Řešení DevOps

Objevte technologii a nástroje, které umožňují organizacím rychleji a spolehlivěji doručovat software.

Nástroje DevOps v Azure

Pomocí komplexních řešení v Azure můžou týmy implementovat postupy DevOps ve všech fázích životního cyklu aplikací: plánování, vývoj, doručení a provoz. Tyto technologie DevOps, v kombinaci s lidmi a procesy, umožňují týmům průběžně dodávat zákazníkům kvalitní produkty.

Plán

Dejte týmům flexibilitu a úplný přehled produktů a projektů, aby mohly zvládat svou práci. Definujte, sledujte a rozvrhujte práci pomocí panelů Kanbanu, vlastních řídicích panelů backlogů a funkcí vytváření sestav prostřednictvím Azure Boards. Udržujte proces vývoje, aby byl transparentní a dodržoval plán, použitím GitHubu. Prozkoumejte analýzu pomocí vizuálů a převeďte data na přehledy pomocí Power BI.

Vyvíjejte

Pište kód rychleji a jednodušeji pomocí sady Visual Studio a Visual Studio Code. Sdílejte kód a spolupracujte s podobně zaměřenými vývojáři pomocí GitHubu. Automatizujte testování a uplatněte kontinuální integraci v cloudu pomocí Azure Pipelines, vytvořte automatické pracovní postupy od nápadu po produkci pomocí GitHub Actions a dokonce přeneste své úlohy Jenkinse do Azure. Zřízení prostředí pro vývojáře s Azure DevTest Labs je otázkou několika minut.

Doručování

Nasazujte svou aplikaci do libovolné služby Azure automaticky a s úplnou kontrolou, abyste zákazníkům doručovali kvalitní produkty průběžně. Definujte a aktivujte několik prostředí cloudu pomocí Azure Resource Manageru nebo HashiCorp Terraformu, a pak vytvořte kanály průběžného doručování do těchto prostředí s použitím Azure Pipelines nebo nástrojů, jako je Jenkins a Spinnaker.

Provoz

Implementujte celou sadu monitorování, dostávejte užitečná upozornění a získejte nadhled pomocí protokolů a telemetrie Azure Monitoru. Spravujte své cloudové prostředí pomocí Azure Automation a nástrojů, jako je Ansible, Chef nebo Puppet.

Udržujte zřízenou infrastrukturu a aplikace v souladu s předpisy prostřednictvím Azure Blueprints nebo Chef Automate. Použití se službou Azure Security Center umožní minimalizovat hrozby a rychle nacházet a opravovat případná ohrožení zabezpečení.

Podívejte se, jak týmy napříč Microsoftem používají řešení DevOps

Další informace

DevOps s GitHubem

Najděte nové způsoby zlepšení procesů a postupů DevOps v cloudu pomocí odlehčených nástrojů a funkcí z GitHubu, které se integrují do Azure.

Budování pracovního postupu DevOps na GitHubu a Azure

Usnadněte lepší revize kódu a udržujte koordinaci vývojových týmů pomocí hluboké integrace mezi GitHubem, Azure Boards a Azure Pipelines. Spravujte identity a oprávnění, aby se usnadnila spolupráce mezi GitHubem a Azure Active Directory. Získejte rychlejší přístup k dalším řešením Azure přihlášením k Azure a Azure DevOps pomocí stávajících přihlašovacích údajů GitHubu.

Kombinace výhod open sourcu se zabezpečením na úrovni podniku

Vytvářejte vlastnický software organizace pomocí osvědčených postupů z široké nabídky opensourcových projektů, jako je otevřená spolupráce, sdílení a opakované použití kódu nebo zvýšení transparentnosti, ve vývojářské metodologii nazývané InnerSource.

Implementace InnerSource prostřednictvím GitHubu může zvýšit týmovost, zapojení a produktivitu, a zároveň zajišťovat zabezpečení na úrovni podniku a potřeby dodržování předpisů, které vznikají, jak se procesy stávají otevřenější.

Řešení pro postupy DevOps

Řešení DevOps, které splňuje vaše požadavky pomocí integrovaných služeb Azure, jako je Azure DevOps. Obdobně kombinuje opensourcové nástroje DevOps, které vyhovují vašemu jedinečnému pracovnímu postupu, a pak je bezproblémově kombinuje do Azure. Bez ohledu na to, jestli vaše aplikace používají virtuální počítače, webové aplikace nebo Kubernetes, implementujte postupy DevOps, jako je kontinuální integrace a průběžné doručování (CI/CD), infrastruktura jako kód a průběžné sledování, pomocí Azure a sady nástrojů DevOps podle své volby.

Automatizujte každou část procesu DevOps, od kódu po cloud, pomocí kontinuální integrace a průběžného doručování a sady nástrojů podle vašeho výběru:

 • Definujte kanál CI/CD a spravujte vydané verze v různých prostředích pomocí Azure Pipelines.
 • Zaměřte libovolnou službu na Azure včetně Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Virtual Machines nebo Azure Functions.
 • Automatizujte pracovní postupy pomocí GitHub Actions.
 • Hostujte úlohy Jenkinse, rozšiřte stávající konfiguraci nebo zjednodušte CI/CD pomocí modulů plug-in Jenkinse pro Azure.
 • Vytvořte rychlá a opakovatelná nasazení do Azure pomocí Spinnakeru.
 • Přečtěte si o průběžném doručování a průběžném nasazování a jak můžou splnit potřeby vaší organizace.

Přijměte metodu agilního vývoje softwaru s plánováním, sledováním a vytvářením sestav, aby se zkrátily cykly vydávání nových verzí a zpřehlednil celý proces vývoje softwaru. Spravujte projekty pomocí GitHubu. A používejte Azure Boards k následujícímu:

 • Definování, přiřazování a sledování pracovních položek
 • Správa backlogů
 • Vytváření vlastních řídicích panelů ke sledování postupu
 • Získání pokročilé analýzy a sestav

Spravujte úložiště git, sdílejte je a spolupracujte s GitHubem. Vytvořte spolehlivý pracovní postup vytváření kódu pro váš tým pomocí následujících funkcí:

Definujte prostředky cloudu popisným způsobem, aby se vytvářely a potvrzovaly verze prostředí spolu s kódem aplikací v úložištích. Zacházení s infrastrukturou jako s kódem umožňuje nasazovat prostředky cloudu opakovatelným a spolehlivým způsobem, který zajišťuje, že jsou prostředí cloudu plně řízená.

Spravujte konfiguraci prostředků v rámci celého systému, abyste vynutili požadované stavy, nasadili aktualizace konfigurace a automatizovali rozpoznávání neočekávaných změn a problémů. Azure poskytuje řadu nástrojů DevOps pro správu konfigurací, jako je Ansible, Chef, Puppet a Azure Automation.

Monitorujte stav infrastruktury a integrujte ho do stávajících řídicích panelů, jako jsou Grafana nebo Kibana, nebo na web Azure Portal s využitím Azure Monitoru.

 • Praktikujte úplné průběžné sledování.
 • Konfigurujte užitečná upozornění přes všechny služby Azure.
 • Shromažďujte, zkoumejte a analyzujte protokoly, abyste získali náhled a omezili problémy.
 • Využijte integrované monitorování kontejnerů pro Azure Kubernetes Service (AKS).

Architektury řešení DevOps

V těchto obecných scénářích DevOps zjistíte, jak dát v Azure dohromady víc nástrojů a technologií.

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910
 1. Přehled
 2. Tok

Průběžná integrace a nasazování pro kontejnery

Přehled

Kontejnery výrazně usnadňují průběžné sestavování a nasazování vašich aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS) můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.

Nastavením průběžného sestavování, které generuje image kontejnerů a zajišťuje orchestraci, Azure DevOps zvyšuje rychlost a spolehlivost vašich nasazení.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
 2. 2 Potvrzení kódu aplikace
 3. 3 Průběžná integrace pro aktivaci sestavení aplikace, sestavení image kontejneru a testy jednotek
 4. 4 Nasdílení imagí kontejneru do služby Azure Container Registry
 5. 5 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
 6. 6 Nasazení do služby Azure Kubernetes Service (AKS)
 7. 7 Spuštění kontejneru s využitím image z Azure Container Registry
 8. 8 Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.
 9. 9 Kontrola informací o stavu, výkonu a využití
 10. 10 Aktualizace položky backlogu
Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Přehled
 2. Tok

CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web Apps

Přehled

Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvořit webové aplikace s využitím Javy, Node, PHP nebo ASP.NET a také zajistit podporu pro vlastní jazykové moduly runtime s využitím Dockeru. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Azure App Services, vám umožní rychleji zajistit potřeby zákazníků.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
 2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu
 3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse
 4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije Azure Container Instances
 5. 5 Jenkins vytvoří artefakt a uloží ho v Azure Storage
 6. 6 Jenkins nasadí aplikaci v Javě do Azure Web Apps s podporou Azure Database for MySQL
 7. 7 Azure App Insights poskytuje metriky pro výkon aplikací
 8. 8 Monitorování aplikace a vylepšování
Integración y entrega continuas de contenedores con Jenkins y Kubernetes en Azure Kubernetes Service (AKS)Los contenedores facilitan la compilación e implementación continua de las aplicaciones. Con la orquestación de la implementación de esos contenedores con Azure Kubernetes Service (AKS), puede conseguir clústeres de contenedores replicables y fáciles de administrar.123456778
 1. Přehled
 2. Tok

CI/CD kontejnerů pomocí Jenkinse a Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS)

Přehled

Kontejnery usnadňují průběžné sestavování a nasazování aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí služby Azure Kubernetes Service (AKS) můžete zajistit replikovatelné a spravovatelné clustery kontejnerů.

Nastavením průběžného sestavování, které generuje image kontejnerů a zajišťuje orchestraci, můžete zvýšit rychlost a spolehlivost svých nasazení.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
 2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu.
 3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse.
 4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije službu Azure Kubernetes Service (AKS).
 5. 5 Jenkins sestaví kontejner Dockeru a nasdílí změny do služby Azure Container Registry.
 6. 6 Jenkins nasadí novou kontejnerizovanou aplikaci do Kubernetes v Azure.
 7. 7 Služba Container Service (AKS) využívající službu Azure Cosmos DB.
 8. 8 Grafana prostřednictvím služby Azure Monitor zobrazí vizualizaci infrastruktury a metriky aplikace.
 9. 9 Monitorování aplikace a provádění vylepšení.
Información general sobre la integración e implementación continuas (CI/CD) de infraestructuras inmutables mediante Jenkins y Terraform en la arquitectura virtual de AzureAzure es una nube mundial para hospedar máquinas virtuales Windows o Linux. Independientemente de que use Java, Node.js, Go o PHP para desarrollar las aplicaciones, necesitará una canalización de integración e implementación continuas (CI/CD) para enviar los cambios a estas máquinas virtuales de manera automática.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code
 1. Přehled
 2. Tok

Přehled průběžné integrace a nasazování (CI/CD) neměnné infrastruktury pomocí Jenkinse a Terraformu na virtuální architektuře Azure

Přehled

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte Javu, Node.js, Go nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
 2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu.
 3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse.
 4. 4 Jenkins aktivuje image Packeru sestavené k vytvoření virtuálního počítače a pomocí Spravovaných disků Azure ji uloží jako image virtuálního počítače.
 5. 5 Jenkins aktivuje Terraform, který s použitím image virtuálního počítače ze Spravovaných disků Azure zřídí novou službou Virtual Machine Scale Sets.
 6. 6 Azure Log Analytics shromažďuje a analyzuje protokoly.
 7. 7 Monitorování aplikace a provádění vylepšení.
CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910
 1. Přehled
 2. Tok

Průběžná integrace a nasazování pro virtuální počítače Azure

Přehled

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node.js nebo PHP, budete potřeboval kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

Azure DevOps poskytuje kanál CI/CD – úložiště Gitu pro správu zdrojového kódu vašich aplikací a kódu infrastruktury (šablony ARM), sestavovací systém pro produkční balíčky a další artefakty sestavení a systém správy vydaných verzí pro vytvoření kanálu umožňujícího nasazovat vaše změny do vývojových, testovacích i produkčních prostředí. Tento kanál využije šablony ARM ke zřízení nebo aktualizaci vaší infrastruktury podle potřeb jednotlivých prostředí a potom nasadí aktualizované sestavení. Můžete také využít Azure Dev/Test Labs a automaticky odstranit testovací prostředky, které se nevyužívají.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
 2. 2 Potvrzení kódu aplikace a šablona Azure Resource Manageru (ARM)
 3. 3 Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.
 4. 4 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
 5. 5 Nasazení do prostředí pro kontrolu kvality
 6. 6 Nasazení do přípravného prostředí
 7. 7 Nasazení do produkčního prostředí
 8. 8 Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.
 9. 9 Kontrola informací o stavu, výkonu a využití
 10. 10 Aktualizace položky backlogu
CI/CD para Azure Web AppsAzure Web Apps es una manera rápida y sencilla de crear aplicaciones web con ASP.NET, Java, Node.js o PHP. Aporte valor a los clientes con más rapidez mediante una canalización de integración continua e implementación continua (CI/CD) para enviar todos los cambios de manera automática a Web Apps.12345678
 1. Přehled
 2. Tok

Průběžná integrace a nasazování pro Azure Web Apps

Přehled

Azure Web Apps nabízí rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet webové aplikace s využitím ASP.NET, Javy, Node nebo PHP. Dodávejte svým zákazníkům rychleji hodnotu s využitím kanálu průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Web Apps.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
 2. 2 Potvrzení změn kódu aplikace a souboru web.config pro Web Apps.
 3. 3 Průběžná integrace aktivuje sestavení aplikace a testy jednotek.
 4. 4 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
 5. 5 Nasazení do Web Apps.
 6. 6 Azure Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.
 7. 7 Kontrola informací o stavu, výkonu a využití.
 8. 8 Aktualizace položky backlogu.
DevTest image factoryCreate, maintain, and distribute custom images with the DevTest Image Factory, an automated image development and management solution from Azure Dev Test Labs.