Přeskočit na hlavní obsah

Spotové virtuální počítače Azure

Přístup k levné nevyužité výpočetní kapacitě Azure ve velkém

Škálovatelná výpočetní kapacita s výraznými slevami pro přerušitelné úlohy

Prostřednictvím Spot Virtual Machines můžete koupit nevyužitou výpočetní kapacitu s výraznou úsporou nákladů. Využijte možnost nasazení úloh, které zvládají přerušení a které není nutné dokončit v konkrétním časovém období. Spouštějte úlohy pro vývoj, testování, zajištění kvality, pokročilé analýzy, velké objemy dat, strojové učení a umělou inteligenci, dávkové úlohy, vykreslování a překódování videí, grafiky a obrázků s velmi nízkými náklady.

Nakupujte nevyužitou výpočetní kapacitu Azure s výraznými slevami pro spouštění přerušitelných úloh.

Zvolte si maximální cenu za provozování úloh.

Vyhledejte si historii cen a míru vyřazování pro spotové virtuální počítače na webu Azure Portal.

Provozujte přerušitelné úlohy ve velkém na široké škále virtuálních počítačů s využitím služby Azure Virtual Machine Scale Sets.

Víc cloudu s nižšími náklady

Se službou Spot Virtual Machines si můžete zřídit nevyužitou výpočetní kapacitu Azure s výraznou slevou až 90 % v porovnání s cenami účtovanými při průběžných platbách.* Platit budete jen do maximální ceny, kterou si předem nastavíte (nepovinné). Instance spotových virtuálních počítačů jsou ideální pro úlohy, které se dají přerušit – nabízejí škálovatelnost a zároveň snižují náklady. Při provozování úloh Windows Serveru na spotových virtuálních počítačích můžete získat speciální ceny a výhody Azure.

*Skutečné slevy se můžou lišit v závislosti na oblasti, typu virtuálního počítače a výpočetní kapacitě Azure, která je k dispozici při nasazení úlohy.

Vyberte si ze široké škály virtuálních počítačů pro váš rozpočet

Ceny služby Spot Virtual Machines se můžou podle potřeby měnit a liší se podle dostupné kapacity. K vyřazení úloh dochází v těchto situacích:

 • Cena je vyšší než maximální cena, kterou jste odsouhlasili.
 • Azure už nemá dostupnou výpočetní kapacitu a musí jinak přidělit své prostředky.

Získejte ceny služby Spot Virtual Machines pro širokou škálu virtuálních počítačů a škálovacích sad virtuálních počítačů. Zobrazte si historii cen a míru vyřazení pro spotové virtuální počítače, které si vyberete.

Další informace

Spuštění doporučených úloh

Ve spotových virtuálních počítačích spouštějte jenom aplikace, které se umí vypořádat s přerušením a nemusí se dokončit v určitém časovém rámci.

Spotové virtuální počítače jsou ideální pro následující typy úloh:

 • Prostředí pro vývoj a testování, včetně úloh kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD)
 • Vybrané vysoce výkonné výpočetní scénáře, úlohy dávkového zpracování nebo aplikace pro vizuální vykreslování
 • Bezstavové aplikace pro velké objemy dat a analýzy, které jsou založené na kontejnerech a fungují ve velkém měřítku

Najít vhodný spotový virtuální počítač pro vaši úlohu

Jak služba Spot Virtual Machines funguje

Přehled služby Spot Virtual Machines

Podívejte se na toto video, kde se dozvíte, kdy použít Spot Virtual Machines, jak předem nastavit maximální cenu a jak získat přístup k historii cen a míře vyřazování pro vybrané virtuální počítače.

Využijte Azure na maximum a snižte si útratu v cloudu

Rezervace Azure, Spot Virtual Machines, program Zvýhodněné hybridní využití Azure, předplacené plány pro Linux a další funkce platforem pomohou výrazně snížit váš cloudový účet. Seznamte se s komplexním přístupem, který pomáhá zajistit maximální návratnost investic do Azure.

Komplexní a předem integrované zabezpečení a dodržování předpisů

 • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než USD 1 miliardu ročně.

 • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.

 • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Optimalizace nákladů s využitím Spot Virtual Machines

Kupte si nevyužitou výpočetní kapacitu s výraznou slevou – až 90 procent v porovnání s cenami při průběžných platbách.*

Pokud vaše úlohy zvládají přerušení a jejich doba spuštění je flexibilní, může použití služby Spot Virtual Machines významně snížit náklady na jejich spouštění v Azure. Provozujte úlohy na škálovacích sadách virtuálních počítačů nebo na virtuálních počítačích Azure.

*Skutečné slevy se mohou lišit v závislosti na oblasti, typu virtuálního počítače a dostupné výpočetní kapacitě Azure při nasazení úlohy.

Dokumentace a materiály ke službě Spot Virtual Machines

Dokumentace ke službě Spot Virtual Machines

Přečtěte si přehled Virtuálních počítačů.

Nasazení spotového virtuálního počítače na Azure Portal nebo s Azure PowerShell, Azure CLI, nebo šablony Azure Resource Manager.

Najděte nejlepší virtuální počítač pro vaši úlohu pomocí selektoru virtuálních počítačů.

Najděte nákladově nejefektivnější virtuální počítač pro vaši úlohu.

Spot Virtual Machines pro Virtual Machine Scale Sets

Přečtěte si přehled virtuálních strojů Spot Virtual Machines..

Nasaďte virtuální počítač s přímým připojením na sady škálování v Azure Portal nebo pomocí Azure CLI, Azure PowerShell nebo šablony Azure Resource Manager.

Aktuality, blogy a oznámení týkající se Spot Virtual Machines

Nejčastější dotazy ke službě Spot Virtual Machines

 • Služba Spot Virtual Machines je momentálně dostupná pro zákazníky nakupující z webu nebo prostřednictvím zástupce Microsoftu. Služba Spot Virtual Machines je také k dispozici se službou Azure Virtual Machine Scale Sets.
 • Úlohy jsou ukončeny, když Azure již nemá k dispozici výpočetní kapacitu a musí přerozdělit své prostředky.

  Úlohy budou také vyřazeny, pokud aktuální cena překročí maximální cenu, kterou jste se zavázali zaplatit před přidělením spotových virtuálních počítačů.

  Pokud se navíc přihlásíte k předplatnému naplánovaných událostí, obdržíte upozornění 30 sekund předtím, než bude vaše úloha vyřazena. Další informace najdete v dokumentaci.

 • Verze Preview virtuálních počítačů Azure s nízkou prioritou ve škálovacích sadách se přestala používat a 3. února 2020 se vyřadila z provozu. Služba Spot Virtual Machines nahradila virtuální počítače Azure s nízkou prioritou a nabízí nové možnosti, například variabilní ceny. Ceny služby Spot Virtual Machines jsou také k dispozici pro jednotlivé virtuální počítače i pro škálovací sady virtuálních počítačů.
 • Z důvodů zajištění transparentnosti cen spotových virtuálních počítačů napříč všemi oblastmi Azure a spravedlivosti při přidělování dostupné výpočetní kapacity budou všichni naši zákazníci uvádět maximální ceny v amerických dolarech. Fakturu za Azure můžete uhradit v jedné z podporovaných místních měn uvedených níž.

  USA – dolar ($) USD
  Eurozóna – euro (€) EUR
  Švýcarsko – frank (CHF) CHF
  Austrálie – dolar ($) AUD
  Dánsko – koruna (kr) DKK
  Kanada – dolar ($) CAD
  Japonsko – jen (¥) JPY
  Korea – won (₩) KRW
  Nový Zéland – dolar ($) NZD
  Norsko – koruna (kr) NOK
  Rusko – rubl (руб) RUB
  Švédsko – koruna (kr) SEK
  Tchaj-wan – dolar (NT$) TWD
  Spojené království – libra (£) GBP
  Indie – rupie (₹) INR
  Brazílie – real (R$) BRL
 • Chování vyřazeného virtuálního počítače závisí na zvolené zásadě vyřazení.

