Ceny za Služby Azure Bot Service

Azure Bot Service poskytuje škálovatelnou integrovanou službu pro vývoj a připojení určenou pro inteligentní roboty, které je možné využít k oslovení zákazníků napříč několika kanály.

Podrobnosti o cenách

Zdarma S1
Kanály Standard Neomezené zprávy
Kanály Premium $- za 1 000 zpráv

Azure Bot Service poskytuje nabídku Web App Bot, která robota automaticky nasadí do Azure za vás, a nabídku Bot Channels Registration, která vám umožní hostovat robota kdekoli.

Kromě výše uvedených cen platíte také za spotřebované prostředky, jak je popsáno níž.

Pro plány vytváření robotů bude robot využívat technologii Azure App Services a cenový model App Services.

  • Pro nabídku Web App Bot se zřídí Azure Web App, která bude hostovat vašeho robota.
  • Pokud použijete Bot Channels Registration, nezřídí se žádná služba App Service.
Azure Bot Service (služba App Service spouštěná jako standardní webová aplikace Azure) Další informace Ceny

Azure Bot Service v rámci vytváření robota volitelně zřídí instanci Application Insights s použitím úrovně Basic, která se zobrazí ve vašem předplatném Azure. Azure Bot Service se pak nakonfiguruje k odesílání diagnostických událostí a další telemetrie pro vašeho robota a bude zajišťovat stránku s analýzami. Další informace o analýzách služby Bot Service.

Application Insights Další informace Ceny

Při vytváření robota si zvolíte šablonu služby Azure Bot Service, která je pro váš scénář nejvhodnější. V závislosti na šabloně, kterou pro svého robota použijete, Azure Bot Service možná bude muset zřídit instanci služby Cognitive Services LUIS (Language Understanding Intelligent Service) nebo nástroje QnA Maker. Obě se vytvoří s použitím bezplatné nebo zkušební úrovně a zobrazí se ve vašem předplatném Azure.

Služba LUIS (Language Understanding Intelligent Service) Další informace Ceny
Rozhraní API nástroje QnA Maker Další informace Zkušební verze
Služba Speech Další informace Ceny

Podpora a SLA

Nejčastější dotazy

  • Roboti komunikují s kanály Bot Service tak, že odesílají objekty aktivity do koncového bodu kanálu přes HTTP POST. Objekty aktivit se posílají do koncového bodu robotů také přes HTTP POST. Každá z těchto operací POST aktivity je zpráva.

  • Bot Service poskytuje protokoly a rozhraní API, jejichž prostřednictvím můžete svého robota připojit ke službám, kde jsou vaši zákazníci. Kanál reprezentuje službu, pomocí které chcete zákazníky oslovit, jako je Skype, Microsoft Teams nebo Facebook.

  • Kanály Standard zahrnují služby přímo od Microsoftu (jako Skype, Cortana a Microsoft Teams) a služby s veřejně dostupnými rozhraními API pro roboty (jako je Facebook a Slack). Kompletní seznam najdete v dokumentaci ke službě Bot Service.

  • Kanály The umožňují vašemu robotu spolehlivou komunikaci s uživateli v rámci vaší aplikace nebo na vašem webu. Tyto kanály umožňují přizpůsobit klientské prostředí pro vaše uživatele, a to přizpůsobením opensourcových klientů DirectLine a Web Chat. Podrobnosti najdete v dokumentaci ke službě Bot Service.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Služby Azure Bot Service

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.