Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah

Zálohování a zotavení po havárii

Zálohujte data a implementujte strategii zotavení po havárii, která umožňuje vyhnout se nákladným přerušením běžného chodu firmy.

Jak může Azure pomáhat chránit kritická data a aplikace?

Azure nabízí ucelené řešení zálohování a zotavení po havárii, které je jednoduché, zabezpečené, škálovatelné a nákladově efektivní, a navíc se dá integrovat s místními řešeními ochrany dat. V případě přerušení služby nebo náhodného odstranění nebo poškození dat obnovíte své firemní služby včas a spořádaně. Řešení zálohování a zotavení po havárii Azure je jednoduché z hlediska návrhu, nativní pro cloud, vysoce dostupné a odolné.

Rozšiřte své aktuální řešení zálohování do Azure, nebo jednoduše nakonfigurujte replikaci s podporou aplikací a zálohování konzistentní s aplikacemi, které se škálují podle vašich obchodních potřeb. Centralizované rozhraní pro správu pro Azure Backup a Azure Site Recovery usnadňuje definování zásad nativní ochrany, monitorování a správy podnikových úloh v rámci hybridních i cloudových prostředí. Mezi ně patří Azure Virtual Machines, databáze SQL a SAP, místní servery Windows a počítače VMware.

Zabezpečte své zálohovací prostředí pomocí integrovaného zabezpečení pro hybridní i cloudové prostředí a zajistěte dodržování široké škály předpisů z oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů. Pomocí služby Azure Site Recovery můžete nakonfigurovat virtuální počítače, aby při jejich selhání došlo k převzetí služeb cloudem nebo mezi cloudovými datacentry, a zabezpečit je prostřednictvím skupin zabezpečení sítě. Pomocí služby Azure Backup můžete chránit data před odstraněním a ransomwarem izolací zálohovaných dat od původních dat a prostřednictvím ochrany před nechtěným odstraněním a vícefaktorového ověřování.

Dosahujte nízkých cílových hodnot plánovaného bodu obnovení (RPO) a plánované doby obnovení (RTO) pro všechny klíčové úlohy ve vaší organizaci. Snižte náklady na nasazení, monitorování, opravy a škálování místní infrastruktury pro zotavení po havárii, aniž by bylo potřeba spravovat prostředky zálohování nebo budovat sekundární datacentrum. Azure poskytuje platformu pro řešení s nulovou infrastrukturou, obsahující flexibilní zásady pro optimalizaci úložiště zálohování.

Dva lidé s maskou, kteří mají schůzku v konferenční místnosti

Spolupracujte s preferovaným poskytovatelem zálohování, abyste posílili svou strategii zálohování a zotavení po havárii. Díky nativní integraci se službou Azure Blob Storage a rozšířením vašeho stávajícího řešení prostřednictvím našich partnerů můžete rychle zálohovat a replikovat své aplikace a data do Azure a efektivně je ukládat ve vrstvě úložiště, kterou si zvolíte. To umožňuje agilní obnovení aplikací a dat do Azure pro scénáře zotavení po havárii a scénáře vývoje a testování, aniž by bylo nutné učit se nové nástroje pro konfiguraci a správu.

Zpět na karty

Zálohování a zotavení po havárii, kterým můžete věřit

80% zkrácení

průměrné doby obnovení dat1

370%

5letá návratnost investic1

97% omezení

ztracené produktivity koncových uživatelů při ztrátě dat1

1 Dokument white paper IDC Business Value sponzorovaný Microsoft Azure, Obchodní hodnota Microsoft Azure Site Recovery and Backup, dokument č. US48616721, únor 2022.

Další informace o našich službách zálohování a zotavení po havárii

Azure Backup

Zjednodušení ochrany dat při úspoře nákladů

Azure Site Recovery

Zajištění chodu podniku s využitím služby zotavení po havárii, která je integrovaná a nativní pro cloud

Archiv služby Azure Storage

Ukládání zřídka používaných dat v cloudu za špičkové ceny v oboru

Projděte si ukázkové architektury řešení

Zjistěte, jak integrace služeb Azure Backup a Azure Site Recovery poskytuje komplexní řešení zálohování a zotavení po havárii.

Zálohování místních aplikací a dat do cloudu

Chraňte svá místní datová aktiva pomocí služby Azure Backup prostřednictvím jednoduchého, bezpečného a cenově úsporného řešení.

Zotavení po havárii na podnikové úrovni

Hostitelské servery v místním datacentru a převzetí služeb při selhání infrastrukturou Azure zajišťují opravené a podporované prostředí s vysokou dostupností.

Zotavení po havárii pro malé a střední podniky s využitím Azure Site Recovery

Malé a střední podniky můžou do cloudu levně implementovat zotavení po havárii pomocí Azure Site Recovery nebo partnerského řešení.

1 Dokument white paper IDC Business Value sponzorovaný Microsoft Azure, Obchodní hodnota Microsoft Azure Site Recovery and Backup, dokument č. US48616721, únor 2022.

S pomocí od našich partnerů můžete rozšířit svoji místní strategii do Azure.

Commvault

Commvault podporuje všechny vrstvy Azure Storage jako cíl zálohování a správy dat mimo lokalitu a umožňuje zálohování a obnovení z místního prostředí do Azure a pro virtuální počítače Azure. Rychle a snadno můžete obnovit aplikace, úlohy a data do Azure jako do cenově výhodné lokality pro zotavení po havárii. K dosažení nízkých cílů RPO použijte Commvault Live Sync.

Rubrik

Společnost Rubrik nabízí funkce připravené pro Azure, jako je snadné zálohování do Azure s názvem Smart Tiering, nákladově efektivní úložiště dat ve zvolené vrstvě a inteligentní okamžité obnovení dat a aplikací do Azure pro případ havárie nebo útoku ransomwarem, případně pro scénáře vývoje a testování. Společnost Rubrik umožňuje zálohování a obnovení z místního prostředí do Azure a pro virtuální počítače Azure.

veeam

Veeam Backup & Replication se integruje s Azure a umožňuje snadnou ochranu a obnovení místních virtuálních počítačů, fyzických serverů a koncových bodů do Azure. Veeam Backup for Microsoft Azure využívá nativní funkce Azure a integrovanou cenovou kalkulačku, aby poskytoval integrované, jednoduché a nákladově efektivní zálohování pro virtuální počítače Azure.

Veritas

NetBackup a Backup Exec společnosti Veritas nabízí zálohování, zotavení po havárii a migrační služby Azure. NetBackup CloudCatalyst umožňuje zálohování a obnovení místních prostředků do Azure a CloudPoint umožňuje ochranu virtuálních počítačů Azure. NetBackup Resiliency umožňuje integrované zotavení po havárii a migraci do Azure, a to mezi oblastmi Azure a Azure Stackem.

Začínáme

Rychle zprovozněte svou strategii zálohování a zotavení po havárii v Azure.

Partneři

Sestavujte svá vlastní řešení zálohování a zotavení po havárii s pomocí od našich důvěryhodných partnerů.

Řešení na Marketplace

Nasazování předem sestavených řešení zálohování a obnovení