Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Služby zasílání zpráv v Azure

Propojte vaše moderní aplikace, které jsou napsané v různých jazycích a hostované kdekoli, prostřednictvím komplexní sady služeb zasílání zpráv v Azure.

Spolehlivé propojení hybridních aplikací pomocí služeb zasílání zpráv

Služba zasílání zpráv v Azure poskytuje vzájemné propojení mezi komponentami a aplikacemi, které jsou napsané v různých jazycích a hostované ve stejném cloudu, v několika cloudech nebo v místním prostředí. Fronty zpráv nebo témata můžete využít k odesílání zpráv bez obav o dostupnost spotřebitelů a k vyrovnávání proměnlivé propustnosti úloh.

Serverovna s kabely po obou stranách

Využijte možnost snadné migrace místních podnikových řešení pro zasílání zpráv do cloudu pomocí podpory běžných oborových a otevřených protokolů, jako je rozšířený protokol řízení front zpráv (AMQP) a přenos telemetrie řízení front zpráv (MQTT).

Lidé na schůzce, při které jsou data zobrazena na televizoru v místnosti

Využijte škálovatelné služby zasílání zpráv v Azure a splňte požadavky vaší rostoucí firmy. Ingestujte miliony zpráv a událostí bez obav o správu infrastruktury nebo provozu.

Osoba ukazující na data na velké obrazovce

K místním a multicloudovým prostředkům můžete dál přistupovat s přímým připojením prostřednictvím bran firewall, a to bez ohrožení zabezpečení. Služby zasílání zpráv v Azure podporují hybridní konektivitu tím, že požadavky pocházejí od příjemců.

Tři lidé kolem pracovního stolu se dívají na monitor.

Vytvářejte moderní reaktivní mikroslužby s využitím událostí přicházejících z Azure nebo z vašich vlastních aplikací. Aplikace řízené událostmi, které se spustí jenom v případě, že se události nasdílejí do bezserverové komponenty, umožňují snížit složitost i časovou náročnost.

Zpět na karty

Další informace o produktech pro služby zasílání zpráv v Azure

Service Bus

Service Bus

Propojte místní a cloudové aplikace na podnikové platformě pro zařazování zpráv do front a publikování/odebírání pomocí otevřených protokolů.

Event Grid

Event Grid

Sestavujte aplikace řízené událostmi, které propojují Azure a služby třetích stran pomocí plně spravované služby, která funguje na principu publikování a odběru.

Event Hubs

Event Hubs

Ingestujte, směrujte a ukládejte streamy s miliony událostí pro aplikace a analýzy v reálném čase. Podporuje úlohy Apache Kafka.

Azure Relay

Azure Relay

Propojujte aplikace napříč různými weby, datacentry a hranicemi sítí, a to bez komplexních řešení na síťové úrovni.

Queue Storage

Queue Storage

Oddělte jednotlivé komponenty pomocí jednoduchých front s obrovskou kapacitou.

Azure SignalR Service

Azure SignalR Service

Doplňte do vašich webových aplikací funkce pracující v reálném čase, jako jsou chatovací místnosti, společné vytváření obsahu, živé řídicí panely a okamžité vysílání.

HDInsight

HDInsight

Spusťte nativní distribuci Apache Kafka ve spravovaném prostředí a zajistěte si maximální kontrolu nad nastaveními a konfiguracemi Kafka.

Notification Hubs

Notification Hubs

Posílejte individuální nabízená oznámení na jakoukoli mobilní platformu z jakéhokoli back-endu.

Azure IoT Hub

Azure IoT Hub

Umožněte obousměrnou komunikaci mezi zařízeními IoT a Azure.

Azure Web PubSub

Azure Web PubSub

Snadné vytváření webových aplikací pro zasílání zpráv v reálném čase s využitím protokolů WebSocket a principu publikování a odběru.

Architektury řešení pro služby zasílání zpráv v Azure

Seznamte se s tím, jak služby zasílání zpráv pomáhají zjednodušit a škálovat infrastrukturu napříč různými podnikovými případy použití.

Podniková integrace v Azure s využitím front zpráv a událostí

Asynchronní komunikační řešení s využitím zprostředkovatele zpráv umožňuje škálovatelnost back-endových procesorů, vyrovnání zatížení a oddělení aplikací.

Kanál pro zpracování streamů s využitím Azure Stream Analytics

Aplikace, zařízení a systémy neustále generují data. Ingestujte miliony událostí za sekundu jako datové proudy, které je možné analyzovat, trvale ukládat a vizualizovat.

Automatizace cloudu na základě událostí v Azure

Aplikace založené na událostech využívají škálovatelnost bezserverové architektury ke zpracování diskrétních událostí přicházejících z různorodých systémů.

IoT a analýzy dat ve stavebnictví

Azure IoT Hub umožňuje zabezpečenou obousměrnou komunikaci mezi vaší aplikací Internetu věcí (IoT) a zařízeními, která spravuje.

Nejnovější zprávy a zdroje informací o službách pro zasílání zpráv

Nejčastější dotazy

  • Zprávy jsou nositeli konkrétního záměru nebo přenášejí stav mezi komponentami, zatímco události jsou pozorování k tomu, co se stalo. Získejte další informace.

  • Fronta zpráv poskytuje asynchronní komunikační kanál typu point-to-point s modelem FIFO (first-in, first-out). I když témata také umožňují provádět asynchronní komunikaci FIFO, umožňují kromě toho výrobcům publikovat zprávy, k jejich odběru se pak může přihlásit jeden nebo více příjemců.

  • Distribuce událostí poskytuje distribuci diskrétních událostí. Diskrétní událost popisuje konkrétní akci, která proběhla u vydavatele. Streamování událostí přenáší informativní datové body jako elementy průběžně publikovaného datového proudu.

Vyzkoušejte si Service Bus pro zařazování zpráv do front

Začněte vytvářet škálovatelné a spolehlivé cloudové aplikace s využitím front a témat.

Sestavujte aplikace řízené událostmi s využitím Event Gridu

Zjednodušte aplikace založené na událostech se škálovatelnou službou pro publikování a odběr, a to pomocí odběrů založených na nabízených oznámeních.

Jsme na vás připravení

Pojďme pro vás vytvořit bezplatný účet Azure.