Ceny služby Azure SQL Database

Spravovaná inteligentní služba SQL v cloudu

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Azure SQL Database.

Azure SQL Database je plně spravovaná relační databázová služba s integrovanou inteligencí, která podporuje samořídicí funkce, jako jsou ladění výkonu a upozornění na hrozby. Veškeré opravy a aktualizace základního kódu a správu související infrastruktury za vás provádí Microsoft a šetří vám tak čas i prostředky. Díky vysoké kompatibilitě SQL Serveru můžete také migrovat vaše databáze do spravované instance SQL Database beze změny aplikací.

Integrovaná vysoká dostupnost

Pomozte zajistit kontinuitu podnikových procesů bez dalších nákladů na databáze, replikaci nebo konfigurace.

Flexibilní a transparentní ceny

Výpočetní prostředky a prostředky úložiště můžete přizpůsobit na základě vašich úloh.

Na možnostech založených na virtuálních jádrech ušetříte až 55 procent*

Využijte možnost migrovat vaše licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance.

Další informace

Migrací virtualizovaných úloh ušetříte víc

Přesuňte vaše virtualizované úlohy pro Enterprise Edition do SQL Database.

Další informace

Prozkoumejte všechny cenové možnosti pro SQL Database

Najděte si výkon a cenu, které vám budou vyhovovat.

Spravovaná instance SQL Database poskytuje nejširší kompatibilitu stroje SQL Serveru a nativní podporu virtuálních sítí, takže můžete databáze SQL Serveru migrovat do spravované instance SQL Database beze změn vašich aplikací. Kombinuje bohaté možnosti SQL Serveru s provozními a finančními výhodami inteligentní splně spravované služby. Spravovaná instance je nejlepším řešením, pokud migrujete velký počet již existujících databází SQL Serveru z místních nebo virtuálních počítačů do služby SQL Database.

Obecné použití

Jedna instance

Varianta pro obecné účely, která nabízí vybalancované a škálovatelné výpočetní možnosti a možnosti ukládání, je ideální pro většinu obchodních úloh.

Gen 5

Logické CPU 5. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz a Intel SP8160 (Skylake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází.

vCORE Paměť (GB) Zahrnuté úložiště Cena včetně licencí Cena s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure 1 (úspora v %) Cena včetně licence s rezervací na 1 rok (úspora v %) Cena včetně licence s rezervací na 3 roky (úspora v %) Rezervace na 3 roky s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure (úspora v %)
4 20,4 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
8 40,8 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
16 81,6 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
24 122,4 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
32 163,2 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
40 204 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
64 326,4 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
80 396 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-

1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server

Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). vCore představuje logický procesor nabízený s možností výběru z několika výpočetních generací.

Obecné použití

Fondy instancí PREVIEW

Fondy instancí představují pohodlný a hospodárný způsob migrace menších instancí (minimálně 2 virtuální jádra) s podporou škálování. Další podrobnosti najdete v naší dokumentaci.

Gen 5

Logické CPU 5. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz a Intel SP8160 (Skylake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází.

vCORE Paměť (GB) Zahrnuté úložiště Cena včetně licencí Cena s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure 1 (úspora v %)
8 40,8 Prvních 32 GB/instance/měsíc $- $-
16 81,6 Prvních 32 GB/instance/měsíc $- $-
24 122,4 Prvních 32 GB/instance/měsíc $- $-
32 163,2 Prvních 32 GB/instance/měsíc $- $-
40 204 Prvních 32 GB/instance/měsíc $- $-
64 326,4 Prvních 32 GB/instance/měsíc $- $-
80 396 Prvních 32 GB/instance/měsíc $- $-

1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server

Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). vCore představuje logický procesor nabízený s možností výběru z několika výpočetních generací.

Storage

Na úrovni Pro obecné účely se vám účtuje za úložiště objektů blob úrovně Premium, které pro vaši instanci zřídíte. Úložiště je možné nakonfigurovat od 32 GB do 8 TB, a přírůstkem po 32 GB.

