Přeskočit navigaci

Azure SQL Managed Instance

Spravovaná a vždy aktuální instance SQL v cloudu

Snadná modernizace aplikací SQL Serveru v cloudu vlastním tempem

Služba SQL Managed Instance, která je součástí řady Azure SQL, je inteligentní, škálovatelná cloudová databázová služba, která kombinuje nejširší kompatibilitu s modulem SQL Serveru se všemi výhodami plně spravované a nestárnoucí platformy jako služby.

SQL Managed Instance umožňuje dosáhnout lepších výsledků s tím, co už máte, díky možnosti kombinovat vlastní zkušenosti se známými nástroji, dovednostmi a prostředky, abyste mohli bez obav a ve velkém měřítku modernizovat své stávající aplikace.

Dosáhněte hybridní flexibility SQL Serveru s využitím funkce propojení ve službě SQL Managed Instance, která je v současné době ve verzi Preview. Díky přístupu využívajícímu replikaci dat téměř v reálném čase do cloudu můžete přesunout úlohy do sekundárních oblastí jen pro čtení v Azure, a využít tak výhody výhradně cloudových funkcí, výkonu a škálování. Můžete také migrovat jednu nebo více aplikací najednou, vlastním tempem a s minimálními výpadky.

Pokud jsou pro vás důležité možnosti připojení, služba SQL Managed Instance s podporou služby Azure Arc přináší inovace Azure a výhody cloudu do místního prostředí. Tuto službu můžete spouštět v místním prostředí na jakékoli infrastruktuře, využívat přitom výhody cloudu Azure, jako jsou elastické škálování, jednotná správa a cloudový fakturační model, a zajistit si aktuálnost za všech okolností.

Další informace

Nejširší kompatibilita s SQL Serverem v plně spravované službě zjednodušuje modernizaci aplikací s minimálními změnami kódu

Při opakovaném použití licencí SQL se Zvýhodněným hybridním využitím Azure1 ušetříte až 55 procent oproti cenám při průběžných platbách.

Rozvíjejte kódovou základnu SQL Serveru pomocí nástrojů a zkušeností, které již máte.

Provoz na vždy aktuální verzi SQL

Spravovaná instance SQL je postavená na modulu SQL Serveru. Je nestárnoucí, to znamená, že vždy využívá nejnovější funkce SQL. Už si nemusíte dělat starosti s aktualizacemi, upgrady nebo ukončením podpory.

Další informace

Plně spravovaná a optimalizovaná pro produktivitu správců databází

Zvyšte produktivitu a efektivitu provozu tím, že službě umožníte provádět složité a časově náročné úlohy za vás. Funkce jako integrovaná vysoká dostupnost, zotavení po havárii a automatizované zálohování zajistí dostupnost vašich dat, kdykoli je budete potřebovat, zatímco pro vás automatické ladění s využitím umělé inteligence zajistí optimální výkon.

Spravovaná instance spojuje to nejlepší z SQL Serveru s finančními a provozními výhodami platformy jako služby.

Další informace

Zachování kompatibility aplikací SQL Serveru

Zrychlete modernizaci aplikací s využitím nejnovějších funkcí SQL Serveru v cloudu. SQL Managed Instance poskytuje v rámci spravované služby instanci celého SQL Serveru, takže můžete dál používat známe nástroje a funkce SQL Serveru, jako jsou mezidatabázové dotazy, odkazovaný server nebo podpora Integrovaného ověřování Windows.

Spravovaná instance SQL si zachovává nejvyšší úrovně kompatibility, takže můžete přesunout své místní úlohy, aniž byste se museli starat o kompatibilitu aplikací nebo změny výkonu.

Další informace

Příklad zachování kompatibility aplikací SQL Serveru

Úplná izolace a zabezpečení dat

Spravovaná instance SQL poskytuje dvě úrovně izolace – na úrovni výpočetních prostředků a na úrovni sítě – a zajišťuje tak vysokou úroveň izolace a zabezpečení vašich dat.

Izolace na úrovni výpočetních prostředků zajišťuje, aby instance a databáze jednoho zákazníka nesdílely virtuální počítače s jinými zákazníky. Nativní podpora virtuálních sítí zajišťuje, aby úlohy nikdy neopustily zabezpečenou virtuální síť, takže získáte výhody veřejného cloudu a zároveň zůstanete izolovaní od veřejného internetu.

Další informace

Pokročilé zabezpečení dat

Ceny za spravovanou, zabezpečenou a vždy aktuální instanci SQL v cloudu

Prozkoumejte všechny cenové možnosti pro spravovanou instanci SQL a najděte si úroveň výkonu, která vyhovuje vašim úlohám.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Dosažení převratného výkonu a úspor

Podívejte se, jak společnost Komatsu Australia migrací dat do spravované instance SQL Database snížila náklady o 49 % a zvýšila výkon až o 30 %.

Komatsu

Spravovaná instance SQL podporuje růst a flexibilitu

Zjistěte, jaké výhody přinesla plně spravovaná instance společnosti Descartes, která díky ní dokázala úspěšně splnit vysoké požadavky vlastní aplikace MacroPoint na transakce.

Descartes

Migrace úloh a minimalizace výpadků a změn kódu

Přečtěte si, jak společnost KMD, která je součástí korporace NEC, rychle a bez přerušení služeb migrovala do spravované instance Azure SQL 8terabajtovou produkční databázi.

KMD

Flexibilní spolupráce v Azure

Systém správy dokumentů společnosti Baltika Breweries je založený na spravované instanci Azure SQL. Podívejte se, jak této společnosti migrace na nabídku škálovatelné platformy jako služby pomohla dosáhnout cílů v podobě elasticity prostředků a nízké administrativní zátěže.

Baltika Breweries

Přístup zaměřený na cloud umožňuje růst bez kompromisů

Zjistěte, jak společnost PowerDETAILS migrací na spravovanou instanci Azure SQL dosáhla potřebného škálování a kapacity pro budoucí růst.

PowerDETAILS

Snížení nákladů a vytvoření nových zdrojů příjmů

Společnost Epos Now za účelem optimalizace funkcí SQL Serveru migrovala data SQL Serveru z AWS do spravované instance Azure SQL. Zjistěte, jak tato společnost vytvořila nový zdroj příjmů v podobě dat jako služby, která pomáhá zákazníkům šetřit čas a využívat výhody přehledů v reálném čase.

Epos Now

Migrace dat do spravované instance Azure SQL a používání aplikací bez obav

Tady je několik partnerů z řad nezávislých výrobců softwaru, kteří certifikovali své aplikace pro spravovanou instanci Azure SQL.

Další informace o těchto aplikacích

Dokumentace, školení a materiály pro migraci

Migrace do služby SQL Database

Začněte ihned s centrem migrace a modernizace Azure.

Dokumentace

Projděte si rychlé starty, nejčastější dotazy a další dokumentaci a naučte se využívat SQL Managed Instance.

Microsoft Learn

Rozvíjejte své znalosti a získejte certifikace s využitím praktických online kurzů.

Nejčastější dotazy ke spravované instanci Azure SQL

 • Projděte si seznam podporovaných funkcí ve spravované instanci v naší dokumentaci.

  Informace o rozdílech v syntaxi a chování mezi spravovanou instancí Azure SQL a místním SQL Serverem najdete v tématu popisujícím odlišnosti T-SQL od SQL Serveru.

 • Charakteristiky dostupných generací hardwaru a úrovní služeb najdete v našem přehledu technických charakteristik a limitů prostředků.
 • Spravovaná instance SQL nabízí stejné úrovně výkonu jako služba Azure SQL Database v závislosti na velikosti výpočetních prostředků a úložiště. Pokud chcete konsolidovat data v jediné instanci nebo jednoduše potřebujete nějakou funkci, kterou podporuje výhradně spravovaná instance, můžete svá data migrovat s využitím funkce importu a exportu (souboru BACPAC).
 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server pomáhá maximalizovat využití stávajících investic do licencí a zrychlit migraci do cloudu. Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je výhoda v Azure, která umožňuje používat licence SQL Serveru s aktivním Software Assurance a platit tak za službu Azure SQL Database založenou na virtuálních jádrech a spravovanou instanci Azure SQL sníženou sazbu („základní tarif“). Tuto výhodu můžete použít i v případě, že skladová položka není aktivní, ale základní tarif se použije od okamžiku, kdy ji na portálu vyberete. Kredity se nevydávají zpětně.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure můžete aktivovat přes Azure Portal, pokud doložíte, že máte dostatek aktivních licencí s programem Software Assurance.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server poskytuje:

  • Možnost přesunout licence do plně spravovaného produktu PaaS (platforma jako služba). Azure je jediný cloud, který tuto možnost poskytuje. Relační databázová služba (RDS) Amazon Web Services nepodporuje používání vlastní licence (BYOL) a musí se nabízet se zahrnutou licencí.
  • Čtyři jádra v cloudu pro každé jádro v místním prostředí pro zákazníky s edicí Enterprise na úrovni služeb Pro obecné účely nebo Hyperscale.
  • Práva na 180denní duální používání, která můžete využít pro aktuální nasazení (v místním prostředí nebo v cloudu třetí strany) a v Azure a umožnit tak migraci dat.
 • Spravovaná instance SQL umožňuje nezávislé škálování výpočetních prostředků a úložiště. Zákazníci platí za výpočetní funkce na základě virtuálních jader, za úložiště za a zálohování v gigabajtech (GB).

  Spravovaná instance SQL má dvě cenové možnosti:

  • Včetně licencí: Nezahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Tato možnost je určená pro zákazníky, kteří se rozhodnou nevyužívat stávající licence SQL Serveru se Software Assurance pro Managed Instance.
  • Základní tarif: Snížená cena, která zahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Zákazníci se mohou pro tuto cenu rozhodnout využitím licencí SQL Serveru se Software Assurance.

  Zvlášť se účtuje také úložiště zálohování a náklady na zálohování závisí na velikosti databáze, četnosti změn a nakonfigurované době uchovávání. Objem úložiště zálohování se rovná velikosti přiděleného úložiště dat pro instanci a poskytuje se bez dalších poplatků. Využití úložiště zálohování nad tuto mez se bude účtovat v jednotkách GB za měsíc a bude záviset na konkrétní úloze a velikosti jednotlivých databází.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Začít teď

1Úspory se počítají pro Managed Instance pro důležité obchodní informace s osmi virtuálními jádry v oblasti USA – východ a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají na základě plné ceny (včetně licencí) ve srovnání se základním tarifem (použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server), který nezahrnuje cenu za Software Assurance pro SQL Server Enterprise Edition (může se pro jednotlivé smlouvy EA lišit). Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Ceny jsou pro únor 2020 a můžou se změnit.