Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Spotové virtuální počítače Azure

Přístup k levné nevyužité výpočetní kapacitě Azure ve velkém.

Škálovatelná výpočetní kapacita s výraznými slevami pro přerušitelné úlohy

Prostřednictvím Spot Virtual Machines můžete koupit nevyužitou výpočetní kapacitu s výraznou úsporou nákladů. Využijte možnost nasazení úloh, které zvládají přerušení a které není nutné dokončit v konkrétním časovém období. Spouštějte úlohy pro vývoj, testování, zajištění kvality, pokročilé analýzy, velké objemy dat, strojové učení a umělou inteligenci, dávkové úlohy, vykreslování a překódování videí, grafiky a obrázků s velmi nízkými náklady. Koupit spotový virtuální počítač.

Nakupujte nevyužitou výpočetní kapacitu Azure s výraznými slevami pro spouštění přerušitelných úloh.

Zvolte si maximální cenu za provozování úloh.

Vyhledejte si historii cen a míru vyřazování pro spotové virtuální počítače na portálu Microsoft Azure.

Provozujte přerušitelné úlohy ve velkém na široké škále virtuálních počítačů s využitím služby Azure Virtual Machine Scale Sets.

Víc cloudu s nižšími náklady

Pomocí Spot Virtual Machines můžete zřídit nevyužitou výpočetní kapacitu Azure s výraznými slevami, a to až 90 procent ve srovnání s cenami za průběžné platby.* Platíte jen do výše maximální ceny, kterou nastavíte předem (volitelné). Instance spotových virtuálních počítačů se ideálně hodí pro úlohy, které se dají přerušit, a nabízejí škálovatelnost za nižší ceny. Když budete spouštět úlohy Windows Serveru na spotových virtuálních počítačích, můžete v Azure získat jedinečné ceny a výhody.

*Skutečné slevy se mohou lišit v závislosti na oblasti, typu virtuálního počítače a dostupné výpočetní kapacitě Azure při nasazení úlohy.

Vyberte si ze široké škály virtuálních počítačů pro váš rozpočet

Ceny služby Spot Virtual Machines se mohou podle potřeby měnit a budou se lišit podle dostupné kapacity. Úlohy se vyřadí v těchto případech:

 • Cena je vyšší než maximální cena, jejíž zaplacení jste odsouhlasili.
 • Azure už nemá dostupnou výpočetní kapacitu a musí znovu přidělit své prostředky.

Zajistěte si ceny Spot Virtual Machines pro širokou škálu virtuálních počítačů a škálovacích sad virtuálních počítačů. Projděte si historii cen a míru vyřazení pro zvolené spotové virtuální počítače.

Spuštění doporučených úloh

Na spotových virtuálních počítačích spouštějte jenom aplikace, kterým nevadí přerušování a které není potřeba dokončit v určité lhůtě.

Virtuální počítače Spot jsou ideální pro následující typy úloh:

 • Prostředí pro vývoj/testování, včetně úloh kontinuální integrace a průběžného doručování (CI/CD)
 • Vybrané scénáře s vysoce výkonnými výpočetními operacemi, úlohy dávkového zpracování nebo aplikace pro vizuální vykreslení
 • Rozsáhlé bezstavové aplikace založené na kontejnerech pro velké objemy dat a analýzy

Jak služba Spot Virtual Machines funguje

Přehled služby Spot Virtual Machines

Přehled služby Spot Virtual Machines

Podívejte se na toto video, kde se dozvíte, kdy použít Spot Virtual Machines, jak předem nastavit maximální cenu a jak získat přístup k historii cen a míře vyřazování pro vybrané virtuální počítače.

Využijte Azure na maximum a snižte si útratu v cloudu

Využijte Azure na maximum a snižte si útratu v cloudu

Rezervace Azure, Spot Virtual Machines, program Zvýhodněné hybridní využití Azure, předplacené plány pro Linux a další funkce platforem pomohou výrazně snížit váš cloudový účet. Seznamte se s komplexním přístupem, který pomáhá zajistit maximální návratnost investic do Azure.

Integrované komplexní zabezpečení a dodržování předpisů

Začínáme s bezplatným účtem Azure

1

Začněte zdarma. Získejte kredit ve výši 200 USD, který můžete využít do 30 dnů. Dokud máte kredit, můžete zdarma využívat příslušný objem služeb u mnoha našich nejoblíbenějších služeb – a k tomu navíc zdarma více než 55 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

2

Po vyčerpání kreditu můžete přejít na průběžné platby, abyste mohli dál pokračovat v sestavování s využitím stejných bezplatných služeb. Platíte jenom za to, co využijete nad rámec vašeho bezplatného měsíčního objemu.

3

Po uplynutí 12 měsíců budete mít i nadále k dispozici více než 55 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jenom za to, co využijete nad rámec bezplatných měsíčních objemů.

Dokumentace a materiály ke službě Spot Virtual Machines

Dokumentace ke službě Spot Virtual Machines

Přečtěte si přehled služby Spot Virtual Machines.

Nasaďte spotový virtuální počítač na webu Azure Portal nebo prostřednictvím Azure PowerShellu, Azure CLI nebo šablon Azure Resource Manageru.

Selektor virtuálních počítačů vám umožní vyhledání vhodných virtuálních počítačů pro vaši úlohu.

Najděte si nákladově nejefektivnější spotový virtuální počítač pro vaši úlohu.

Spot Virtual Machines pro Virtual Machine Scale Sets

Přečtěte si přehled služby Spot Virtual Machines pro škálovací sady.

Nasaďte spotový virtuální počítač do škálovacích sad na portálu Microsoft Azure nebo prostřednictvím Azure CLI, Azure PowerShellu nebo šablon Azure Resource Manageru.

Nejčastější dotazy ke službě Spot Virtual Machines

 • Služba Spot Virtual Machines je momentálně dostupná pro zákazníky nakupující z webu nebo prostřednictvím zástupce Microsoftu. Služba Spot Virtual Machines je také k dispozici se službou Azure Virtual Machine Scale Sets.

 • Úlohy jsou vyřazené, když Azure už nemá dostupnou výpočetní kapacitu a musí znovu přidělit své prostředky.

  Úlohy budou také vyřazeny, pokud aktuální cena překročí maximální cenu, kterou jste souhlasili uhradit před přidělením spotových virtuálních počítačů.

  Když se navíc přihlásíte k odběru plánovaných událostí, dostanete 30 sekund před vyřazením úlohy oznámení. Další informace najdete v dokumentaci.

 • Verze Preview virtuálních počítačů Azure s nízkou prioritou ve škálovacích sadách se přestala používat a 3. února 2020 se vyřadila z provozu. Služba Spot Virtual Machines nahradila virtuální počítače Azure s nízkou prioritou a nabízí nové možnosti, například variabilní ceny. Ceny služby Spot Virtual Machines jsou také k dispozici pro jednotlivé virtuální počítače i pro škálovací sady virtuálních počítačů.

 • Z důvodů zajištění transparentnosti cen spotových virtuálních počítačů napříč všemi oblastmi Azure a spravedlivosti při přidělování dostupné výpočetní kapacity budou všichni naši zákazníci uvádět maximální ceny v amerických dolarech. Fakturu za Azure můžete uhradit v jedné z podporovaných místních měn uvedených níž.

  USA – dolar ($) USD

  Eurozóna – euro (€) EUR

  Švýcarsko – frank (CHF) CHF

  Austrálie – dolar ($) AUD

  Dánsko – koruna (kr) DKK

  Kanada – dolar ($) CAD

  Japonsko – jen (¥) JPY

  Korea – won (₩) KRW

  Nový Zéland – dolar ($) NZD

  Norsko – koruna (kr) NOK

  Rusko – rubl (руб) RUB

  Švédsko – koruna (kr) SEK

  Tchaj-wan – dolar (NT$) TWD

  Spojené království – libra (£) GBP

  Indie – rupie (₹) INR

  Brazílie – real (R$) BRL

 • Chování vyřazeného spotového virtuálního počítače závisí na zvolené zásadě vyřazení.

