Přeskočit navigaci

Ceny za Virtual Network

Vytvořte si v cloudu vlastní infrastrukturu privátní sítě.

Virtual Network v Azure je zdarma. Každé předplatné může vytvořit až 50 sítí Virtual Networks ve všech oblastech. VNET Peering propojuje dvě virtuální sítě ve stejné oblasti nebo v různých oblastech a umožňuje směrovat provoz mezi nimi pomocí privátních IP adres (účtuje se nominální poplatek). Příchozí a výchozí provoz se účtuje na obou koncích partnerských sítí. Síťová zařízení, jako jsou třeba VPN Gateway nebo Application Gateway, která jsou spuštěná ve virtuální síti, jsou také zpoplatněná.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převáděny pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace o cenách Azure najdete v tématu časté otázky.

Partnerský vztah virtuální sítě

Partnerský vztah propojuje virtuální sítě a umožňuje směrovat přenosy mezi nimi pomocí privátních IP adres. Příchozí a výchozí přenos se účtuje na obou stranách partnerských sítí.

VNET Peering ve stejné oblasti

Přenosy příchozích dat $- za GB
Přenos odchozích dat $- za GB

Globální VNET Peering

Zóna 11 Zóna 21 Zóna 31 US Gov1
Přenosy příchozích dat $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB
Přenos odchozích dat $- za GB $- za GB $- za GB $- za GB

*Ceny za globální VNET Peering vycházejí ze struktury zón. Například pokud se data přenášejí z virtuální sítě v zóně 1 do virtuální sítě v zóně 2, zákazníkům se budou účtovat sazby za odchozí přenos dat pro zónu 1 a sazby za příchozí přenos dat pro zónu 2.

1Oblasti odpovídající Zóně 1, Zóně 2, Zóně 3 a Gov najdete v této dokumentaci.

Poplatek za Virtual Network Peering se vztahuje na objem provozu prostřednictvím připojení vytvořeného Azure Virtual Network Managerem.

NAT Gateway

NAT Gateway je prostředek nejvyšší úrovně, který zákazníkům umožňuje zjednodušit odchozí připojení k virtuální síti na úrovni jednotlivých podsítí. Zákazníci se můžou rozhodnout deklarovat jednu nebo několik IP adres front-endu a vybrat jednotlivé podsítě jedné virtuální sítě. NAT Gateway nahrazuje pro podsítě identifikované zákazníkem výchozí internetový cíl v tabulce směrování virtuální sítě a začíná spravovat odchozí toky SNAT pro všechny odchozí toky z vybraných podsítí.

Fakturace začne při vytvoření prostředku.

Sazba
Hodiny prostředku $- za hodinu
Zpracovaná data $- za GB

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Virtual Network

Další informace o funkcích a možnostech produktu Virtual Network

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Virtual Network

 • Ceny za globální VNET Peering se budou lišit v závislosti na zóně, ve které se virtuální sítě nacházejí.

 • Ne, za přenos dat ve virtuální síti se nic neúčtuje.

 • Ne, platíte za ostatní prostředky jako obvykle. Na VNET Peering ani globální VNET Peering se nevztahují žádné poplatky za výpočty.

 • VNET Peering se účtuje podle objemu příchozího a výchozího přenosu dat z jedné virtuální sítě do druhé.

  Globální partnerský vztah se podobně jako VNET Peering účtuje podle objemu příchozího a výchozího přenosu dat. Ceny se však liší v závislosti na zóně, ve které se oblast nachází.

 • Podoblast je nejnižší úroveň geografické polohy, jakou můžete vybrat při nasazení aplikací a přidružených dat. Při přenosech dat (s výjimkou CDN) zónám 1, 2 a 3 odpovídají následující oblasti:

  Zóna 1—Austrálie – střed, Austrálie – střed 2, Kanada – střed, Kanada – východ, USA – střed, USA – východ, USA – východ 2, Francie – střed, Francie – jih, Německo – sever, Německo – středozápad, USA – středosever, Severní Evropa, Norsko – východ, Norsko – západ, USA (střed) – jih, Švýcarsko – sever, Švýcarsko – západ, Velká Británie – jih, Velká Británie – západ, USA – středozápad, Západní Evropa, USA – západ, USA – západ 2

  Zóna 2—Austrálie – východ, Austrálie – jihovýchod, Indie – střed, Východní Asie, Japonsko – východ, Japonsko – západ, Korea – střed, Korea – jih, Jihovýchodní Asie, Indie – jih, Indie – západ

  Zóna 3—Brazílie – jih, Jižní Afrika – sever, Jižní Afrika – západ, Spojené arabské emiráty – střed, Spojené arabské emiráty – sever

  US Gov—US Gov – Arizona, US Gov – Texas, US Gov – Virginie

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V