Přeskočit navigaci

Ceny za Azure SQL Database

Inteligentní relační cloudová databázová služba

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Azure SQL Database.

Azure SQL Database je plně spravovaná relační databázová služba s integrovanou inteligencí, která podporuje samořídicí funkce, jako jsou ladění výkonu a upozornění na hrozby. Veškeré opravy a aktualizace základního kódu a správu související infrastruktury za vás provádí Microsoft a šetří vám tak čas i prostředky. Díky vysoké dostupnosti SQL Serveru můžete také migrovat vaše databáze do SQL Database Managed Instance beze změny aplikací.

Integrovaná vysoká dostupnost

Pomozte zajistit kontinuitu podnikových procesů bez dalších nákladů na databáze, replikaci nebo konfigurace.

Flexibilní a transparentní ceny

Výpočetní prostředky a prostředky úložiště můžete přizpůsobit na základě vašich úloh.

Na Managed Instance můžete ušetřit až 30 procent*

Využijte možnost migrovat vaše licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance.

Další informace

Migrací virtualizovaných úloh ušetříte víc

Přesuňte vaše virtualizované úlohy pro Enterprise Edition do SQL Database.

Další informace

Prozkoumejte všechny cenové možnosti pro SQL Database

Najděte si výkon a cenu, které vám budou vyhovovat.

SQL Database Managed Instance poskytuje nejširší kompatibilitu stroje SQL Serveru a nativní podporu virtuálních sítí, takže můžete migrovat databáze SQL Serveru do služby SQL Database Managed Instance beze změn vašich aplikací. Kombinuje bohaté možnosti SQL Serveru s provozními a finančními výhodami inteligentní splně spravované služby. Managed Instance je nejlepším řešením, pokud migrujete velký počet již existujících databází SQL Serveru z místních nebo virtuálních počítačů do služby SQL Database.

Obecné použití

Varianta pro obecné účely, která nabízí vybalancované a škálovatelné výpočetní možnosti a možnosti ukládání, je ideální pro většinu obchodních úloh.

Gen 4

CPU 4. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz. V Gen 4 platí 1 virtuální jádro = 1 fyzický procesor

vCORE Paměť (GB) Zahrnuté úložiště Cena včetně licencí1 Cena s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure 2 (úspora v %)
8 56 Prvních 32 GB/měsíc $- $-
16 112 Prvních 32 GB/měsíc $- $-
24 168 Prvních 32 GB/měsíc $- $-

1Služba Managed Instance je ve verzi Public Preview. Ceny odrážejí sazby za verzi Preview, které obvykle tvoří 50 % sazeb při všeobecné dostupnosti.

2Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server

Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). vCore představuje logický procesor nabízený s možností výběru z několika výpočetních generací.


Gen 5

Logické CPU 5. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell) 2,3 GHz. V Gen 5 platí 1 virtuální jádro = 1 hyperthread

vCORE Paměť (GB) Zahrnuté úložiště Cena včetně licencí1 Cena s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure 2 (úspora v %)
8 44 Prvních 32 GB/měsíc $- $-
16 88 Prvních 32 GB/měsíc $- $-
24 132 Prvních 32 GB/měsíc $- $-
32 176 Prvních 32 GB/měsíc $- $-
40 264 Prvních 32 GB/měsíc $- $-

1Služba Managed Instance je ve verzi Public Preview. Ceny odrážejí sazby za verzi Preview, které obvykle tvoří 50 % sazeb při všeobecné dostupnosti.

2Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server

Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). vCore představuje logický procesor nabízený s možností výběru z několika výpočetních generací.

Storage

Storage Cena verze Preview
Prvních 32 GB/měsíc Zahrnuté
Další úložiště* $-/GB
Zálohování** v GB/měsíc $-
*Storage je k dispozici v přírůstcích po 32 GB až do 8 TB.

I/O

Frekvence V/V Cena verze Preview
Každý další 1 milion požadavků** $-

**Časově omezená propagační nabídka. Vstupy/výstupy se budou účtovat až od 30. prosince 2018. Úložiště zálohování se vám bude účtovat až od 30. června 2018.

Pro důležité obchodní informace

Nabídka vybalancovaných a škálovatelných výpočetních možností a možností ukládání pro datové aplikace s požadavky na rychlý vstup/výstup a vysokou dostupnost.


