a odpovědí s techniky Azure.

Seznamte se s Azure prostřednictvím ukázky a živých otázek a odpovědí

Projdete si celou řadu služeb Azure v akci, naučíte se nasazovat prostředky a prohlédnete si plány pro cloud. Na ukázku se můžete podívat hned, nebo až se vám to bude hodit. Můžete se také zúčastnit živé relace otázek a odpovědí s techniky Azure.

Připraveni? Tady je přehled toho, jak to funguje

Krok 1
Začněte zdarma. Získejte kredit $200, který můžete využít během 30 dnů. Dokud máte kredit, získáte také určitý objem oblíbených služeb zdarma a dalších víc než 25 služeb.
Krok 2
Po vyčerpání kreditu přejděte na průběžné platby a budete dál dostávat oblíbené služby a více než 25 dalších služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec bezplatného měsíčního objemu.
Krok 3
Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále více než 25 služeb zdarma a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.
Krok 1
Začněte zdarma. Získejte kredit $200, který můžete využít během 30 dnů. Dokud máte kredit, získáte také určitý objem oblíbených služeb zdarma a dalších víc než 25 služeb.
Krok 2
Po vyčerpání kreditu přejděte na průběžné platby a budete dál dostávat oblíbené služby a více než 25 dalších služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec bezplatného měsíčního objemu.
Krok 3
Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále více než 25 služeb zdarma a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

*V závislosti na zemi, ve které se přihlásíte k bezplatnému účtu Azure, můžete tento kredit obdržet v příslušné místní měně.