Ceny za Azure Backup

Jednoduché a spolehlivé zálohování v cloudu

Prozkoumejte možnosti služby Backup

Azure Backup je služba Azure, kterou můžete využívat k zálohování (ochraně) a obnovování vašich dat v cloudu Microsoftu.

Azure Backup nabízí tyto možnosti:

Zálohování pro virtuální počítače Azure a místní servery

Ceny uvedené níž platí při použití libovolných následujících komponent pro zálohování vašich virtuálních počítačů nebo fyzických serverů – Azure IaaS VM Backup, agent Azure Backup (MARS), System Center DPM nebo Microsoft Azure Backup Server (MABS).

Velikost zálohovaných dat určuje ceny pro Azure Backup v každé z chráněných instancí před kompresí a šifrováním.

 • U virtuálních počítačů je výpočet velikosti založený na aktuální (využité) velikosti virtuálního počítače. Je to součet všech dat ve virtuálním počítači, s výjimkou dočasného úložiště.
 • Při zálohování souborů a složek velikost dat určuje velikost souborů a složek nakonfigurovaných pro zálohování.
 • Při zálohování SQL Serveru velikost dat určuje velikost databází nakonfigurovaných pro zálohování.

Pro zálohy si můžete vybrat mezi místně redundantním úložištěm (LRS) a geograficky redundantním úložištěm (GRS). Pokud povolíte obnovení napříč oblastmi, budeme vaše úložiště zálohování upgradovat z GRS na geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS). Poplatky za úložiště se účtují samostatně, odděleně od chráněných instancí Azure Backupu.

Velikost jednotlivých instancí Cen za Azure Backup za měsíc
Instance < nebo = 50 GB $- + využité úložiště
Instance je > 50 GB, ale < nebo = 500 GB $- + využité úložiště
Instance > 500 GB $- za každých 500 GB + využité úložiště

Příklad: Pokud máte v jedné instanci 1,2 TB dat, náklady by byly $- plus využité úložiště. Účtovalo by se vám $- za každých 500 GB a potom $- za zbývajících 200 GB dat.

Úložiště využívané službou Backup

Azure Backup využívá úložiště objektů blob k ukládání záloh. Pro zálohy si můžete vybrat mezi místně redundantním úložištěm (LRS) a geograficky redundantním úložištěm (GRS). Pokud povolíte obnovení napříč oblastmi, budeme vaše úložiště zálohování upgradovat z GRS na geograficky redundantní úložiště s přístupem pro čtení (RA-GRS). Poplatky za úložiště se účtují samostatně, odděleně od chráněných instancí Azure Backupu.

LRS GRS RA-GRS
Úložiště v GB/měsíc $- za GB $- za GB $- za GB

Zálohování pro SQL Server na virtuálních počítačích Azure

Velikost zálohovaných dat před kompresí a šifrováním určuje ceny pro použití služby Azure Backup pro SQL Server na virtuálních počítačích Azure.

 • Při zálohování SQL Serveru spuštěného na virtuálním počítači Azure VM je velikost jednotlivých instancí určená velikostí databází nakonfigurovaných pro zálohování.
 • Při zálohování skupin dostupnosti SQL Serveru je velikost jednotlivých instancí určená velikostí databází nakonfigurovaných pro zálohování ve skupině dostupnosti.

Pro zálohy si můžete vybrat mezi místně redundantním úložištěm (LRS) a geograficky redundantním úložištěm (GRS). Poplatky za úložiště se účtují samostatně, odděleně od chráněných instancí Azure Backupu.

Velikost jednotlivých instancí Cen za Azure Backup za měsíc
Instance < nebo = 500 GB $- + využité úložiště
Instance > 500 GB $- za každých 500 GB + využité úložiště

Příklad: Pokud máte v jedné instanci 1,2 TB dat, náklady by byly $- plus využité úložiště. Účtovalo by se vám $- za každých 500 GB a potom $- za zbývajících 200 GB dat.

Úložiště využívané službou Backup

Azure Backup využívá úložiště objektů blob k ukládání záloh. Pro zálohy si můžete vybrat mezi místně redundantním úložištěm (LRS) a geograficky redundantním úložištěm (GRS). Poplatky za úložiště se účtují samostatně, odděleně od chráněných instancí Azure Backupu.

LRS GRS
Úložiště v GB/měsíc $- za GB $- za GB

Zálohování pro SAP HANA na virtuálních počítačích Azure

Velikost zálohovaných dat před kompresí a šifrováním určuje ceny pro použití služby Azure Backup pro databáze SAP HANA na virtuálních počítačích Azure. Momentálně se zálohování podporuje jenom pro nasazení s vertikálním navýšením kapacity, tj. server SAP HANA server na jednom virtuálním počítači Azure.

Máte možnost si vybrat mezi místně redundantním úložištěm (LRS) a geograficky redundantním úložištěm (GRS). LRS a GRS představují službu Block Blob Storage. Poplatky za úložiště se účtují samostatně, odděleně od Azure Backup.