Gen 4

CPU 4. generace jsou založené na procesorech Intel E5-2673 v3 (Haswell) 2,4 GHz. V Gen 4 platí 1 virtuální jádro = 1 fyzický procesor

vCORE Paměť (GB) Zahrnuté úložiště Cena včetně licencí1 Cena s programem Zvýhodněné hybridní využití Azure 2 (úspora v %)
8 56 Prvních 32 GB/měsíc Už brzo Už brzo
16 112 Prvních 32 GB/měsíc Už brzo Už brzo
24 168 Prvních 32 GB/měsíc Už brzo Už brzo

1Služba Managed Instance je ve verzi Public Preview. Ceny odrážejí sazby za verzi Preview, které obvykle tvoří 50 % sazeb při všeobecné dostupnosti.

2Platí pro licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance. Další informace o programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server

Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). vCore představuje logický procesor nabízený s možností výběru z několika výpočetních generací.

Aktivní geografická replikace (volitelná funkce)

Aktivní geografická replikace vytváří až čtyři online (čitelné) sekundární databáze v libovolné oblasti Azure. Ceny sekundárních databází s aktivní geografickou replikací se počítají jako 100 % ceny primárních databází. Cena přenosů geografické replikace mezi primární databází a online sekundární databází je zahrnutá v ceně online sekundární databáze. Aktivní geografická replikace je dostupná pro všechny úrovně databází.

Detekce hrozeb

Detekce hrozeb služby Azure SQL Database poskytuje další úroveň inteligentního zabezpečení, která je do této služby integrovaná. Neustále se učí, identifikuje a detekuje neobvyklé aktivity a potenciálně nebezpečné pokusy o přístup k databázím nebo jejich zneužití.

Detekce hrozeb služby SQL Database integruje výstrahy se službou Azure Security Center. Za každý chráněný server SQL Database se bude účtovat stejná cena jako za Azure Security Center úrovně Standard ($15 za uzel a měsíc). Každý chráněný server SQL Database se přitom počítá jako jeden uzel. Zveme vás k bezplatnému vyzkoušení po dobu 60 dnů. Další informace najdete na stránce s cenami za Azure Security Center.

Podpora a SLA

 • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
 • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Najít plán
 • Garance 99,99% dostupnosti pro SQL Database (kromě služeb ve verzi Preview) Přečtěte si smlouvu SLA

Nejčastější dotazy

 • Managed Instance umožňuje nezávislé škálování výpočetních funkcí a úložiště. Zákazníci platí za výpočetní funkce na základě virtuálních jader, za úložiště a zálohování na základě gigabajtů (GB) a také za počet využitých vstupně-výstupních operací.

  Managed Instance má dvě cenové možnosti:

  • Včetně licencí: Nezahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Tato možnost je určená pro zákazníky, kteří se rozhodnou nevyužívat stávající licence SQL Serveru se Software Assurance pro Managed Instance.
  • Základní tarif: Snížená cena, která zahrnuje Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server. Zákazníci se mohou pro tuto cenu rozhodnout využitím licencí SQL Serveru se Software Assurance.
 • Virtuální jádro (vCore) reprezentuje logický procesor pro váš server, který se nabízí s možností volby mezi generacemi hardwaru. Pro servery vytvořené s využitím virtuálních jader generace 4 jsou virtuální jádra založená na 2,4GHz procesorech Intel E5-2673 v3 (Haswell). Pro servery vytvořené s využitím virtuálních jader generace 5 jsou virtuální jádra založená na 2,3GHz procesorech Intel E5-2673 v4 (Broadwell).

 • Managed Instance se účtuje s použitím předvídatelné hodinové sazby založené na úrovni služeb, zřízených výpočetních jádrech, zřízeném úložišti pro server a zálohy udávaném v GB/měsíc a počtu využitých vstupně-výstupních operací. Součástí je i úložiště zálohování až pro 100 procent vašeho celkového databázového úložiště. Nad tento rámec se budou účtovat GB za měsíc a počet využitých vstupně-výstupních operací za měsíc.

  Poznámka: Po omezenou dobu, do 30. června 2018, se poplatky za zálohování a vstupně-výstupní operace nebudou účtovat.

 • Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server pomáhá maximalizovat využití stávajících investic do licencí a zrychlit migraci do cloudu. Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je benefit v Azure, který umožňuje používat licence SQL Serveru s aktivním krytím Software Assurance a platit tak za SQL Database sníženou sazbu („základní tarif“). Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je dostupný pro všechny možnosti využívající virtuální jádra: SQL Database Managed Instance, Izolovaná databáze a Elastický fond. Tuto výhodu můžete použít i v případě, že SKU není aktivní, ale nezapomeňte, že základní sazba se použije od okamžiku, kdy ji na portálu vyberete. Kredity se nevydávají zpětně.

  Zvýhodněné hybridní využití Azure můžete aktivovat přes Azure Portal, pokud doložíte, že máte dostatek aktivních licencí s programem Software Assurance. Zvýhodněné hybridní využití Azure funguje takto:

  • Pokud máte licence Standard Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno virtuální jádro ve variantě pro obecné účely.
  • Pokud máte licence Enterprise Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat jedno virtuální jádro ve variantě pro důležité obchodní informace (už brzo). Poznámka: Program Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server je pro variantu pro důležité obchodní informace dostupný jenom pro zákazníky s Enterprise Edition.
  • Pokud máte vysoce virtualizované licence Enterprise Edition podle počtu jader s programem Software Assurance, můžete pro každé licencované jádro, které vlastníte v místním prostředí, získat čtyři virtuální jádra ve variantě pro obecné účely. Tato jedinečná výhoda virtualizace je dostupná jenom v Azure.
 • Licence se musí využít buď v místním prostředí, nebo v cloudu. Pro usnadnění migrace ale máte 180denní lhůtu, během které můžete licence využívat v místním prostředí i v cloudu.

 • Ne. Program Zvýhodněné hybridní využití Azure se nedá využít zpětně.

 • Abyste mohli používat Zvýhodněné hybridní využití Azure, potřebujete aktivní Software Assurance. Pokud vám vyprší platnost Software Assurance a tento program neobnovíte, přesunete se do cenové úrovně včetně licencí odpovídající jednotky SKU.

 • Výhoda virtualizace se vztahuje na virtualizované úlohy v Azure SQL Database s využitím virtuálních jader. Můžete ji využít k tomu, abyste 1 licencované jádro SQL Enterprise Edition s aktivním krytím Software Assurance převedli až na 4 virtuální jádra pro obecné účely se základním tarifem. Díky tomu je přesun virtualizovaných aplikací na varianty SQL Database s využitím jader velmi cenově výhodný. Pokud například máte 4 licence SQL Enterprise Edition na jádro, můžete získat až 16 virtuálních jader pro obecné účely se základním tarifem.

 • Bude se vám účtovat každá hodina, po kterou Managed Instance existuje, a také úložiště použité během této doby (bez ohledu na to, jestli byl server aktivní kratší dobu, než je jedna hodina). Pokud jste škálovali vaši databázi, bude se vám za každou hodinu počítat nejvyšší počet zřízených virtuálních jader.

  Příklad:

  • Pokud vytvoříte Managed Instance a po pěti minutách ji odstraníte, bude se vám účtovat jedna hodina používání databáze.
  • Když vytvoříte Managed Instance pro obecné účely s 8 virtuálními jádry a pak hned upgradujete na 16 virtuálních jader, bude se vám za první hodinu účtovat sazba za 16 virtuálních jader.
 • Úložiště zálohování je přidružené k automatickým zálohám vaší instance. Prodloužení doby uchovávání záloh zvyšuje požadavky na úložiště zálohování vaší instance. Za úložiště zálohování do 100 % celkového zajišťovaného úložiště serveru se neplatí žádné dodatečné poplatky. Využití úložiště zálohování nad tuto mez bude zpoplatněno v jednotkách GB/měsíc. Když například máte databázové úložiště velikosti 100 GB, získáte 100 GB úložiště zálohování zdarma. Ale pokud má záloha velikost 110 GB, těchto 10 GB navíc se vám bude účtovat.

  Poznámka: Po omezenou dobu, do 30. června 2018, se poplatky za zálohování nebudou účtovat.

 • Během období Preview se na příchozí a výchozí síťové přenosy dat nevztahují žádné další poplatky. Další poplatky budou zavedeny v období obecné dostupnosti.

Další informace najdete v nejčastějších dotazech ke službě SQL Database v dokumentaci.

*Úspory se počítají pro Managed Instance pro důležité obchodní informace s osmi virtuálními jádry v oblasti USA – východ a dobou běhu 730 hodin za měsíc. Úspory se počítají na základě plné ceny (včetně licencí) se srovnání se sníženou cenou (použití programu Zvýhodněné hybridní využití Azure pro SQL Server), která zahrnuje cenu za Software Assurance pro SQL Server Enterprise Edition. Skutečná výše úspor se může lišit v závislosti na oblasti, velikosti instance, úrovni výkonu a úrovni Software Assurance. Ceny jsou platné k prosinci 2017 a mohou se změnit.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure SQL Database

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet