Přeskočit na hlavní obsah

Řešení DevOps v Azure

Využijte možnost překonat překážky ve všech fázích vzdálených technických prací a seznamte se s tím, jak technické týmy Microsoftu zajistily vývoj na dálku. Zaregistrujte si účast.

Nástroje DevOps pro každou fázi životního cyklu aplikace

Pomocí komplexních řešení v Azure můžete implementovat postupy DevOps během plánování, vývoje, doručování i provozu aplikací. Vhodná kombinace procesů, kultury a technologií DevOps umožňuje průběžné doručování softwaru a více výhod pro zákazníky.

Dejte týmům flexibilitu a úplný přehled produktů a projektů, aby mohly zvládat svou práci. Definujte, sledujte a rozvrhujte práci pomocí panelů Kanban, backlogů, vlastních řídicích panelů a funkcí pro vytváření sestav prostřednictvím Azure Boards. Udržujte proces vývoje, aby byl transparentní a dodržoval plán, použitím GitHubu. Prozkoumejte analýzu pomocí vizuálů a převeďte data na přehledy pomocí Power BI.

Pište kód rychleji a jednodušeji pomocí sady Visual Studio a Visual Studio Code. Sdílejte kód a spolupracujte s podobně zaměřenými vývojáři pomocí GitHubu. Automatizujte testování a vyzkoušejte si kontinuální integraci v cloudu s využitím Azure Pipelines. Pomocí GitHub Actions můžete vytvářet automatické pracovní postupy, od nápadu až po produkci. Můžete dokonce i přenést úlohy Jenkinse do Azure. Zřízení prostředí pro vývojáře s využitím Azure DevTest Labs je otázkou několika minut.

Využití vývoje moderních aplikací ke zrychlení uvádění na trh

Nasaďte vaši aplikaci do libovolné služby Azure, jako je třeba Kubernetes v Azure, a to automaticky a s úplnou kontrolou. Zajistíte tak průběžnému doručování kvalitních produktů a služeb pro vaše zákazníky. Definujte a aktivujte několik cloudových prostředí pomocí Azure Resource Manageru nebo HashiCorp Terraformu, a pak vytvořte kanály průběžného doručování do těchto prostředí s použitím Azure Pipelines nebo nástrojů, jako je Jenkins a Spinnaker.

Implementujte kompletní monitorování, dostávejte užitečná upozornění a získejte přehled pomocí protokolů a telemetrie Azure Monitoru. Spravujte své cloudové prostředí pomocí služby Azure Automation a nástrojů, jako je Ansiblea Chef.

Udržujte zřízenou infrastrukturu a aplikace v souladu s předpisy prostřednictvím Azure Blueprints nebo Chef Automate. Použití těchto technologií se službou Azure Security Center umožnuje minimalizovat hrozby a rychle nacházet a opravovat případná ohrožení zabezpečení.

Služby a nástroje pro budování postupů DevOps

GitHub

Posílení spolupráce, automatizace pracovních postupů od kódu po cloud a pomoc při zabezpečování vašeho kódu s využitím rozšířených funkcí

Azure Pipelines

Implementace CI/CD pro průběžné sestavování, testování a nasazování do libovolné platformy a libovolného cloudu

Azure Boards

Plánování, sledování a pracovní diskuze napříč týmy s využitím panelů Kanbanu, backlogů, týmových řídicích panelů a vytváření vlastních sestav

Azure Monitor

Zajištění úplného přehledu o aplikacích, infrastruktuře a síti

Visual Studio

Integrované vývojové prostředí (IDE) navržené pro vytváření výkonných škálovatelných aplikací pro Azure

Azure Kubernetes Service (AKS)

Rychlejší doručování kontejnerizovaných aplikací a jejich snadnější provoz s využitím plně spravované služby Kubernetes

Architektury řešení DevOps

V těchto obecných scénářích DevOps zjistíte, jak dát v Azure dohromady víc nástrojů a technologií.

CI/CD pro virtuální počítače Azure

Azure je špičkový cloud pro hostování virtuálních počítačů s Windows nebo Linuxem. Ať už k vývoji vašich aplikací používáte ASP.NET, Javu, Node.js nebo PHP, potřebujete kanál průběžné integrace a nasazování (CI/CD), abyste do těchto virtuálních počítačů mohli změny doručovat automaticky.

CI/CD v Javě s využitím Jenkinse a Azure Web Apps

Azure App Service představuje rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet webové aplikace s využitím Javy, Node.js, PHP nebo ASP.NET a také zajistit podporu modulů runtime ve vlastních jazycích s využitím Dockeru. Poskytujte zákazníkům rychle kvalitní služby s využitím služby Azure App Service a kanálu CI/CD, který všechny změny automaticky odesílá do služby Azure App Service.

DevOps pro Azure Kubernetes Service (AKS)

Zajistěte rovnováhu mezi rychlostí a zabezpečením a rychle doručujte kód ve velkém pomocí zabezpečených postupů DevOps s využitím služby Azure Kubernetes Service (AKS). Nastavte kolem vývojových procesů ochranné mantinely s využitím CI/CD a dynamických zásad a zrychlete smyčky zpětné vazby s využitím nepřetržitého monitorování. Využijte Azure Pipelines k rychlému doručování a současně pomocí Azure Policy zajistěte vynucování nejdůležitějších zásad. Pro vaše kanály buildu a verze Azure poskytuje možnosti sledování a umožňuje také snadnou změnu konfigurace a využití auditu dodržování předpisů.

Jak týmy napříč Microsoftem implementovaly DevOps

Úspěšná transformace DevOps vyžaduje kulturní změnu, která může být obtížná, zejména pro velké společnosti, které vytvářejí technologie již desítky let. Ale je nutné poskytovat zákazníkům lepší produkty a zajišťovat lepší obchodní výsledky. Poslechněte si víc o naší dlouhodobé cestě.

Zjistěte, jak integrovat tým zabezpečení se stávajícím týmem DevOps

Přečtěte si šest tipů, jak začlenit zabezpečení do postupů DevOps, a zjistěte, jak špičkové organizace ve svém podnikání implementovaly DevSecOps.

Zákazníci, kteří implementují DevOps v Azure

EY

"As EY continues to increase the technology focus in its services and solutions, we're using Azure DevOps and Azure Kubernetes Service to build more agile practices and shift into a more rolling product-delivery approach."

John Lawler, ředitel pro globální technologie, Client Technology, EY
EY

Axonize

"With Azure, Azure DevOps, and DevOps practices, we've accelerated time-to-market by up to 90 percent."

Omri Cohen, ředitel pro technologie a viceprezident pro výzkum a vývoj, Axonize
Axonize

Shell

Díky přechodu na postupy DevOps a platformu Microsoft DevOps s využitím Azure a GitHubu může Shell zajistit škálování v rámci rychlého rozvoje sítě pro datové vědy a současně zkrátit vývojový cyklus z měsíců na pouhé týdny.

Shell

WhiteSource

"We write our AKS manifests and implement CI/CD so we can build it once and deploy it on multiple clouds. That is the coolest thing!"

Uzi Yassef, hlavní technik DevOps, WhiteSource
WhiteSource

Axon

"We used Terraform to make building our Azure infrastructure less complex and time-consuming. And we don't have to build each new environment from scratch. What used to take several weeks, we can do with Terraform in a few hours."

Hank Janssen, technický ředitel, Axon
Axon

GEICO

"With the Azure cloud platform, six-week releases are a thing of the past. In most cases, we can deploy changes without taking the systems down. This means better availability, expedited time to market, and improved customer satisfaction."

Victoria Toure, hlavní softwarový inženýr, GEICO
GEICO

Projděte si řešení našich partnerů

Seznamte se s technologiemi a službami DevOps, které vám můžou pomoct s transformací vašich postupů.

HashiCorp Terraform

Terraform od společnosti HashiCorp vám pomůže snadno spravovat infrastrukturu jako kód. Definujte infrastrukturu jako kód pomocí deklarativních konfiguračních souborů, které se dají použít k vytvoření, správě a aktualizaci prostředků infrastruktury.

HashiCorp Terraform

Redhat Ansible

Využijte možnost automatizace zřizování cloudu, správy konfigurací a nasazování aplikací. Microsoft Azure má certifikaci Ansible a zajišťuje tak jistotu a klid při použití modulů Azure pro Ansible.

Redhat Ansible

Chef

Seznamte se s výkonnou automatizační platformou, která transformuje infrastrukturu virtuálních počítačů v Azure na kód. Chef automatizuje způsob konfigurace, nasazení a správy infrastruktury v rámci vaší sítě, a to bez ohledu na její velikost.

Chef

WhiteSource

WhiteSource Bolt pro Azure DevOps je bezplatné rozšíření, které skenuje všechny vaše projekty a detekuje opensourcové komponenty, jejich licence a známá ohrožení zabezpečení.

WhiteSource

JFrog

JFrog Artifactory je řešení pro vývojáře a techniky DevOps, které zajišťuje úplnou kontrolu, přehled a možnosti správy binárních souborů v celém rozsahu životního cyklu vývoje softwaru.

JFrog

CloudBees

CloudBees Core vnáší do Jenkinse firemní robustnost. Tato sada modulů plug-in na podnikové úrovni pomáhá zabezpečit, spravovat a optimalizovat Jenkinse a omezit případné výpadky.

CloudBees

Řešení pro postupy DevOps

Azure DevOps zahrnuje robustní integrace s Azure a komplexní sadu technologií, které pomáhají rychle a bezpečně doručovat software. Azure DevOps můžete zkombinovat s open source nástroji DevOps, které vyhovují vašemu jedinečnému pracovnímu postupu, a pak je bezproblémově integrovat do Azure. Bez ohledu na to, jestli vaše aplikace používají virtuální počítače, webové aplikace nebo Kubernetes, můžete pomocí Azure a sady nástrojů DevOps podle vlastního výběru implementovat postupy DevOps, jako jsou CI/CD, infrastruktura jako kód nebo průběžné monitorování.

Automatizujte každou část procesu DevOps, od kódu po cloud, pomocí kontinuální integrace a průběžného doručování a sady nástrojů podle vašeho výběru:

 • Definujte kanál CI/CD a spravujte vydané verze v různých prostředích pomocí Azure Pipelines.
 • Zaměřte libovolnou službu na Azure včetně Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Virtual Machines nebo Azure Functions.
 • Automatizujte pracovní postupy pomocí GitHub Actions.
 • Hostujte úlohy Jenkinse, rozšiřte stávající konfiguraci nebo zjednodušte CI/CD pomocí modulů plug-in Jenkinse pro Azure.
 • Vytvořte rychlá a opakovatelná nasazení do Azure pomocí Spinnakeru.
 • Přečtěte si o průběžném doručování a průběžném nasazování a jak můžou splnit potřeby vaší organizace.

Přijměte metodu agilního vývoje softwaru s plánováním, sledováním a vytvářením sestav, aby se zkrátily cykly vydávání nových verzí a zpřehlednil celý proces vývoje softwaru. Spravujte projekty pomocí GitHubu. A používejte Azure Boards k následujícímu:

 • Definování, přiřazování a sledování pracovních položek
 • Správa backlogů
 • Vytváření vlastních řídicích panelů ke sledování postupu
 • Získání pokročilé analýzy a sestav

Spravujte úložiště git, sdílejte je a spolupracujte s GitHubem. Vytvořte spolehlivý pracovní postup vytváření kódu pro váš tým pomocí následujících funkcí:

Definujte prostředky cloudu popisným způsobem, aby se vytvářely a potvrzovaly verze prostředí spolu s kódem aplikací v úložištích. Zacházení s infrastrukturou jako s kódem umožňuje nasazovat prostředky cloudu opakovatelným a spolehlivým způsobem, který zajišťuje, že jsou prostředí cloudu plně řízená.

Spravujte konfiguraci prostředků v rámci celého systému, abyste vynutili požadované stavy, nasadili aktualizace konfigurace a automatizovali rozpoznávání neočekávaných změn a problémů. Azure poskytuje řadu nástrojů DevOps pro správu konfigurací, jako je Ansible, Chef, Puppet a Azure Automation.

Monitorujte stav infrastruktury a integrujte ho do stávajících řídicích panelů, jako jsou Grafana nebo Kibana, nebo na web Azure Portal s využitím Azure Monitoru.

 • Praktikujte úplné průběžné sledování.
 • Konfigurujte užitečná upozornění přes všechny služby Azure.
 • Shromažďujte, zkoumejte a analyzujte protokoly, abyste získali náhled a omezili problémy.
 • Využijte integrované monitorování kontejnerů pro Azure Kubernetes Service (AKS).

Začněte spolupracovat a přenášet inovace z kódu do cloudu s využitím GitHubu a Azure.

Začínáme