Přeskočit navigaci

Azure Database for MySQL

Plně spravovaná komunitní verze MySQL připravená pro podnikové prostředí

Azure Database for MySQL poskytuje plně spravovanou komunitní verzi databáze MySQL jako služby, která je připravená pro podnikové prostředí. Tato služba ve verzi MySQL Community Edition pomáhá zajistit snadnou migraci do cloudu pomocí metody „lift and shift“ a využití jazyků a architektur podle vaší volby. Navíc získáte vysokou dostupnost a dynamické škálování. To všechno vám pomůže snadno se přizpůsobit měnícím se požadavků ze strany zákazníků. Dále získáte výhody nepřekonatelného zabezpečení a dodržování předpisů, včetně Azure IP Advantage, a také špičkový dosah Azure. A to všechno s flexibilním cenovým modelem, takže si můžete vybrat prostředky pro vaše úlohy bez skrytých poplatků.

Komunitní MySQL se zajištěním plné správy

Zkombinujte výhody MySQL Community Edition s výhodami poskytovatele plně spravovaných služeb a osvoboďte vývojáře od složité infrastruktury a správy databází, aby se mohli soustředit na vytváření výjimečných aplikací.

Jazyky a architektury podle vašeho výběru

Azure Database for MySQL umožňuje využití oblíbených opensourcových architektur a jazyků a vyznačuje se těsnou integrací s Azure Web Apps. Oblíbené aplikace pro správu obsahu, jako jsou WordPress a Drupal, poskytují plně integrované prostředí, které podporuje požadavky vývoje vašich aplikací.

Škálování v řádu sekund díky integrované vysoké dostupnosti

Zřízení je otázkou minut a nezávislé flexibilní škálování výpočetního výkonu a úložiště se zvládne během pár sekund. Služba Azure Database for MySQL je navržená pro zajištění vysoké dostupnosti, a to se smlouvou SLA na úrovni 99,99 %. Nevyžaduje žádnou další konfiguraci, replikaci ani poplatky a zajišťuje provoz aplikací, když je potřebujete.

Ochrana databáze s využitím integrované inteligence

Azure Database for MySQL zahrnuje pokročilou detekci hrozeb, která nepřetržitě monitoruje vaši databázi, detekuje potenciálně škodlivé aktivity a při zjištění takové aktivity vás upozorní, abyste mohli okamžitě zasáhnout.

Jednoduché a flexibilní ceny

Zahrnuto je vše potřebné s jednoduchými a flexibilními cenami. Azure Database for MySQL poskytuje požadované možnosti, jako jsou automatické opravy databází, automatické zálohování, integrované monitorování a zabezpečení, a to bez dalších poplatků.

Nepřekonatelné zabezpečení a dosah

Spouštějte svoje aplikace na špičkové infrastruktuře a v nejdůvěryhodnějším cloudu na světě. Plně integrovaná služba Azure Database for MySQL vám zpřístupní globální síť datových center Microsoftu, špičkové zabezpečení a nepřetržité monitorování.

Podívejte se, jak společnosti pomocí Azure Database for MySQL využívají svůj potenciál na maximum

Materiály pro vývojáře

Nasazení webové aplikace s využitím kontejneru a Azure Database for MySQL

Připojení kontejnerů běžících v Kubernetes k Azure Database for MySQL s využitím technologie Open Service Broker for Azure

Migrace vašich aplikací do Azure Database for MySQL s minimálními výpadky

Co se dá sestavit s využitím Azure Database for MySQL?

Další informace o případech použití:

Inteligentní aplikace

Vyvíjejte sofistikované transformační aplikace s využitím špičkových algoritmů strojového učení a integrovaných vizualizačních nástrojů pro zajištění užitečných přehledů a analýz.

Další informace

Azure Database for MySQL을 사용한 지능형 앱최신 기계 학습 알고리즘 및 통합 시각화 도구를 사용하여 정교한 혁신적인 앱을 개발함으로써 실행 가능한 정보 및 분석을 얻으세요.

Maloobchodní prodej a elektronické obchodování

Vytvářejte bezpečná a škálovatelná řešení elektronického obchodování, které splňují požadavky zákazníků i firem. Zaujměte zákazníky prostřednictvím přizpůsobených produktů a nabídek, zpracovávejte transakce rychle a bezpečně a zaměřte se na splňování požadavků a služby zákazníkům.

Další informace

Azure Database for MySQL을 사용한 소매 및 전자상거래고객과 비즈니스의 요구 사항을 모두 충족하는 안전하고 확장성 있는 전자상거래 솔루션을 빌드하세요. 사용자 지정된 제품 및 제안을 통해 고객과 교류하고, 거래를 빠르고 안전하게 처리하고, 이행 및 고객 서비스에 집중하세요.BrowserAzure Database for MySQL(Product Catalog)Azure Database for MySQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure StorageAzure HD Insight(Game Analytics)

Škálovatelné webové a mobilní aplikace

Využijte možnost rychle vytvářet působivé a škálovatelné nativní aplikace pro víc platforem: iOS, Android, Windows nebo Mac.

Další informace

Azure Database for MySQL을 사용한 확장성 있는 웹 및 모바일 응용 프로그램iOS, Android, Windows 또는 Mac용의 유용하고 성능 기준에 맞으며 확장성 있는 플랫폼 간 및 네이티브 앱을 신속하게 빌드하세요.BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

Digitální marketing

Zaujměte zákazníky po celém světě bohatě vybaveným a přizpůsobeným digitálním marketingovým prostředím. Rychle sestavujte a uvádějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky ze strany zákazníků.

Další informace

Azure Database for MySQL을 사용한 디지털 마케팅개인 설정된 다양한 디지털 마케팅 환경을 통해 전 세계 고객과 소통하세요. 고객 요구에 따라 자동으로 확장되는 디지털 캠페인을 빠르게 만들어 실행하세요.BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

Aplikace pro správu financí

Bezpečně ukládejte důležitá data a poskytněte uživatelům cenné analýzy a přehledy agregovaných dat s využitím integrovaného zabezpečení a výkonu.

Další informace

Azure Database for MySQL을 사용한 재무 관리 앱기본 제공 보안 및 성능을 사용하여 안전하게 중요한 데이터를 저장하고 집계된 데이터에 대한 높은 가치의 분석 및 정보를 사용자에게 제공하세요.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Hry

Elasticky škálujte vaše databáze, aby se přizpůsobily nepředvídatelným nárůstům provozu a zajistily prostředí pro více hráčů s nízkou latencí.

Další informace

Azure Database for MySQL을 사용한 게임예기치 않은 갑작스러운 트래픽 증가를 수용하기 위해 데이터베이스 크기를 탄력적으로 조정하고 대기 시간이 짧은 멀티플레이어 환경을 제공하세요.Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

Související produkty a služby

Web Apps

Rychlé vytváření a nasazování důležitých webových aplikací ve velkém měřítku

Azure Database for PostgreSQL

Spravovaná databázová služba PostgreSQL pro vývojáře aplikací

Redis Cache

Obohacení aplikací díky vysoké propustnosti a nízké latenci při přístupu k datům

Vytvoření databázového serveru MySQL