Přeskočit navigaci

Ceny za Service Bus

Připojení k privátním i veřejným cloudovým prostředím

Azure Service Bus je infrastruktura zasílání zpráv umístěná mezi aplikacemi, kterým umožňuje výměnu zpráv a tím i lepší škálovatelnost a odolnost.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Service Bus nabízíme v úrovních Basic, Standard a Premium. Tady je jejich porovnání:

Funkce Úroveň Basic Standard Premium
Fronty Dostupné Dostupné Dostupné
Plánované zprávy Dostupné Dostupné Dostupné
Témata Není k dispozici Dostupné Dostupné
Transakce Není k dispozici Dostupné Dostupné
Odstranění duplicit Není k dispozici Dostupné Dostupné
Relace Není k dispozici Dostupné Dostupné
Přeposlání/přesměrování Není k dispozici Dostupné Dostupné
Velikost zprávy 256 kB 256 kB 1 MB
Izolace prostředků Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
Geografické zotavení po havárii (Geo-DR) Není k dispozici Není k dispozici

Dostupné

*Vyžaduje další obory názvů služby Service Bus úrovně Premium v jiné oblasti.

Podpora služby JMS 2.0 (Java Messaging Service) Není k dispozici Není k dispozici Dostupné
Podpora zón dostupnosti (AZ) Není k dispozici Není k dispozici Dostupné

1Úroveň zasílání zpráv Standard zahrnuje 1 000 zprostředkovaných připojení (v základním poplatku), která můžete v rámci přidruženého předplatného Azure sdílet mezi všemi frontami, tématy nebo předplatnými a centry Event Hubs.

Služba Service Bus Premium běží na vyhrazených prostředcích, které poskytují vyšší propustnost a konzistentnější výkon.

Operace zasílání zpráv

Operací je každé volání rozhraní API, kdy se volá služba Service Bus.

Úroveň Basic
Operations $- za milion operací
Standard
Základní sazba 1 $-/hodina
Premium
Každou hodinu $-/hodina

Zprostředkovaná připojení

Počet připojení AMQP k Service Bus nebo volání Service Bus přes protokol HTTP

Úroveň Standard
Úroveň Premium
Zprostředkovaná připojení se na úrovni Premium neúčtují.

Hybridní připojení a propojení Windows Communication Foundation

Hybridní připojení se účtují za jednotku naslouchacího procesu a za všechna překročení limitu dat přesahující zahrnutých 5 GB za měsíc. Propojení WCF se účtují za objem zpráv a hodiny propojení.

Ceny za hybridní připojení
Poplatek za připojení (zahrnuje 5 GB dat za měsíc) $- za naslouchací proces
Překročení limitu pro přenos dat (data přesahující zahrnutých 5 GB za měsíc)* $-/GB
* Omezení přenosu dat 5 GB pokrývá celkové datové přenosy přes všechny jednotky naslouchacího procesu.
Ceny za přenosy WCF
Hodiny propojení $- za každých 100 hodin přenosu
Zprávy $- za každých 10 000 zpráv
Měsíční ceny vycházejí z 730 hodin využití. Připojení se účtují v přírůstcích po celých hodinách.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Service Bus

Další informace o funkcích a možnostech produktu Service Bus

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Service Bus

 • Každá zpráva přijatá propojením nebo odeslaná do propojení se počítá jako fakturovatelná zpráva. Fakturovatelná zpráva je datový rámec obsahující nejvýše 64 kB. Pokud zpráva přesáhne 64 kB, jako třeba v případě odpovědi HTTP, která vrací obrázek, počítá se každých dalších 64 kB jako další fakturovatelná zpráva. U běžné služby propojení, která implementuje schéma žádostí a odpovědí, žádost nejdřív přejde do služby propojení a potom do vlastní služby. Odpověď se pak vrací stejnou cestou. To představuje nejméně čtyři fakturovatelné zprávy. V případě služby vícesměrového vysílání se 4 naslouchacími procesy se zpráva odeslaná službě propojení počítá jako 1 zpráva a 4 zprávy odeslané naslouchacím procesům se také počítají každá jako jedna zpráva. Výsledkem je tedy 5 zpráv.

 • U zprostředkovaných entit (fronty a témata nebo předplatná) je operací každá interakce rozhraní API se službou Service Bus pomocí libovolného protokolu.

  Každé odeslání, přijetí nebo odstranění zprávy, která je menší nebo rovna 64 kB, se považuje za jednu fakturovatelnou operaci. Pokud má zpráva víc než 64 kB, stanoví se počet fakturovatelných operací podle velikosti zprávy v násobcích 64 kB. Třeba zpráva o velikosti 8 kB odeslaná na Service Bus se fakturuje jako jedna operace, zatímco zpráva o velikosti 96 kB odeslaná na Service Bus se bude fakturovat jako dvě operace. Čtení 8kB zprávy se zámkem a její následné dokončení nebo explicitní opuštění se fakturuje jako dvě operace. Operace vzniká i při obnovení zámku zprávy.

  Vícenásobná doručení stejné zprávy (třeba při odeslání zprávy více odběratelům nebo načtení zprávy po opuštění, odložení nebo nedoručení) se počítají jako nezávislé operace. Třeba v případě tématu se třemi odběry vygeneruje jedna odeslaná a následně přijatá zpráva o velikosti 64 kB čtyři fakturovatelné operace (jedna odeslaná a tři poslané zpátky, když předpokládáme doručení zprávy na všechna předplatná a její odstranění po přečtení).

  Poplatek za operaci se fakturuje i při vytvoření, čtení (výpisu), aktualizaci a odstranění fronty, tématu nebo předplatného.

  Operace jsou volání rozhraní API provedená ve frontě, tématu nebo koncovým bodům služby předplatného. Patří sem operace správy, odeslání/přijetí a stavu relace.

 • Hodiny propojení se účtují souhrnně za dobu, během které je každá služba Service Bus Relay „otevřená“. Instance připojení se implicitně vytvoří a otevře na dané adrese služby Service Bus (URL oboru názvů služby), když se služba WCF podporující přenos („naslouchací proces přenosu“) poprvé připojí k této adrese. Propojení se zavře, když se od této adresy odpojí poslední naslouchací proces. Proto se pro účely fakturace považuje propojení za „otevřené“ od doby připojení prvního naslouchacího procesu propojení do doby odpojení posledního naslouchacího procesu propojení od adresy Service Bus tohoto propojení.

 • Zprostředkované připojení se definuje jedním z těchto způsobů:

  1. Připojení AMQP klienta k tématu, předplatnému, frontě nebo centru Event Hub služby Service Bus
  2. Volání HTTP při příjmu zprávy z tématu nebo fronty Service Bus, které má hodnotu časového limitu příjmu větší než nula.

  Microsoft účtuje nejvyšší počet souběžných zprostředkovaných připojení, která překročí zahrnuté množství (1 000 připojení na úrovni Standard a Premium). Špičky se měří po hodinách. Výsledek měření se vydělí 730 hodinami za měsíc a přičte se k měsíčnímu fakturačnímu období. Zahrnuté množství (1 000 hodin zprostředkovaných připojení za měsíc) se na konci fakturačního období porovná s úhrnem poměrných hodinových špiček.

  Příklady:

  1. 5 000 klientů se připojuje přes samostatné připojení AMQP, přijímá příkazy z tématu služby Service Bus a odesílá události do front. Pokud jsou všichni klienti připojení 12 hodin denně, budou se za připojení účtovat následující poplatky (navíc k ostatním poplatkům za službu Service Bus): 5 000 připojení × 12 hodin × 30,5 dnů / 730 = 2 500 zprostředkovaných připojení. Protože máte měsíčně povolených 1 000 zprostředkovaných připojení, bude se vám účtovat 1 500 zprostředkovaných připojení.
  2. 5 000 klientů přijímá zprávy z fronty služby Service Bus přes protokol HTTP s nenulovým časovým limitem. Pokud jsou všechna zařízení připojená 12 hodin denně, budou se za připojení účtovat následující poplatky (navíc k ostatním poplatkům za službu Service Bus): 5 000 připojení pro přijetí přes protokol HTTP × 12 hodin denně × 30,5 dnů / 730 hodin = 2 500 zprostředkovaných připojení.
 • Ano. Za odesílání událostí přes HTTP se neúčtují žádné poplatky za připojení, bez ohledu na počet odesílajících systémů nebo zařízení. Poplatky za zprostředkované připojení generují události přijímané přes HTTP s časovým limitem větším než nula, kterým se taky někdy říká dlouhý interval dotazování. Připojení AMQP generují poplatky za zprostředkované připojení bez ohledu na to, jestli se připojení použije k odeslání nebo přijetí. U názvového prostoru na úrovni Basic se za 100 zprostředkovaných připojení neúčtují žádné poplatky. To je taky maximální počet zprostředkovaných připojení povolených u předplatného Azure. Prvních 1 000 zprostředkovaných připojení ve všech názvových prostorech na úrovni Standard předplatného Azure je zahrnuto bez dalších poplatků (kromě základního poplatku). Tyto limity stačí na pokrytí mnoha scénářů zasílání zpráv mezi službami. Poplatky za zprostředkované připojení většinou připadají v úvahu obvykle jenom tehdy, když plánujete použít připojení přes AMQP nebo HTTP s dlouhým intervalem dotazování u velkého počtu klientů. Třeba když chcete účinněji streamovat nebo umožnit obousměrnou komunikaci s tisíci nebo miliony zařízení nebo instancí aplikací.

 • Ne. Standardní základní poplatek se za každé předplatné Azure účtuje jenom jednou za měsíc. To znamená, že po vytvoření jednoho standardního názvového prostoru Service Bus můžete v rámci jednoho předplatného Azure vytvářet libovolný počet dalších standardních názvových prostorů, aniž by se účtovaly další základní poplatky.

