Centrum migrace Azure

Společně se posuneme kupředu. Získejte prostředky v každé fázi migrace do cloudu, včetně nástrojů a doprovodných materiálů, které vám pomohou s přesunem, správou a zabezpečením všech vašich úloh.

Zjistěte si pomocí nástroje SMART, nakolik jste připraveni začít s migrací

Pomocí nástroje SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool) můžete zjistit, co je potřeba udělat v rámci přípravy na migraci do Microsoft Azure, od obchodního plánování a školení až po zabezpečení a zásady správného řízení.

Spustit posouzení

Připravte se na budoucí náročné úkoly už dnes

Migrace do cloudu neznamená jenom vylepšení škálovatelnosti a zabezpečení. Znamená také zlepšení finanční odolnosti díky přesunu z tradičních plateb předem na flexibilnější model průběžných plateb.

Poslechněte si Jeremyho Wintera, ředitele pro správu Azure, který se s vámi podělí o tři hlavní doporučení, která vám pomohou zrychlit postup migrace do Azure.

Podrobné pokyny k migraci najdete v těchto videích s postupy.

Využijte možnost věnovat méně času a peněz správě datacenter

A věnujte naopak více času důležitější práci při rozvoji vašeho podnikání.

80 %

úspor pro Windows Server s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure a rezervovanými instancemi1

$10 mil.

úspor nákladů na místní infrastrukturu a zaměstnance2

478 %

Tříletá návratnost investic2

93 %

Vyšší energetická účinnost než tradiční podniková datacentra3

Proč migrovat do Azure?

Využijte možnost migrovat do cloudu bezpečně, efektivně a podle vlastních potřeb.

Optimalizace nákladů a migrace dat bez obav

Ušetřete s cenově nejvýhodnějšími nabídkami pro Windows Server a SQL Server. AWS je pětkrát dražší než Azure pro Windows Server a SQL Server. Zajistěte si energetickou úspornost a udržitelnost přesunem místních datacenter do cloudu.

Migrujte vaše data úlohy do Azure bez obav s využitím osvědčených postupů, odborných doprovodných materiálů a nástrojů pro optimalizaci nákladů.

Zajištění zabezpečení a odolnosti napříč hybridními prostředími

Chraňte úlohy napříč hybridním prostředími pomocí inteligentních služeb zabezpečení s podporou 3 500 odborníků na kybernetickou bezpečnost.

Využijte integrovanou odolnost a vyhněte se nákladnému přerušení běžného chodu firmy.

Škálování úloh a aplikací na vyžádání

Špičková infrastruktura Azure, která se škáluje podle vašich obchodních potřeb, zvýší vaši flexibilitu.

Plně spravované aplikační a databázové služby Azure vám umožní snížit provozní náročnost.

Migrace klíčových úloh libovolného typu do Azure

Virtuální klienti

Windows Virtual Desktop umožňuje zjednodušit správu virtuálních klientů v Azure. Můžete spouštět Windows 10 pro více relací, optimalizovat Office 365 ProPlus a zajistit si podporu vzdálených prostředí datových služeb.

Webové aplikace

Přeneste své webové aplikace v .NET a PHP do Azure App Service, abyste mohli strávit více času vytvářením hodnot pro zákazníky a omezit čas vynakládaný na správu infrastruktury.

Databáze

Migrujte SQL Server do virtuálních počítačů nebo plně spravované možnosti, jako je Azure SQL Database. Přesuňte MySQL a PostgreSQL do plně spravovaných služeb Azure. Zajistěte si minimální prostoje a integrovanou vysokou dostupnost, monitorování a zabezpečení.

Migrace počítačů typu mainframe a midrange

Využijte možnosti snadné modernizace, při které se nemusíte vzdávat aplikací, na které se spoléháte, a můžete vaše aplikace pro midrange a mainframy spouštět v Azure.

SAP

Jednoduchý postup migrace vám umožní zajistit spolehlivost, zabezpečení a inteligentní funkce Azure pro SAP. Přečtěte si víc o jedinečném partnerství SAPu a Microsoftu.

Elektronická příručka

Další informace

Prostředí DevTest

Přesunem prostředí DevTest do Azure si zajistíte zlepšení kvality softwaru a snížení nákladů. Využijte možnosti rychlého nasazení a správy stovek virtuálních počítačů pro účely vývoje a testování.

Projděte si doprovodné materiály, programy a nástroje, které vám pomohou zajistit úspěch v Azure

Nejčastější dotazy

 • There are a lot of cloud migration benefits, but most organizations are motivated by one or both of the following:

  • Simplify their infrastructure and data management, as well as improve costs, security, and scalability by moving existing on-premises apps to the cloud.
  • Drive better business outcomes by modernizing their digital estates with increased flexibility and cloud capabilities.
 • Postup při migraci úloh do cloudu, včetně databází, se obvykle skládá ze šesti kroků. Určité faktory, jako jsou například typy úloh, složitost stávajícího digitálního portfolia a oborové nebo vládní požadavky na dodržování předpisů, mohou vyžadovat speciální plánování a nástroje, ale těchto šest kroků se téměř nikdy nemění:

  1. Definování strategie: Definování obchodního odůvodnění a očekávaných výsledků
  2. Plán: Přizpůsobení praktických plánů přechodu požadovaným obchodním výsledkům
  3. Připravenost: Příprava prostředí na plánované změny po přechodu na cloud
  4. Přechod: Přesun úloh do cloudu
  5. Řízení: Srovnávací testy a implementace osvědčených postupů pro zásady správného řízení pro vaše prostředí a úlohy
  6. Správa: Využití prověřených technologií ke správě cloudových a hybridních řešení

  Zahájení přesunu úloh s využitím služby Azure Migrate

1 Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců se záložní kapacitou na 3 roky. Ceny jsou k 24. říjnu 2018 a mohou se změnit. Úspory se počítají pro spravované instance Azure SQL Database pro důležité obchodní informace s osmi virtuálními jádry v oblasti USA – západ 2 s cenami odpovídajícími programu Zvýhodněné hybridní využití Azure. Výpočty pro AWS jsou založené na RDS pro SQL EE pro db.r4.2xlarge v oblasti USA – západ (Oregon) v nasazení Multi-AZ pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Skutečné ceny a slevy za programy v jednotlivých oblastech se můžou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě. https://azure.microsoft.com/pricing/reserved-vm-instances/

2 Studie Total Economic ImpactTM společnosti Forrester Consulting: Microsoft Azure IaaS, zadáno společností Microsoft, říjen 2019. https://azure.microsoft.com/en-us/resources/forrester-economic-impact-azure-iaas/

3 Zdroj: Výhody cloud computingu v oblasti uhlíkových emisí, studie Microsoft Cloudu ve spolupráci s WSP. Aktualizováno 2020. https://download.microsoft.com/download/7/3/9/739BC4AD-A855-436E-961D-9C95EB51DAF9/Microsoft_Cloud_Carbon_Study_2018.pdf

Zajistěte si odborné vedení a podporu prostřednictvím Programu migrace do Azure

Začněte přesouvat aplikace, data a infrastrukturu s využitím Azure Migrate