Přeskočit navigaci

Zálohování a zotavení po havárii

Zálohování dat a implementace strategie zotavení po havárii, která umožňuje vyhnout se nákladným přerušením běžného chodu firmy

Jak může Azure pomáhat chránit kritická data a aplikace?

Azure nabízí ucelené řešení zálohování a zotavení po havárii, které je jednoduché, zabezpečené, škálovatelné a nákladově efektivní, a navíc se dá integrovat s místními řešeními ochrany dat. V případě přerušení služby nebo náhodného odstranění nebo poškození dat obnovíte své firemní služby včas a spořádaně. Řešení zálohování a zotavení po havárii Azure je jednoduché z hlediska návrhu, nativní pro cloud, vysoce dostupné a odolné.

Rozšiřte své aktuální řešení zálohování do Azure, nebo jednoduše nakonfigurujte replikaci s podporou aplikací a zálohování konzistentní s aplikacemi, které se škálují podle vašich obchodních potřeb. Centralizované rozhraní pro správu pro Azure Backup a Azure Site Recovery usnadňuje definování zásad nativní ochrany, monitorování a správy podnikových úloh v rámci hybridních i cloudových prostředí. Mezi ně patří Azure Virtual Machines, databáze SQL a SAP, místní servery Windows a počítače VMware.

Přečtěte si k tomu víc

Zabezpečte své zálohovací prostředí pomocí integrovaného zabezpečení pro hybridní i cloudové prostředí a zajistěte dodržování široké nabídky předpisů z oblasti zabezpečení a ochrany osobních údajů. Pomocí služby Azure Site Recovery můžete nakonfigurovat virtuální počítače, aby při jejich selhání došlo k převzetí služeb cloudem nebo mezi cloudovými datacentry, a zabezpečit je prostřednictvím skupin zabezpečení sítě. Pomocí služby Azure Backup můžete chránit data před odstraněním a ransomwarem izolací zálohovaných dat od původních dat a prostřednictvím ochrany před nechtěným odstraněním a vícefaktorového ověřování.

Dosahujte nízkých cílových hodnot plánovaného bodu obnovení (RPO) a plánované doby obnovení (RTO) pro všechny klíčové úlohy ve vaší organizaci. Snižte náklady na nasazení, monitorování, opravy a škálování místní infrastruktury pro zotavení po havárii, aniž by bylo potřeba spravovat prostředky zálohování nebo budovat sekundární datacentrum. Azure poskytuje platformu pro řešení s nulovou infrastrukturou, obsahující flexibilní zásady pro optimalizaci úložiště zálohování.

Spolupracujte s preferovaným poskytovatelem zálohování, abyste posílili svou strategii zálohování a zotavení po havárii. Díky nativní integraci se službou Azure Blob Storage a rozšířením vašeho stávajícího řešení prostřednictvím našich partnerů můžete rychle zálohovat a replikovat své aplikace a data do Azure a efektivně je ukládat ve vrstvě úložiště, kterou si zvolíte. To umožňuje agilní obnovení aplikací a dat do Azure pro scénáře zotavení po havárii a scénáře vývoje a testování, aniž by bylo nutné učit se nové nástroje pro konfiguraci a správu.

Najít partnera

Zálohování a zotavení po havárii, kterým můžete věřit

80% reduction

v průměrné době obnovení dat1

370%

Návratnost investic na 5 let1

97% reduction

snížení produktivity koncových uživatelů při ztrátě dat1

1 Bílá kniha IDC Business Value, sponzorovaná Microsoft Azure, The Business Value of Microsoft Azure Site Recovery and Backup, doc #US48616721, únor 2022.

Projděte si ukázkové architektury řešení

Zjistěte, jak integrace služeb Azure Backup a Azure Site Recovery poskytuje komplexní řešení zálohování a zotavení po havárii.

Zálohování místních aplikací a dat do cloudu

Chraňte svá místní datová aktiva pomocí služby Azure Backup prostřednictvím jednoduchého, bezpečného a cenově úsporného řešení.

Zotavení po havárii na podnikové úrovni

Hostitelské servery v místním datacentru a převzetí služeb při selhání infrastrukturou Azure zajišťují opravené a podporované prostředí s vysokou dostupností.

