DevOps v Azure

Zajištění trvalé hodnoty pro uživatele díky rychlejšímu a spolehlivějšímu doručování softwaru

Azure umožňuje implementovat postupy DevOps, takže si můžete zajistit flexibilitu a získat větší jistotu se svým kanálem nasazování pro nejrůznější scénáře. Ať už vaše aplikace využívá službu Virtual Machines, Web Apps nebo Kubernetes, Azure vám umožní vytvořit spolehlivý kanál CI/CD a vyzkoušet si infrastrukturu jako kód a průběžné monitorování. Sestavte si řešení DevOps, které vyhovuje vašim požadavkům, s využitím integrovaných služeb Azure nebo kombinace špičkových open source technologií DevOps bezproblémově integrovaných v Azure.

Architektury řešení

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910
 1. Přehled
 2. Tok

Průběžná integrace a nasazování pro kontejnery

Přehled

Kontejnery výrazně usnadňují průběžné sestavování a nasazování vašich aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS) můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.

Nastavením průběžného sestavování, které generuje image kontejnerů a zajišťuje orchestraci, Azure DevOps zvyšuje rychlost a spolehlivost vašich nasazení.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
 2. 2 Potvrzení kódu aplikace
 3. 3 Průběžná integrace pro aktivaci sestavení aplikace, sestavení image kontejneru a testy jednotek
 4. 4 Nasdílení imagí kontejneru do služby Azure Container Registry
 5. 5 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
 6. 6 Nasazení do služby Azure Kubernetes Service (AKS)
 7. 7 Spuštění kontejneru s využitím image z Azure Container Registry
 8. 8 Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.
 9. 9 Kontrola informací o stavu, výkonu a využití
 10. 10 Aktualizace položky backlogu
Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Přehled
 2. Tok

CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web Apps

Přehled

Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvořit webové aplikace s využitím Javy, Node, PHP nebo ASP.NET a také zajistit podporu pro vlastní jazykové moduly runtime s využitím Dockeru. Kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), který každou vaši změnu automaticky nasdílí do Azure App Services, vám umožní rychleji zajistit potřeby zákazníků.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
 2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu
 3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse
 4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije Azure Container Instances
 5. 5 Jenkins vytvoří artefakt a uloží ho v Azure Storage
 6. 6 Jenkins nasadí aplikaci v Javě do Azure Web Apps s podporou Azure Database for MySQL
 7. 7 Azure App Insights poskytuje metriky pro výkon aplikací
 8. 8 Monitorování aplikace a vylepšování
Container CI/CD using Jenkins and Kubernetes on Azure Kubernetes Service (AKS)Containers make it easy for you to continuously build and deploy applications. By orchestrating the deployment of those containers using Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.123456778
 1. Přehled
 2. Tok

CI/CD kontejnerů pomocí Jenkinse a Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS)

Přehled

Kontejnery usnadňují průběžné sestavování a nasazování aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí služby Azure Kubernetes Service (AKS) můžete zajistit replikovatelné a spravovatelné clustery kontejnerů.

Nastavením průběžného sestavování, které generuje image kontejnerů a zajišťuje orchestraci, můžete zvýšit rychlost a spolehlivost svých nasazení.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace.
 2. 2 Potvrzení změn kódu do GitHubu.
 3. 3 Trigger průběžné integrace do Jenkinse.
 4. 4 Jenkins aktivuje úlohu sestavení a jako dynamického agenta sestavení použije službu Azure Kubernetes Service (AKS).
 5. 5 Jenkins sestaví kontejner Dockeru a nasdílí změny do služby Azure Container Registry.
 6. 6 Jenkins nasadí novou kontejnerizovanou aplikaci do Kubernetes v Azure.
 7. 7 Služba Container Service (AKS) využívající službu Azure Cosmos DB.
 8. 8 Grafana prostřednictvím služby Azure Monitor zobrazí vizualizaci infrastruktury a metriky aplikace.
 9. 9 Monitorování aplikace a provádění vylepšení.

DevOps a Azure nabízí zákazníkům úžasné možnosti

Zjednodušení vývoje a doručování

Elektronický obchodník chce na špici, spouští cloud od Microsoftu

“Being able to leverage so many off-the-shelf services and tools from Azure enabled us to go from zero to a full- fledged e-commerce marketplace in just about 12 months.”

Mike Hanrahan, technický ředitel

Přečíst případovou studii

Jet.com

Eliminace prostojů a zvýšení spolehlivosti

Geico se vrhá do inovací pojišťovnictví v cloudu

“With DevOps and Azure, we’re able to reduce our new-feature release cycle down to one week, and we think we can even speed that up.”

Fikri Larguet, ředitel pro cloudové služby

Přečíst případovou studii

Geico

Zajištění automatizace s využitím open sourcu

Energetická společnost zrychluje tempo inovací a rozvoje

“Azure support for Docker, Kubernetes, Puppet, Terraform, Cassandra, and other open source tools has become very important to us and has really accelerated our move into Azure.”

Robert Rudduck, ředitel pro architekturu a DevOps

Přečíst případovou studii

Ambit Energy

Začněte DevOps využívat efektivně

Dozvíte se, jak to vypadá při provádění efektivních změn v organizaci z pohledu DevOps.

Rychlé zprovoznění DevOps ve vaší organizaci

Kontaktujte prodej

Pomůžeme vám začít s řešeními DevOps v Azure. Řekněte nám něco o sobě a spojí se s vámi člen týmu Azure.

Přeji si dostávat informace, tipy a nabídky týkající se Microsoft Azure a dalších produktů a služeb společnosti Microsoft. Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Související řešení

Vývoj a testování

Zjednodušení a zrychlení procesu vytváření a testování aplikací napříč všemi platformami

Další informace

Mobilní technologie

Jediný build mobilní aplikace pro zákazníky na libovolném místě a s libovolným zařízením

Další informace

Aplikace mikroslužeb

Rychlejší poskytování škálovatelných a spolehlivých aplikací, které splňují neustále se měnící požadavky vašich zákazníků

Další informace