Přeskočit navigaci

Vývoj a provoz

DevOps propojuje lidi, procesy a technologie, automatizuje doručování softwaru a poskytne vašim zákazníkům trvalou hodnotu. Díky řešením Azure DevOps můžete software doručovat rychleji a spolehlivěji bez ohledu na to, jak velké je vaše oddělení IT nebo kolik nástrojů používáte.

Zjednodušení, zrychlení a zlepšení vývoje pro cloud

Průběžná integrace (CI)

Využijte průběžnou integraci a vylepšete kvalitu a rychlost vývoje softwaru. Pokud k sestavování aplikací v cloudu a jejich nasazování do Azure používáte Azure DevOps nebo Jenkinse, váš kód se při každém potvrzení automaticky sestaví a otestuje, takže se rychleji zjistí chyby.

Průběžné doručování (CD)

Průběžné doručování vám pomůže zajistit, že kód a infrastruktura budou vždy připravené na nasazení do produkčního prostředí. Díky kombinaci průběžné integrace a infrastruktury jako kódu (IaC) dosáhnete identických nasazení a získáte jistotu potřebnou k ručnímu nasazení do produkčního prostředí kdykoli budete chtít.

Průběžné nasazování s CI/CD

Díky průběžnému nasazování můžete automatizovat celý proces od potvrzení změn kódu až po produkční prostředí, pokud vaše testy CI/CD proběhnou úspěšně. S využitím postupů CI/CD společně s nástroji pro monitorování budete moci bezpečně doručovat svým zákazníkům funkce ihned, jakmile budou připravené.

Zvýšení spolehlivosti a opakovatelnosti

Automatizujte zřizování a konfiguraci prostředí s využitím IaC. Zachycujte definice prostředí v podobě deklarativního kódu, jako je JSON nebo YAML. Pak spolehlivě zřizujte identická prostředí pomocí nástrojů DevOps, včetně Azure Resource Manageru, Terraformu nebo Ansible.

Získání užitečných přehledů

Monitorujte stav infrastruktury pomocí služeb Azure Log Analytics a Azure Monitor a integrujte je do stávajících řídicích panelů, jako jsou Grafana nebo Kibana. Azure Application Insights poskytuje užitečné přehledy prostřednictvím správy výkonu aplikací a okamžitých analýz.

Zlepšení dodržování předpisů a zabezpečení

Pomocí nástrojů DevOps, jako jsou Chef Automate nebo Azure Policy, můžete spravovat zřízenou infrastrukturu a aplikace a zajistit jejich dodržování předpisů. V kombinaci se službami jako Azure Security Center omezíte své vystavení hrozbám a rychle najdete a opravíte ohrožení zabezpečení.

Architektury řešení

Průběžná integrace a nasazování pro virtuální počítače Azure

CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910
 1. Přehled
 2. Tok

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node.js nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Azure DevOps poskytuje kanál CI/CD – úložiště Gitu pro správu zdrojového kódu vašich aplikací a kódu infrastruktury (šablony ARM), sestavovací systém pro produkční balíčky a další artefakty sestavení a systém správy vydaných verzí pro vytvoření kanálu umožňujícího nasazovat vaše změny do vývojových, testovacích i produkčních prostředí. Tento kanál využije šablony ARM ke zřízení nebo aktualizaci vaší infrastruktury podle potřeb jednotlivých prostředí a potom nasadí aktualizované sestavení. Můžete také využít Azure Dev/Test Labs a automaticky odstranit testovací prostředky, které se nevyužívají.

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
 2. 2 Potvrzení kódu aplikace a šablona Azure Resource Manageru (ARM)
 3. 3 Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.
 4. 4 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
 5. 5 Nasazení do prostředí pro kontrolu kvality
 6. 6 Nasazení do přípravného prostředí
 7. 7 Nasazení do produkčního prostředí
 8. 8 Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.
 9. 9 Kontrola informací o stavu, výkonu a využití
 10. 10 Aktualizace položky backlogu

Průběžná integrace a nasazování pro kontejnery

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910
 1. Přehled
 2. Tok

Kontejnery výrazně usnadňují průběžné sestavování a nasazování vašich aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Container Service můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.

Nastavením průběžného sestavování, které generuje image kontejnerů a zajišťuje orchestraci, Azure DevOps zvyšuje rychlost a spolehlivost vašich nasazení.

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
 2. 2 Potvrzení kódu aplikace
 3. 3 Průběžná integrace pro aktivaci sestavení aplikace, sestavení image kontejneru a testy jednotek
 4. 4 Nasdílení imagí kontejneru do služby Azure Container Registry
 5. 5 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
 6. 6 Nasazení do Azure Container Service
 7. 7 Spuštění kontejneru s využitím image z Azure Container Registry
 8. 8 Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.
 9. 9 Kontrola informací o stavu, výkonu a využití
 10. 10 Aktualizace položky backlogu

CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web Apps

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Přehled
 2. Tok

Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvořit webové aplikace s využitím Javy, Node, PHP nebo ASP.NET a také zajistit podporu pro vlastní jazykové moduly runtime s využitím Dockeru. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Azure App Services, vám umožní rychleji zajistit potřeby zákazníků.

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
 2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu
 3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse
 4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije Azure Container Instances
 5. 5 Jenkins vytvoří artefakt a uloží ho v Azure Storage
 6. 6 Jenkins nasadí aplikaci v Javě do Azure Web Apps s podporou Azure Database for MySQL
 7. 7 Azure App Insights poskytuje metriky pro výkon aplikací
 8. 8 Monitorování aplikace a vylepšování

DevOps a Azure nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Zjednodušení vývoje a doručování

Elektronický obchodník chce na špici, spouští cloud od Microsoftu

"Being able to leverage so many off-the-shelf services and tools from Azure enabled us to go from zero to a full- fledged e-commerce marketplace in just about 12 months."
Mike Hanrahan, CTO

Eliminace prostojů a zvýšení spolehlivosti

Geico se vrhá do inovací pojišťovnictví v cloudu

"With DevOps and Azure, we’re able to reduce our new-feature release cycle down to one week, and we think we can even speed that up."
Fikri Larguet, Director of Cloud Services

Zajištění automatizace s využitím open sourcu

Energetická společnost zrychluje tempo inovací a rozvoje

"Azure support for Docker, Kubernetes, Puppet, Terraform, Cassandra, and other open source tools has become very important to us and has really accelerated our move into Azure."
Robert Rudduck, Director of Architecture and DevOps

Začněte DevOps využívat efektivně

V této knize od společnosti O’Reilly se dozvíte, jak to vypadá při provádění efektivních změn v organizaci z pohledu DevOps.

Rychlé zprovoznění DevOps ve vaší organizaci

Kontaktujte prodej

Pomůžeme vám začít s řešeními DevOps v Azure. Řekněte nám něco o sobě a spojí se s vámi člen týmu Azure.

Microsoft může vaše kontaktní informace využít k tomu, aby vám poskytl aktualizace a speciální nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších služeb a produktů Microsoftu. Odběr můžete kdykoli zrušit. Další informace najdete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Související řešení

Vývoj a testování

Zjednodušení a zrychlení procesu vytváření a testování aplikací napříč všemi platformami

Další informace

Sledování

Získání přehledu o stavu, výkonu a využití aplikací, úloh a infrastruktury

Další informace

Mobilní technologie

Jediný build mobilní aplikace pro zákazníky na libovolném místě a s libovolným zařízením

Další informace

Aplikace mikroslužeb

Aplikace mikroslužeb

Rychlejší poskytování škálovatelných a spolehlivých aplikací, které splňují neustále se měnící požadavky vašich zákazníků

Další informace