 • Úroveň Premium funkce zasílání zpráv Service Bus zajišťuje všechny funkce zasílání zpráv front a témat Azure Service Bus s předvídatelným a opakovatelným výkonem, vyšší propustností a zvýšenou dostupností. Úroveň Premium používá model přiřazování vyhrazených prostředků pro zajištění izolace úloh a konzistentní výkon. Vzhledem k tomu, že výpočetní a paměťové prostředky na úrovni Premium jsou vyhrazené, neúčtují se na rozdíl od ostatních úrovní žádné transakční poplatky za zprávy. Všechny transakce jsou zahrnuté do přidělení jednotek zpráv.

 • Jednotka zasílání zpráv je sada vyhrazených prostředků rezervovaných exkluzivně pro názvové prostory úrovně Premium. Tato sada prostředků může poskytovat konzistentní a opakovatelný výkon pro zatížení generovaná zasíláním zpráv. Každý názvový prostor úrovně Premium může mít 1, 2 nebo 4 jednotky zasílání zpráv a přiřazování prostředků roste lineárně: 2 jednotky zasílání zpráv představují dvojnásobek prostředků oproti jedné jednotce zasílání zpráv.

 • Úroveň Premium funkce zasílání zpráv Service Bus je účtovaná paušální denní sazbou za každou zakoupenou jednotku zasílání zpráv. Názvové prostory vytvořené s úrovní Premium můžou mít 1, 2 nebo 4 jednotky zasílání zpráv, z nichž každá zahrnuje stanovený počet účtovaných jednotek zasílání zpráv za den. Počet zakoupených jednotek zasílání zpráv můžete u názvových prostorů Premium kdykoli změnit, ale denní sazba se odvíjí od maximálního počtu jednotek zasílání zpráv přiřazených k názvovému prostoru kdykoli během dne.

 • Ano, upgrade a downgrade mezi úrovní Premium a ostatními úrovněmi je technicky možný. Pokyny týkající se migrace řešení ze zasílání zpráv Standard na Premium najdete v tomto příspěvku blogu.

 • Hybridní připojení umožňuje navázat obousměrnou binární streamovou komunikaci mezi dvěma síťovými aplikacemi, z nichž jedna nebo obě mohou být umístěné za zařízeními NAT nebo branami firewall. Naslouchací proces, který přijme toto „propojené“ připojení, a odesilatele, který toto připojení iniciuje, je možné implementovat na libovolné platformě a v libovolném jazyce, které nabízejí základní možnosti WebSocket. U většiny webových prohlížečů to zahrnuje rozhraní WebSocket API.

 • Při vytvoření prvního naslouchacího procesu hybridního připojení se vám bude účtovat sazba za jednotku naslouchacího procesu. Stejná sazba se vztahuje na každý jednotlivý naslouchací proces, který se rozhodnete vytvořit. Součástí této služby je 5 GB bezplatného přenosu dat za měsíc. Těchto 5 GB bezplatného přenosu dat můžete využít pro kterékoli z vašich jednotek naslouchacího procesu. Pokud agregovaný přenos dat pro všechny jednotky naslouchacího procesu přesáhne 5 GB, překročení přenosu dat se vám naúčtuje.

  Ukázka cen 1: Pokud máte nainstalovaný jeden naslouchací proces, jako je třeba instance Hybrid Connections Manageru, který průběžně běží celý měsíc, a v průběhu tohoto měsíce prostřednictvím tohoto připojení odešlete 3 GB dat, vaše celková cena bude $-.

  Ukázka cen 2: Pokud máte nainstalovaný jeden naslouchací proces, jako je třeba instance Hybrid Connections Manageru, který průběžně běží celý měsíc, a v průběhu tohoto měsíce prostřednictvím tohoto připojení odešlete 10 GB dat, vaše celková cena bude $-. Tyto údaje vycházejí ze sazby $- za připojení a prvních 5 GB a $- za dalších 5 GB dat.

  Ukázka cen 3: Pokud máte nainstalované dvě instance Hybrid Connections Manageru (A a B), které průběžně běží celý měsíc, a v průběhu tohoto měsíce prostřednictvím připojení A odešlete 3 GB dat a prostřednictvím připojení B 6 GB dat, tedy celkem 9 GB dat, vaše celková cena bude $-. To znamená $- za připojení A + $- za připojení B + $- za další 4 GB dat využitých nad limit.

 • Budeme účtovat 64 kB za každé připojení k vašemu naslouchacímu procesu. To se odečte od bezplatných 5 GB, které každý měsíc nabízíme s jednotkami naslouchacího procesu. Poplatek ze jednotku naslouchacího procesu se počítá za hodinu v přírůstcích po 5 minutách. Nebudou vám účtována opakovaná otevření a zavření pro účely vývoje a testování.

 • Když otevřete připojení a nepřenášíte žádná data, budeme za vás přenášet každou minutu 1 kB, aby se připojení udrželo aktivní. To děláme proto, aby síť každých pár minut připojení automaticky neuzavřela. Náklady spojené s touto činností činí na jeden připojený naslouchací proces míň než $0.05 za měsíc.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V