Velikost jednotlivých instancí Cen za Azure Backup za měsíc
Instance < nebo = 500 GB $- + využité úložiště
Instance > 500 GB $- za každých 500 GB + využité úložiště

Příklad: Pokud máte v jedné instanci 1,2 TB dat, náklady by byly $- plus využité úložiště. Účtovalo by se vám $- za každých 500 GB a potom $- za zbývajících 200 GB dat.

Úložiště využívané službou Backup

Azure Backup k zálohování vašich instancí využívá úložiště objektů blob bloku. Máte možnost si vybrat mezi místně redundantním úložištěm (LRS) a geograficky redundantním úložištěm (GRS). LRS a GRS představují službu Block Blob Storage.

LRS GRS
Úložiště v GB/měsíc $- za GB $- za GB

Zálohování pro Azure Files

Při zálohování Azure Files se instance definuje jako účet úložiště, který drží zálohované sdílené složky Azure Files.

 • Celková velikost všech zálohovaných sdílených složek Azure Files v účtu úložiště určuje velikost instance při použití zálohování pro Azure Files.
 • Azure Backup využívá snímky Azure File Share k vytváření bodů obnovení. Poplatky za úložiště pro snímky se účtují společně s využitím Azure Files.
Velikost jednotlivých instancí Cen za Azure Backup za měsíc
Instance je > 50 GB, ale < nebo = 500 GB $-
Instance > 500 GB $- za každých 500 GB
Instance < nebo = 50 GB 60 % ceny za Azure Backup za měsíc

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně služby Backup. Cena podpory začíná na $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • U služby Azure Backup garantujeme dostupnost funkcí zálohování a obnovení minimálně 99,9 %. Dostupnost se počítá za období měsíčního fakturačního cyklu.

Ceny Azure Backup – časté otázky

Podrobný přehled

 • Nový cenový model Azure Backup má dvě složky:

  Tyto dvě složky se objeví na měsíční faktuře za Azure jako položky na samostatných řádcích.

 • Chráněná instance odkazuje na počítač, fyzický nebo virtuální server, který použijete ke konfiguraci zálohování do Azure. Instance je chráněná, jakmile pro příslušný počítač, server nebo databázi nakonfigurujete zásady zálohování a vytvoříte záložní kopii dat. Následné kopie dat záloh sice ovlivní velikost využitého úložiště, ale nezvyšují počet chráněných instancí. Mezi běžné příklady chráněných instancí patří virtuální počítače, aplikační servery a osobní počítače s operačním systémem Windows. Příklad:

  • Virtuální počítač se spuštěnými prostředky infrastruktury hypervisoru Azure IaaS nebo Hyper-V. Hostovaným operačním systémem pro tyto virtuální počítače může být Windows Server nebo Linux.
  • Aplikační server s fyzickým nebo virtuálním počítačem s Windows Serverem a úlohy s daty pro zálohování. Mezi běžné úlohy patří Microsoft SQL Server, server Microsoft Exchange, server Microsoft SharePoint, Microsoft Dynamics a role souborového serveru ve Windows Serveru. Pokud chcete tyto úlohy zálohovat nebo chránit, budete potřebovat Azure Backup Server nebo System Center Data Protection Manager, DPM.
  • Osobní počítač s operačním systémem Windows.
  • SQL Server včetně všech databází na tomto serveru.

  Pokud se rozhodnete zálohovat prostředky infrastruktury hypervisoru virtuálního počítače a jeho hostovanou úlohu, budou se prostředky infrastruktury hypervisoru a hostovaná úloha zpracovávat jako samostatné chráněné instance a budou se účtovat nezávisle.

 • Ne, z hlediska fakturace jsou instance rozdělené do tří kategorií podle velkosti. Cena za chráněnou instancí závisí na kategorii instance uvedené v tabulce cen nahoře. Nezapomeňte, že ceny ve výše uvedené tabulce nezahrnují službu Storage, která se hradí zvlášť.

 • Zákazníkům nebudou fakturované žádné operace obnovení nebo šířka pásma pro odchozí síťové přenosy (na výstupu) spojená s operacemi obnovení.

 • Nové ceny budou platit pro všechny zákazníky Azure Backup.

Chráněné instance

 • Ne, využití se počítá poměrově podle počtu dní v měsíci, po které je instance chráněná.

 • Všechna data uložená pomocí služby Azure Backup jsou účtovaná sazbami za úložiště zálohování po dobu, po kterou je Azure Backup udržuje. Delší doba uložení ale nemá vliv na cenu softwaru za chráněné instance, které platíte. Nezapomeňte, že toto chování vyžaduje, abyste měli na počítači nainstalovaného nejnovějšího agenta Azure Backup.

 • Dokud se budou vaše data uchovávat s využitím Azure Backup, budete platit za chráněné instance i za službu Storage. Vaše faktura za Chráněné instance je založená na velikosti od posledního úspěšného zálohování před rozhodnutím ukončit ochranu. Vaše faktura za službu Storage je založená na celkovém množství dat pro danou instanci uložených v úložišti záloh.

  Jako příklad může posloužit zálohování 100 GB virtuálního počítače. Poplatek za Chráněnou instanci je $- za měsíc. Každý den se přidá 1 GB dat a data se uchovávají po dobu 120 dní. Za to se vám účtuje samostatný poplatek služby Storage. Pokud se po měsíci rozhodnete ukončit ochranu virtuálního počítače, ale zachovat data v Azure Backup, bude se vám účtovat $- za měsíc, dokud data zálohy sami výslovně neodstraníte.

 • Ano, agenta Azure Backup je potřeba aktualizovat na nejnovější verzi, abyste mohli využít nový cenový model. Použití starého agenta bude mít nepříznivý vliv na velikost účtovaných chráněných instancí.

 • Nové ceny budou platit pro všechny zákazníky Azure Backup.

Ceny úložišť zálohování

 • Všechna data uložená pomocí služby Azure Backup se účtují na základě výše uvedených sazeb za úložiště zálohování.

 • To závisí na tom, jaká možnost se zvolila pro úložiště záloh. Pro úložiště záloh se dá volit mezi těmito typy: místně redundantní úložiště (LRS) a geograficky redundantní úložiště (GRS).

 • Ano. Data záloh v každém úložišti se budou účtovat příslušnou sazbou za LRS nebo GRS objektů blob bloku pro oblast, ve které se úložiště nachází. S volbami úložiště, které si zákazník vybere, má zákazník má úplnou kontrolu nad účtem za úložiště Azure.

 • Celkové množství zálohovaných dat uložených v Azure Backup (velikost back-endu) u určité chráněné instance se může změnit v důsledku následujících faktorů:

  • Doba uchování zálohovaných dat
  • Množství nových změn uložených v každém bodu obnovení
  • Úroveň komprese dosažená u dat záloh
  • Frekvence naplánovaných úloh zálohování
  • Jakákoli související metadata záloh
 • Na stránce řídicího panelu úložiště záloh se zobrazí celkové množství dat z počítače registrovaného v úložišti. Zobrazí se i typ úložiště, který se pro úložiště záloh používá.

 • S aktuálními cenami nemusíte v Azure Backup platit za transakce úložiště. Ty už jsou součástí ceny za software, kterou platíte.

Náklady na síť

 • Sazby ExpressRoute Azure Backup nepokrývá. Zákazník bude dál platit za Azure Backup nezávisle a za ExpressRoute podle zvolené rychlosti portu.

Příklady

 • Hlavní počítač Úloha Velikost chráněné instance Fakturovaná částka*
  1 hostitel s Windows Windows Server 2012 (záloha souborů a složek) 300 GB $-/měsíc
  3 hostitelé s Windows Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  600 GB
  1300 GB
  400 GB
  $-/měsíc
  $-/měsíc
  $-/měsíc
  1 klientský počítač s Windows Windows 8.1 (záloha souborů a složek) 25 GB $-/měsíc
  1 virtuální počítač Hyper-V Záloha virtuálního počítače 30 GB $-/měsíc
  1 virtuální počítač Azure IaaS Záloha virtuálního počítače 250 GB $-/měsíc
  1 hostovaný počítač s Windows Windows Server 2012 (záloha souborů a složek) 120 GB $-/měsíc
  1 hostovaný počítač s Windows Samostatný Microsoft SQL Server 600 GB $-/měsíc
  3 hostované počítače s Windows Cluster Microsoft SQL Serverů:
  • Počítač 1: 50 databází
  • Počítač 2: 75 databází
  • Počítač 3: 20 databází
  70 GB
  80 GB
  15 GB
  $-/měsíc +
  $-/měsíc +
  $-/měsíc

  POZNÁMKA: Pokud se databáze v clusteru pohybuje, pro výpočty se používá velikost v době zálohování.

  5 hostovaných počítačů s Windows Úplná sharepointová farma s front-endem, obsahem uloženým v databázi apod. 1300 GB $-/měsíc (velikost sharepointové farmy > 1000 GB a < 1500 GB)

  POZNÁMKA: Sharepointová farma je zvláštní entita a fakturuje se na základě celkové velikosti chráněných dat ve farmě.

  *Úložiště Azure se účtuje dodatečně podle voleb zálohování
 • Při ochraně 250 GB databází SQL Serveru v Azure Backup se SQL Server považuje za chráněnou instanci. Protože velikost chráněné instance je větší než 50 GB, ale menší než 500 GB, cena je $- měsíčně. Pokud je i virtuální počítač zálohovaný do Azure Backup, počítá se jako další chráněná instance. Protože velikost virtuálního počítače je mezi 50 GB a 500 GB, cena je taky $- měsíčně.

  Záloha virtuálního počítače a záloha zátěže na hostovi jsou účtované nezávisle.

 • Ano, pokud server MAB používáte k místnímu zálohování dat, bude se vám účtovat poplatek podle instancí služby zálohování. Protože se ale data zálohují jenom místně, neúčtují se žádné poplatky za úložiště Azure.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Backup

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Zadarmo můžete zálohovat až 1000 GB dat.