Azure Queues Storage Pricing

Spolehlivé, úsporné cloudové úložiště pro velký i malý objem dat

Azure má pět typů úložišť – objekty blob, soubory, disky, tabulky a fronty. Podívejte se, jak fungují

Vaše celkové náklady závisí na množství uložených dat, na objemu a typu transakcí úložiště a odchozích přenosů dat a na zvolené možnosti redundance dat. Jejich porovnání najdete v části Možnosti redundance dat.

Queues

Queues provide a reliable messaging solution for your apps.

Další informace

Ceny za službu Storage

Kapacita služby Storage LRS GRS RA-GRS
První(ch) 1 TB/měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 49 TB (1 až 50 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 450 TB (50 až 500 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 500 TB (500 až 1 000 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Dalších 4 000 TB (1 000 až 5 000 TB) / měsíc $- za GB $- za GB $- za GB
Nad 5 000 TB / měsíc Kontaktujte nás Kontaktujte nás Kontaktujte nás

Ceny za přístup

We charge $- per 10 000 transactions for Queues. Any type of operation against the storage is counted as a transaction, including reads, writes and deletes.

Import/export

Přenášení velkých objemů dat do a z Azure pomocí pevných disků. Další informace

Možnosti redundance dat

Místně redundantní úložiště Vytvoří v datovém centru víc synchronních kopií vašich dat.
Zónově redundantní úložiště Uloží tři kopie dat v různých datacentrech v jedné nebo víc oblastech. Určené jenom pro objekty blob bloku.
Geograficky redundantní úložiště Stejné jako místně redundantní úložiště a navíc několik asynchronních kopií do dalšího datového centra vzdáleného stovky kilometrů.
Geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení Stejné jako geograficky redundantní úložiště a navíc oprávnění ke čtení pro druhé datové centrum.

Další informace o možnostech redundance a jak se dají využít k zajištění vysoké dostupnosti najdete v tématu věnovaném replikaci Azure Storage. Některé typy redundance nejsou dostupné pro některé typy úložišť.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán
 • Garantujeme 99,9% nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Obecné

 • Ano. Kapacita služby Storage se účtuje v jednotkách, které odpovídají průměrné denní velikosti uložených dat (v GB) za měsíc. Když třeba trvale využíváte 10 GB úložiště v první půlce měsíce, ale v druhé půlce nic, bude se vám účtovat průměrné využití, to znamená 5 GB úložiště.

 • Ve výchozím nastavení jsou účty Storage geograficky redundantní. Tato nastavení můžete změnit na geograficky redundantní s přístupem pro čtení nebo na místně redundantní, a to na portálu Microsoft Azure Classic nebo pomocí rozhraní API pro správu služeb. Na portálu nebo pomocí rozhraní API pro správu služeb můžete taky zkontrolovat stav.

 • Účty Storage se platí minimálně za 30 dní od okamžiku aktivace služby. Pokud se například geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení zapne 1. května a vypne 5. května, zaplatíte za účet úložiště pro toto geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení, jako by bylo zapnuté do 30. května. Po uplynutí této doby začnou platit ceny za geograficky redundantní úložiště.

  Pokud se geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení zapne 1. května a vypne 14. června, zaplatíte za toto geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení až do 14. června. 15. června začnou platit ceny za geograficky redundantní úložiště.

Úložiště blobů

 • Účet Blob Storage je účet úložiště specializovaný na ukládání dat ve formě objektů blob. Umožňuje uživatelům zadat vrstvu přístupu na základě četnosti přístupu k datům. Obecné účty úložiště se dají použít k uložení objektů blob a taky souborů, disků, tabulek a front.

 • Ne. Ceny za objekty blob bloku u obecných účtů úložiště nezměnily. Prohlédněte si ceny.

 • Pokud se v názvu prostředku objeví Hot, Cool nebo Archive, znamená to, že příslušný poplatek souvisí s účty Blob Storage. Pokud je ve vyúčtování uvedeno třeba Standardní V/V – studený objekt blob bloku (GB), znamená to, že používáte (a jsou vám fakturované) účty Blob Storage. Standardní V/V – objekt blob bloku (GB) je měřič přidružený k objektům blob bloku v obecných účtech úložiště.

 • V účtech Blob Storage můžete nastavit úroveň přístupu objektu blob na Hot, Cool nebo Archive. Ceny za GB služby Storage se pro jednotlivé vrstvy zvyšují v pořadí Archive -> Cool -> Hot a ceny za přístup k datům se zvyšují v pořadí Hot -> Cool -> Archive. Vrstvy Archive a Cool by se měly využívat pro zřídka využívaná data, respektive pro nižší požadavky na dostupnost podle smlouvy SLA. Pokud neznáte vzory přístupu ke svým datům, doporučujeme začít po dobu nejméně jednoho měsíce s vrstvou Hot a potom na základě aktuálního využití určit, jestli se přechodem k úložišti Cool a Archiv dá ušetřit.

 • Při přepnutí účtu Blob Storage z vrstvy Cool na Hot bude účtovat načítání dat. Pokud v účtu Blob Storage máte třeba 100 GB dat a přepnete ho z vrstvy Cool na Hot, bude se vám za načtení dat účtovat 100 × $0.01 = $1.

 • Ne. Když přepnete z vrstvy Hot na Cool, zápisy dat se vám nebudou účtovat. Za zápisy dat se vám bude účtovat, jenom když přímo zapíšete data do účtu Blob Storage s vrstvami přístupu Cool.

 • Když zapisujete data do účtů GRS, budou se replikovat do jiné oblasti Azure. Za přenos dat geografické replikace se účtují náklady na šířku pásma replikace těchto dat do jiné oblasti Azure.

Disk Storage

 • Pokud je prázdný 100GB disk zálohovaný účtem služby Storage úrovně Premium, bude se vám účtovat za disk P0 (128 GB). Pokud se použije jiný typ účtu úložiště, bude se vám účtovat jenom prostor úložiště využitý k uložení dat zapsaných na disk, bez ohledu na přidělenou velikost disku.

 • Ano. Pro účty Storage úrovně Premium taky platí dostupnost pro čtení a psaní 99,9 %.

Úložiště souborů

 • Bude vám účtováno pouze využité místo, nikoli nastavená kvóta.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Storage

Technické výukové programy, videa a další materiály

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet