Přeskočit navigaci

Azure Repos

Získejte pro váš projekt neomezená privátní úložiště Git hostovaná v cloudu

Privátní úložiště Git zdarma, žádosti o přijetí změn a hledání v kódu

Získejte hostované neomezené privátní úložiště Git a podporu TFVC, které se dají použít jak pro drobný projekt, tak pro největší úložiště na světě.

Podpora všech klientů Gitu

Vytvořte zabezpečené připojení k úložištím Git a sdílejte do nich kód z libovolného integrovaného vývojového prostředí, editoru nebo klienta Gitu.

Integrace webhooků a rozhraní API

Přidávejte potvrzení a rozšíření z Marketplace nebo si vytvořte vlastní pomocí webhooků a rozhraní REST API.

Sémantické vyhledávání v kódu

Rychle najděte všechno, co hledáte, díky vyhledávání v kódu, které bere v úvahu třídy a proměnné.

Zahajte příští sestavení žádostí o přijetí změn ve službě Repos

Spolupráce na sestavení lepšího kódu

Provádějte efektivnější revize kódu Gitu díky diskuzím s vlákny a průběžné integraci každé změny. K podpoře spolupráce s využitím pracovních postupů vnitřních zdrojů se dají použít forky.

Automatizace pomocí integrovaných funkcí CI/CD

Nastavte průběžnou integraci / průběžné doručování (CI/CD), které zajistí automatickou aktivaci sestavení, testů a nasazení při každém dokončení žádosti o přijetí změn pomocí Azure Pipelines nebo vašich nástrojů.

Ochrana kvality kódu pomocí zásad pro větve

Udržte vysokou kvalitu kódu díky požadavkům na revizi kódu, úspěšné sestavení a absolvování testů před sloučením žádostí o přijetí změn. Přizpůsobte zásady pro větve, abyste v týmu zachovali vysoký standard kvality.

Používejte své oblíbené nástroje

Úložiště Git a TFVC v Azure Repos můžete využít s vaším oblíbeným editorem a IDE.

Cargill

"We can bring new products to market more quickly now that we use Azure DevOps."

Cal Dornbush, návrhář aplikace Visual Studio Team Services

Cesta k DevOps v Microsoftu

Cesta k přijetí DevOps není snadná. My v Microsoftu věříme, že nejlepším způsobem, jak tuto náročnou cestu zvládnou, je vydat se ve stopách těch, kteří si ji už prošli. Projděte si náročné úkoly a poznatky týmů napříč Microsoftem při přechodu na kulturu DevOps.