Azure bez serveru

Prostředí bez serveru – rychlejší vytváření aplikací bez správy infrastruktury

Vytváření, nasazování a provoz bezserverových aplikací na komplexní platformě

Zvyšte hodnotu jádra svého podnikání díky minimalizaci času a prostředků, které vynakládáte na potřeby související s infrastrukturou. Využijte plně spravovaná komplexní bezserverová řešení Azure ke zvýšení produktivity vývojářů, optimalizaci prostředků a zrychlení tempa inovací.

Proč zvolit bezserverová řešení Azure?

Zrychlení vývoje

Zkraťte dobu strávenou na úlohách, které nejsou pro vaše podnikání zcela zásadní, tím, že vývojáře osvobodíte od zřizování a správy infrastruktury. Tvořte a nasazujte rychleji s využitím vývojářsky přívětivých rozhraní API, služeb vyžadujících minimální nebo žádný kód a modelů strojového učení a kognitivních modelů připravených k použití.

Zvýšení výkonu týmů

Zlepšete flexibilitu a výkon týmů s využitím plně spravované platformy určené k vytváření, nasazování a provozu aplikací. Tvořte pro jakýkoli vzor aplikací a jakékoli prostředí – hybridní, cloudové i hraniční. Aktivně spravujte aplikace s využitím inteligentního monitorování a analytických nástrojů.

Posílení vlivu organizace

Zkraťte dobu uvedení na trh s využitím bezserverových řešení Azure, která vaší organizaci pomůžou otevřít cestu k inovacím a novým možnostem příjmů. Snižte celkové náklady na vlastnictví infrastruktury a minimalizujte rizika s využitím inteligentní správy zabezpečení a rozšířené ochrany před internetovými útoky.

Vývoj s využitím komplexních bezserverových řešení Azure

Užijte si toho, že se nemusíte starat o správu infrastruktury bez ohledu na to, jaký typ aplikací sestavujete nebo jaké technologie používáte. Vyberte si z celé řady bezserverových spouštěcích prostředí, plně spravovaných služeb a komplexní sady vývojářských nástrojů a služeb pro vytváření aplikací.

Bezserverové výpočetní prostředí Azure

Rychlejší vytváření aplikací díky eliminaci potřeby spravovat infrastrukturu, na které běží kód a kontejnery

 • Bezserverová platforma Kubernetes

  Elasticky zřizujte pody v instancích kontejnerů, které se spustí během několika vteřin, aniž byste museli spravovat další výpočetní prostředky. Vytvářejte bezserverové aplikace založené na Kubernetes s využitím možností orchestrace ve službě Azure Kubernetes Service (AKS) a virtuálních uzlech AKS, které jsou postavené na open source projektu Virtual Kubelet. Přidejte do svého clusteru AKS automatické škálování založené na událostech KEDA a získejte to nejlepší z přístupu založeného na událostech. KEDA je open source komponenta, která umožňuje kontejnerům zpracovávat události přímo ze zdrojů dat a nabízí možnost škálovat až na nulu.

 • Bezserverové funkce

  Výpočetní prostředí Azure Functions řízené událostmi umožňuje spouštět kód napsaný v jazyce podle vašeho výběru. Využijte možnost škálovat na vyžádání a platit jenom za čas, po který se spouští váš kód. Open source modul runtime Functions, který je k dispozici jako spravovaná služba v Azure a ve službě Azure Stack, také funguje pro více cílů, včetně Kubernetes, Azure IoT Edge, místního prostředí a dokonce i jiných cloudů.

 • Bezserverová aplikační prostředí

  Spouštějte a škálujte webové a mobilní aplikace a aplikace API na platformě podle vaší volby ve vysoce produktivním a plně spravovaném prostředí s využitím služby Azure App Service.

Relativity
"When we can develop a solution in a week using Azure Functions versus four months using traditional methods, that represents a drastic improvement in our ability to solve business-critical problems and focus our developer talent wherever it's most needed."
Hristo Papazov, vedoucí softwarový inženýr

Bezserverové pracovní postupy Azure a integrace

Vytvářejte nové aplikace díky orchestraci bezserverových architektur založených na událostech. Usnadněte si vytváření připojených služeb s využitím jednoduchého průčelí rozhraní API, které abstrahuje složitost implementace rozhraní API.

 • Bezserverová orchestrace pracovních postupů

  Integrujte data a aplikace místo psaní složitého spojovacího kódu mezi různorodými systémy. Vizuálně vytvářejte bezserverové pracovní postupy s využitím služby Azure Logic Apps a používejte vlastní rozhraní API, bezserverové funkce nebo integrované konektory SaaS (software jako služba), včetně Salesforce, Microsoft Office 365 a Dropboxu.

 • Bezserverová správa rozhraní API

  Publikujte, zabezpečte, transformujte, udržujte a monitorujte rozhraní API s využitím plně spravované služby Azure API Management, která nabízí model využití navržený a implementovaný tak, aby byl ideální pro bezserverové aplikace.

 • Bezserverové zasílání zpráv

  Zjednodušte scénáře aplikací založených na událostech s využitím služby Azure Event Grid. Propojte bezserverovou logiku s událostmi přicházejícími z různých služeb Azure a externích zdrojů s využitím schématu CloudEvents. Vytvářejte distribuovaná a škálovatelná cloudová řešení s připojeními napříč privátními i veřejnými cloudovými prostředími s využitím infrastruktury zasílání zpráv služby Azure Service Bus.

Clasquin
"We can deliver exactly what we had in mind with Azure Logic Apps because it is a flexible and high-performance platform. It offers monitoring of a quality that we have never seen before, and which allows us, for example, to detect anomalies even before they impact our customers. And the pay-per-use economic model is much more advantageous."
Laurent Guillen, ředitel informačních technologií

DevOps a vývojářské nástroje pro bezserverové prostředí

Vytvářejte bezserverové aplikace s využitím známých nástrojů přímo ve vlastním vývojářském prostředí a v oblíbeném operačním systému. Prvotřídní služby umožňující vytváření, testování a nasazování funkcí, kontejnerů a aplikací založených na Kubernetes

 • CI/CS pro bezserverové prostředí

  Získejte neomezená privátní úložiště Git hostovaná v cloudu s využitím Azure DevOps. Jednoduše nastavte kontinuální integraci a průběžné doručování (CI/CD), přidejte automatickou správu balíčků, automaticky aktivujte sestavení a nasazujte do služeb Kubernetes, Azure Functions, Azure Web Apps nebo jakéhokoli cloudu.

 • Nástroje pro vývoj aplikací

  Vytvářejte, spouštějte a laďte bezserverové aplikace s využitím komplexní sady vývojářských nástrojů. V případě pokročilých scénářů, které zahrnují služby jako Functions a Kubernetes, využijte emulátory k místnímu vývoji aplikací, a jakmile budete připraveni k jejich nasazení, jednoduše je nasměrujte do Azure.

AI a strojové učení pro bezserverové prostředí

Obohaťte své bezserverové aplikace o algoritmy strojového učení a AI připravené k použití. Zlepšete produktivitu a snižte náklady díky automatickému škálování výpočetního výkonu a strojovému učení s využitím DevOps.

 • Kognitivní výpočetní operace

  Umožněte svým bezserverovým aplikacím vidět, slyšet, mluvit, porozumět potřebám uživatelů a interpretovat je prostřednictvím přirozených způsobů komunikace s využitím služeb Azure Cognitive Services přes rozhraní API nebo nasazených jako kontejnery v Kubernetes.

 • Konverzační chatboti

  Azure Bot Service umožňuje vytvářet inteligentní chatboty, kteří přirozeně interagují s vašimi uživateli prostřednictvím různých kanálů, jako jsou text/SMS, Skype, Microsoft Teams, Slack, Office 365 a Twitter.

 • Modely strojového učení

  Vytvářejte, trénujte a nasazujte modely v Azure Machine Learningu z cloudu do hraničních zařízení.

Wolford
"Azure Cognitive Services and the easy integration offered by Azure help us build solutions and onboard new customers in just four to six weeks."
Sanjoy Roy, spoluzakladatel, AskSid.ai

Bezserverová databáze Azure

Vytvářejte bezserverové aplikace umožňující globální uživatelské základně přístup k formátovaným datům s nízkou latencí. Využijte globálně distribuovanou vícemodelovou databázovou službu Azure Cosmos DB s rozsáhlou škálovatelností k vytváření triggerů databáze a vstupních a výstupních vazeb.

Fuji Film
"Azure Cognitive Services and the easy integration offered by Azure help us build solutions and onboard new customers in just four to six weeks."
Daichi Hayata, tým Image Works pro infrastrukturu a cloudovou platformu MCSE, skupina vyspělých řešení, odbor služeb

Bezserverové úložiště Azure

Vytvářejte statické webové aplikace s využitím služby Azure Blob Storage nebo ji použijte jako úložiště nestrukturovaných dat s rozsáhlou škálovatelností. Reagujte na operace s objekty blob s využitím událostí úložiště a několika bezserverových architektur. Události objektů blob se prostřednictvím služby Event Grid nabízejí odběratelům pomocí služeb Functions, Logic Apps nebo dokonce vlastního naslouchacího procesu HTTP.

Transport for London

Díky škálovatelné architektuře se záběry kamer nahrávají do úložiště objektů blob, které aktivuje službu Azure Functions, vrátí počet lidí na obrázku a výstup zobrazí ve službě Azure Event Hubs.

Bezserverové monitorování Azure

S tím, jak bezserverové prostředí eliminuje tradiční úlohy správy infrastruktury, je důležitější než kdy dřív, aby vývojáři měli zavedenou správnou instrumentaci, která jim pomůže ladit bezserverové aplikace. Získejte úplný přehled o vašich bezserverových aplikacích s využitím monitorování aplikací pomocí rozšiřitelné služby pro správu výkonu aplikací Azure Monitor. Shromažďujte, analyzujte a rozhodujte se na základě telemetrie z cloudových i místních prostředí a maximalizujte dostupnost a výkon vašich aplikací.

Hafslund
"By running containerized software in Azure, we have a standard way to create, monitor, scale, and manage our applications. We move and respond to customer needs faster. That's what agility is all about."
Ståle Heitmann, ředitel pro technologie

Bezserverové analýzy Azure

Azure Stream Analytics vám umožní snadno vyvíjet a spouštět výkonné paralelní analýzy v reálném čase nad několika proudy dat, včetně IoT. Protože nemusíte spravovat žádnou infrastrukturu, zpracovávejte data na vyžádání, okamžitě škálujte a plaťte pouze podle počtu úloh. Rychle vytvářejte řídicí panely v reálném čase s využitím Microsoft Power BI pro zajištění živého příkazového a řídicího zobrazení.

Kolibri Games
"Our Azure-based analytics pipeline can handle the billion events a month we're throwing at it, and with it, we're improving our games at an even faster cadence."
Oliver Löffler, zakladatel a ředitel pro technologie

Architektury bezserverových řešení Azure

Arquitetar aplicação Web de comércio eletrónico dimensionávelO site de comércio eletrónico inclui fluxos de trabalho de processamento de encomendas simples com a ajuda dos serviços do Azure. Com as Funções do Azure e as Aplicações Web, os programadores podem concentrar-se na criação de experiências personalizadas e permitir ao Azure lidar com a infraestrutura.217896543
 1. Přehled
 2. Tok

Tvorba škálovatelné webové aplikace elektronického obchodování

Přehled

Web elektronického obchodování zahrnuje jednoduché pracovní postupy zpracování objednávky s pomocí služeb Azure. S využitím Azure Functions a Web Apps se vývojáři můžou soustředit na vytváření přizpůsobených prostředí a nechat správu infrastruktury na Azure.

