Přeskočit navigaci

Event Grid

Spolehlivé doručování událostí ve velkém

Provoz aplikací řízených daty a bez serveru pomocí služby Event Grid

Zjednodušte své aplikace řízené daty pomocí Event Grid, jediné služby pro správu směrování všech událostí z jakéhokoli zdroje do libovolného cíle. Služba Event Grid byla navržena pro zajištění vysoké dostupnosti, konzistentního výkonu a dynamického škálování a díky tomu umožňuje zaměřit se na logiku aplikací místo infrastruktury.

Podpora pro širokou nabídku případů použití

Spolehlivé zpracování událostí a doručování

Podpora pro CloudEvents 1.0, specifikace s otevřeným standardem

K dispozici v Azure a Kubernetes

Zjednodušení doručování událostí

Vyhněte se dotazování a souvisejícím nákladům a latenci. Při použití služby Event Grid jsou zdroje událostí oddělené od odběratelů událostí s využitím modelu Pub/Sub a jednoduchého doručování událostí založeného na HTTP. To vám umožní vytvářet škálovatelné distribuované systémy, mikroslužby a aplikace bez serveru.

Vytváření spolehlivých cloudových aplikací

Získáte dynamické masivní škálování a současně také oznámení téměř v reálném čase pro změny, které vás zajímají. Vytvářejte lepší a spolehlivější aplikace pomocí reaktivního programování a využijte přitom garantované doručování událostí a vysokou dostupnost cloudu.

Zaměřeno na inovaci produktů

Díky propojení několika možných zdrojů a cílů událostí můžete vyvíjet bohatší scénáře aplikací. Vaši obchodní logiku mohou aktivovat v podstatě všechny služby Azure a také vlastní zdroje. Plně spravované zpracování událostí s doručením, inteligentní filtrování a možnost odesílat události několika příjemcům najednou vám umožní zaměřit se na řešení obchodních problémů místo infrastruktury.

Zjednodušení integrace řízené událostmi

Integrujte úlohy hostované v cloudu nebo Kubernetes s využitím architektur řízených událostmi v Event Gridu. Spravujte prostředky Event Gridu v cloudu nebo Kubernetes pomocí jediné řídicí roviny v Azure. Využijte hybridní architektury k přeposílání událostí z Kubernetes do cílů v Azure.

Příklady použití služby Event Grid

Architektury bezserverových aplikací v cloudu

Event Grid propojuje zdroje dat a obslužné rutiny událostí. Pomocí služby Event Grid můžete například pokaždé, když se do kontejneru úložiště objektů blob přidá nová fotka, okamžitě aktivovat funkci bez serveru, která spustí analýzu obrázku.

Automatizace operací

Event Grid umožňuje urychlit automatizaci a zjednodušit vynucování zásad. Event Grid může například upozornit službu Azure Automation při vytvoření virtuálního počítače nebo aktivaci služby SQL Database. Tyto události můžou sloužit k automatické kontrole odpovídajících konfigurací služeb, vkládání metadat do provozních nástrojů, označování virtuálních počítačů nebo zakládání pracovních položek.

Integrace aplikací

Event Grid propojuje vaši aplikaci s dalšími službami. Můžete například vytvořit téma, abyste odesílali data událostí vaší aplikace do Event Gridu a získali spolehlivé doručování a pokročilé směrování v Azure a v Kubernetes. Můžete použít Event Grid se službou Azure Logic Apps a zpracovávat data kdekoli, bez psaní kódu.

WEBINÁŘ

Seznamte se se sestavováním aplikací řízených událostmi v Azure s využitím architektur bez serveru.

WEBINÁŘ

Naučte se bez problémů integrovat aplikace prostřednictvím rozhraní API, pracovních postupů, zasílání zpráv a událostí.

Ceny za Event Grid

Event Grid poskytuje spolehlivé doručování zpráv ve velkém měřítku a dá se použít jako plně spravovaná služba v Azure nebo ve vlastních clusterech Kubernetes. Službu Event Grid můžete používat k vytváření reaktivních aplikací řízených událostmi na moderní, bezserverové nebo místní výpočetní architektuře a vyhnout se tak dotazování a souvisejícím nákladům a latenci.

  • Žádné pořizovací náklady
  • Bez poplatků za ukončení
  • Platby jen za využité úložiště

Vše, co potřebujete, abyste mohli začít

Pokud si zaregistrujete bezplatný účet Azure, získáte okamžitý přístup a kredit $200.

5minutové kurzy Rychlé zprovoznění a dokumentace vás naučí využívat Event Grid.

Vylepšete si Event Grid o další funkce a produkty, jako jsou služby zabezpečení a zálohování.

Proč důvěřovat Event Grid?

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Podpora architektury bez serveru plně spravovaným směrováním událostí