  Pokud je zásada vyřazení nastavená na  Uvolnit, vyřadí se jenom virtuální počítač a žádné další poplatky související s virtuálním počítačem se neúčtují. Jiné prostředky, například disk nebo síť, ale dál běží a poplatky se účtují.

  Pokud je naopak zásada vyřazení nastavená na  Odstranit, odstraní se virtuální počítač i všechny související prostředky.

  Pokud je spotový virtuální počítač vyřazený z kapacitních důvodů a je součástí škálovací sady, Azure se pokusí vyřazený virtuální počítač obnovit, aby se zachoval cílový počet instancí. Získejte další informace.

 • Pokud je zásada vyřazení nastavená na Uvolnit, data uložená v diskovém úložišti se neodstraní. Veškerá dočasná data, která jsou místní vzhledem k virtuálnímu počítači, se ale odstraní.

  Pokud je zásada vyřazení nastavená na Odstranit, data uložená na místních discích a v jakémkoli připojeném trvalém diskovém úložišti se odstraní.

 • Pro spotový virtuální počítač není zaručená žádná minimální doba běhu. Přidělení vychází z dostupné nevyužité kapacity.

 • Pokud je zásada vyřazení nastavená na Uvolnit, ručně restartujete virtuální počítač buď na portálu Microsoft Azure, nebo pomocí rozhraní příkazového řádku, jako je Azure PowerShell.

  V závislosti na dostupné kapacitě Azure se může virtuální počítač znovu přidělit. Jednotlivé spotové virtuální počítače se v Azure vždycky uvolňují.

  Pokud je spotový virtuální počítač vyřazený z kapacitních důvodů a je součástí škálovací sady, Azure se pokusí vyřazený virtuální počítač obnovit, aby se zachoval cílový počet instancí. Získejte další informace.

 • Ceny Spot Virtual Machines jsou k dispozici pro většinu virtuálních počítačů Azure, s výjimkou virtuálních počítačů s potlačeným výkonem jader, propagačních virtuálních počítačů a virtuálních počítačů se zvládáním výkonových špiček (řada B).

 • Ano. Existují však dva důležité rozdíly. Spotové virtuální počítače se dají vyřadit, ale poskytují přístup k nevyužité výpočetní kapacitě Azure (virtuální počítače) s výraznými slevami v porovnání s cenami průběžných plateb. A na rozdíl od běžných virtuálních počítačů není pro spotové virtuální počítače k dispozici smlouva o úrovni služeb (SLA). Další informace najdete v podmínkách produktu.

 • Spouštějte úlohy, které je možné přerušit a které není nutné dokončit v rámci určitého časového intervalu.

 • Ne. Můžete jenom při vytvoření škálovací sady nastavit příznak spotových cen.

 • Ne. Tato možnost se momentálně nepodporuje.

 • Spotové virtuální počítače mají samostatný fond kvót, podobně jako virtuální počítače s průběžnými platbami. Získejte další informace.

 • Ano. Použijte standardní proces zvýšení kvóty (stejný, který používáte pro virtuální počítače s průběžnými platbami) k odeslání žádosti o zvýšení kvóty pro spotové virtuální počítače. Získejte další informace.

 • Pokud si chcete projít dostupnost služby Spot Virtual Machines napříč různými kanály Azure, včetně poskytovatelů cloudových služeb (CSP), nahlédněte do dokumentace. Pokud máte další dotazy, navštivte Partnerské centrum a kontaktujte příslušného account manažera v Microsoftu.

 • Spotové virtuální počítače se budou podporovat jenom pro fond virtualMachineConfiguration, a ne pro fondy cloudServiceConfiguration. Další informace o spotových virtuálních počítačích ve službě Batch.

 • Ano, tato možnost je našim zákazníkům k dispozici na portálu Microsoft Azure.

 • Spotové virtuální počítače už mají sníženou cenu a náklady na tyto virtuální počítače jsou také proměnlivé povahy, takže pro tyto virtuální počítače v rámci smlouva Enterprise (EA) a účtované sazbami PayG se nevztahují žádné další slevy.

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure