Přeskočit navigaci

Azure Communication Services

Tvorba bohatých komunikačních prostředí s využitím stejných funkcí zabezpečené platformy, které využívá Microsoft Teams

Vytváření poutavých komunikačních prostředí ve velkém

Služba Azure Communication Services přináší bohatá komunikační rozhraní API pro hlas, video, chat, SMS a e-mail do všech vašich aplikací na libovolném zařízení a jakékoli platformě s využitím stejné spolehlivé a zabezpečené infrastruktury jako Microsoft Teams.

Komunikační služby pro video, hlasové, chatovací a textové zprávy poskytované kdekoli s využitím široké škály sad SDK a rozhraní API

Opensourcové sady SDK pro vytváření přizpůsobených komunikačních prostředí a bezproblémové interoperability s Microsoft Teams

Plně spravovaná platforma Azure pro zjednodušení vývoje

Certifikované kompatibilní komunikační rozhraní API, rozhraní API pro video a platforma rozhraní API pro SMS, které splňují standardy HIPAA, GDPR, SOC2 a další

Vytváření vlastních aplikačních prostředí připojených k Microsoft Teams

Vylepšete interakce se zákazníky zjednodušením hlasové, video a chatové komunikace prostřednictvím vlastní aplikace na platformě Microsoft Teams. Funkce Voice over Internet Protocol (VoIP) a využití chatu se účtují vašemu prostředku Azure jenom při použití rozhraní API a sad SDK Azure. To znamená, že využití pro uživatele aplikací Microsoft Teams, kteří komunikují s Azure Communication Services aplikacemi, je zdarma.*

*Uplatnění a využití chatu pro koncové body Microsoft Teams jsou součástí licencí Microsoft 365.

Vytváření vlastních aplikačních prostředí připojených k Microsoft Teams

Zapojte zákazníky prostřednictvím komunikace s podporou rozhraní API

Přidejte do aplikací pracovní postupy komunikace s využitím flexibilních sad SDK a rozhraní API pro běžné platformy a jazyky, mezi které patří iOS, Android, web, .NET nebo JavaScript., a propojte uživatele napříč webovými a mobilními aplikacemi.

Vertikální navyšování nebo snižování kapacity s využitím prověřené globální platformy

Zajistěte spolehlivé volání, chat a zasílání zpráv na podnikové úrovni z globální sítě s nízkou latencí, která se automaticky škáluje podle vašich požadavků.

Přehrát video

Zvýšení produktivity pomocí služeb a nástrojů Azure

Integrujte komunikační možnosti s dalšími službami Azure. Například propojení služeb Azure Bot Service s funkcemi telefonie Azure Communication Services vám umožní zlepšit zákaznická prostředí prostřednictvím inteligentních hlasových asistentů pro zpracování hovorů se zákazníky. Vyzkoušejte si Azure Cognitive Services pro překlad a analýzu postoje chatovacích zpráv. S využitím služeb Azure Event Grid a Logic Apps můžete na základě SMS snadno vytvářet pracovní postupy automatizace propojené ke klíčovým obchodním systémům.

Další informace o službě Azure Bot Service

Největší portfolio pro zabezpečení a dodržování předpisů

  • Navržené tak, aby splňovalo požadavky na dodržování předpisů, jako jsou HIPAA a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
  • Zajistěte si integrované bezpečnostní prvky, včetně šifrování a zabezpečení sítě.
  • Využijte funkce, jako je správa identit Azure Active Directory, které vám usnadní zabezpečení.
  • Microsoft investuje do výzkumu a vývoje v oblasti kybernetického zabezpečení více než $1 miliardu ročně.
  • Zaměstnáváme více než 3,500 odborníků na zabezpečení, kteří se plně věnují zabezpečení dat a ochraně osobních údajů.
  • Azure má víc certifikací než jakýkoli jiný poskytovatel cloudu. Podívejte se na kompletní seznam.

Flexibilní ceny, které se škálují s vašimi potřebami

Naplňujte obchodní potřeby své organizace a dodržujte rozpočet díky výhodným průběžným platbám.

Rozhraní API služeb Azure Communication Services

Vysoce kvalitní audio a video

Využijte výhod síťových funkcí s nízkou latencí, které zajišťují možnosti volání bez přerušení.

Vytvářejte a ovládejte své komunikační prostředí.

Vícekanálové komunikační prostředí vám umožní bezproblémově přecházet mezi hlasovými hovory a videohovory.

Chatovací funkce posilující spojení v reálném čase

Zapojte se do relace jedním kliknutím a získejte odpověď v reálném čase.

Individualizujte konverzace se zákazníky s využitím chatovacího rozhraní agenta.

Jednoduše spravujte rostoucí poptávku po službách zákazníků a zajistěte rychlé řešení.

Nejrychleji se rozšiřující metoda spojení se zákazníky

Doručujte zákazníkům důležité informace kdykoli a kdekoli.

Zlepšete interakce na cestách díky bohaté interoperabilitě a bezproblémovým0 připojením.

Integrujte rozhraní API SMS do stávajících aplikací a pracovních postupů s využitím služeb Logic Apps a Event Grid.

Podpořte zapojení zákazníků ve velkém s využitím snadné automatizované funkce krátkých kódů.

Podpora komplexních scénářů komunikace s využitím funkcí pro telefonování

Zajistěte si čísla, která podporují příchozí a odchozí volání a také zasílání zpráv SMS.

Eliminace nevyžádaných volání nebo textových zpráv s čistými čísly, která procházejí rozsáhlým ověřováním.

Propojte vaše místní zařízení a operátora podle vaší volby s využitím přímého směrování.

Rozhraní API pro e-mail připravená pro produkční prostředí

Získejte podporu odesílání velkého objemu pro případy použití mezi aplikacemi.

Odesílejte e-maily z vlastních ověřených domén.

Postupujte podle jednoduchých kroků pro onboarding a rychle přidejte do svých aplikací možnosti e-mailu.

Měřte úspěšnost a zapojení pomocí e-mailové analýzy.

Začínáme s bezplatným účtem Azure

Spustit bezplatnou zkušební verzi. Získejte kredit ve výši $200 a použijte ho do 30 dnů. Když máte kredit, získáte zdarma mnoho našich nejpopulárnějších služeb a navíc více než 40 dalších služeb, které jsou vždy zdarma.

Po vyčerpání kreditu přejděte na průběžné platby, abyste mohli dál tvořit pomocí stejných služeb. Plaťte pouze v případě, že využijete více než bezplatné měsíční částky.

Po 12 měsících budete dál využívat více než 40 služeb, které jsou vždy zdarma, a stále budete platit jen za to, co používáte nad rámec bezplatných měsíčních částek.

Této službě důvěřují společnosti všech velikostí

Laerdal Medical

"With Azure Communication Services, we provide rescuers with support and real-time CPR feedback from informed, expert dispatchers with the hope of saving more lives."

Helge Myklebust, ředitelka výzkumu, Laerdal Medical
Laerdal Medical

Luware

"Partnering with Microsoft and using Azure Communication Services allows us to incorporate Microsoft services into our customer service suite 'Nimbus', empowering companies to truly realize their multichannel strategy with Microsoft Teams as their central communication tool."

Philipp Beck, CEO, Luware
Luware

Degussa Bank

"Azure Communication Services (ACS) and other Microsoft 365 components inspired us to develop our Digital Bank-Shop in collaboration with Luware. Luware uses ACS to provide a Teams endpoint in our Digital Bank-Shop: Our customers from all over the country can see the presence status of their bank advisor and start a video or voice call."

Axel Schardt, vedoucí Správy dovedností a úrovně služeb v Degussa Bank AG
Degussa Bank

LinkedIn

"By building our LinkedIn Video Meetings feature with Azure Communication Services, we're helping our members be more productive. They can launch video conferences without leaving the LinkedIn platform."

Alena Byza, hlavní produktová manažerka pro virtuální události
LinkedIn

Zammo.ai

"Azure and Zammo.ai helped us move quickly so we could hit the ground running during COVID-19—and keep residents' data secure."

Gail Roper, vedoucí pracovník informačního oddělení
Zammo.ai

Začínáme se službami Azure Communication Services

Přehled

Projděte si technický přehled, rychlá zprovoznění, kurzy a další materiály.

Aktuální informace, blogy a oznámení týkající se služeb Communication Services

Nejčastější dotazy ke službám Azure Communication Services

  • Hlasové hovory a videohovory (pouze VoIP) a chatovací služby jsou dostupné po celém světě. Úložiště zákaznických dat a podpora jsou k dispozici jenom v USA. Funkce SMS a telefonie jsou k dispozici jenom v USA.
  • Vývojáři mohou zdarma využívat VoIP a chat pro uživatele aplikací Microsoft Teams. Na účastnické využití na koncových bodech Azure Communication Services se vztahují standardní ceny VoIP a chatu. Využití VoIP a chatu pro koncové body Microsoft Teams je součástí licencí Microsoftu 365.

    Další informace o cenách

Jsme na vás připraveni – společně vytvoříme váš bezplatný účet Azure

Začínáme se službami Communication Services