Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Automation

Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu.

Díky službě Azure Automation ušetříte čas, snížíte počet chyb a zvýšíte efektivitu při současném snižování provozních nákladů. Můžete automatizovat všechny časté úlohy správy IT, které jsou časově náročné a náchylné na chyby, ať už jsou cloudové nebo místní, a věnovat víc času práci, která vytváří přidanou hodnotu. Služba Automation funguje pro všechny služby Azure, které znáte a máte rádi, pro místní systémy i pro systémy v ostatních cloudech. Službu Automation můžete taky využít pro připojení k jakýmkoli online službám s rozhraním API a jejich správě.

Služba Azure Automation umožňuje provádět automatizaci procesů, správu aktualizací, konfiguraci požadovaných stavů, sledování změn a inventarizaci majetku.

Automatizace procesů se účtuje na základě počtu minut zpracování úloh, zatímco správa konfigurace se účtuje podle počtu spravovaných uzlů.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převáděny pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace o cenách Azure najdete v tématu časté otázky.

Automatizace procesů

Automatizace procesů zahrnuje úlohy runbooků a sledovací procesy. Účtování úloh vychází z počtu minut běhu úloh v daném měsíci. Účtování sledovacích procesů vychází z počtu využitých hodin v daném měsíci. Poplatky za automatizaci procesů se účtují při každém spuštění úlohy nebo sledovacího procesu. Budou se vám účtovat jenom minuty/hodiny, které překračují limity zahrnutých jednotek.

Zahrnuté volné jednotky (za měsíc)** Cena
Doba běhu úlohy 500 min $- za minutu
Sledovací procesy 744 hod. $0.002/hodina

Správa konfigurace

Správa konfigurace zahrnuje službu přijetí změn konfigurace a možnosti sledování změn. Účtování vychází z počtu uzlů, které jsou v této službě zaregistrované, a z objemu dat uložených ve službě Azure Log Analytics.

Poplatky za správu konfigurace se začínají účtovat, když se v této službě zaregistruje nějaký uzel, a přestanou se účtovat, když se zruší registrace posledního uzlu. Uzel je libovolný počítač, u kterého je konfigurace spravovaná službou Správa konfigurace. Může to být virtuální počítač s Azure, místní virtuální počítač, fyzický hostitel nebo virtuální počítač v jiném veřejném cloudu. Účtování uzlů se provádí poměrně po hodinách.

Zahrnuté volné jednotky (za měsíc)** Cena
Uzel Azure Zdarma
Uzel mimo Azure 5 uzlů $- za uzel

Správa aktualizací

Služba Update Management zahrnuje viditelnost a nasazení aktualizací ve vašem prostředí. Za službu nejsou stanoveny žádné poplatky, zaplatíte jen za data protokolů uložená ve službě Azure Log Analytics.

Zahrnuté volné jednotky (za měsíc)** Cena
Libovolný uzel Zdarma
**Tyto volné jednotky nejsou dostupné pro předplatitele, kteří používají plán sazeb s paušální slevou nebo pevným měsíčním kreditem.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Automation

Další informace o funkcích a možnostech produktu Automation

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Automation.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Automation

  • Budeme vám účtovat využití nad limit volných zahrnutých jednotek. Fakturace správy automatizace a konfigurace vychází z celkového počtu minut běhu úloh automatizace procesů, počtu hodin aktivních objektů Watcher nebo počtu uzlů ve správě konfigurace. Využití se agreguje přes všechny účty pro službu Automation, které jsou přidružené k vašemu předplatnému. Třeba za 5 500 minut v měsíci vám budeme účtovat poplatek $-.

  • Zahrnuté volné jednotky jsou jednotky dostupné pro použití zdarma a obnovují se každý měsíc. Jakékoli využití nad rámec zahrnutých volných jednotek v každém měsíci vám bude vyúčtováno podle standardních sazeb daného řešení. Tyto volné jednotky nejsou dostupné pro předplatitele, kteří používají plán sazeb s paušální slevou nebo pevným měsíčním kreditem.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V