Automation – ceny

Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu.

Používáte už System Center? Využijte sadu Microsoft Operations Management Suite (OMS). Zjednodušuje správu IT odkudkoli, včetně služeb Log Analytics, Automation, Backup a Site Recovery. Další informace o možnostech předplatného

Díky službě Automation ušetříte čas, snížíte počet chyb a zvýšíte efektivitu při současném snižování provozních nákladů. Můžete automatizovat všechny časté úlohy správy IT, které jsou časově náročné a náchylné na chyby, ať už jsou cloudové nebo místní, a věnovat víc času práci, která vytváří přidanou hodnotu. Služba Automation funguje pro všechny služby Azure, které znáte a máte rádi, pro místní systémy i pro systémy v ostatních cloudech. Službu Automation můžete taky využít pro připojení k jakýmkoli online službám s rozhraním API a jejich správě.

Služba Azure Automation umožňuje provádět automatizaci procesů i požadovanou konfiguraci stavu. Automatizace procesů je účtuje na základě počtu minut zpracování úloh, požadovaná konfigurace stavu se účtuje podle počtu spravovaných uzlů.

Podrobnosti o cenách

Automatizace procesů

Automatizace procesů je dostupná na úrovních Free a Basic. Účtování vychází z počtu minut běhu úloh, který v daném měsíci spotřebujete. Poplatky za automatizaci procesů se účtují při každém spuštění úlohy. Minuty zpracování úloh se agregují přes příslušné geografické oblasti.

Free Basic
Cena za měsíc Free $- / minuta
Doba běhu úlohy 500 min. Bez omezení

Požadovaná konfigurace stavu (DSC)

Služba Automation DSC je dostupná v úrovních Free a Basic. Účtování vychází z počtu uzlů, které jsou v této službě zaregistrované. Poplatky za službu Automation DSC se začínají účtovat, když se v této službě zaregistruje nějaký uzel, a přestanou se účtovat, když se registrace uzlu v této službě zruší. Uzel je libovolný počítač, u kterého je konfigurace spravovaná službou DSC. Může to být virtuální počítač s Azure, místní virtuální počítač, fyzický hostitel nebo virtuální počítač v jiném veřejném cloudu.

Ceny se počítají poměrně po dnech. Platíte jenom za počet dní, po které je uzel spravovaný službou Automatizace DSC. Pokud chcete zjistit, jak poměrné ceny ovlivní váš scénář využití, použijte modul Automation v naší cenové kalkulačce.

Služba Automation DSC je teď všeobecně dostupná.

Free Basic
Cena za měsíc Free $- / uzel
Počet uzlů 5 Bez omezení

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29.0 za měsíc. Kupte si plán.
  • Garantujeme, že 99,9 % plánovaných úloh se spustí do 30 minut. Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Materiály

Kalkulačka

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Nejčastější dotazy k nákupu

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Podrobnosti o produktu

Další informace o službě Automation

Dokumentace

Technické výukové programy, videa a další materiály

Jste připravení začít s automatizací? Získejte 500 volných minut běhu

Začněte ještě dnes