Ceny za Virtual Network

Azure Virtual Network je zdarma. Každé předplatné může vytvořit až 50 virtuálních sítí ve všech oblastech.

Veřejné IP adresy a vyhrazené IP adresy využívané službami v rámci virtuální sítě jsou zpoplatněné.

Síťová zařízení, jako jsou třeba VPN Gateway nebo Application Gateway, která jsou spuštěná ve virtuální síti, jsou také zpoplatněná.

Partnerský vztah virtuální sítě

Partnerský vztah propojuje virtuální sítě a umožňuje směrovat přenosy mezi nimi pomocí privátních IP adres. Příchozí a výchozí přenos se účtuje na obou stranách partnerských sítí.

VNET Peering ve stejné oblasti

Přenosy příchozích dat $- za GB
Přenos odchozích dat $- za GB

Globální VNET Peering

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3 US Gov
Přenosy příchozích dat $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Přenos odchozích dat $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

*Ceny za globální VNET Peering vycházejí ze struktury zón. Například pokud se data přenášejí z virtuální sítě v zóně 1 do virtuální sítě v zóně 2, zákazníkům se budou účtovat sazby za odchozí přenos dat pro zónu 1 a sazby za příchozí přenos dat pro zónu 2.

VTAP (Virtual Network TAP) preview

Virtual Network TAP je funkce, která zákazníkům umožňuje povolit zrcadlení síťového provozu virtuálních počítačů do kolektoru paketů.

Globální US Gov
VTAP $- za hodinu $- za hodinu

*Poplatek za hodinu se účtuje za každý koncový bod IP ve virtuální síti s povolenou funkcí Virtual Network TAP. Ve fázi Public Preview ceny zahrnují 50% slevu.

IP adresy

Veřejné IP adresy a vyhrazené IP adresy se dají využívat ve službách spuštěných ve virtuální síti. Účtuje se za ně nominální poplatek, jak je vidět tady.

Brány VPN Gateway

Virtuální síť může mít jednu nebo víc bran sítě VPN pro připojení zpět k místní síti nebo jiným virtuálním sítím v Azure. Za službu VPN Gateway se účtují poplatky uvedené tady.

Podpora a SLA

 • Prostřednictvím podpory Azure poskytujeme technickou podporu pro všechny obecně dostupné služby Azure, a to od $29 za měsíc.

Nejčastější dotazy

 • Ceny za globální VNET Peering se budou lišit v závislosti na zóně, ve které se virtuální sítě nacházejí.

 • Ne, za přenos dat ve virtuální síti se nic neúčtuje.

 • Ne, platíte za ostatní prostředky jako obvykle. Na VNET Peering ani globální VNET Peering se nevztahují žádné poplatky za výpočty.

 • VNET Peering se účtuje podle objemu příchozího a výchozího přenosu dat z jedné virtuální sítě do druhé.

  Globální partnerský vztah se podobně jako VNET Peering účtuje podle objemu příchozího a výchozího přenosu dat. Ceny se však liší v závislosti na zóně, ve které se oblast nachází.

 • Podoblast je nejnižší úroveň geografické polohy, jakou můžete vybrat při nasazení aplikací a přidružených dat. Při přenosech dat (s výjimkou CDN) zónám 1, 2 a 3 odpovídají následující oblasti:

  Zóna 1 – Austrálie – střed, Austrálie – střed 2, Kanada – střed, Kanada – východ, Severní Evropa, Západní Evropa, Francie – střed, Francie – jih, Velká Británie – jih, Velká Británie – západ, USA – střed, USA – východ, USA – východ 2, USA – středosever, USA – středojih, USA – západ, USA – západ 2, USA – středozápad

  Zóna 2 – Východní Asie, Jihovýchodní Asie, Austrálie – východ, Austrálie – jihovýchod, Indie – střed, Japonsko – východ, Japonsko – západ, Korea – střed, Korea – jih, Indie – jih, Indie – západ

  Zóna 3 – Brazílie – jih

  Německo – zóna 1 – Německo – střed (suverénní), Německo – severovýchod (suverénní)

  US Gov – US Gov – Arizona, US Gov – Iowa, US Gov – Texas, US Gov – Virginie

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Virtual Network

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma