Přeskočit navigaci

Ceny za Azure Maps

Doplnění map, hledání, tras a dalších přehledů umístění do vašich aplikací

Vylepšete své řešení pro logistiku, sledování prostředků, mobilitu a IoT prostřednictvím geoprostorových dat služby Azure Maps. Tato rozhraní API pro geoprostorové služby umožňují do vašich projektů snadno začlenit mapy, hledání umístění, plánování tras, provoz a časová pásma.

Podrobnosti o cenách


Níže uvedené ceny platí pro externí veřejně dostupné implementace. Pokud chcete Azure Maps použít pro interní podnikové implementace, kontaktujte nás.

Standard S0
Nabízené služby
 • Render Service pro mapy
 • Search Service
 • Route Service
 • Time Zone Service
 • Traffic Service
Zahrnuté bezplatné množství

Dlaždice Maps a Traffic: celkem 250 000 transakcí za měsíc

Ostatní služby map: celkem 25 000 transakcí za měsíc

Cena nad rámec zahrnutého bezplatného množství (pro dlaždice Maps a Traffic) $- za 1000 transakcí
Cena nad rámec zahrnutého bezplatného množství (ostatní služby map) $- za 1000 transakcí

Poznámka k transakcím

V případě požadavků na dlaždice Maps a Traffic se jedna transakce vytvoří vždy po 15 dlaždicích.

U požadavků na služby Search Service, Route Service, Time Zone Service a Render Service mimo dlaždici Maps a služby mimo dlaždici Traffic se jako transakce počítá každé volání rozhraní API.

Nejčastější dotazy

 • Jako konkrétní příklad si představte, že v průběhu konkrétního měsíčního fakturačního období spotřebujete následující objemy:

  • 300 000 transakcí dlaždic vektorových map
  • 100 000 transakcí rastrových map
  • 50 000 transakcí Traffic Service
  • 20 000 transakcí Search Service

  V tomto fakturačním období získáte 275 000 bezplatných transakcí (250 000 pro mapy a 25 000 pro ostatní služby). Celkový počet fakturovatelných transakcí potom bude:

  (400 000 transakcí map celkem – 250 000 bezplatných transakcí map) + (70 000 ostatních transakcí celkem – 25 000 bezplatných ostatních transakcí ) = 195 000 transakcí

  Celková fakturovaná částka za toto měsíční fakturační období bude:

  $-/1 000 transakcí * 195 000 transakcí = $-

 • Zahrnutá bezplatná množství se nemusí vztahovat na předplatná přidružená k nabídkám kreditu Azure. Pokud je zapnutý limit útraty, může se stát, že váš účet bude pozastavený. Další informace o limitu útraty Azure a postupu při jeho odebrání

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Maps

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma

Bezplatný účet