Storage Cena
Prvních 32 GB/instance/měsíc Zahrnuté
Další úložiště* $-/GB

Úložiště zálohování

Obnovení k určitému časovému okamžiku

Ve výchozím nastavení se v úložišti objektů blob RA-GRS úrovně Standard ukládá sedm dní záloh databází. Dobu uchovávání jde prodloužit až na 35 dnů. Všechny poškozené nebo odstraněné databáze se mohou v rámci tohoto období obnovit k libovolnému časovému bodu. Úložiště využívané týdenními úplnými zálohami, denními rozdílovými zálohami a častými zálohami protokolů transakcí v mezidobí. Náklady na tyto zálohy závisí na velikosti databáze, četnosti změn a nakonfigurované době uchovávání. Objem úložiště zálohování rovnající se velikosti konfigurovaného úložiště dat pro instanci se poskytuje bez dalších poplatků. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc.

Cena
RA-GRS $-
*Storage je k dispozici v přírůstcích po 32 GB až do 8 TB (2 TB pro 4 virtuální jádra). Další informace najdete v článku věnovaném limitům prostředků.

Pro důležité obchodní informace

Jedna instance

Nabídka vybalancovaných a škálovatelných výpočetních možností a možností ukládání pro datové aplikace s požadavky na rychlý vstup/výstup a vysokou dostupnost.

Gen 5

Logické CPU 5. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz a Intel SP8160 (Skylake). V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread. Gen 5 se skvěle hodí pro většinu serverů relačních databází.

vCORE Paměť (GB) Zahrnuté úložiště Cena včetně licencí Cena s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure 1 (úspora v %) Cena včetně licence s rezervací na 1 rok (úspora v %) Cena včetně licence s rezervací na 3 roky (úspora v %) Rezervace na 3 roky s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure (úspora v %)
4 20,4 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
8 40,8 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
16 81,6 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
24 122,4 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
32 163,2 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
40 204 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
64 326,4 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-
80 396 Prvních 32 GB/měsíc $- $- $- $- $-

1Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server

Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). vCore představuje logický procesor nabízený s možností výběru z několika výpočetních generací.

Storage

Na úrovni pro důležité obchodní informace se účtuje za místní úložiště SSD, které pro vaši instanci zřídíte. Úložiště je možné nakonfigurovat od 32 GB do 4 TB, s přírůstkem po 32 GB.

Storage Cena
Prvních 32 GB/měsíc Zahrnuté
Další úložiště* $-/GB

Úložiště zálohování

Obnovení k určitému časovému okamžiku

Ve výchozím nastavení se v úložišti objektů blob RA-GRS úrovně Standard ukládá sedm dní záloh databází. Dobu uchovávání jde prodloužit až na 35 dnů. Všechny poškozené nebo odstraněné databáze se mohou v rámci tohoto období obnovit k libovolnému časovému bodu. Úložiště využívané týdenními úplnými zálohami, denními rozdílovými zálohami a častými zálohami protokolů transakcí v mezidobí. Náklady na tyto zálohy závisí na velikosti databáze, četnosti změn a nakonfigurované době uchovávání. Objem úložiště zálohování rovnající se velikosti konfigurovaného úložiště dat pro instanci se poskytuje bez dalších poplatků. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc.

Cena
RA-GRS $-
*Storage je k dispozici v přírůstcích po 32 GB až do 4 TB. Další informace najdete v článku věnovaném limitům prostředků.

Výpočetní prostředky předchozí generace

Ceny výpočetních prostředků Gen4 najdete na stránce předchozí generace. CPU 4. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz.

Aktivní geografická replikace (volitelná funkce)

Aktivní geografická replikace vytváří až čtyři online (čitelné) sekundární databáze v libovolné oblasti Azure. Ceny sekundárních databází s aktivní geografickou replikací se počítají jako 100 % ceny primárních databází. Cena přenosů geografické replikace mezi primární databází a online sekundární databází je zahrnutá v ceně online sekundární databáze. Aktivní geografická replikace je dostupná pro všechny úrovně databází.

Advanced Threat Protection

SQL Advanced Threat Protection (ATP) – Podrobnosti najdete na stránce s cenami za Azure Security Center.

Dostupné ceny pro vývoj/testování

Ceny služby SQL Database pro vývoj a testování se účtují stejnou sazbou jako program Zvýhodněné hybridní využití Azure a poskytují úspory až 55 % oproti cenám se zahrnutou licencí.

