Ceny za Virtual Network

Azure Virtual Network je zdarma. Každé předplatné může vytvořit až 50 virtuálních sítí ve všech oblastech.

Veřejné IP adresy a vyhrazené IP adresy využívané službami v rámci virtuální sítě jsou zpoplatněné.

Síťová zařízení, jako jsou třeba VPN Gateway nebo Application Gateway, která jsou spuštěná ve virtuální síti, jsou také zpoplatněná.

Partnerský vztah virtuální sítě

Partnerský vztah propojuje dvě virtuální sítě ve stejné oblasti a umožňuje směrovat přenosy mezi nimi pomocí privátních IP adres. Příchozí a výchozí přenos se účtuje na obou stranách partnerských sítí.

VNET Peering ve stejné oblasti

Přenosy příchozích dat $- za GB
Přenos odchozích dat $- za GB

Globální VNET Peering1

Zóna 1 Zóna 2 Zóna 3
Přenosy příchozích dat $- za GB $- za GB $- za GB
Přenos odchozích dat $- za GB $- za GB $- za GB

*Ceny za globální VNET Peering vycházejí ze struktury zón. Například pokud se data přenášejí z virtuální sítě v zóně 1 do virtuální sítě v zóně 2, zákazníkům se budou účtovat sazby za odchozí přenos dat pro zónu 1 a sazby za příchozí přenos dat pro zónu 2.

1V období Preview se za globální službu VNET Peering bude účtovat cena ve výši 50 % ceníkové ceny.

IP adresy

Veřejné IP adresy a vyhrazené IP adresy se dají využívat ve službách spuštěných ve virtuální síti. Účtuje se za ně nominální poplatek, jak je vidět tady.

Brány VPN Gateway

Virtuální síť může mít jednu nebo víc bran sítě VPN pro připojení zpět k místní síti nebo jiným virtuálním sítím v Azure. Za službu VPN Gateway se účtují poplatky uvedené tady.

Podpora a SLA

 • Prostřednictvím podpory Azure poskytujeme technickou podporu pro všechny obecně dostupné služby Azure, a to od $29 za měsíc.

Nejčastější dotazy

 • Ceny za globální VNET Peering se budou lišit v závislosti na zóně, ve které se virtuální sítě nacházejí.

 • Ne, za přenos dat ve virtuální síti se nic neúčtuje.

 • Ne, platíte za ostatní prostředky jako obvykle. Na VNET Peering ani globální VNET Peering se nevztahují žádné poplatky za výpočty.

 • VNET Peering se účtuje podle objemu příchozího a výchozího přenosu dat z jedné virtuální sítě do druhé.

  Globální partnerský vztah se podobně jako VNET Peering účtuje podle objemu příchozího a výchozího přenosu dat. Ceny se však liší v závislosti na zóně, ve které se oblast nachází.

 • Podoblast je nejnižší úroveň geografické polohy, jakou můžete vybrat při nasazení aplikací a přidružených dat. Při přenosech dat (s výjimkou CDN) zónám 1, 2 a 3 odpovídají následující oblasti:

  Zóna 1: USA – východ, USA – východ 2, USA – střed, Střed USA – sever, Střed USA – jih, Střed USA – západ, USA – západ, Západ USA 2, Kanada – východ, Kanada – střed, Severní Evropa, Západní Evropa, Velká Británie – západ, Velká Británie – jih, Francie – střed, Francie – jih

  Zóna 2: Jihovýchodní Asie, Východní Asie, Austrálie – východ, Austrálie – jihovýchod, Indie – střed, Indie – západ, Indie – jih, Japonsko – východ, Japonsko – západ, Korea – střed, Korea – jih, Austrálie – střed 1, Austrálie – střed 2, Jihoafrická republika – západ, Jihoafrická republika – sever

  Zóna 3: Brazílie – jih

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Virtual Network

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet