Přeskočit navigaci

Azure Chaos Studio

Zvýšení odolnosti aplikací zavedením chyb a simulací výpadků

Experimentální platforma pro zvýšení odolnosti aplikací

Zlepšete odolnost aplikací pomocí testování chaosem tím, že záměrně zavedete chyby, které simulují výpadky v reálném světě. Azure Chaos Studio Preview je plně spravovaná platforma pro experimentování s chaosem, která urychluje odhalování obtížně zjistitelných problémů od pozdní fáze vývoje až po produkci. Narušujte své aplikace záměrně, abyste zjistili nedostatky a naplánovali jejich zmírnění dříve, než se problém dotkne vašich zákazníků.

Prozkoumejte výhody nástroje Azure Chaos Studio

Podrobte své aplikace Azure skutečným nebo simulovaným chybám

Sledujte, jak vaše aplikace reagují na narušení v reálném světě

Integrujte experimenty s chaosem do jakékoli fáze ověřování kvality

Pomocí stejných nástrojů jako technici Microsoftu můžete vytvořit odolnost cloudových služeb.

Zvyšte spolehlivost aplikací Azure

Experimentujte a kontrolovaně vystavte své aplikace Azure skutečným nebo simulovaným poruchám, abyste lépe porozuměli odolnosti aplikací. Sledujte, jak budou vaše aplikace reagovat na reálné poruchy, jako je zpoždění sítě, neočekávaný výpadek úložiště, vypršení platnosti tajných kódů nebo dokonce úplný výpadek datového centra.

Experimentujte na vlastní pěst

Ověřujte kvalitu produktů tam, kde a kdy to má pro vaši organizaci smysl. Využívejte neustále se rozšiřující knihovnu chyb, která zahrnuje zatížení procesoru, latenci sítě, blokovaný přístup k prostředkům a dokonce i výpadky infrastruktury. Podpořte odolnost aplikací prováděním analýzy ad-hoc, integrací s kanálem CI/CD nebo provedením obou operací, a sledujte kvalitu produkce prostřednictvím průběžného ověřování.

Získejte přehledy bez chaosu v začátcích

Vyhněte se nutnosti spravovat nástroje a skripty a věnujte více času poznávání odolnosti vaší aplikace. Začněte rychle pracovat díky šablonám experimentů a rozšiřující se knihovně chyb - včetně chyb založených na agentech, kteří narušují prostředky uvnitř systému, a chyb založených na službách, které narušují prostředky v řídicí rovině.

Překročte rámec vkládání chyb pomocí validace spolehlivosti

Zlepšete spolehlivost aplikací zavedením ucelené strategie pro přijímání informovaných rozhodnutí před, během a po experimentech s chaosem. Zařaďte testování zátěže do experimentů chaosu, abyste simulovali skutečný provoz u zákazníků. Narušujte své aplikace záměrně, abyste zjistili nedostatky a naplánovali zmírnění problémů dříve, než se problém dotkne vašich zákazníků.

Komplexní zabezpečení a dodržování předpisů, integrované

  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než $1 miliardu ročně.

  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Ceny pro Chaos Studio

Chaos Studio Preview nemá žádné počáteční náklady ani poplatky. Plaťte průběžně na základě provádění experimentů - experimenty inženýrství chaosu jsou zpoplatněny na základě doby, po kterou probíhají vaše experimentální akce v jednotlivých cílech nebo prostředcích.

Prostředky a dokumentace pro Chaos Studio

Začínáme se studijními materiály

Nejčastější dotazy k Azure Chaos Studio

  • Inženýrství chaosu je praxe vystavování aplikací a služeb reálným zátěžím a selháním s cílem vytvořit a ověřit odolnost vůči nespolehlivým podmínkám a chybějícím závislostem.
  • Chaos Studio má rostoucí knihovnu chyb.

    Zobrazení aktuálního seznamu.

  • Experimenty s chaosem vyžadují explicitní podrobné oprávnění k vkládání chyb do prostředků.

Začněte vylepšovat odolnost aplikací