Přeskočit navigaci

Centrum modernizace a migrace do Azure

Společně se posuneme kupředu. Získejte prostředky pro každou fázi strategie migrace do cloudu a modernizace, včetně nástrojů a pokynů potřebných k přesunu, správě a zabezpečení všech úloh.

Přechod do Azure jako způsob zajištění firmy do budoucnosti

Globální pandemie předvedla, že pokud chtějí organizace zvládat nečekané výzvy, musí být agilní a odolné.

Přechodem do Azure získáte nové možnosti inovací, protože si osvojíte model cloudových operací založený na technologiích IaaS (infrastruktura jako služba). Další příležitosti k inovacím získáte modernizací, při které využijete plně spravovanou platformu jako službu (PaaS).

Podrobné pokyny k migraci do Azure najdete v těchto videích s postupy.

Migrujte všechny klíčové úlohy do Azure a modernizujte je

Virtuální klienti

Získejte přístup k desktopu a aplikacím v podstatě odkudkoli. Během několika minut můžete modernizovat službu Azure Virtual Desktop (dříve Windows Virtual Desktop), abyste umožnili bezpečnou práci na dálku.

Databáze

Migrujte SQL Server na virtuální počítače Azure nebo využijte plně spravované možnosti, jako je Azure SQL Database. Migrujte a modernizujte MySQL a PostgreSQL na plně spravované služby Azure. Zajistěte si minimální prostoje a integrovanou vysokou dostupnost, monitorování a zabezpečení.

Webové aplikace

Věnujte více času inovacím a méně času správě infrastruktury. Modernizujte webové aplikace založené na technologiích .NET, Java a PHP tím, že využijete služby Azure App Service, Azure Spring Apps, Azure Kubernetes Service (AKS) a vybrané spravované databáze.

Migrace počítačů typu mainframe a midrange

Využijte možnosti snadné modernizace, při které se nemusíte vzdávat aplikací, na které se spoléháte, a můžete vaše aplikace pro midrange a mainframy spouštět v Azure.

SAP

Využijte zjednodušený způsob migrace k rozšíření SAPu o inteligentní, bezpečné a spolehlivé řešení Azure. Přečtěte si další informace o jedinečném partnerství společností SAP a Microsoft.

Elektronická příručka

Další informace

Testování při vývoji (dev/test)

Přesuňte vývoj a testování do Azure, abyste zlepšili kvalitu softwaru a snížili náklady. Využijte možnosti rychlého nasazení a správy stovek virtuálních počítačů pro účely vývoje a testování.

Kontinuita cloudové migrace a modernizace

Modernizace a migrace do cloudu je nepřetržitý proces, který v každé fázi nabízí příležitosti k inovacím a flexibilitě. Řada organizací nejprve migruje do IaaS svoje úlohy, aby mohla začít rovnou využívat výhody cloudu. Jiné organizace zase nejprve začnou využívat nabídku PaaS, aby zvýšily agilnost a produktivitu vývojářů. Ať se rozhodnete pro první nebo druhou možnost, můžete rovnou začít inovovat novým způsobem a nové možnosti IaaS nebo PaaS si vždy budete moci osvojit později.

Nástroj SMART – chytrý způsob, jak zjistit připravenost na migraci

Pomocí nástroje SMART (Strategic Migration Assessment and Readiness Tool) můžete zjistit, co je potřeba udělat v rámci přípravy na migraci do Microsoft Azure, od obchodního plánování a školení až po zabezpečení a zásady správného řízení.

Spustit posouzení

Zjistěte, proč je cloudová modernizace klíčová pro dlouhodobý úspěch cloudu

Migrace úloh je skvělým prvním krokem. Zjistěte, proč modernizace aplikací zvyšuje návratnost investic a zabezpečení, zrychluje dobu dodání produktu na trh a otevírá nové příležitosti k inovacím.

