Azure Queues Storage Pricing

Spolehlivé, úsporné cloudové úložiště pro velký i malý objem dat

Azure má pět typů úložišť – objekty blob, soubory, disky, tabulky a fronty. Podívejte se, jak fungují

Vaše celkové náklady závisí na množství uložených dat, na objemu a typu transakcí úložiště a odchozích přenosů dat a na zvolené možnosti redundance dat. Jejich porovnání najdete v části Možnosti redundance dat.

Queues

Queues provide a reliable messaging solution for your apps.

Další informace

Ceny za službu Storage

Kapacita služby Storage LRS GRS RA-GRS
První(ch) 1 TB/měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 49 TB (1 až 50 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 450 TB (50 až 500 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 500 TB (500 až 1 000 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 4 000 TB (1 000 až 5 000 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 5 000 TB / měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás

Ceny za přístup

We charge $- per 10 000 transactions for Queues. Any type of operation against the storage is counted as a transaction, including reads, writes and deletes.

Import/export

Přenášení velkých objemů dat do a z Azure pomocí pevných disků. Další informace

Možnosti redundance dat

Místně redundantní úložiště (LRS) Vytvoří v datovém centru víc synchronních kopií vašich dat.
Zónově redundantní úložiště (ZRS) Uloží tři kopie dat v různých datacentrech v jedné nebo víc oblastech. Určené jenom pro objekty blob bloku.
Geograficky redundantní úložiště (GRS) Stejné jako místně redundantní úložiště, jen rozšířené o více asynchronních kopií do dalšího datového centra vzdáleného stovky kilometrů
Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS) Stejné jako geograficky redundantní úložiště, jen rozšířené o oprávnění ke čtení k sekundárnímu datacentru

Další informace o možnostech redundance a jak se dají využít k zajištění vysoké dostupnosti najdete na stránce věnované replikaci Azure Storage . Některé typy redundance nejsou dostupné pro některé typy úložišť.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Kupte si plán
 • Garantujeme 99,9% nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Obecné

 • Ano. Kapacita služby Storage se účtuje v jednotkách, které odpovídají průměrné denní velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba trvale využíváte 10 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce nic, bude se vám účtovat průměrné využití, tzn. 5 GB úložiště.

 • Ve výchozím nastavení jsou účty Storage geograficky redundantní. Tato nastavení můžete změnit na geograficky redundantní s přístupem pro čtení nebo na místně redundantní, a to na portálu Microsoft Azure Classic nebo pomocí rozhraní API pro správu služeb. Můžete tady také zkontrolovat stav využití rozhraní API pro správu služeb.

 • Účty Storage se platí minimálně za 30 dní od okamžiku aktivace služby. Když třeba zapnete RA-GRS 1. května a vypnete ho 5. května, zaplatíte za účet úložiště za RA-GRS, jako by bylo zapnuté do 30. května. Potom začne platit cena za GRS.

  Když zapnete RA-GRS 1. května a vypnete ho 14. června, RA-GRS se naúčtuje za období do 14. června. 15. června začne platit cena za GRS.

Blob Storage

 • Účet Blob Storage je účet úložiště specializovaný na ukládání dat ve formě objektů blob. Umožňuje uživatelům zadat vrstvu přístupu na základě četnosti přístupu k datům. Obecné účty úložiště se dají použít k uložení objektů blob a taky souborů, disků, tabulek a front.

 • Ne. Ceny za objekty blob bloku v obecných účtech Storage se nezměnily a jsou uvedené tady.

 • Pokud se v názvu prostředku objeví Hot nebo Cool, znamená to, že příslušný poplatek souvisí s účty Blob Storage. Pokud je ve vyúčtování uvedeno třeba Standardní V/V – studený objekt blob bloku (GB), znamená to, že používáte (a jsou vám fakturované) účty Blob Storage. Standardní V/V – objekt blob bloku (GB) je měřič přidružený k objektům blob bloku v obecných účtech Storage.

 • Když vytvoříte účet Blob Storage, můžete pro něj nastavit vrstvu přístupu Cool nebo Hot. Vrstva Cool má nižší náklady na ukládání, ale vyšší náklady na přístup k datům a měla by se používat pro data, ke kterým se nepřistupuje často a která mají nižší požadavky na dostupnost podle smlouvy SLA. Pokud neznáte vzory přístupu ke svým datům, doporučujeme začít po dobu nejméně jednoho měsíce s vrstvou Hot a potom na základě aktuálního využití určit, jestli se přechodem k úložišti Cool dá ušetřit. Příklad je uvedený níže.

  Příklad:

  Máte 50 TB dat, která chcete uložit ve službě Blob Storage v oblasti USA – východ 2. Každý měsíc odešlete 10 milionů operací HTTP a 20 % z nich tvoří operace Put Blob/Block, List a Create Container. Každý měsíc z tohoto účtu načtete 20 TB dat a zapíšete 10 TB dat. Takto se vypočtou vaše celkové náklady pro vrstvy Hot a Cool.

  Jednotka měření Objem využití Cena ve vrstvě Cool Cena ve vrstvě Hot Měsíční náklady ve vrstvě Cool Měsíční náklady ve vrstvě Hot
  GB za měsíc 50 × 1 024= 51 200 $0.01 $0.024 $512 $1228.8
  10 000 operací Put Blob/Block, List, Create Container 20 % × 10 milionů / 10 000 = 200 $0.1 $0.05 $20 $10
  10 000 operací, ostatní 80 % × 10 milionů / 10 000 = 800 $0.01 $0.004 $8 $3.2
  GB načtených dat 20 × 1 024 = 20 480 $0.01 $0 $204.8 $0
  GB zapsaných dat 10 × 1 024 = 10 240 $0.0025 $0 $25.6 $0
  Celkové měsíční náklady $770.4 $1242

  V tomto příkladu celkové měsíční náklady pro vrstvu Cool tvoří $770.4 ve srovnání s $1242 pro vrstvu Hot. Přesunutím dat do vrstvy Cool v tomto příkladu vede ke značným úsporám nákladů.

 • Při přepnutí účtu Blob Storage z vrstvy Cool na Hot bude účtovat načítání dat. Pokud v účtu Blob Storage máte třeba 100 GB dat a přepnete ho z vrstvy Cool na Hot, bude se vám za načtení dat účtovat 100 × $0.01 = $1.

 • Ne. Když přepnete z vrstvy Hot na Cool, zápisy dat se vám nebudou účtovat. Za zápisy dat se vám bude účtovat, jenom když přímo zapíšete data do účtu Blob Storage s vrstvami přístupu Cool.

 • Když zapisujete data do účtů GRS, budou se replikovat do jiné oblasti Azure. Za přenos dat geografické replikace se účtují náklady na šířku pásma replikace těchto dat do jiné oblasti Azure.

Diskové úložiště

 • Pokud je prázdný 100GB disk zálohovaný účtem služby Storage úrovně Premium, bude se vám účtovat za disk P0 (128 GB). Pokud se použije jiný typ účtu služby Storage, bude se vám účtovat jenom prostor úložiště využitý k uložení dat zapsaných na disk, bez ohledu na přidělenou velikost disku.

 • Ano. Pro účty Storage úrovně Premium taky platí dostupnost pro čtení a psaní 99,9 %.

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Storage

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Zaregistrujte se a získejte $200 v kreditech Azure.

Začněte ještě dnes