Ceny pro vývoj a testování jsou dostupné pro předplatitele sady Visual Studio, kteří chtějí spouštět vývojové a testovací úlohy, ať už jednotlivě, nebo jako tým. Aktivní předplatitelé sady Visual Studio mohou využít širokou škálu slev, pokud používají Azure na základě nabídky pro vývoj/testování. Další informace o nabídkách pro vývoj/testování a předplatných sady Visual Studio.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě účtů
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Garance 99,995% dostupnosti pro SQL Database (kromě služeb ve verzi Preview) Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

Ceny Azure SQL Database Managed Instance

 • Managed Instance umožňuje nezávislé škálování výpočetních funkcí a úložiště. Zákazníci platí za výpočetní funkce na základě virtuálních jader, za úložiště a zálohování na základě gigabajtů (GB) a také za počet využitých vstupně-výstupních operací.

  Managed Instance má dvě cenové možnosti:

  • Včetně licencí: Nezahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Tato možnost je určená pro zákazníky, kteří se rozhodnou nevyužívat stávající licence SQL Serveru se Software Assurance pro Managed Instance.
  • Základní tarif: Snížená cena, která zahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Zákazníci se mohou pro tuto cenu rozhodnout využitím licencí SQL Serveru se Software Assurance.
 • Virtuální jádro (vCore) reprezentuje logický procesor pro váš server, který se nabízí s možností volby mezi generacemi hardwaru. Pro servery vytvořené s využitím virtuálních jader generace 4 jsou virtuální jádra založená na 2,4GHz procesorech Intel E5-2673 v3 (Haswell). Pro servery vytvořené s využitím virtuálních jader generace 5 jsou virtuální jádra založená na 2,3GHz procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell). Informace o cenách výpočetních prostředků Gen4 najdete na stránce s cenami předchozí generace.

 • Managed Instance se účtuje s použitím předvídatelné hodinové sazby založené na úrovni služeb, zřízených výpočetních jádrech, zřízeném úložišti pro server a zálohy udávaném v GB/měsíc a počtu využitých vstupně-výstupních operací. Součástí je i úložiště zálohování až pro 100 procent vašeho celkového databázového úložiště. Nad tento rámec se budou účtovat GB za měsíc a počet využitých vstupně-výstupních operací za měsíc.

  Poznámka: Po omezenou dobu, do 30. června 2018, se poplatky za zálohování a vstupně-výstupní operace nebudou účtovat.

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server pomáhá maximalizovat využití stávajících investic do licencí a zrychlit migraci do cloudu. Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je benefit v Azure, který umožňuje používat licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance a platit tak za SQL Database sníženou sazbu („základní tarif“). Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je dostupný pro všechny možnosti využívající virtuální jádra: SQL Database Managed Instance, Izolovaná databáze a Elastický fond. Tuto výhodu můžete použít i v případě, že SKU není aktivní, ale nezapomeňte, že základní sazba se použije od okamžiku, kdy ji na portálu vyberete. Kredity se nevydávají zpětně.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure můžete aktivovat přes Azure Portal, pokud doložíte, že máte dostatek aktivních licencí s programem Software Assurance. Zvýhodněné hybridní využití Azure funguje takto:

  • Pokud máte licence Standard Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno virtuální jádro ve variantě pro obecné účely nebo na úrovni hyperškálování.
  • Pokud máte licence Enterprise Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno virtuální jádro ve variantě pro důležité obchodní informace. Poznámka: Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je ve variantě Pro důležité obchodní informace dostupný jenom pro zákazníky s Enterprise Edition.
  • Pokud máte vysoce virtualizované licence Enterprise Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat čtyři virtuální jádra ve variantě pro obecné účely nebo na úrovni hyperškálování. Tato jedinečná výhoda virtualizace je dostupná jenom v Azure.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure není k dispozici ve službě SQL Database na úrovni bezserverových výpočetních prostředků.

 • Licence se musí využít buď v místním prostředí, nebo v cloudu. Pro usnadnění migrace ale máte 180denní lhůtu, během které můžete licence využívat v místním prostředí i v cloudu.

 • Ne. Program Zvýhodněné hybridní využití Azure se nedá využít zpětně.

 • Abyste mohli používat Zvýhodněné hybridní využití Azure, potřebujete aktivní Software Assurance. Pokud vám vyprší platnost Software Assurance a tento program neobnovíte, přesunete se do cenové úrovně včetně licencí odpovídající jednotky SKU.

