Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Maps

Přidání dat o poloze a mapových vizuálů do obchodních aplikací a řešení

Vylepšete své řešení pro logistiku, sledování prostředků, mobilitu a IoT prostřednictvím geoprostorových dat služby Azure Maps. Tato rozhraní API pro geoprostorové služby umožňují do vašich projektů snadno začlenit mapy, hledání umístění, plánování tras, provoz a časová pásma.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převáděny pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace o cenách Azure najdete v tématu časté otázky.

Gen2 je nejnovější cenová úroveň služby Azure Maps, která uživatelům umožňuje přístup ke všem funkcím map s využitím objemových slev. Platíte jenom za služby, které používáte. Níže uvedené ceny jsou za 1000 transakcí. Zákazníci, kteří využívají Azure prostřednictvím smlouvy Enterprise (EA), můžou použít cenovou kalkulačku Azure nebo si vyhledat podrobnosti o cenových plánech Azure Maps na portálu EA. Informace o tom, jak se vypočítávají transakce Azure Maps pro každou službu Azure Maps, najdete v tématu Porozumění transakcím Azure Maps.

Není k dispozici Není k dispozici Zdarma Úroveň 0 Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3
Měřiče < 100 000 < 500 000 < 1 milion Víc než 1 milion
Mapy Základní čtverce mapy 5 000 $- $- $- $-
Čtverce snímků* 1 000 $-
Čtverce služby Traffic​ 5 000 $- $- $- $-
Čtverec služby Weather​ 1 000 $- $- $- $-
Statické obrázky mapy​ 1 000 $- $- $- $-
Přehledy umístění Data 5 000 $- $- $- $-
Geografická poloha 5 000 $- $- $- $-
Elevace* 1 000 $-
Hledání 5 000 $- $- $- $-
Plánování tras 1 000 $- $- $- $-
Prostorové výpočty​ 5 000 $- $- $- $-
Časové pásmo 5 000 $- $- $- $-
Provoz 1 000 $- $- $- $-
Počasí 1 000 $- $- $- $-
Není k dispozici Služba Jednotka měření Cena
Creator Zřizování map 1 jednotka úložiště za hodinu $-
Vykreslování map 1 tisíc transakcí $-
Stav funkce 1 tisíc transakcí $-
Webová funkce 1 tisíc transakcí $-

Poznámka k transakcím

V případě požadavků na dlaždice základních map, leteckých snímků, provozu a počasí se jedna transakce vytvoří vždy po 15 dlaždicích.

Pro požadavky na nadmořskou výšku s více body se každé volání rozhraní API počítá jako 2 transakce nadmořské výšky.

U požadavků na ohraničující rámečky nadmořské výšky se každý požadavek rozhraní API počítá jako 50 transakcí nadmořské výšky.

U matice tras se pro každou buňku v matici započítává jedna transakce. Pokud zadáte 5 počátků a 10 cílů, bude se to počítat jako 50 transakcí směrování.

Pro volání hromadného vyhledávání se jako transakce hledání počítá každý jednotlivý dotaz v dávce. Pro volání hromadného plánování tras se jako transakce směrování počítá každý jednotlivý dotaz výpočtu trasy v dávce.

U geofencingu pro Spatial Operations se jedna transakce vytvoří vždy po 5 voláních rozhraní API geofencingu.

Cenové úrovně fungují na principu vodopádu – jakmile dosáhnete stropu transakcí pro konkrétní cenovou úroveň, za všechny následující transakce se budou účtovat sazby další úrovně. Na čtverce snímků a rozhraní API služby Elevation se nevztahují objemové slevy. Fakturuje se po měsících.

Ceny Gen1 zůstávají pro stávající zákazníky Azure Maps v platnosti, ale cenovou úroveň můžete kdykoli změnit. Důrazně doporučujeme, abyste si vyhodnotili potenciální úspory nákladů a další produktové výhody, které si můžete přechodem na ceny Gen2 zajistit. Informace o tom, jak se vypočítávají transakce Azure Maps pro každou službu Azure Maps, najdete v tématu Porozumění transakcím Azure Maps.

Úroveň Nabízené služby Případ použití Zahrnuté bezplatné množství Dotazy za sekundu (QPS) Cena nad rámec zahrnutého bezplatného množství (pro dlaždice Maps, Traffic a Weather) Cena nad rámec zahrnutého bezplatného množství (ostatní služby map)
Standard S0
 • Vykreslování map
 • Hledání
 • Trasa
 • Provoz
 • Časové pásmo
 • Geografická poloha
 • Počasí
Pro nasazení malého rozsahu, zákazníky, kteří vyžadují jenom základní geoprostorová rozhraní API, a/nebo zákazníky s malým počtem souběžných uživatelů
 • Dlaždice Maps a Traffic: celkem 250 000 transakcí za měsíc
 • Dlaždice služby Weather: 5000 transakcí za měsíc
 • Time Zone Service: 5 000 transakcí za měsíc
Všechny ostatní služby Maps (mimo službu Weather): 25 000 celkových kombinovaných transakcí za měsíc
50 QPS $- za 1000 transakcí $- za 1000 transakcí (pro všechna rozhraní API kromě geografické polohy)
$- za 1000 transakcí (pro geografickou polohu)
Standard S1
 • Vykreslování map: Zahrnuje satelitní snímky
 • Hledat: Zahrnuje hromadné vyhledávání
 • Trasa: Zahrnuje hromadné plánování tras, maticové směrování, rozsah tras (izochrony), provoz, časové pásmo, geografickou polohu, nadmořskou výšku, Spatial Operations (včetně geofencingu), data Azure MapsPREVIEW, Weather, Převod, Datová sada, Sada dlaždic, Feature Stat a Web.
Pro zákazníky, kteří potřebují podporu pro velké firmy nebo klíčové aplikace, mají velké počty souběžných uživatelů a/nebo vyžadují pokročilé geoprostorové funkce Víc než 50 QPS $- za 1000 transakcí $- za 1000 transakcí

*Poznámka k transakcím

V případě požadavků na dlaždice Maps, Traffic a Weather se jedna transakce vytvoří vždy po 15 dlaždicích. Požadavky na dlaždici Maps od účtů S1 zahrnují požadavky na dlaždice Letecké snímky a Hybridní letecké snímky.

U požadavků na dlaždice Maps Nadmořská výška od účtů S1 se každý požadavek rozhraní API počítá jako 50 transakcí.

U požadavků na služby Search Service, Route Service, Time Zone Service, služby geografické polohy, jednobodové elevace, Spatial Operations s výjimkou geofencingu, služby počasí, Render Service mimo dlaždici Maps a požadavky mimo dlaždici Traffic se jako transakce počítá každé volání rozhraní API.

Pro požadavky na nadmořskou výšku s více body se každé volání rozhraní API počítá jako 2 transakce.

U matice tras se pro každou buňku v matici započítává jedna transakce. Pokud zadáte 5 počátků a 10 cílů, bude se to počítat jako 50 transakcí.

U geofencingu pro Spatial Operations se jedna transakce vytvoří vždy po 5 voláních rozhraní API geofencingu.

Pro volání hromadného vyhledávání se jako transakce počítá každý jednotlivý dotaz v dávce. Pro volání hromadného plánování tras se jako transakce počítá každý jednotlivý dotaz výpočtu trasy v dávce.

Služba Creator Wayfinding bude ve verzi Public Preview zdarma.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Maps

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Maps

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Maps.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Maps

 • Stávajícím i novým zákazníkům Azure Maps doporučujeme používat ceny Gen2. Ceny Gen2 jsou ideální pro nové zákazníky Azure Maps, protože se nabízejí s bezplatným měsíčním objemem transakcí, které je možné využít k testování a sestavování na základě služby Azure Maps.

  Pro stávající zákazníky Maps Gen1 S0 bude přechod na Gen2 znamenat:

  • Zrušení omezení QPS (dotazy za sekundu)
  • Zpřístupnění všech služeb Azure Maps
  • Umožní vám dosáhnout úspory nákladů při zvýšení objemu transakcí Azure Maps.

  Pro stávající zákazníky Azure Maps s cenami Gen1 S1 jsou s přechodem na ceny Gen2 spojeny s významnými výhodami, jako jsou satelitní snímky, funkce dávkového vyhledávání a směrování, maticové směrování, rozsahy tras (izochrony), prostorové operace, geofencing a nadmořská výška.

 • K simulaci výše faktury použijte naši cenovou kalkulačku .

 • Navštivte stránku věnovanou správě cenové úrovně vašeho účtu Azure Maps , kde najdete pokyny, jak je možné cenovou úroveň změnit. Pokud se zákazník rozhodne přejít z cen Gen1 (S0 nebo S1) na ceny Gen2, nemusí měnit klíče služby Azure Maps Keys ani ID klienta Active Directory (ADD).

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V