Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Vývoj moderních aplikací

Reagujte rychleji na změny, optimalizujte náklady a dodávejte bez obav.

Co je vývoj moderních aplikací?

Vývoj moderních aplikací je přístup, který umožňuje rychle inovovat s využitím architektur nativních pro cloud s volně propojenými mikroslužbami, spravovanými databázemi, AI, podporou DevOps a integrovaným monitorováním. Vyhovějte měnícím se potřebám zákazníků pomocí aplikací, které poskytují vysoce personalizovaná prostředí a dynamicky se mění v reakci na události v reálném čase.

Zvýšení spolehlivosti a úrovně zabezpečení

Zajistěte konzistentní kvalitu a výkon v jakémkoli měřítku s využitím plně spravovaných databází s integrovanou vysokou dostupností, zálohováním k určitému časovému okamžiku a latencí v řádu milisekund. Zajistěte bezpečnější vývoj díky integraci kontrolních mechanismů do procesů DevOps. Zvyšte úroveň zabezpečení s využitím rozšířené ochrany před internetovými útoky a ochrany dat.

Snížení nákladů

Plaťte jenom za to, co potřebujete, a usnadněte si údržbu s využitím nástrojů na vyžádání a bezserverových výpočetních prostředí a databází. Snižte náklady na vývoj s využitím řešení bez rozsáhlého kódu. Zajistěte si aktivní a užitečná doporučení k optimalizaci nákladů a správě prostředků, včetně doporučení k tomu, kdy použít úroveň Free a spotové instance.

Umožnění vzdáleného vývoje

Plně nakonfigurovaná a zabezpečená vývojová prostředíhostovaná v cloudu vám umožní začít pracovat na jakémkoli projektu během několika minut. Spolupracujte na revizích kódu v reálném čase a spojte programování s dobrým řízením identit a přístupu. Automatizujte pracovní postupy od kódu po cloud a monitorujte stav a výkon aplikací dříve, než dojde k problémům.

Stavební bloky vývoje moderních aplikací

Architektura nativní pro cloud

Architektura nativní pro cloud umožňuje častěji reagovat na nové nápady, rychleji reagovat na měnící se potřeby a snadněji provozovat odolné a škálovatelné aplikace. Zabalením kódu a závislostí aplikací do kontejnerů a jejich nasazováním jako mikroslužebzvýšíte přenositelnost architektury, abyste mohli nasazovat aplikace napříč prostředími s minimálními nebo žádnými úpravami. Změny je možné provádět na úrovni jednotlivých komponent, aby se snížilo riziko pro celou aplikaci.

Kubernetes pomáhá spravovat kontejnery ve velkém měřítku. Zrychlete vydávání verzí a zvyšte provozní škálovatelnost s využitím nástrojů a procesů DevOps, které umožňují automatizovat sestavování, testování a doručování mikroslužeb.

Uživatelské rozhraní a aplikační logika s využitím AI

Vylepšete uživatelská prostředí a prohlubte obchodní přehledy začleněním AI do vrstev uživatelského rozhraní a obchodní logiky aplikace. Přidejte do uživatelských rozhraní s podporou AI funkce překladu, chatbotů a hlasové funkce a oslovte cílové skupiny po celém světě. Vylepšete obchodní logiku o AI pro scénáře, jako je vyhledávání, přizpůsobení, zpracování dokumentů, analýza obrázků, detekce anomálií a analýza řeči.

Vývoj moderních aplikací umožňuje vývojářům všech úrovní dovedností snadno do vlastních aplikací přidávat funkce AI s využitím předem vytvořených a přizpůsobitelných modelů AI pro zpracování řeči, obrazu, jazyka a rozhodování.

Integrace s využitím předem připravených konektorů a správy rozhraní API

Moderní integrace s využitím předem připravených konektorů a rozhraní API vám pomůžou zvýšit produktivitu, jednoduše přistupovat k datům a udržovat různorodé systémy aktuální v reálném čase. Konektory jsou předem připravené integrace, které usnadňují propojování aplikací se softwarem jako službou, systémy a data, ať jsou kdekoli – v místním prostředí nebo v cloudu.

Odlehčená rozhraní API umožňují integraci s využitím protokolů, jako jsou REST nebo OAuth. Zjednodušují načítání dat a jejich sdílení mezi službami bez nutnosti používat robustnější sběrnici zpráv. Využijte stávající podniková rozhraní API a bezpečně je zveřejněte prostřednictvím brány s hybridními možnostmi přístupu k rozhraním API na hraničních zařízeních, v místním prostředím nebo v jiných cloudech.

Plně spravované databáze

Dodávejte přizpůsobená, responzivní digitální prostředí bez nutnosti starat se o složitou infrastrukturu databází a správu zabezpečení. Plně spravované cloudové databáze poskytují neomezené škálování, přístup k bohatým datům s nízkou latencí a rozšířenou ochranu dat – to vše integrované bez ohledu na konkrétní jazyky nebo architektury. Můžete si zvolit datové modely, rozhraní API, struktury úložiště a možnosti nasazení, které jsou pro vaše vzory aplikací nejvhodnější.

Elastické a vždy dostupné databáze podporují provozní kontinuitu a zlepšují možnosti reakce na měnící se prostředí. Pomáhají operacím splňovat cíle konzistentní dostupnosti a latence bez nutnosti provádět rutinní úlohy správy databází a tím snižují celkové náklady na vlastnictví.

Doručování softwaru s využitím postupů DevOps

Rychlé změny na trhu vyžadují kratší cykly vydávání bez omezení kvality, stability a zabezpečení. Nástroje a procesy kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD) usnadňují plánování, řízení rizik, rychlejší reakci na vyvíjející se potřeby zákazníků a zvyšování stability systémů. Využijte možnost rychlého, konzistentního a spolehlivého vydávání verzí s využitím vysoce produktivních nástrojů, které automatizují rutinní a ruční kroky a iterují po malých přírůstcích prostřednictvím průběžného testování a kontinuální integrace.

Plánování, vývoj, nasazení a provoz

Zajistěte bezproblémový přesun aplikací mezi jednotlivými fázemi, než se dostanou k zákazníkům, díky aktivnímu používání zásad a kontrolních mechanismů a nastavení automatizovaných bran v rámci kanálu.

Maximalizace automatizace v rámci operací

S ohledem na stále složitější prostředí, která je potřeba spravovat, vám maximalizace využití automatizace může pomoct zvýšit provozní efektivitu, identifikovat problémy dříve, než ovlivní prostředí zákazníků, a rychle zmírňovat případné problémy. Plně spravované platformy nabízejí automatizované protokolování, škálování a vysokou dostupnost. Bohatá telemetrie, upozorňování s možností reakce a kompletní přehled o aplikacích a základním systému jsou klíčem k vývoji moderních aplikací.

Maximalizace automatizace s využitím pozorovatelnosti, upozorňování, řešení potíží, nasazení nulového výpadku, spolehlivosti systému a vysoké dostupnosti

Automatizace pravidelných kontrol a používání osvědčených postupů, jako jsou infrastruktura jako kód nebo SRE (Site Reliability Engineering), podporuje odolnost a pomáhá reagovat na incidenty s minimálními výpadky a minimální ztrátou dat.

Vícevrstvé zabezpečení

Moderní aplikace vyžadují vícevrstvé zabezpečení napříč kódem, doručovacími kanály, moduly runtime aplikací a databázemi. Začněte tím, že vývojářům poskytnete zabezpečená vývojová prostředí s dobrým řízením identit. V rámci životního cyklu DevOps využijte automatizované nástroje umožňující zkoumat závislosti v úložištích kódu a vyhledávat ohrožení zabezpečení při nasazování aplikací do cílového prostředí. Správa tajných klíčů a zásad na podnikové úrovni zajišťuje šifrování aplikací a poskytuje provoznímu týmu centralizované vynucování zásad.

Plně spravované výpočetní a databázové služby zajišťují integrované kontrolní mechanismy zabezpečení a ochranu před hrozbami v reálném čase.

Zpět na karty

Běžné scénáře vývoje moderních aplikací

Projděte si ukázkové architektury řešení.

IoT data streaming

Využijte možnost jednoduše ingestovat a zpracovávat v reálném čase datový proud s milióny datových bodů shromážděných prostřednictvím senzorů. Prováděním rychlé analýzy a výpočtů můžete rychle získávat přehledy pro složité scénáře.

Line-of-business app modernization

Zvyšte produktivitu zaměstnanců a zrychlete rozhodování s využitím obchodní aplikace, která konsoliduje data z několika obchodních systémů a poskytuje je prostřednictvím webových a mobilních front-endů.