 • Výhoda virtualizace se vztahuje na virtualizované úlohy v Azure SQL Database s využitím virtuálních jader. Můžete ji využít k tomu, abyste 1 licencované jádro SQL Enterprise Edition s aktivním krytím Software Assurance převedli až na 4 virtuální jádra pro obecné účely nebo na úrovni hyperškálování se základním tarifem. Díky tomu je přesun virtualizovaných aplikací na varianty SQL Database s využitím jader velmi cenově výhodný. Pokud například máte 4 licence SQL Enterprise Edition na jádro, můžete získat až 16 virtuálních jader pro obecné účely se základním tarifem.

 • Bude se vám účtovat každá hodina, po kterou Managed Instance existuje, a také úložiště použité během této doby (bez ohledu na to, jestli byl server aktivní kratší dobu, než je jedna hodina). Pokud jste škálovali vaši databázi, bude se vám za každou hodinu počítat nejvyšší počet zřízených virtuálních jader.

  Příklad:

  • Pokud vytvoříte Managed Instance a po pěti minutách ji odstraníte, bude se vám účtovat jedna hodina používání databáze.
  • Když vytvoříte Managed Instance pro obecné účely s 8 virtuálními jádry a pak hned upgradujete na 16 virtuálních jader, bude se vám za první hodinu účtovat sazba za 16 virtuálních jader.
 • Úložiště zálohování je přidružené k automatickým zálohám vaší instance. Prodloužení doby uchovávání záloh zvyšuje požadavky na úložiště zálohování vaší instance. Za úložiště zálohování do 100 % celkového zajišťovaného úložiště serveru se neplatí žádné dodatečné poplatky. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Když například máte databázové úložiště velikosti 100 GB, získáte 100 GB úložiště zálohování zdarma. Ale pokud má záloha velikost 110 GB, těchto 10 GB navíc se vám bude účtovat.

  Poznámka: Po omezenou dobu, do 30. června 2018, se poplatky za zálohování nebudou účtovat.

 • Během období Preview se na příchozí a výchozí síťové přenosy dat nevztahují žádné další poplatky. Další poplatky budou zavedeny v období obecné dostupnosti.

Další informace najdete v nejčastějších dotazech ke službě SQL Database v dokumentaci.

*Úspory se počítají pro Managed Instance pro důležité obchodní informace s osmi virtuálními jádry v oblasti USA – východ a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají na základě plné ceny (včetně licencí) ve srovnání se základním tarifem (použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server), který nezahrnuje cenu za Software Assurance pro SQL Server Enterprise Edition (může se pro jednotlivé smlouvy EA lišit). Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Ceny jsou platné k prosinci 2017 a mohou se změnit.

 • Záložní kapacita Azure SQL Database vám umožňuje ušetřit ve srovnání s cenami se zahrnutými licencemi až 33 %1, a to předplacením výpočetní kapacity SQL Database na jeden nebo tři roky. Představuje rozšíření cen za rezervace Azure, které také zahrnuje rezervované instance virtuálního počítače Azure.

  V současnosti mohou zákazníci s aktivním krytím Software Assurance při použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server s novým nákupním modelem na základě virtuálních jader v SQL Database ušetřit až 55 %. S podporou záložní kapacity pro jednotlivé databáze, elastické fondy a spravované instance teď můžete dosáhnout ještě větších úspor, pokud zkombinujete Zvýhodněné hybridní využití Azure s cenami za rezervovaná virtuální jádra. Výsledné úspory mohou dosahovat až 80 %2. Kombinací cen za rezervace a cen se zahrnutými licencemi můžete snížit celkové náklady na vlastnictví a vylepšit plánování rozpočtu a prognózování, a to prostřednictvím jedné platby předem, která usnadňuje výpočet vašich investic.

  Rezervovaná kapacita není k dispozici ve službě SQL Database na úrovni bezserverových výpočetních prostředků.

  1 Úspory se počítají pro osm virtuálních jader SQL Database Managed Instance pro obecné účely v oblasti Západní USA 2 a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají z plné ceny na vyžádání (včetně licencí) ve srovnání s 3letou záložní kapacitou se zahrnutými licencemi. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Ceny jsou pro květen 2018 a mohou se změnit.

