Vývoj moderních aplikací

Reagujte rychleji na změny, optimalizujte náklady a dodávejte bez obav.

Rychlejší sestavování a dodávání lepších aplikací

Aplikace, které poskytují vysoce přizpůsobená prostředí a dynamicky se mění za účelem reakce na události v reálném čase, vám umožní splnit měnící se požadavky zákazníků. Vývoj moderních aplikací je přístup, který umožňuje rychle inovovat s využitím architektur nativních pro cloud s volně propojenými mikroslužbami, spravovanými databázemi, AI, podporou DevOps a integrovaným monitorováním.

Zkrácení doby uvedení na trh

Rychle vytvářejte front-endy aplikací s využitím řešení bez rozsáhlého kódu. Implementujte na straně serveru vlastní logiku s využitím programování založeného na událostech. Jednoduše do svých aplikací začleňte AI. Zlepšete také přenositelnost a jednoduchost nasazení úloh bez omezení škálovatelnosti a odolnosti s využitím architektur nativních pro cloud.

Zvýšení spolehlivosti a úrovně zabezpečení

Zajistěte konzistentní kvalitu a výkon v jakémkoli měřítku s využitím plně spravovaných databází s integrovanou vysokou dostupností, zálohováním k určitému časovému okamžiku a latencí v řádu milisekund. Zajistěte bezpečnější vývoj díky integraci kontrolních mechanismů do procesů DevOps. Zvyšte úroveň zabezpečení s využitím rozšířené ochrany před internetovými útoky a ochrany dat.

Snížení nákladů

Plaťte jenom za to, co potřebujete, a usnadněte si údržbu s využitím nástrojů na vyžádání a bezserverových výpočetních prostředí a databází. Snižte náklady na vývoj s využitím řešení bez rozsáhlého kódu. Zajistěte si aktivní a užitečná doporučení k optimalizaci nákladů a správě prostředků, včetně doporučení k tomu, kdy použít úroveň Free a spotové instance.

Umožnění vzdáleného vývoje

Plně nakonfigurovaná a zabezpečená vývojová prostředí hostovaná v cloudu vám umožní začít pracovat na jakémkoli projektu během několika minut. Spolupracujte na revizích kódu v reálném čase a spojte programování s dobrým řízením identit a přístupu. Automatizujte pracovní postupy od kódu po cloud a monitorujte stav a výkon aplikací dříve, než dojde k problémům.

Stavební bloky vývoje moderních aplikací

Architektura nativní pro cloud

Architektura nativní pro cloud umožňuje častěji reagovat na nové nápady, rychleji reagovat na měnící se potřeby a snadněji provozovat odolné a škálovatelné aplikace. Zabalením kódu a závislostí aplikací do kontejnerů a jejich nasazováním jako mikroslužeb zvýšíte přenositelnost architektury, abyste mohli nasazovat aplikace napříč prostředími s minimálními nebo žádnými úpravami. Změny je možné provádět na úrovni jednotlivých komponent, aby se snížilo riziko pro celou aplikaci.

Kubernetes pomáhá spravovat kontejnery ve velkém měřítku. Zrychlete vydávání verzí a zvyšte provozní škálovatelnost s využitím nástrojů a procesů DevOps, které umožňují automatizovat sestavování, testování a doručování mikroslužeb.

Uživatelské rozhraní a aplikační logika s využitím AI

Vylepšete uživatelská prostředí a prohlubte obchodní přehledy začleněním AI do vrstev uživatelského rozhraní a obchodní logiky aplikace. Přidejte do uživatelských rozhraní s podporou AI funkce překladu, chatbotů a hlasové funkce a oslovte cílové skupiny po celém světě. Vylepšete obchodní logiku o AI pro scénáře, jako je vyhledávání, přizpůsobení, zpracování dokumentů, analýza obrázků, detekce anomálií a analýza řeči.

Vývoj moderních aplikací umožňuje vývojářům všech úrovní dovedností snadno do vlastních aplikací přidávat funkce AI s využitím předem vytvořených a přizpůsobitelných modelů AI pro zpracování řeči, obrazu, jazyka a rozhodování.

Integrace s využitím předem připravených konektorů a správy rozhraní API

Moderní integrace s využitím předem připravených konektorů a rozhraní API vám pomůžou zvýšit produktivitu, jednoduše přistupovat k datům a udržovat různorodé systémy aktuální v reálném čase. Konektory jsou předem připravené integrace, které usnadňují propojování aplikací se softwarem jako službou, systémy a data, ať jsou kdekoli – v místním prostředí nebo v cloudu.

Odlehčená rozhraní API umožňují integraci s využitím protokolů, jako jsou REST nebo OAuth. Zjednodušují načítání dat a jejich sdílení mezi službami bez nutnosti používat robustnější sběrnici zpráv. Využijte stávající podniková rozhraní API a bezpečně je zveřejněte prostřednictvím brány s hybridními možnostmi přístupu k rozhraním API na hraničních zařízeních, v místním prostředím nebo v jiných cloudech.

Plně spravované databáze

Dodávejte přizpůsobená, responzivní digitální prostředí bez nutnosti starat se o složitou infrastrukturu databází a správu zabezpečení. Plně spravované cloudové databáze poskytují neomezené škálování, přístup k bohatým datům s nízkou latencí a rozšířenou ochranu dat – to vše integrované bez ohledu na konkrétní jazyky nebo architektury. Můžete si zvolit datové modely, rozhraní API, struktury úložiště a možnosti nasazení, které jsou pro vaše vzory aplikací nejvhodnější.

Elastické a vždy dostupné databáze podporují provozní kontinuitu a zlepšují možnosti reakce na měnící se prostředí. Pomáhají operacím splňovat cíle konzistentní dostupnosti a latence bez nutnosti provádět rutinní úlohy správy databází a tím snižují celkové náklady na vlastnictví.

Doručování softwaru s využitím postupů DevOps

Rychlé změny na trhu vyžadují kratší cykly vydávání bez omezení kvality, stability a zabezpečení. Nástroje a procesy kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD) usnadňují plánování, řízení rizik, rychlejší reakci na vyvíjející se potřeby zákazníků a zvyšování stability systémů. Využijte možnost rychlého, konzistentního a spolehlivého vydávání verzí s využitím vysoce produktivních nástrojů, které automatizují rutinní a ruční kroky a iterují po malých přírůstcích prostřednictvím průběžného testování a kontinuální integrace.

Zajistěte bezproblémový přesun aplikací mezi jednotlivými fázemi, než se dostanou k zákazníkům, díky aktivnímu používání zásad a kontrolních mechanismů a nastavení automatizovaných bran v rámci kanálu.

Maximalizace automatizace v rámci operací

S ohledem na stále složitější prostředí, která je potřeba spravovat, vám maximalizace využití automatizace může pomoct zvýšit provozní efektivitu, identifikovat problémy dříve, než ovlivní prostředí zákazníků, a rychle zmírňovat případné problémy. Plně spravované platformy nabízejí automatizované protokolování, škálování a vysokou dostupnost. Bohatá telemetrie, upozorňování s možností reakce a kompletní přehled o aplikacích a základním systému jsou klíčem k vývoji moderních aplikací.

Automatizace pravidelných kontrol a používání osvědčených postupů, jako jsou infrastruktura jako kód nebo SRE (Site Reliability Engineering), podporuje odolnost a pomáhá reagovat na incidenty s minimálními výpadky a minimální ztrátou dat.

Vícevrstvé zabezpečení

Moderní aplikace vyžadují vícevrstvé zabezpečení napříč kódem, doručovacími kanály, moduly runtime aplikací a databázemi. Začněte tím, že vývojářům poskytnete zabezpečená vývojová prostředí s dobrým řízením identit. V rámci životního cyklu DevOps využijte automatizované nástroje umožňující zkoumat závislosti v úložištích kódu a vyhledávat ohrožení zabezpečení při nasazování aplikací do cílového prostředí. Správa tajných klíčů a zásad na podnikové úrovni zajišťuje šifrování aplikací a poskytuje provoznímu týmu centralizované vynucování zásad.

Plně spravované výpočetní a databázové služby zajišťují integrované kontrolní mechanismy zabezpečení a ochranu před hrozbami v reálném čase.

Běžné scénáře vývoje moderních aplikací

Projděte si ukázkové architektury řešení.

Streamování dat IoT

Streamování dat IoT

Využijte možnost jednoduše ingestovat a zpracovávat v reálném čase datový proud s milióny datových bodů shromážděných prostřednictvím senzorů. Prováděním rychlé analýzy a výpočtů můžete rychle získávat přehledy pro složité scénáře.

Modernizace obchodních aplikací

Modernizace obchodních aplikací

Zvyšte produktivitu zaměstnanců a zrychlete rozhodování s využitím obchodní aplikace, která konsoliduje data z několika obchodních systémů a poskytuje je prostřednictvím webových a mobilních front-endů.

Individuální doporučení

Individuální doporučení

Natrénujte model doporučování pomocí Azure Databricks a nasaďte ho jako rozhraní API s využitím služeb Azure Cosmos DB, Azure Machine Learning a Azure Kubernetes Service (AKS).

Mobilní aplikace pro pracovníky

Mobilní aplikace pro pracovníky

Vytvořte robustní a responzivní aplikaci, která technikům v terénu umožní zobrazit a upravovat přiřazené pracovní úkoly v režimu offline. Vysoce dostupný back-end rozhraní API podporuje mobilní i webové klienty.

Zvládnutí prudkých nárůstů poptávky

Zvládnutí prudkých nárůstů poptávky

Nabídněte zákazníkům rychlé a spolehlivé kvalitní služby během sezónních nebo jiných období vysoké poptávky a velkého provozu. Okamžité elastické škálování umožňuje zvládnout nárůst provozu a prodejů bez nutnosti spravovat infrastrukturu.

Chatboti

Chatboti

Vytvářejte konverzační rozhraní a kontextově zpracovávejte požadavky zákazníků s využitím textu a hlasu. Zajistěte podporu hlasových příkazů přidáním služby rozpoznávání řeči.

Zabezpečené postupy DevOps

Zabezpečené postupy DevOps

Implementujte zabezpečené postupy DevOps s využitím Kubernetes v Azure a zajistěte si optimální poměr mezi rychlostí a zabezpečením a rychlejší doručování kódu ve velkém. Zrychlení cyklu získávání zpětné vazby díky nepřetržitému monitorování

Zpracování událostí bez serveru

Zpracování událostí bez serveru

Navrhněte architekturu založenou na událostech, která s vysokou dostupností a nízkou latencí ingestuje datový proud dat, zpracovává ho a zapisuje výsledky do back-endové databáze.

DevOps pro strojové učení (MLOps)

DevOps pro strojové učení (MLOps)

Zrychlete vývoj a zjednodušte správu řešení strojového učení s využitím MLOps. Implementujte pro aplikaci AI kanál opětovného trénování a CI/CD s využitím Azure DevOps a služby Azure Machine Learning.

Vysoce škálovatelná webová aplikace

Vysoce škálovatelná webová aplikace

Využijte osvědčené postupy pro vylepšení škálovatelnosti a výkonu ve webové aplikaci Azure App Service. Umožněte elastické zřizování výpočetní kapacity a ukládejte veřejně dostupný obsah do mezipaměti, abyste snížili latenci.

Zpracování dokumentů

Zpracování dokumentů

Zrychlete obchodní procesy díky automatizaci extrahování informací. Omezte potřebu ruční kontroly a vyhněte se nákladným chybám s využitím možnosti přesné extrakce textu, párů klíč-hodnota a tabulek z dokumentů.

Aplikace pro dolování znalostí

Aplikace pro dolování znalostí

Odhalte latentní přehledy z veškerého vašeho obsahu s využitím cloudového vyhledávání s podporou AI určeného pro vývoj mobilních a webových aplikací. Extrahujte text z nestrukturovaných zdrojů dat a zlepšete jeho prohledávání a indexování.

Vývoj moderních aplikací v Azure nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Mars Petcare

"Azure services enabled us to provide a secure, fully monitored, enterprise-ready foundation to our implementation."

Adam Lind, viceprezident pro vývoj softwaru, VCA
Mars Veterinary Health

Finxact

"The operational ease and simplicity provided by the managed Azure Database for PostgreSQL service allows for high availability and geographically remote failover capability deployed with simple infrastructure scripting."

Jonathan Turwy, hlavní technik DevOps, Finxact
Finxact

GE Aviation

"We have a lot of security requirements in aviation. With Azure Pipelines, we can embed some of those within the pipeline, so they'll run at every build."

Richard Pineo, vývojář softwaru, GA Aviation
GE Aviation

BBC

"Azure offers us the flexibility and control we needed to create a natural, branded voice assistant while maintaining the necessary privacy for our customers' data."

Jeremy Walker, vedoucí technologických transformací, BBC
BBC

Chipotle Mexican Grill

"Our move to .NET Core, Visual Studio Code, TypeScript, and Azure services worked out just like we had planned. Our new website makes us much more agile in supporting Chipotle's primary mission: bringing people responsibly sourced, classically cooked, real food, with wholesome ingredients."

Mike Smith, vedoucí vývojář softwaru, Chipotle Mexican Grill
Chipotle

Bosch

"When we started our journey on Azure, we were a really small team—just one or two developers. Our partnership with Microsoft, the support from their advisory teams, the great AKS documentation and enterprise expertise—it all helped us very much to succeed."

Bernhard Rode, softwarový inženýr, Bosch
Bosch

Nové možnosti pro zaměstnance díky moderním technickým postupům

DevOps představuje technický základ vývoje moderních aplikací. Přijetím kultury, postupů a nástrojů DevOps umožníte svým týmům lépe reagovat na potřeby zákazníků, zvýšit důvěru v aplikace, které vytvářejí, a rychleji dosahovat obchodních cílů. Tady je několik postupů, které jsou důležité pro efektivní DevOps.

Vývoj rozsahu týmu

 • Přejděte na model SRE (Site Reliability Engineering). Vývojáři budou zodpovědní za dopad jejich změn na výkon a stabilitu operací.
 • Umožněte lepší spolupráci s využitím open source softwaru a interních postupů.
 • Zajistěte podporu různých stylů práce, abyste udrželi vysokou produktivitu i při práci na dálku.

Vytvoření kultury zaměřené na spokojenost zákazníků

 • Shromažďujte telemetrická data, abyste mohli vyhodnotit, jakou hodnotu vaše produkty přinášejí zákazníkům.
 • Naslouchejte svým zákazníkům na fórech na sociálních sítích a zajistěte, aby technici včas a často slyšeli jejich zpětnou vazbu.
 • Budujte důvěru zákazníků tím, že budete zveřejňovat incidenty živého webu a zajistíte jejich informovanost.

Osvojení přístupu zaměřeného na růst

 • Přijměte přístup založený na průběžném vzdělávání, který umožní týmům rychle se adaptovat prostřednictvím zpětné vazby a využívat poznatky ke zlepšování procesů, které zrychlí inovace.
 • Umožněte vývojářům testovat a experimentovat s novými nápady. Zlepšete měření úspěchu díky přezkumným jednáním po uvedení.
 • Umožněte vývojářům používat nástroje, které jsou nejefektivnější a nejproduktivnější pro jejich individuální styly práce a umožňují jim psát kód kdekoli.

Frequently asked questions

 • Modern applications are cloud-native architectures that leverage packaged code and dependencies in containers and deploy them as microservices to increase developer velocity using DevOps practices. Modern applications leverage automation by incorporating continuous integration, delivery, and deployment, along with automated security to ensure development teams can produce faster and deliver safely.
 • Start with a domain model. A domain model is an abstract model of the business domain that organizes domain knowledge and provides a common language for developers and domain experts. Derive the microservices from the domain model in a four-step process. Use the link below to learn how to build a domain model into the right microservices for you.

  Learn more about microservice boundaries.

 • Modern architectures enable improved security by including security through the application lifecycle management (ALM) process. It’s entrenched in the design, development, testing and launch, and reassessment stages. Thus, security is constantly reviewed to ensure compliance. Automation of key security and triggers during ALM and CI/CD pipeline ensure continued security surveillance and reduce manual workload and potential errors.

  Learn more about security practices for serverless.

 • If you have an on-premises app and you don’t want to modernize, export it into a container and run it on Kubernetes. This requires minimal code alterations, so the app would run similarly but it could scale much easier. If you want your on-premises app to incorporate Azure Functions, some code must be rewritten to incorporate events and triggers. Alternatively, run Azure Functions in Kubernetes containers, which requires a move to the cloud.

  Learn more about Azure Functions and AKS.

Začněte vytvářet moderní aplikace ještě dnes