Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure SQL Managed Instance

Modernizujte aplikace SQL Server s využitím spravované, vždy aktuální instance SQL v cloudu.

Snadná migrace aplikací SQL Serveru do cloudu

Součástí řady Azure SQLje inteligentní cloudová databázová služba SQL Managed Instance která kombinuje nejširší kompatibilitu s modulem SQL Server (od vydání SQL Server 2008) s výhodami plně spravované aktuální platformy jako služby. Po úspěšném posouzení Azure Migrate nebo Azure Data Studiobez obav modernizujte své vlastní aplikace a aplikace poskytované dodavatelem do Azure.

Nejširší kompatibilita modulu SQL Server urychluje modernizaci do Azure

Úspora až 55 % oproti průběžným platbám při opakovaném použití licencí SQL se Zvýhodněným hybridním využitím Azure1

Hybridní flexibilita s funkcí propojení a datové služby s podporou Azure Arc přináší místní cloudové připojení a inovace Azure

Provoz na vždy aktuální verzi SQL

Přestaňte si dělat starosti s aktualizacemi, upgrady nebo ukončením podpory. SQL Managed Instance je postavená na modulu SQL Serveru, takže je vždy aktuální s nejnovějšími funkcemi a funkcemi SQL.

Nikdy

Optimalizujte poměr cena/výkon a snižte náklady

Dosáhněte splnění svých klíčových požadavků až pětkrát rychleji splníte a zaplatíte až o 93 % méně než s AWS RDS.2 Zjistěte, jak SQL Managed Instance předčí tři různé srovnávací testy, a to s využitím transakčních a analytických úloh.

Zachování kompatibility SQL Serveru

Zrychlete modernizaci aplikací s využitím nejnovějších možností spravovaného SQL Serveru v cloudu. Nadále můžete používat známé nástroje a funkce SQL Serveru, jako jsou mezidatabázové dotazy, odkazovaný server a podpora ověřování systému Windows s celou instancí systému SQL Server v rámci spravované služby. Přesuňte vlastní aplikace a aplikace poskytované dodavatelem bez obav o kompatibilitu nebo změny výkonu. SQL Managed Instance udržuje nejvyšší úrovně kompatibility s SQL Serverem.

Zvýšení produktivity správce databáze

Zvyšte produktivitu a pracujte efektivněji díky tomu, že plně spravovaná služba může vaším jménem provádět časově náročné a složité úlohy. Využijte výhodintegrované vysoké dostupnosti, zrychleného obnovení databáze a automatizovaných záloh, které vám pomůžou zajistit dostupnost dat dle potřeby a optimalizovat výkon pomocí automatického ladění využívajícího umělou inteligenci. Vytěžte ze SQL Serveru to nejlepší s finančními a provozními výhodami platformy jako služby.

Úplná izolace a zabezpečení dat

Dosáhněte izolace na úrovni výpočetních prostředků i na úrovni sítě. Zajistěte, aby vaše instance a databáze nesdílejí virtuální počítače s jinými zákazníky. Udržujte úlohy plně obsažené v zabezpečené nativní virtuální síti a získejte výhody veřejného cloudu a zůstaňte izolovaní od veřejného internetu.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Služba, které důvěřují společnosti všech velikostí

Dosažení převratných výsledků a úspor

Přečtěte si, jak společnost Komatsu Australia snížila náklady o 49 procent a zvýšila výkon až o 30 procent díky migraci svých dat do SQL Managed Instance.

Endemol Shine Group

Podpora růstu a flexibility

Přečtěte si, jak společnost Descartes těžila z plně spravované instance SQL Managed Instance a úspěšně splnila vysoké transakční požadavky své aplikace MacroPoint.

Maximalizace přístupnosti k očkování prostřednictvím škálovatelnosti

Přečtěte si, jak společnosti Mosaic Life Care využila instanci SQL Managed Instance k zajištění snadného přístupu k očkování proti COVID-19 a snížení administrativní zátěže v oblasti IT.

 

Spolupráce na flexibilitě v Azure

Přečtěte si, jak společnost Wolters Kluswer snížila počet svých správních úloh, ušetřila čas a vylepšila celkovou dostupnost a výkon platformy s využitím SQL Managed Instance.

Vylepšování důležitých podnikových aplikací

Přečtěte si, jak společnost MCS dosáhla provozní efektivity, flexibility a vylepšila analytické možností prostřednictvím modernizace s využitím SQL Managed Instance.

Snížení nákladů a vytváření nových zdrojů příjmů

Zjistěte, jak společnost Epos Now zvládla migraci z AWS na SQL Managed Instance a vytvořila nový zdroj příjmů z dat jako služby, který zákazníkům pomáhá šetřit čas a těžit z přehledů v reálném čase.

Zpět na karty

Migrace na Azure SQL Managed Instance a používání aplikací s jistotou

Seznamte se s partnery společnosti Microsoft, kteří nabízejí certifikované aplikace pro SQL Managed Instance.

Nejčastější dotazy k Azure SQL Managed Instance

Při migraci z SQL Server na Azure SQL Managed Instance chcete mít jistotu, že vaše aplikace poběží v cloudu bez nutnosti provádět změny. Vyšší úroveň kompatibility s modulem SQL Server znamená menší míru refaktoringu a o starost méně. Míra kompatibility je řízena úrovněmi kompatibility databáze a SQL Managed Instance je ve výchozím nastavení nastavena na nejvyšší úroveň kompatibility, která je na stejné úrovni jako nejnovější verze modulu SQL Server. Ve skutečnosti byla instance SQL Managed Instance postavena na modulu SQL Server 2016 a od té doby je kompatibilní s moduly SQL Server. Díky závazku nevyřazovat starší kód modulu SQL Server je SQL Managed Instance také zpětně kompatibilní s moduly SQL Server z roku 2008. Před migrací na SQL Managed Instance pomocí Azure Migrate nebo Azure Data Studio proveďte komplexní posouzení datového portfolia a ověřte, že vaše databáze jsou připravené pro cloud.

  • Podívejte se na seznam podporovaných funkcí. Rozdíly v syntaxi a chování mezi SQL Managed Instance a místním SQL Serverem najdete v tématu rozdíly T-SQL.

  • Dostupné charakteristiky generace hardwaru a úrovně služeb najdete v přehledu technických charakteristik a omezení prostředků.

  • Spravovaná instance SQL nabízí stejné úrovně výkonu jako služba Azure SQL Database v závislosti na velikosti výpočetních prostředků a úložiště. Pokud chcete konsolidovat data v jedné instanci nebo jednoduše potřebujete funkci podporovanou výhradně v instanci SQL Managed Instance, migrujte data pomocí funkce exportu a importu (BACPAC).

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

  • [1] Úspory se počítají pro Managed Instance pro důležité obchodní informace s osmi virtuálními jádry v oblasti USA – východ a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají na základě plné ceny (včetně licencí) ve srovnání se základním tarifem (použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server), který nezahrnuje cenu za Software Assurance pro SQL Server Enterprise Edition (může se pro jednotlivé smlouvy EA lišit). Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Ceny platné v květnu 2022 se mohou změnit.
  • [2] Informace o poměru cena/výkon vycházejí z datech ze studie, kterou si zadal Microsoft a kterou v dubnu 2022 vypracovala společnost Principled Technologies. Studie porovnávala výkon a poměr cena/výkon mezi službou Azure SQL Managed Instance se 16, 64 a 80 virtuálními jádry používajícími hardware řady Premium na úrovni služby Pro důležité obchodní informace a s nabídkami db.m6i.32xlarge, db.r5b.4xlarge a db.r5b.16xlarge pro relační databázové služby Amazon Web Services (AWS RDS) na SQL Serveru. Data srovnávacího testu pocházejí ze zprávy společnosti Principled Technologies s využitím uznávaných standardů HammerDB TPROC-C, HammerDB TPROC-H a Microsoft MSOLTPE, což je úloha odvozená od TPC-E. Úloha MSOLTPE je odvozena od srovnávacího testu TPC-E a jako taková není porovnatelná s publikovanými výsledky TPC-E, protože výsledky MSOLTPE nevyhovují specifikaci TPC-E. Tyto výsledky jsou založené na kombinaci transakcí jen pro čtení a transakcí náročných na aktualizace, které simulují aktivity vyskytující se ve složitých prostředích OLTP a analytických aplikací. Poměr cena/výkon vypočítala společnost Principled Technologies jako náklady na nepřetržité provozování cloudové platformy vydělené propustností transakcí za minutu nebo za sekundu, a to na základě standardu. Ceny se odvíjejí od veřejně dostupných cen v USA v USA – středojih pro Azure SQL Managed Instance a USA – východ pro AWS RDS od dubna 2022 a zahrnují Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server s výjimkou Software Assurance a nákladů na podporu. Výsledky zjišťování výkonu a poměru cena/výkon jsou založené na konfiguracích podrobně popsaných ve zprávě společnosti Principled Technologies.