Personalized recommendations

Natrénujte model doporučování pomocí Azure Databricks a nasaďte ho jako rozhraní API s využitím služeb Azure Cosmos DB, Azure Machine Learning a Azure Kubernetes Service (AKS).

Mobile workforce app

Vytvořte robustní a responzivní aplikaci, která technikům v terénu umožní zobrazit a upravovat přiřazené pracovní úkoly v režimu offline. Vysoce dostupný back-end rozhraní API podporuje mobilní i webové klienty.

Handling spikes in demand

Nabídněte zákazníkům rychlé a spolehlivé kvalitní služby během sezónních nebo jiných období vysoké poptávky a velkého provozu. Okamžité elastické škálování umožňuje zvládnout nárůst provozu a prodejů bez nutnosti spravovat infrastrukturu.

Chatbots

Vytvářejte konverzační rozhraní a kontextově zpracovávejte požadavky zákazníků s využitím textu a hlasu. Zajistěte podporu hlasových příkazů přidáním služby rozpoznávání řeči.

Secure DevOps

Implementujte zabezpečené postupy DevOps s využitím Kubernetes v Azure a zajistěte si optimální poměr mezi rychlostí a zabezpečením a rychlejší doručování kódu ve velkém. Zrychlení cyklu získávání zpětné vazby díky nepřetržitému monitorování.

Serverless event processing

Navrhněte architekturu založenou na událostech, která s vysokou dostupností a nízkou latencí ingestuje datový proud dat, zpracovává ho a zapisuje výsledky do back-endové databáze.

DevOps for machine learning (MLOps)

Zrychlete vývoj a zjednodušte správu řešení strojového učení s využitím MLOps. Implementujte pro aplikaci AI kanál opětovného trénování a CI/CD s využitím Azure DevOps a služby Azure Machine Learning.

Highly scalable web app

Využijte osvědčené postupy pro vylepšení škálovatelnosti a výkonu ve webové aplikaci Azure App Service. Umožněte elastické zřizování výpočetní kapacity a ukládejte veřejně dostupný obsah do mezipaměti, abyste snížili latenci.

Document processing

Zrychlete obchodní procesy díky automatizaci extrahování informací. Omezte potřebu ruční kontroly a vyhněte se nákladným chybám s využitím možnosti přesné extrakce textu, párů klíč-hodnota a tabulek z dokumentů.

Knowledge-mining apps

Odhalte latentní přehledy z veškerého vašeho obsahu s využitím cloudového vyhledávání s podporou AI určeného pro vývoj mobilních a webových aplikací. Extrahujte text z nestrukturovaných zdrojů dat a zlepšete jeho prohledávání a indexování.

Vývoj moderních aplikací v Azure nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Mars Petcare

"Služby Azure nám umožnily poskytnout bezpečný, plně monitorovaný základ připravený pro podnikovou implementaci."

Adam Lind, viceprezident pro vývoj softwaru, VCA

Veterinář, který vyšetřuje psa

Finxact

"Jednoduchost provozu poskytovaná spravovanou službou Azure Database for PostgreSQL umožňuje vysokou dostupnost a geograficky vzdálené převzetí služeb při selhání nasazené pomocí jednoduchého skriptování infrastruktury."

Jonathan Turwy, hlavní technik DevOps, Finxact

Osoba stojící před velkou okenní stěnou a používající mobilní telefon.

BBC

"Azure nám nabízí flexibilitu a kontrolu, kterou jsme potřebovali k vytvoření přirozeného hlasového asistenta s brandingem a zachování nezbytné ochrany osobních údajů pro data našich zákazníků."

Jeremy Walker, vedoucí technologických transformací, BBC

Barevné pracovní kabiny v kanceláři BBC

Chipotle Mexican Grill

"Náš přesun na .NET Core, Visual Studio Code, TypeScript a služby Azure fungoval přesně tak, jak jsme ho naplánovali. Náš nový web nám umožňuje mnohem agilněji podporovat hlavní poslání společnosti Chipotle – přinášet lidem zodpovědně získané, klasicky uvařené, skutečné jídlo ze zdravých surovin.“

Mike Smith, vedoucí vývojář softwaru, Chipotle Mexican Grill

Pohled shora dolů na misky s burrity a tacos Chipotle.

Bosch

"Když jsme začali s Azure, byli jsme opravdu malý tým—jenom jeden nebo dva vývojáři. Naše partnerství se společností Microsoft, podpora jejich poradenských týmů, skvělá dokumentace AKS a podnikové odborné znalosti - to vše nám velmi pomohlo k úspěchu."

Bernhard Rode, softwarový inženýr, Bosch

Mobilní telefon umístěný v autě zobrazuje upozornění "Je v blízkosti řidič v protisměru"?”
Zpět na karty

Poskytněte svým zaměstnancům moderní technické postupy

DevOps představuje technický základ vývoje moderních aplikací. Přijetím kultury, postupů a nástrojů DevOps umožníte svým týmům lépe reagovat na potřeby zákazníků, zvýšit důvěru v aplikace, které vytvářejí, a rychleji dosahovat obchodních cílů. Tady je několik postupů, které jsou důležité pro efektivní DevOps.

Vývoj rozsahu týmu

 • Přejděte na model Site Reliability Engineering(SRE). Vývojáři budou zodpovědní za dopad jejich změn na výkon a stabilitu operací.
 • Zajistěte lepší spolupráci s využitím opensourcového softwaru a vnitřních zdrojových postupů.
 • Zajistěte podporu různých stylů práce, abyste udrželi vysokou produktivitu i při práci na dálku.

Vytvoření kultury zaměřené na spokojenost zákazníků

 • Shromažďujte telemetrická data, abyste mohli vyhodnotit, jakou hodnotu vaše produkty přinášejí zákazníkům.
 • Naslouchejte svým zákazníkům na fórech na sociálních sítích a zajistěte, aby technici včas a často slyšeli jejich zpětnou vazbu.
 • Budujte důvěru zákazníků tím, že budete zveřejňovat incidenty živého webu a zajistíte jejich informovanost.

Osvojení přístupu zaměřeného na růst

 • Přijměte přístup založený na průběžném vzdělávání, který umožní týmům rychle se adaptovat prostřednictvím zpětné vazby a využívat poznatky ke zlepšování procesů, které zrychlí inovace.
 • Umožněte vývojářům testovat a experimentovat s novými nápady. Zlepšete měření úspěchu díky přezkumným jednáním po uvedení.
 • Umožněte vývojářům používat nástroje, které jsou nejefektivnější a nejproduktivnější pro jejich individuální styly práce a umožňují jim psát kód kdekoli.

Nejčastější dotazy

 • Moderní aplikace jsou architektury nativní pro cloud, které využívají zabalený kód a závislosti v kontejnerech a nasazují je jako mikroslužby. Cílem je zvýšení rychlosti vývoje s využitím postupů DevOps. Moderní aplikace využívají automatizaci začleněním kontinuální integrace, doručování a nasazování spolu s automatizovaným zabezpečením, aby vývojové týmy mohly rychleji produkovat a bezpečně doručovat.

 • Začněte s doménovým modelem. Doménový model je abstraktní model obchodní domény, který slouží k uspořádání znalostí v doméně a poskytuje společný jazyk pro vývojáře a odborníky na danou problematiku. Z doménového modelu je možné odvodit mikroslužby, a to ve čtyřech krocích. Pomocí níže uvedeného odkazu se dozvíte, jak zabudovat doménový model do vhodných mikroslužeb.

  Další informace o hranicích mikroslužeb..

 • Moderní architektury umožňují lepší zabezpečení díky začlenění zabezpečení do procesu správy životního cyklu aplikací (ALM). Je zakořeněné ve fázích návrhu, vývoje, testování a spuštění i opětovného hodnocení. Zabezpečení se tak neustále kontroluje, aby se zajistilo dodržování předpisů. Automatizace klíčového zabezpečení a aktivačních událostí během ALM a v kanálu CI/CD zajišťuje průběžnou ostrahu a omezuje ruční práci a potenciální chyby.

  Další informace o postupech zabezpečení pro bezserverové architektury..

 • Pokud máte místní aplikaci a nechcete modernizovat, exportujte ji do kontejneru a spusťte ji v protokolu Kubernetes. Vyžaduje to minimální změny kódu. Aplikace by tak běžela podobným způsobem, ale mohla by se mnohem snáze škálovat. Pokud chcete, aby se do vaší místní aplikace začlenilo řešení Azure Functions, je potřeba přepsat část kódu tak, aby se začlenily události a triggery. Další možností je spouštění Azure Functions v kontejnerech Kubernetes, které vyžaduje přesun do cloudu.

  Další informace o Azure Functions a AKS.

Začněte vytvářet moderní aplikace ještě dnes