Ceny za Azure Digital Twins

Začněte s bezplatným účtem Azure a získejte kredit $200 na 30 dnů a navíc 12měsíční bezplatný přístup k Azure Digital Twins.

Azure Digital Twins je nabídka typu PaaS (platforma jako služba), která umožňuje vytváření diagramů znalostí na základě digitálních modelů celých prostředí. Tato prostředí můžou být budovy, továrny, farmy, energetické sítě, železnice, stadiony a dokonce i celá města.

Podrobnosti o cenách

Cena
Zpráva $- za milion zpráv
Operace $- za milion operací
Jednotka dotazů $- za milion jednotek dotazů

Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29/měsíc. Najít plán
  • Garance 99,9% dostupnosti služby Přečtěte si smlouvu SLA.

Frequently asked questions

  • Pro Azure Digital Twins se neúčtují žádné pořizovací náklady ani poplatky za ukončení. Zákazníci platí jenom za to, co spotřebují. Pro účely fakturace v rámci Azure Digital Twins jsou k dispozici tři cenové dimenze – operace, zprávy a jednotky dotazů. Spotřeba Azure Digital Twins se měří v počtu spotřebovaných operací, zpráv a jednotek dotazů. Fakturace se generuje měsíčně a zákazníkům se účtuje na základě počtu operací, zpráv a jednotek dotazů spotřebovaných během měsíce.
  • Volání rozhraní API pro rozhraní API Azure Digital Twins se počítá jako operace. Operace se měří v přírůstcích po 1 kB velikosti textu odpovědi. Pokud je například velikost textu zprávy 0,5 kB, bude se počítat jako 1 operace, pokud je velikost textu 1,5 kB, bude se počítat jako 2 operace. Počet provedených operací se počítá pro účely fakturace.
  • Pro účely fakturace se počítají všechny zprávy odeslané pomocí možnosti směrování událostí služby Azure Digital Twins do cíle Azure Digital Twins, jako je Event Grid, Centrum událostí nebo Service Bus. Zprávy se měří v přírůstcích po 1 kB velikosti datové části zprávy. Pokud je například velikost datové části zprávy 0,5 kB, bude se počítat jako 1 zpráva, pokud je velikost datové části 1,5 kB, bude se počítat jako 2 zprávy. Pro účely fakturace se počítá počet odeslaných zpráv.
  • Jednotky dotazů představují ve službě Azure Digital Twins měnu pro spouštění dotazů. Každé spuštění dotazu ve službě Azure Digital Twins spotřebovává prostředky procesoru, paměti a IOPS. Za tyto prostředky se účtují poplatky, které se vyjadřují v jednotkách dotazů (QU). Pokud chcete sledovat počet QU spotřebovaných dotazem, vyhledejte v odpovědi rozhraní Query API položku query-charge. Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte prosím stránku pojednávající o jednotkách dotazů ve službě Azure Digital Twins.
  • Zákazníci mohou získávat informace prováděním dotazů na grafu dvojčat pomocí rozhraní Azure Digital Twins Query API. Dotaz, který se má provést, se dá poslat v textu požadavku rozhraní Query API. Počet operací provedených pro volání rozhraní Query API a počet jednotek dotazů spotřebovaných k provedení dotazu se počítají pro účely fakturace. Například dotaz, který spotřebuje k provedení 2,45 QU, a výsledky v těle odpovědi o velikosti 2,3 kB povedou k fakturaci poplatku za 2,45 QU a 3 operace.
  • Ne. Bude se vám účtovat jenom počet operací, zpráv a jednotek dotazů spotřebovaných během fakturačního období.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Digital Twins

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.