Ceny za Automation

Jednodušší správa cloudu díky automatizaci a konfiguraci procesů

Díky službě Azure Automation ušetříte čas, snížíte počet chyb a zvýšíte efektivitu při současném snižování provozních nákladů. Můžete automatizovat všechny časté úlohy správy IT, které jsou časově náročné a náchylné na chyby, ať už jsou cloudové nebo místní, a věnovat víc času práci, která vytváří přidanou hodnotu. Služba Automation funguje pro všechny služby Azure, které znáte a máte rádi, pro místní systémy i pro systémy v ostatních cloudech. Službu Automation můžete taky využít pro připojení k jakýmkoli online službám s rozhraním API a jejich správě.

Služba Azure Automation umožňuje provádět automatizaci procesů, správu aktualizací, konfiguraci požadovaných stavů, sledování změn a inventarizaci majetku.

Automatizace procesů se účtuje na základě počtu minut zpracování úloh, zatímco správa konfigurace se účtuje podle počtu spravovaných uzlů.

Podrobnosti o cenách

Automatizace procesů

Automatizace procesů zahrnuje úlohy runbooků a sledovací procesy. Účtování úloh vychází z počtu minut běhu úloh v daném měsíci. Účtování sledovacích procesů vychází z počtu využitých hodin v daném měsíci. Poplatky za automatizaci procesů se účtují při každém spuštění úlohy nebo sledovacího procesu. Budou se vám účtovat jenom minuty/hodiny, které překračují limity zahrnutých jednotek.

Zahrnuté volné jednotky (za měsíc)** Cena
Doba běhu úlohy 500 min. $- za minutu
Sledovací procesy 744 hod. $0.002/hodina

Správa konfigurace

Správa konfigurace zahrnuje službu přijetí změn konfigurace a možnosti sledování změn. Účtování vychází z počtu uzlů, které jsou v této službě zaregistrované, a z objemu dat uložených ve službě Azure Log Analytics.

Poplatky za správu konfigurace se začínají účtovat, když se v této službě zaregistruje nějaký uzel, a přestanou se účtovat, když se zruší registrace posledního uzlu. Uzel je libovolný počítač, u kterého je konfigurace spravovaná službou Správa konfigurace. Může to být virtuální počítač s Azure, místní virtuální počítač, fyzický hostitel nebo virtuální počítač v jiném veřejném cloudu. Účtování uzlů se provádí poměrně po hodinách.

Zahrnuté volné jednotky (za měsíc)** Cena
Uzel Azure Free
Uzel mimo Azure 5 uzlů $- za uzel

Správa aktualizací

Služba Update Management zahrnuje viditelnost a nasazení aktualizací ve vašem prostředí. Za službu nejsou stanoveny žádné poplatky, zaplatíte jen za data protokolů uložená ve službě Azure Log Analytics.

Zahrnuté volné jednotky (za měsíc)** Cena
Libovolný uzel Free
**Tyto volné jednotky nejsou dostupné pro předplatitele, kteří používají plán sazeb s paušální slevou nebo pevným měsíčním kreditem.

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
  • Garantujeme, že 99,9 % plánovaných úloh se spustí do 30 minut. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

  • Budeme vám účtovat využití nad limit volných zahrnutých jednotek. Fakturace správy automatizace a konfigurace vychází z celkového počtu minut běhu úloh automatizace procesů, počtu hodin aktivních objektů Watcher nebo počtu uzlů ve správě konfigurace. Využití se agreguje přes všechny účty pro službu Automation, které jsou přidružené k vašemu předplatnému. Třeba za 5 500 minut v měsíci vám budeme účtovat poplatek $-.

  • Zahrnuté volné jednotky jsou jednotky dostupné pro použití zdarma a obnovují se každý měsíc. Jakékoli využití nad rámec zahrnutých volných jednotek v každém měsíci vám bude vyúčtováno podle standardních sazeb daného řešení. Tyto volné jednotky nejsou dostupné pro předplatitele, kteří používají plán sazeb s paušální slevou nebo pevným měsíčním kreditem.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Automation

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Jste připravení začít s automatizací? Získejte 500 volných minut běhu