Zotavení po havárii pro malé a střední podniky s využitím Azure Site Recovery

Malé a střední podniky můžou do cloudu levně implementovat zotavení po havárii pomocí Azure Site Recovery nebo partnerského řešení.

Udržujte si přehled o nejnovějších prostředcích zálohování a zotavení po havárii

1 Bílá kniha IDC Business Value, sponzorovaná Microsoft Azure, The Business Value of Microsoft Azure Site Recovery and Backup, doc #US48616721, únor 2022.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

"With the cloud, you don't need to stock up on components. You can just leverage the technology right away."

Daniel Breton, manažer infrastruktury
The Ottawa Hospital

"As we shift from our on-premises cloud to public cloud, we'll spend even less time operating that storage backup and compute infrastructure, and more time focusing on more important business needs."

Tom Voss, manažer provozu IT
Státní univerzita v San Diegu

"We are able to spin up resources in a few hours instead of months, and we've reduced the operational costs of disaster recovery by almost 65 percent. We essentially avoided a half-million-dollar capital purchase"

Jeff Olson, technický ředitel IS
Legacy Health

"It would have taken an on-premises customer as long to procure the technology for a disaster recovery solution as it did to complete our entire Azure Site Recovery implementation."

Chris Finn, cloudový architekt
iManage

"Azure allows us to deploy environments in a matter of hours, where before that, it took much, much longer as we had to order the hardware, set it up, and then configure. Now we no longer need to worry about the setup as well as hardware support, and warranties."

Quentin Drion, ředitel IT pro infrastrukturu a provoz
MSC Mediterranean Shipping Company

"Our first disaster recovery test in Azure, over two years ago now, was actually wildly successful. We did not expect the low RPO that we saw and were delighted."

Bryan Heymann, vedoucí pro cloudovou architekturu
Finastra

S pomocí od našich partnerů můžete rozšířit svoji místní strategii do Azure. Najít partnera.

Commvault

Commvault podporuje všechny vrstvy Azure Storage jako cíl zálohování a správy dat mimo lokalitu a umožňuje zálohování a obnovení z místního prostředí do Azure a pro virtuální počítače Azure. Rychle a snadno můžete obnovit aplikace, úlohy a data do Azure jako do cenově výhodné lokality pro zotavení po havárii. K dosažení nízkých cílů RPO použijte Commvault Live Sync.

Další informace

Rubrik

Společnost Rubrik nabízí funkce připravené pro Azure, jako je snadné zálohování do Azure s názvem Smart Tiering, nákladově efektivní úložiště dat ve zvolené vrstvě a inteligentní okamžité obnovení dat a aplikací do Azure pro případ havárie nebo útoku ransomwarem, případně pro scénáře vývoje a testování. Společnost Rubrik umožňuje zálohování a obnovení z místního prostředí do Azure a pro virtuální počítače Azure.

Další informace

Veeam

Veeam Backup & Replication se integruje s Azure a umožňuje snadnou ochranu a obnovení místních virtuálních počítačů, fyzických serverů a koncových bodů do Azure. Veeam Backup for Microsoft Azure využívá nativní funkce Azure a integrovanou cenovou kalkulačku, aby poskytoval integrované, jednoduché a nákladově efektivní zálohování pro virtuální počítače Azure.

Další informace

Veritas

NetBackup a Backup Exec společnosti Veritas nabízí zálohování, zotavení po havárii a migrační služby Azure. NetBackup CloudCatalyst umožňuje zálohování a obnovení místních prostředků do Azure a CloudPoint umožňuje ochranu virtuálních počítačů Azure. NetBackup Resiliency umožňuje integrované zotavení po havárii a migraci do Azure, a to mezi oblastmi Azure a Azure Stackem.

Další informace

Začínáme

Rychle zprovozněte svou strategii zálohování a zotavení po havárii v Azure.

Partneři

Sestavujte svá vlastní řešení zálohování a zotavení po havárii s pomocí od našich důvěryhodných partnerů.

Řešení na Marketplace

Nasazování předem sestavených řešení zálohování a obnovení