Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Automation

Automatizace procesů zjednodušuje správu cloudu.

Díky službě Azure Automation ušetříte čas, snížíte počet chyb a zvýšíte efektivitu při současném snižování provozních nákladů. Můžete automatizovat všechny časté úlohy správy IT, které jsou časově náročné a náchylné na chyby, ať už jsou cloudové nebo místní, a věnovat víc času práci, která vytváří přidanou hodnotu. Služba Automation funguje pro všechny služby Azure, které znáte a máte rádi, pro místní systémy i pro systémy v ostatních cloudech. Službu Automation můžete taky využít pro připojení k jakýmkoli online službám s rozhraním API a jejich správě.

Služba Azure Automation umožňuje provádět automatizaci procesů, správu aktualizací, konfiguraci požadovaných stavů, sledování změn a inventarizaci majetku.

Automatizace procesů se účtuje na základě počtu minut zpracování úloh, zatímco správa konfigurace se účtuje podle počtu spravovaných uzlů.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Automatizace procesů

Automatizace procesů zahrnuje úlohy runbooků a sledovací procesy. Účtování úloh vychází z počtu minut běhu úloh v daném měsíci. Účtování sledovacích procesů vychází z počtu využitých hodin v daném měsíci. Poplatky za automatizaci procesů se účtují při každém spuštění úlohy nebo sledovacího procesu. Budou se vám účtovat jenom minuty/hodiny, které překračují limity zahrnutých jednotek.

Zahrnuté volné jednotky (za měsíc)** Cena
Doba běhu úlohy 500 min $- za minutu
Sledovací procesy 744 hod. $0.002/hodina

Správa konfigurace

Správa konfigurace zahrnuje službu přijetí změn konfigurace a možnosti sledování změn. Účtování vychází z počtu uzlů, které jsou v této službě zaregistrované, a z objemu dat uložených ve službě Azure Log Analytics.

Poplatky za správu konfigurace se začínají účtovat, když se v této službě zaregistruje nějaký uzel, a přestanou se účtovat, když se zruší registrace posledního uzlu. Uzel je libovolný počítač, u kterého je konfigurace spravovaná službou Správa konfigurace. Může to být virtuální počítač s Azure, místní virtuální počítač, fyzický hostitel nebo virtuální počítač v jiném veřejném cloudu. Účtování uzlů se provádí poměrně po hodinách.

Zahrnuté volné jednotky (za měsíc)** Cena
Uzel Azure Zdarma
Uzel mimo Azure 5 uzlů $- za uzel

Správa aktualizací

Služba Update Management zahrnuje viditelnost a nasazení aktualizací ve vašem prostředí. Za službu nejsou stanoveny žádné poplatky, zaplatíte jen za data protokolů uložená ve službě Azure Log Analytics.

Zahrnuté volné jednotky (za měsíc)** Cena
Libovolný uzel Zdarma
**Tyto volné jednotky nejsou dostupné pro předplatitele, kteří používají plán sazeb s paušální slevou nebo pevným měsíčním kreditem.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Automation

Další informace o funkcích a možnostech produktu Automation

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Automation.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Automation

  • Budeme vám účtovat využití nad limit volných zahrnutých jednotek. Fakturace správy automatizace a konfigurace vychází z celkového počtu minut běhu úloh automatizace procesů, počtu hodin aktivních objektů Watcher nebo počtu uzlů ve správě konfigurace. Využití se agreguje přes všechny účty pro službu Automation, které jsou přidružené k vašemu předplatnému. Třeba za 5 500 minut v měsíci vám budeme účtovat poplatek $-.

  • Zahrnuté volné jednotky jsou jednotky dostupné pro použití zdarma a obnovují se každý měsíc. Jakékoli využití nad rámec zahrnutých volných jednotek v každém měsíci vám bude vyúčtováno podle standardních sazeb daného řešení. Tyto volné jednotky nejsou dostupné pro předplatitele, kteří používají plán sazeb s paušální slevou nebo pevným měsíčním kreditem.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V