Přeskočit na hlavní obsah

Azure Chaos Studio Preview

Zlepšení odolnosti aplikací prostřednictvím záměrného vystavování aplikací chybám a simulace výpadků.

Platforma pro experimentování za účelem zvýšení odolnosti aplikací

Zvyšujte odolnost aplikací díky testování chaosu a záměrnému vystavování aplikací chybám, které simulují výpadky v reálném světě. Azure Chaos Studio ve verzi Preview je plně spravovaná platforma pro experimentování s řízeným chaosem, která zrychluje odhalování obtížně zjistitelných problémů od pozdních fází vývoje až po produkční prostředí. Díky záměrnému vystavování aplikací poruchám můžete identifikovat nedostatky a naplánovat omezení rizik dřív, než problém ovlivní vaše zákazníky.

Video container

Prozkoumejte výhody služby Azure Chaos Studio

Možnost vystavit aplikace Azure skutečným nebo simulovaným chybám

Možnost sledovat, jak aplikace reagují na skutečné poruchy

Možnost integrace experimentů s chaosem do jakékoli fáze ověřování kvality

Možnost posilovat odolnost cloudových služeb s využitím stejných nástrojů, jaké používají technici Azure

Zvýšení spolehlivosti aplikací Azure

Experimentujte s řízeným vystavováním svých aplikací Azure skutečným nebo simulovaným chybám, abyste lépe porozuměli jejich odolnosti. Sledujte, jak vaše aplikace budou reagovat na skutečné poruchy, jako je vysoká latence sítě, neočekávaný výpadek úložiště, vypršení platnosti tajných klíčů, nebo dokonce výpadek celého datacentra.

Video container
Experiment vytvořený pomocí Návrháře experimentů v nástroji Chaos Studio

Experimentování podle vlastních potřeb

Ověřujte kvalitu produktů podle toho, kde a kdy to má pro vaši organizaci smysl. Využijte neustále se rozšiřující knihovnu chyb, mezi které patří vysoké zatížení procesoru, vysoká latence sítě, zablokování přístupu k prostředkům, a dokonce i výpadky infrastruktury. Zajistěte odolnost aplikací díky provádění ad hoc cvičení a/nebo integraci cvičení do kanálu CI/CD za účelem monitorování produkční kvality v rámci průběžného ověřování.

Získání informací bez chaotických začátků

Vyhněte se nutnosti spravovat nástroje a skripty a věnujte více času seznamování se s odolností vašich aplikací. Začněte rychle s využitím šablon experimentů a rozšiřující se knihovny chyb, včetně chyb agentů způsobujících poruchy v rámci prostředků a chyb služeb způsobujících poruchy prostředků v řídicí rovině.

Přehledy dostupnosti pro aplikaci pomocí nástroje Chaos Studio v Azure
Ukázka služby AppCenter pro aplikaci Smart Hotel, která je distribuována pro uživatele a testovací spuštění.

Ověřování spolehlivosti nad rámec vkládání chyb

Zvyšte spolehlivost aplikací implementací ucelené strategie, která vám umožní přijímat informovaná rozhodnutí před experimenty s chaosem, během nich i po nich. Integrujte do svých experimentů s chaosem zátěžové testování, které simuluje skutečný provoz zákazníků. Díky záměrnému vystavování aplikací poruchám můžete identifikovat nedostatky a naplánovat omezení rizik dřív, než problém ovlivní vaše zákazníky.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než 1 miliardu USD ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3 500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má více certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

 • Ceny služby Chaos Studio

  Chaos Studio ve verzi Preview je bez počátečních nákladů a poplatků. Platíte průběžně na základě provádění experimentů – experimenty s řízeným chaosem se účtují podle doby trvání akcí experimentů v jednotlivých cílech nebo prostředcích.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Zdroje informací a dokumentace ke službě Chaos Studio

Začínáme se studijními materiály

Nejčastější dotazy ke službě Azure Chaos Studio

 • Řízený chaos je postup, při kterém se aplikace a služby vystavují skutečné zátěži a selháním s cílem ověřit jejich odolnost a posílit ji i za nejistých podmínek a při chybějících závislostech.

 • Chaos Studio má k dispozici rozšiřující se knihovnu chyb.

  Projděte si aktuální seznam.

 • Experimenty s chaosem vyžadují explicitní podrobné oprávnění k vkládání chyb do prostředků.

Začněte zvyšovat odolnost aplikací

Požádat o pomoc prodejní oddělení