Přeskočit na hlavní obsah

Služby zasílání zpráv v Azure

Propojte vaše moderní aplikace, které jsou napsané v různých jazycích a hostované kdekoli, prostřednictvím komplexní sady služeb zasílání zpráv v Azure.

Spolehlivé propojení hybridních aplikací pomocí služeb zasílání zpráv

Služba zasílání zpráv v Azure poskytuje vzájemné propojení mezi komponentami a aplikacemi, které jsou napsané v různých jazycích a hostované ve stejném cloudu, v několika cloudech nebo v místním prostředí. Fronty zpráv nebo témata můžete využít k odesílání zpráv bez obav o dostupnost spotřebitelů a k vyrovnávání proměnlivé propustnosti úloh.

Využijte možnost snadné migrace místních podnikových řešení pro zasílání zpráv do cloudu pomocí podpory běžných oborových a otevřených protokolů, jako je rozšířený protokol řízení front zpráv (AMQP) a přenos telemetrie řízení front zpráv (MQTT).

Využijte škálovatelné služby zasílání zpráv v Azure a splňte požadavky vaší rostoucí firmy. Ingestujte miliony zpráv a událostí bez obav o správu infrastruktury nebo provozu.

K místním a multicloudovým prostředkům můžete dál přistupovat s přímým připojením prostřednictvím bran firewall, a to bez ohrožení zabezpečení. Služby zasílání zpráv v Azure podporují hybridní konektivitu tím, že požadavky pocházejí od příjemců.

Vytvářejte moderní reaktivní mikroslužby s využitím událostí přicházejících z Azure nebo z vašich vlastních aplikací. Aplikace řízené událostmi, které se spustí jenom v případě, že se události nasdílejí do bezserverové komponenty, umožňují snížit složitost i časovou náročnost.

Další informace o produktech pro služby zasílání zpráv v Azure

Service Bus

Propojte místní a cloudové aplikace na podnikové platformě pro zařazování zpráv do front a publikování/odebírání pomocí otevřených protokolů.

Event Grid

Sestavujte aplikace řízené událostmi, které propojují Azure a služby třetích stran pomocí plně spravované služby, která funguje na principu publikování a odběru.

Event Hubs

Ingestujte, směrujte a ukládejte streamy s miliony událostí pro aplikace a analýzy v reálném čase. Podporuje úlohy Apache Kafka.

Azure Relay

Propojujte aplikace napříč různými weby, datacentry a hranicemi sítí, a to bez komplexních řešení na síťové úrovni.

Úložiště front

Oddělte jednotlivé komponenty pomocí jednoduchých front s obrovskou kapacitou.

Služba Azure SignalR

Doplňte do vašich webových aplikací funkce pracující v reálném čase, jako jsou chatovací místnosti, společné vytváření obsahu, živé řídicí panely a okamžité vysílání.

HDInsight

Spusťte nativní distribuci Apache Kafka ve spravovaném prostředí a zajistěte si maximální kontrolu nad nastaveními a konfiguracemi Kafka.

Notification Hubs

Posílání individuálních nabízených oznámení na jakoukoliv mobilní platformu z jakéhokoliv back-endu

Azure IoT Hub

Umožněte obousměrnou komunikaci mezi zařízeními IoT a Azure.

Azure Web PubSub

Snadné vytváření webových aplikací pro zasílání zpráv v reálném čase s využitím protokolů WebSocket a principu publikování a odběru

Architektury řešení pro služby zasílání zpráv v Azure

Seznamte se s tím, jak služby zasílání zpráv pomáhají zjednodušit a škálovat infrastrukturu napříč různými podnikovými případy použití.

Podniková integrace v Azure s využitím front zpráv a událostí

Asynchronní komunikační řešení s využitím zprostředkovatele zpráv umožňuje škálovatelnost back-endových procesorů, vyrovnání zatížení a oddělení aplikací.

Kanál pro zpracování streamů s využitím Azure Stream Analytics

Aplikace, zařízení a systémy neustále generují data. Ingestujte miliony událostí za sekundu jako datové proudy, které je možné analyzovat, trvale ukládat a vizualizovat.

Automatizace cloudu na základě událostí v Azure

Aplikace založené na událostech využívají škálovatelnost bezserverové architektury ke zpracování diskrétních událostí přicházejících z různorodých systémů.

IoT a analýzy dat ve stavebnictví

Azure IoT Hub umožňuje zabezpečenou obousměrnou komunikaci mezi vaší aplikací Internetu věcí (IoT) a zařízeními, která spravuje.

Nejnovější zprávy a zdroje informací o službách pro zasílání zpráv

Služby zasílání zpráv v Azure nabízejí zákazníkům úžasné možnosti

Zeiss

"The solution needed to be simple. The ZEISS team did not want to add to the complexity faced by the users of their highly advanced devices. Yet the small development team wanted to work quickly, so they created an Enterprise Service Bus in the cloud, capable of integrating the various devices and customer touch points via standard REST-based APIs."

Kai Walter, vedoucí architekt řešení, Carl Zeiss AG
Zeiss

Bridgestone

Bridgestone posiluje bezpečnou a efektivní mobilitu prostřednictvím Tirematics a využívá přitom Azure Event Hubs k oznamování anomálií v reálném čase.

Bridgestone

Interswitch

Společnost zabývající se digitálními platbami odpovídá na otázky ohledně používání Azure Blockchain Workbench při snaze o posunutí Afriky k větší prosperitě

Interswitch

Nejčastější dotazy

  • Zprávy jsou nositeli konkrétního záměru nebo přenášejí stav mezi komponentami, zatímco události jsou pozorování k tomu, co se stalo. Další informace.
  • Fronta zpráv poskytuje asynchronní komunikační kanál typu point-to-point s modelem FIFO (first-in, first-out). I když témata také umožňují provádět asynchronní komunikaci FIFO, umožňují kromě toho výrobcům publikovat zprávy, k jejich odběru se pak může přihlásit jeden nebo více příjemců.
  • Distribuce událostí poskytuje distribuci diskrétních událostí. Diskrétní událost popisuje konkrétní akci, která proběhla u vydavatele. Streamování událostí přenáší informativní datové body jako elementy průběžně publikovaného datového proudu.

Vyzkoušejte si Service Bus pro zařazování zpráv do front

Začněte vytvářet škálovatelné a spolehlivé cloudové aplikace s využitím front a témat.

Sestavujte aplikace řízené událostmi s využitím Event Gridu

Zjednodušte aplikace založené na událostech se škálovatelnou službou pro publikování a odběr, a to pomocí odběrů založených na nabízených oznámeních.

Kdykoli budete připraveni

Pojďme vám vytvořit bezplatný účet Azure.