Ceny řešení StorSimple

StorSimple

Celkové náklady na zařízení StorSimple se skládají z měsíčního předplatného, poplatků za přístup a kapacitu Azure Blob Storage a poplatků za přenos dat, které se liší v závislosti na využití.

Výše předplatného za StorSimple se liší v závislosti na modelu zařízení. Měří se denní sazbou za každý den, kdy je zařízení registrované ve službě Azure StorSimple Manager. Pokud chcete službu přestat používat a ukončit účtování poplatků, vyřaďte zařízení ze služby pro správu.

Podrobnosti o cenách

Model Denní sazba Měsíční sazba (měsíc s 31 dny)
Virtuální zařízení – 1200 $- $-
Cloudové pole 8010 nebo 8020 $- $-
Fyzické zařízení – 8100 $- $-
Fyzické zařízení – 8600 $- $-

Náklady na virtuální zařízení se účtují poměrnou částí po dnech a začnou nabíhat, jakmile se prostřednictvím Azure aktivuje. Měřič předplatného se zastaví, jakmile se zařízení na webu Azure Portal deaktivuje. To znamená, že k zastavení nestačí zařízení vypnout, ale musí se deaktivovat.

Pokud jste si zařízení StorSimple koupili v rámci programu Azure Storage Acceleration Program, bude se vám dál účtovat podle starého cenového modelu (měsíční poplatek za správu služby StorSimple ve výši $0.034 za GB a měsíc, jenom pro zařízení řady 8000). Původní termín pro migraci na nový plán předplatného v červnu 2020 byl prodloužen do prosince 2021. Máte ale pořád možnost kdykoli přejít na nový model založený na předplatném (popsaný výš). Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete migrovat na nový cenový model, kontaktujte prosím vašeho obchodního zástupce.

Všichni zákazníci přejdou na nový cenový model v prosinci 2021. Důrazně doporučujeme zákazníkům začít plánovat migraci, protože StorSimple dosáhne konce podpory v prosinci 2022.

StorSimple Data Manager

StorSimple Data Manager umožňuje bez problémů přistupovat k datům StorSimple v cloudu. Tato služba poskytuje rozhraní API pro extrakci dat ze StorSimple a jejich předání ostatním službám Azure ve formátech, které se dají rovnou využívat. Mezi formáty podporované od začátku patří objekty blob Azure a prostředky služeb Soubory Azure a Azure Media Services. To umožňuje snadno nastavit pracovní postupy, ve kterých můžete využít data uložená na zařízeních StorSimple řady 8000 se službami Azure Media Services, Azure HDInsight, Azure Machine Learning a Azure Cognitive Search.

Ceny za StorSimple Data Manager vycházejí z počtu spuštění úloh transformace dat a objemu transformovaných dat.

Transformace dat (za úlohu) $-
Transformace dat (za GB) $-

Získání zařízení StorSimple

SVA 1200 můžou získat a stáhnout zdarma všichni zákazníci Azure. Jakmile se zařízení zaregistruje ve službě, začne se používat denní měřič.

Hybridní pole úložišť Microsoft Azure StorSimple řady 8000 se dají koupit jenom prostřednictvím smlouvy Microsoft Enterprise Agreement. K získání hardwaru StorSimple je nutné, aby se zákazník zavázal k využití předplatného StorSimple až do doby příštího výročí uzavření smlouvy Enterprise Agreement nebo do vypršení platnosti smlouvy Enterprise Agreement.

Příklad:

Při výročí uzavření smlouvy Enterprise Agreement může zákazník zakoupit plán předplatného StorSimple 8100 na jeden rok s denní sazbou $-. 365 dnů × denní sazba $- = $-. Zákazník tak získá nárok na použití tohoto zařízení na jeden rok. Příslušný hardware bude zaslán bez dalších poplatků.

Pokud zákazník chce toto zařízení získat uprostřed období, může si tento plán zakoupit na zbývající měsíce. Při výročí uzavření smlouvy Enterprise Agreement má zákazník možnost obnovit plán nebo přejít k průběžným platbám. Pokud si zákazník nekoupí plán předplatného, měřič Azure se bude účtovat proti peněžnímu závazku Azure nebo jako nadlimitní využití. Cena je pro plán i pro průběžné platby stejná. Průběžné platby nabízejí flexibilní možnost kdykoli přestat.

StorSimple trvale převádí fyzická hardwarová zařízení na zákazníka. Zákazník nemusí po ukončení služby tento hardware vracet.

StorSimple Cloud Appliance (SCA 8010/8020) je možné instalovat jenom jako doprovodné zařízení k fyzickým zařízením řady 8000. Zákazník musí získat a zaregistrovat fyzické zařízení, aby mohl StorSimple Cloud Appliance používat.

Související poplatky za úložiště a sítě při využití StorSimple

StorSimple k ukládání dat využívá účet úložiště zákazníka. Účtuje se poplatek za kapacitu úložiště objektů blob a také poplatky za síťový přístup a výstupní síťové přenosy přidružené k účtu úložiště.

Pochopení toho, jak StorSimple spravuje vaše data, vám pomůže pochopit i to, jak se bude účtovat účet úložiště. StorSimple dělí datové bloky do menších bloků pro odstranění duplicit. Rozdělení cloudových dat do menších bloků pro odstranění duplicit může vést ke snížení využití cloudu a zvýšení výkonu, ale znamená také větší počet transakcí. Výchozí velikost bloku dat StorSimple je 64 KB a zákazníci si ji mohou zvýšit až na 512 KB pro archivní svazky, u kterých je menší pravděpodobnost výhod plynoucích z menší velikosti pro odstranění duplicit.

Pro StorSimple jsou dostupné tři typy účtů Azure Storage – účet pro obecné účely V1, účet pro obecné účely V2 a účet Blob Storage.

Typ měřiče Popis
Denní poplatek za StorSimple Závisí na modelu a účtuje se za každý den, kdy zařízení je aktivní.
Kapacita služby Blob Storage Toto je poplatek za účet úložiště pro neaktivní v Azure po odstranění duplicitních dat a kompresi. Sazby se liší v závislosti na možnostech redundance (LRS, ZRS, GRS a RA-GRS) a úrovních přístupu (horká nebo studená).
Náklady na přístup ke službě Blob Storage
  • Operace
  • Čtení/zápis
  • Replikace
Přenos odchozích dat Síťový poplatek za stahování dat z Azure.
Virtual Machines a Spravované disky úrovně Standard Pokud používáte cloudové pole StorSimple, budou se vám kromě všech poplatků uvedených výš účtovat také poplatky za související virtuální počítače a disky úložiště.
  • Model 8010 – linuxový virtuální počítač Standard_A3, 4 x 1 TB Spravovaný disk úrovně Standard (S30) pro každý virtuální počítač
  • Model 8020 – linuxový virtuální počítač Standard_DS3, 4 x 1 TB Spravované disky úrovně Standard (S30) pro každý virtuální počítač

Podpora a SLA

Všechny plány předplatného StorSimple zahrnují podporu pro služby a software a také standardní hardwarovou podporu bez dalších poplatků. Zákazníci Azure, kteří mají plán Azure se smlouvou Premier Support, se budou automaticky upgradovat na hardwarovou podporu úrovně Premium. Ostatní zákazníci mohou na hardwarovou podporu úrovně Premium upgradovat za roční poplatek $2000.

Další informace o plánech podpory StorSimple

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě StorSimple

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.