Tok

 1. 1 Uživatel přejde do webové aplikace v prohlížeči a přihlásí se.
 2. 2 Prohlížeč si přetáhne statické prostředky, jako jsou obrázky, ze služby Azure Content Delivery Network.
 3. 3 Uživatel vyhledává produkty a dotazuje databázi SQL.
 4. 4 Web si přetáhne katalog produktů z databáze.
 5. 5 Webová aplikace si přetáhne obrázky ze služby Blob Storage.
 6. 6 Výstup stránky se pro zajištění lepšího výkonu uloží do mezipaměti ve službě Azure Cache for Redis.
 7. 7 Uživatel odešle objednávku a ta se umístí do fronty.
 8. 8 Azure Functions zpracuje zaplacení objednávky.
 9. 9 Azure Functions provede platbu třetí straně a platbu zaznamená do databáze SQL.
Scale with ease using AKS and ACIScale with ease using AKS and ACI443321
 1. Přehled
 2. Tok

Přehled

Pomocí virtuálního uzlu AKS můžete uvnitř ACI zřídit pody, které se spustí během několika sekund. To umožní, aby se prostředí AKS spustilo s právě dostatečnou kapacitou pro vaši průměrnou úlohu. Když se vyčerpá kapacita clusteru AKS, horizontálně navyšte kapacitu dalších podů v ACI. Nemusíte přitom spravovat žádné další servery.

Tok

 1. 1 Uživatel zaregistruje kontejner ve službě Azure Container Registry.
 2. 2 Ze služby Azure Container Registry se přetahují image kontejneru.
 3. 3 Když provoz přichází ve vlnách, virtuální uzel AKS, což je implementace Virtual Kubeletu, zřizuje uvnitř ACI pody z AKS.
 4. 4 Kontejnery AKS a ACI zapisují do sdíleného úložiště dat.
CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910
 1. Přehled
 2. Tok

Průběžná integrace a nasazování pro kontejnery

Přehled

Kontejnery výrazně usnadňují průběžné sestavování a nasazování vašich aplikací. Díky orchestraci nasazování těchto kontejnerů pomocí Kubernetes ve službě Azure Kubernetes Service (AKS) můžete dosáhnout replikovatelných a spravovatelných clusterů kontejnerů.

Nastavením průběžného sestavování, které generuje image kontejnerů a zajišťuje orchestraci, Azure DevOps zvyšuje rychlost a spolehlivost vašich nasazení.

Tok

 1. 1 Změna zdrojového kódu aplikace
 2. 2 Potvrzení kódu aplikace
 3. 3 Průběžná integrace pro aktivaci sestavení aplikace, sestavení image kontejneru a testy jednotek
 4. 4 Nasdílení imagí kontejneru do služby Azure Container Registry
 5. 5 Trigger průběžného nasazování orchestruje nasazování artefaktů aplikace s parametry pro konkrétní prostředí.
 6. 6 Nasazení do služby Azure Kubernetes Service (AKS)
 7. 7 Spuštění kontejneru s využitím image z Azure Container Registry
 8. 8 Služba Application Insights shromažďuje a analyzuje data o stavu, výkonu a využití.
 9. 9 Kontrola informací o stavu, výkonu a využití
 10. 10 Aktualizace položky backlogu

Prostředky pro bezserverová řešení

Kuchařka bezserverové architektury Azure, druhé vydání

Návrh distribuovaných systémů

Azure API Management: Driving Digital Transformation in Today’s API Economy (Digitální transformace v rámci současné ekonomiky API)

Nejnovější blogy o Azure bez serveru

Začátek vývoje s využitím bezserverových řešení Azure

Začněte s 12 měsíci služeb zdarma.