Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Event Grid

Spolehlivě doručujte události ve velkém.

Provoz aplikací řízených daty a bez serveru pomocí služby Event Grid

Zjednodušte své aplikace řízené daty pomocí Event Grid, jediné služby pro správu směrování všech událostí z jakéhokoli zdroje do libovolného cíle. Služba Event Grid byla navržena pro zajištění vysoké dostupnosti, konzistentního výkonu a dynamického škálování a díky tomu umožňuje zaměřit se na logiku aplikací místo infrastruktury.

Podpora pro širokou nabídku případů použití.

Spolehlivé zpracování událostí a doručování.

Podpora pro CloudEvents 1.0, specifikace s otevřeným standardem.

K dispozici v Azure a Kubernetes.

Zjednodušení doručování událostí

Vyhněte se dotazování a souvisejícím nákladům a latenci. Při použití služby Event Grid jsou zdroje událostí oddělené od odběratelů událostí s využitím modelu Pub/Sub a jednoduchého doručování událostí založeného na HTTP. To vám umožní vytvářet škálovatelné distribuované systémy, mikroslužby a aplikace bez serveru.

Vytváření spolehlivých cloudových aplikací

Získáte dynamické masivní škálování a současně také oznámení téměř v reálném čase pro změny, které vás zajímají. Vytvářejte lepší a spolehlivější aplikace pomocí reaktivního programování a využijte přitom garantované doručování událostí a vysokou dostupnost cloudu.

Zaměřeno na inovaci produktů

Díky propojení několika možných zdrojů a cílů událostí můžete vyvíjet bohatší scénáře aplikací. Vaši obchodní logiku mohou aktivovat v podstatě všechny služby Azure a také vlastní zdroje. Plně spravované zpracování událostí s doručením, inteligentní filtrování a možnost odesílat události několika příjemcům najednou vám umožní zaměřit se na řešení obchodních problémů místo infrastruktury.

Zjednodušení integrace řízené událostmi

Integrujte úlohy hostované v cloudu nebo Kubernetes s využitím architektur řízených událostmi v Event Gridu. Spravujte prostředky Event Gridu v cloudu nebo Kubernetes pomocí jediné řídicí roviny v Azure. Využijte hybridní architektury k přeposílání událostí z Kubernetes do cílů v Azure.

Příklady použití služby Event Grid

Architektury bezserverových aplikací v cloudu

Event Grid propojuje zdroje dat a obslužné rutiny událostí. Pomocí služby Event Grid můžete například pokaždé, když se do kontejneru úložiště objektů blob přidá nová fotka, okamžitě aktivovat funkci bez serveru, která spustí analýzu obrázku.

Automatizace operací

Event Grid umožňuje urychlit automatizaci a zjednodušit vynucování zásad. Event Grid může například upozornit službu Azure Automation při vytvoření virtuálního počítače nebo aktivaci služby SQL Database. Tyto události můžou sloužit k automatické kontrole odpovídajících konfigurací služeb, vkládání metadat do provozních nástrojů, označování virtuálních počítačů nebo zakládání pracovních položek.

Integrace aplikací

Event Grid propojuje vaši aplikaci s dalšími službami. Můžete například vytvořit téma, abyste odesílali data událostí vaší aplikace do Event Gridu a získali spolehlivé doručování a pokročilé směrování v Azure a v Kubernetes. Můžete použít Event Grid se službou Azure Logic Apps a zpracovávat data kdekoli, bez psaní kódu.

WEBINÁŘ

WEBINÁŘ

Série webinářů o přechodu na bezserverovou architekturu

Seznamte se se sestavováním aplikací řízených událostmi v Azure s využitím architektur bez serveru.

WEBINÁŘ

WEBINÁŘ

Seriál webinářů s názvem Představujeme Integrační služby Azure

Naučte se bez problémů integrovat aplikace prostřednictvím rozhraní API, pracovních postupů, zasílání zpráv a událostí.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Přehled služby Security Center v Azure zobrazující data zásad a dodržování předpisů a hygienu zabezpečení prostředků
Karta výpočetních prostředků a aplikací služby Security Center v Azure zobrazující seznam doporučení

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Podpora architektury bez serveru plně spravovaným směrováním událostí