Další informace

Využijte možnost věnovat méně času a peněz správě datacenter

abyste se mohli více věnovat důležité práci na rozvoji podnikání.

5X

AWS je pětkrát dražší než Azure pro Windows Server a SQL Server1

Ušetřete až

54 %

proti místnímu řešení a až 30 % proti AWS díky migraci aplikací ASP.NET do Azure 2

Ušetřete až

80 %

Na Windows Serveru s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure a rezervovanými instancemi3

Microsoft Cloud je až o

93 %

energeticky ú činnější než tradiční podniková datacentra4

Proč modernizovat a migrovat do Azure?

Migrace do cloudu vám přinese agilnost a odolnost, abyste mohli rychle využívat nové příležitosti a prosperovat, i když čelíte novým výzvám.

Levnější infrastruktura na podnikové úrovni

 • Jakmile zavedete model cloudových provozních výdajů OPEX, budete moci lépe spravovat cash flow a rychleji reagovat na obchodní změny. Přečtěte si další informace o cloudové ekonomice a optimalizaci nákladů na Azure.
 • Pouze v Azure: Rozšířené aktualizace zabezpečení Windows Serveru 2012 R2 a SQL Serveru 2012 R2 můžete bezplatně získat na tři roky.
 • Maximální odolnost díky integrovaným možnostem vysoké dostupnosti a zotavení po havárii zmírňuje dopady výpadků na firmu.
 • Společnost Forrester Consulting uvádí, že kompozitní organizace dokáže přechodem na Azure ušetřit $10 mil. na místní infrastruktuře a nákladech na zaměstnance a současně za 3 roky zvýšit návratnost investic o 478 %5.

Rychlejší inovace s využitím plně spravované platformy

Ochrana toho nejcennějšího pomocí důvěryhodného cloudového zabezpečení

Přechod podle vlastních možností do flexibilního, hybridního prostředí

 • Prostředky se systémy Linux, Windows a SQL, které ještě nechcete přesunout nebo jste jejich přesun odložili na později, protože chcete použít Azure Arc, můžete konzistentním způsobem spravovat, zabezpečit a řídit.
 • Když své aplikace nasadíte a spustíte v Azure a/nebo místně veslužbě Kubernetes s podporou služby Arc, umožníte tím konzistentní a rychlejší vývoj aplikací v hybridním prostředí.
 • Výhody hybridní flexibility při přesunu prostředků: Díky zvýhodněnému hybridnímu využití Azure můžete v cloudu opětovně využít stávající licence Windows Serveru a SQL Serveru. Teď můžete výhodně využít i Red Hat a SUSE Linux.

Projděte si doprovodné materiály, programy a nástroje, které vám pomohou zajistit úspěch v Azure

Architektura přechodu na cloud pro Azure od Microsoftu

Plánování a implementace migrace do cloudu s využitím osvědčených postupů, dokumentace a nástrojů pro cloudové architekty, odborníky na IT a pracovníky s rozhodovací pravomocí

Program migrace do Azure a modernizace

Pojďme se spolehlivě posunout dopředu. Získejte správnou kombinaci prostředků a odborné pomoci v každé fázi cesty ke cloudu.

Microsoft FastTrack for Azure

Urychlete nasazování vašich řešení v Azure prostřednictvím technické podpory od techniků Azure a zkušených partnerů.

Azure Migrate

Všechny migrační služby a nástroje Azure, které potřebujete ke zjišťování, posuzování a migraci do cloudu, najdete v jediném centru.

Nejčastější dotazy

 • Modernizace aplikací a dat přináší řadu výhod, ale většina organizací je motivována jednou nebo oběma následujícími skutečnostmi:

  • Díky nativním cloudovým technologiím získáte více času na inovace, protože nebudete muset věnovat tolik času údržbě starší infrastruktury.
  • Budete moci vytvářet aplikace, které jsou odolné, vysoce škálovatelné, nezávisle nasaditelné a umožňují rychlý vývoj s využitím architektury založené na mikroslužbách.

  Další informace o výhodách migrace do cloudu

 • Všechny migrace úloh do cloudu, včetně databází, se obvykle skládají z šesti kroků. Určité faktory, jako jsou například typy úloh, složitost stávajícího digitálního portfolia a oborové nebo vládní požadavky na dodržování předpisů, mohou vyžadovat speciální plánování a nástroje, ale těchto šest kroků se téměř nikdy nemění:

  • Definování strategie: Definování obchodního odůvodnění a očekávaných výsledků
  • Plán: Přizpůsobení praktických plánů přechodu požadovaným obchodním výsledkům
  • Připravenost: Připravte prostředí na strategii migrace do cloudu.
  • Přechod: Přesun úloh do cloudu
  • Řízení: Srovnávací testy a implementace osvědčených postupů pro zásady správného řízení pro vaše prostředí a úlohy
  • Správa: Využití prověřených technologií ke správě cloudových a hybridních řešení

  Zahájení přesunu úloh s využitím služby Azure Migrate

 • K modernizaci aplikací v .NET nebo Javě můžete použít služby Azure App Service nebo Azure Spring Apps a k modernizaci databází zase můžete použít spravované databáze Azure, jako je Azure SQL Database a Azure SQL Managed Instances. Díky modernizaci budete moci využívat možnosti platformy Azure jako služby (PaaS), jako je integrované zabezpečení, opravy, vysoká dostupnost a automatické škálování.

  Můžete také kontejnerizovat své aplikace založené na technologiích .NET a Java a spouštět je v prostředí Azure Kubernetes Service (AKS), aniž byste museli měnit kód.

  Typické projekty modernizace aplikací a dat zahrnují:

 • Azure Arc umožňuje rozšířit správu a služby Azure do hybridních, multicloudových a hraničních prostředí. Azure Arc zjednodušuje řízení a správu tím, že poskytuje konzistentní multicloudovou i místní platformu pro správu. V jediném zobrazení můžete spravovat celé prostředí tak, že stávající prostředky promítnete do Azure Resource Manageru. Můžete spravovat také virtuální počítače, clustery Kubernetes a databáze, jako by běžely v Azure.

  Další informace

1 https://azure.microsoft.com/cs-cz/overview/azure-vs-aws/cost-savings/

2 Zpráva GigaOm sponzorovaná Microsoftem: Náklady na migraci aplikací .NET do cloudu a související výhody

3 Výpočty jsou založené na scénářích běžících 744 hodin/měsíc po dobu 12 měsíců se záložní kapacitou na 3 roky. Ceny jsou k 24. říjnu 2018 a mohou se změnit. Úspory se počítají pro spravované instance Azure SQL Database pro důležité obchodní informace s osmi virtuálními jádry v oblasti USA – západ 2 s cenami odpovídajícími programu Zvýhodněné hybridní využití Azure. Výpočty pro AWS jsou založené na RDS pro SQL EE pro db.r4.2xlarge v oblasti USA – západ (Oregon) v nasazení Multi-AZ pro rezervované instance v rámci programu Standard na 3 roky, s veškerými platbami předem. Skutečné ceny a slevy za programy v jednotlivých oblastech se můžou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance, které se mohou lišit v závislosti na multilicenční smlouvě. Viz https://azure.microsoft.com/pricing/reserved-vm-instances/

4 Zdroj: Výhody cloud computingu v oblasti uhlíkových emisí, studie Microsoft Cloudu ve spolupráci s WSP. Aktualizace v roce 2020.

5 Studie společnosti Forrester Consulting o celkovém ekonomickém účinku (Forrester Consulting Total Economic Impact™): Microsoft Azure IaaS, zadaná společností Microsoft v říjnu 2019

Získejte odborné vedení a podporu prostřednictvím programu migrace do Azure a modernizace

Začněte přesouvat aplikace, data a infrastrukturu s využitím Azure Migrate