  2 Úspory se počítají pro osm virtuálních jader SQL Database Managed Instance pro důležité obchodní informace v oblasti Západní USA 2 a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají z plné ceny na vyžádání (včetně licencí) ve srovnání se základním tarifem s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure a 3letou záložní kapacitou. Úspory nezahrnují náklady na Software Assurance pro verzi SQL Server Enterprise, které se na základě smlouvy EA mohou lišit. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance a úrovni výkonu. Ceny jsou pro květen 2018 a mohou se změnit.

 • Záložní kapacita Azure SQL Database je dostupná ve všech veřejných oblastech Azure s výjimkou oblasti Velká Británie – sever. Pokud v oblasti Velká Británie – sever už máte nasazení SQL na základě virtuálních jader a chtěli byste pro ně zakoupit záložní kapacitu, můžete otevřít žádost o pomoc a podporu a my odblokujeme vaše předplatné v této oblasti. Záložní kapacita momentálně není dostupná v suverénních cloudech, což zahrnuje Azure Německo, Azure pro vládu USA a Azure Čína.
 • Záložní kapacitu SQL Database je možné zakoupit se smlouvou na jeden nebo tři roky a jednou platbou předem. Rezervace je možné zakoupit na webu https://portal.azure.com. Nabídka rezervací se zobrazí v levém podokně na webu Azure Portal.
 • Záložní kapacita SQL Database má rozsah Sdílená nebo Jedno předplatné. Tento rozsah určuje, kolik předplatných může využít cenové zvýhodnění, které je přidružené k příslušné rezervaci, a řídí způsob využití rezervace pro konkrétní předplatná. 

  Rezervace s rozsahem Jedno předplatné znamená, že sleva za záložní kapacitu se bude vztahovat jenom na prostředky SQL Database v rámci vybraného předplatného.  

  Rezervace s rozsahem Sdílená složka znamená, že cenové zvýhodnění, které je k ní přidružení, se může sdílet napříč všemi předplatnými v rámci příslušné registrace (zákazníci se smlouvou Enterprise) nebo účtu (zákazníci s průběžnými platbami), s výjimkou předplatných MSDN u registrace nebo předplatných u účtu, která nejsou s průběžnými platbami.

 • Datum zahájení a ukončení rezervace vycházejí z data nákupu a doby trvání rezervace. Zvýhodnění se okamžitě použije pro všechna stávající spuštěná nasazení, která vyhovují podmínkám rezervace na základě toho, kde je tato rezervace zpřístupněná, to znamená, omezená na jedno předplatné nebo sdílená napříč celým účtem/registrací Azure. Jinak se zvýhodnění rezervace použije, až budete mít nová nasazení, která odpovídají jejím podmínkám.
 • Pro zákazníky EA se nákupy záložní kapacity vždy nejprve odečtou z libovolného dostupného peněžního závazku. K tomuto odečtení dojde v měsíci, kdy byla záložní kapacita zakoupena. V případě, že nemáte dostatečný peněžní závazek nebo nemáte žádný peněžní závazek, celý nákup záložní kapacity se objeví na vaší příští faktuře za nadlimitní využití.

  U přímých webových zákazníků se všechny poplatky za záložní kapacitu strhnou z platební karty uvedené v záznamech nebo se objeví na další faktuře, pokud jsou pro váš účet nastavené podmínky fakturace.

 • Využití záložní kapacity si můžete prohlédnout na stránce Souhrn využití pod nabídkou Sestavy na portálu EA (https://ea.azure.com). Uvidíte sekci Rezervace, ve které se zobrazí využití záložní kapacity. Podrobné informace o využití záložní kapacity najdete také v podrobném souboru využití (CSV), který si můžete stáhnout z portálu EA (https://ea.azure.com). Pole Další informace vám pomůže zjistit využití záložní kapacity.
 • Když skončí platnost zvýhodnění záložní kapacity, vaše nasazení dál poběží a budou se účtovat platbami na vyžádání. Už nebudete mít cenové zvýhodnění za záložní kapacitu.
 • Ano, nejpozději 30 dní před vypršením platnosti obdržíte e-mailové oznámení. Podrobné informace o rezervaci si můžete také prohlédnout na webu Azure Portal.

Další informace najdete v nejčastějších dotazech ke službě SQL Database v dokumentaci.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure SQL Database

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma