Ceny za Automation

Jednodušší správa cloudu díky automatizaci a konfiguraci procesů

Díky službě Azure Automation ušetříte čas, snížíte počet chyb a zvýšíte efektivitu při současném snižování provozních nákladů. Můžete automatizovat všechny časté úlohy správy IT, které jsou časově náročné a náchylné na chyby, ať už jsou cloudové nebo místní, a věnovat víc času práci, která vytváří přidanou hodnotu. Služba Automation funguje pro všechny služby Azure, které znáte a máte rádi, pro místní systémy i pro systémy v ostatních cloudech. Službu Automation můžete taky využít pro připojení k jakýmkoli online službám s rozhraním API a jejich správě.

Služba Azure Automation umožňuje provádět automatizaci procesů, správu aktualizací, konfiguraci požadovaných stavů, sledování změn a inventarizaci majetku.

Automatizace procesů se účtuje na základě počtu minut zpracování úloh, zatímco správa konfigurace se účtuje podle počtu spravovaných uzlů.

Podrobnosti o cenách

Automatizace procesů

Automatizace procesů zahrnuje úlohy runbooků a sledovací procesy. Účtování úloh vychází z počtu minut běhu úloh v daném měsíci. Účtování sledovacích procesů vychází z počtu využitých hodin v daném měsíci. Poplatky za automatizaci procesů se účtují při každém spuštění úlohy nebo sledovacího procesu.

Zahrnuté volné jednotky (měsíčně) Cena
Doba běhu úlohy 500 min $- za minutu
Sledovací procesy 744 hod. $-/hodina

Správa konfigurace

Správa konfigurace zahrnuje službu přijetí změn konfigurace a možnosti sledování změn. Účtování vychází z počtu uzlů, které jsou v této službě zaregistrované, a z objemu dat uložených ve službě Azure Log Analytics.

Poplatky za správu konfigurace se začínají účtovat, když se v této službě zaregistruje nějaký uzel, a přestanou se účtovat, když se zruší registrace posledního uzlu. Uzel je libovolný počítač, u kterého je konfigurace spravovaná službou Správa konfigurace. Může to být virtuální počítač s Azure, místní virtuální počítač, fyzický hostitel nebo virtuální počítač v jiném veřejném cloudu. Účtování uzlů se provádí poměrně po hodinách.

Zahrnuté volné jednotky (měsíčně) Cena
Uzel Azure Free
Uzel mimo Azure 5 uzly $- za uzel

Správa aktualizací

Služba Update Management zahrnuje viditelnost a nasazení aktualizací ve vašem prostředí. Za službu nejsou stanoveny žádné poplatky, zaplatíte jen za data protokolů uložená ve službě Azure Log Analytics.

Zahrnuté volné jednotky (měsíčně) Cena
Libovolný uzel Free

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
  • Garantujeme, že 99,9 % plánovaných úloh se spustí do 30 minut. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

  • Budeme vám účtovat využití nad limit volných zahrnutých jednotek. Fakturace správy automatizace a konfigurace vychází z celkového počtu minut běhu úloh automatizace procesů, počtu hodin aktivních objektů Watcher nebo počtu uzlů ve správě konfigurace. Využití se agreguje přes všechny účty pro službu Automation, které jsou přidružené k vašemu předplatnému. Třeba za 5 500 minut v měsíci vám budeme účtovat poplatek $-.

  • Zahrnuté volné jednotky jsou jednotky dostupné pro použití zdarma a obnovují se každý měsíc. Jakékoli využití nad rámec zahrnutých volných jednotek v každém měsíci vám bude vyúčtováno podle standardních sazeb daného řešení.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Automation

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Jste připravení začít s automatizací? Získejte 500 volných minut běhu

Bezplatný účet