Přeskočit navigaci

DevOps

DevOps propojuje lidi, procesy a technologie, automatizuje doručování softwaru a poskytne vašim zákazníkům trvalou hodnotu. Díky řešením Azure DevOps můžete software doručovat rychleji a spolehlivěji bez ohledu na to, jak velké je vaše oddělení IT nebo kolik nástrojů používáte.

Zjednodušení, zrychlení a zlepšení vývoje pro cloud

Průběžná integrace (CI)

Využijte průběžnou integraci a vylepšete kvalitu a rychlost vývoje softwaru. Pokud k sestavování aplikací v cloudu a jejich nasazování do Azure používáte Azure DevOps nebo Jenkinse, váš kód se při každém potvrzení automaticky sestaví a otestuje, takže se rychleji zjistí chyby.

Průběžné doručování (CD)

Průběžné doručování vám pomůže zajistit, že kód a infrastruktura budou vždy připravené na nasazení do produkčního prostředí. Díky kombinaci průběžné integrace a infrastruktury jako kódu (IaC) dosáhnete identických nasazení a získáte jistotu potřebnou k ručnímu nasazení do produkčního prostředí kdykoli budete chtít.

Průběžné nasazování s CI/CD

Díky průběžnému nasazování můžete automatizovat celý proces od potvrzení změn kódu až po produkční prostředí, pokud vaše testy CI/CD proběhnou úspěšně. S využitím postupů CI/CD společně s nástroji pro monitorování budete moci bezpečně doručovat svým zákazníkům funkce ihned, jakmile budou připravené.

Zvýšení spolehlivosti a opakovatelnosti

Automatizujte zřizování a konfiguraci prostředí s využitím IaC. Zachycujte definice prostředí v podobě deklarativního kódu, jako je JSON nebo YAML. Pak spolehlivě zřizujte identická prostředí pomocí nástrojů DevOps, včetně Azure Resource Manageru, Terraformu nebo Ansible.

Získání užitečných přehledů

Monitorujte stav infrastruktury pomocí služeb Azure Log Analytics a Azure Monitor a integrujte je do stávajících řídicích panelů, jako jsou Grafana nebo Kibana. Azure Application Insights poskytuje užitečné přehledy prostřednictvím správy výkonu aplikací a okamžitých analýz.

Zlepšení dodržování předpisů a zabezpečení

Pomocí nástrojů DevOps, jako jsou Chef Automate nebo Azure Policy, můžete spravovat zřízenou infrastrukturu a aplikace a zajistit jejich dodržování předpisů. V kombinaci se službami jako Azure Security Center omezíte své vystavení hrozbám a rychle najdete a opravíte ohrožení zabezpečení.

Architektury řešení

CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web Apps

Java-CI/-CD mit Jenkins und Azure Web-AppsAzure App Service ist eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Erstellen von Web-Apps mit Java, Node, PHP oder ASP.NET und bietet über Docker auch Unterstützung für benutzerdefinierte Sprachen. Durch eine Continuous Integration- und Continuous Deployment-Pipeline (CI-/CD-Pipeline), die alle Ihre Änderungen automatisch in Azure App Services pusht, können Sie für Ihre Kunden schneller einen Mehrwert erzielen.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Přehled
 2. Tok

Přehled

Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvořit webové aplikace s využitím Javy, Node, PHP nebo ASP.NET a také zajistit podporu pro vlastní jazykové moduly runtime s využitím Dockeru. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Azure App Services, vám umožní rychleji zajistit potřeby zákazníků.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
 2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu
 3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse
 4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije Azure Container Instances
 5. 5 Jenkins vytvoří artefakt a uloží ho v Azure Storage
 6. 6 Jenkins nasadí aplikaci v Javě do Azure Web Apps s podporou Azure Database for MySQL
 7. 7 Azure App Insights poskytuje metriky pro výkon aplikací
 8. 8 Monitorování aplikace a vylepšování

Přehled průběžné integrace a nasazování (CI/CD) neměnné infrastruktury pomocí Jenkinse a Terraformu na virtuální architektuře Azure

Présentation du développement continu et de l’intégration continue d’une infrastructure immuable à l’aide de Jenkins et Terraform sur l’architecture virtuelle AzureAzure est un cloud de pointe qui permet d’héberger des machines virtuelles exécutant Windows et Linux. Que vous utilisiez Java, Node.js, Go ou PHP pour développer vos applications, vous devez disposer d’un pipeline d’intégration continue et de déploiement continu pour envoyer automatiquement vos modifications à ces machines virtuelles.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code
 1. Přehled
 2. Tok

Přehled

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte Javu, Node.js, Go nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
 2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu.
 3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse.
 4. 4 Jenkins aktivuje image Packeru sestavené k vytvoření virtuálního počítače a pomocí služby Azure Managed Disks ji uloží jako image virtuálního počítače.
 5. 5 Jenkins aktivuje Terraform, který s použitím image virtuálního počítače ze služby Azure Managed Disks zřídí novou škálovací sadu virtuálních počítačů.
 6. 6 Azure Log Analytics shromažďuje a analyzuje protokoly.
 7. 7 Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

CI/CD kontejnerů pomocí Jenkinse a Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS)

Integración y entrega continuas de contenedores con Jenkins y Kubernetes en Azure Kubernetes Service (AKS)Los contenedores facilitan la compilación e implementación continua de las aplicaciones. Con la orquestación de la implementación de esos contenedores con Azure Kubernetes Service (AKS), puede conseguir clústeres de contenedores replicables y fáciles de administrar.123456778
 1. Přehled
 2. Tok

Přehled

Kontejnery usnadňují průběžné sestavování a nasazování aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí služby Azure Kubernetes Service (AKS) můžete zajistit replikovatelné a spravovatelné clustery kontejnerů.

Nastavením průběžného sestavování, které generuje image kontejnerů a zajišťuje orchestraci, můžete zvýšit rychlost a spolehlivost svých nasazení.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
 2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu.
 3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse.
 4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije službu Azure Kubernetes Service (AKS).
 5. 5 Jenkins sestaví kontejner Dockeru a nasdílí změny do služby Azure Container Registry.
 6. 6 Jenkins nasadí novou kontejnerizovanou aplikaci do Kubernetes v Azure.
 7. 7 Služba Container Service (AKS) využívající službu Azure Cosmos DB.
 8. 8 Grafana prostřednictvím služby Azure Monitor zobrazí vizualizaci infrastruktury a metriky aplikace.
 9. 9 Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

DevOps a Azure nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Zjednodušení vývoje a doručování

Elektronický obchodník chce na špici, spouští cloud od Microsoftu

"Being able to leverage so many off-the-shelf services and tools from Azure enabled us to go from zero to a full- fledged e-commerce marketplace in just about 12 months."
Mike Hanrahan, technický ředitel

Eliminace prostojů a zvýšení spolehlivosti

Geico se vrhá do inovací pojišťovnictví v cloudu

"With DevOps and Azure, we’re able to reduce our new-feature release cycle down to one week, and we think we can even speed that up."
Fikri Larguet, ředitel pro cloudové služby

Zajištění automatizace s využitím open sourcu

Energetická společnost zrychluje tempo inovací a rozvoje

"Azure support for Docker, Kubernetes, Puppet, Terraform, Cassandra, and other open source tools has become very important to us and has really accelerated our move into Azure."
Robert Rudduck, ředitel pro architekturu a DevOps

Začněte DevOps využívat efektivně

Dozvíte se, jak to vypadá při provádění efektivních změn v organizaci z pohledu DevOps.

Rychlé zprovoznění DevOps ve vaší organizaci

Kontaktujte prodej

Pomůžeme vám začít s řešeními DevOps v Azure. Řekněte nám něco o sobě a spojí se s vámi člen týmu Azure.

Microsoft může vaše kontaktní informace využít k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších služeb a produktů Microsoftu. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Související řešení

Vývoj a testování

Zjednodušení a zrychlení procesu vytváření a testování aplikací napříč všemi platformami

Další informace

Sledování

Získání přehledu o stavu, výkonu a využití aplikací, úloh a infrastruktury

Další informace

Mobilní technologie

Jediný build mobilní aplikace pro zákazníky na libovolném místě a s libovolným zařízením

Další informace

Aplikace mikroslužeb

Rychlejší poskytování škálovatelných a spolehlivých aplikací, které splňují neustále se měnící požadavky vašich zákazníků

Další informace