  Pokud je zásada evakuace nastavena na Zrušit přidělení, pouze se zruší přidělení virtuálního počítače a nevznikají žádné poplatky spojené s virtuálním počítačem. Ostatní prostředky, například diskové nebo síťové, však běží i nadále a poplatky za ně jsou účtovány.

  Pokud je naopak zásada vyřazení nastavena na Odstranit, virtuální počítač a všechny přidružené prostředky jsou odstraněny.

  Pokud je váš virtuální počítač v místě instalace vyřazen z důvodu kapacity a je součástí sady škálování, Azure se pokusí vyřazený virtuální počítač obnovit, aby byl zachován cílový počet instancí. Další informace.

 • Pokud je zásada vyřazení nastavená na Deallocate, neodstraní se žádná data uložená na diskovém úložišti. Všechna dočasná data, která jsou místní pro virtuální počítač, se ale odstraní.

  Pokud jsou zásady vyřazení nastavené na Odstranění, odstraní se data uložená na místních discích a v jakémkoli připojeném trvalém úložišti disku.

 • Pro spotový virtuální počítač není zaručená žádná minimální doba běhu. Přidělení vychází z dostupné nevyužité kapacity.
 • Pokud je zásada evakuace nastavena na Zrušit přidělení, restartujete virtuální počítač ručně buď na portálu Azure, nebo pomocí rozhraní příkazového řádku, například Azure PowerShell.

  V závislosti na dostupné kapacitě Azure může být virtuální počítač přerozdělen. Zrušení přidělení virtuálních počítačů s jedním místem je vždy provedeno prostřednictvím Azure.

  Pokud je váš virtuální počítač v místě instalace vyřazen z důvodu kapacity a je součástí sady měřítek, Azure se pokusí vyřazený virtuální počítač obnovit, aby byl zachován cílový počet instancí. Další informace.

 • Ceny Spot Virtual Machines jsou k dispozici pro většinu virtuálních počítačů Azure, s výjimkou virtuálních počítačů s potlačeným výkonem jader, propagačních virtuálních počítačů a virtuálních počítačů se zvládáním výkonových špiček (řada B).
 • Ano. Existují však dva důležité rozdíly. Spotové virtuální počítače se dají vyřadit, ale poskytují přístup k nevyužité výpočetní kapacitě Azure (virtuální počítače) s výraznými slevami v porovnání s cenami průběžných plateb. A na rozdíl od běžných virtuálních počítačů není pro spotové virtuální počítače k dispozici smlouva o úrovni služeb (SLA). Další informace najdete v podmínkách produktu.
 • Spouštějte úlohy, které je možné přerušit a které není nutné dokončit v rámci určitého časového intervalu.
 • Ne. Můžete jenom při vytvoření škálovací sady nastavit příznak spotových cen.
 • Ne. Tato možnost se momentálně nepodporuje.
 • Spotové virtuální počítače mají samostatný fond kvót, podobně jako virtuální počítače s průběžnými platbami. Další informace.
 • Ano. Použijte standardní proces zvýšení kvóty (stejný, který používáte pro virtuální počítače s průběžnými platbami) k odeslání žádosti o zvýšení kvóty pro spotové virtuální počítače. Další informace.
 • Pokud si chcete projít dostupnost služby Spot Virtual Machines napříč různými kanály Azure, včetně poskytovatelů cloudových služeb (CSP), nahlédněte do dokumentace. Pokud máte další dotazy, navštivte Partnerské centrum a kontaktujte příslušného account manažera v Microsoftu.
 • Spotové virtuální počítače se budou podporovat jenom pro fondy virtualMachineConfiguration, a ne pro fondy cloudServiceConfiguration. Další informace o spotových virtuálních počítačích ve službě Batch.
 • Ano, tato možnost je našim zákazníkům k dispozici na webu Azure Portal.
 • Spotový virtuální počítač už má zlevněnou cenu a náklady na tyto virtuální počítače jsou také svou povahou proměnlivé, proto neexistuje žádná další slevy pro tyto virtuální počítače v rámci smlouvy Enterprise Agreement (EA) a účtované podle sazeb PayG.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure