Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Digital Twins

Sestavování řešení IoT nové generace, které modelují celá prostředí v reálném čase

Azure Digital Twins je nabídka typu PaaS (platforma jako služba), která umožňuje vytváření diagramů znalostí na základě digitálních modelů celých prostředí. Tato prostředí můžou být budovy, továrny, farmy, energetické sítě, železnice, stadiony a dokonce i celá města.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převádí pomocí londýnských uzavíracích spotových kurzů z posledních dvou pracovních dnů předcházejících poslednímu pracovnímu dni předchozího měsíce. Pokud dva pracovní dny před koncem měsíce spadají na státní svátek na hlavních trzích, den nastavení sazby obvykle představuje den bezprostředně předcházející dvěma pracovním dnům. Tato sazba se vztahuje na všechny transakce během nadcházejícího měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace najdete v častých otázkách týkající se cen Azure.

Cena
Zpráva $- za milion zpráv
Operace $- za milion operací
Jednotka dotazů $- za milion jednotek dotazů

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Digital Twins

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Digital Twins

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Revize smlouvy SLA pro Azure Digital Twins.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Digital Twins

  • Pro Azure Digital Twins se neúčtují žádné pořizovací náklady ani poplatky za ukončení. Zákazníci platí jenom za to, co spotřebují. Pro účely fakturace v rámci Azure Digital Twins jsou k dispozici tři cenové dimenze – operace, zprávy a jednotky dotazů. Spotřeba Azure Digital Twins se měří v počtu spotřebovaných operací, zpráv a jednotek dotazů. Fakturace se generuje měsíčně a zákazníkům se účtuje na základě počtu operací, zpráv a jednotek dotazů spotřebovaných během měsíce.
  • Volání rozhraní API pro rozhraní API Azure Digital Twins se počítá jako operace. Operace se měří v přírůstcích po 1 kB velikosti textu odpovědi. Pokud je například velikost textu zprávy 0,5 kB, bude se počítat jako 1 operace, pokud je velikost textu 1,5 kB, bude se počítat jako 2 operace. Počet provedených operací se počítá pro účely fakturace.
  • Pro účely fakturace se počítají všechny zprávy odeslané pomocí možnosti směrování událostí služby Azure Digital Twins do cíle Azure Digital Twins, jako je Event Grid, Centrum událostí nebo Service Bus. Zprávy se měří v přírůstcích po 1 kB velikosti datové části zprávy. Pokud je například velikost datové části zprávy 0,5 kB, bude se počítat jako 1 zpráva, pokud je velikost datové části 1,5 kB, bude se počítat jako 2 zprávy. Pro účely fakturace se počítá počet odeslaných zpráv.
  • Jednotky dotazů představují ve službě Azure Digital Twins měnu pro spouštění dotazů. Každé spuštění dotazu ve službě Azure Digital Twins spotřebovává prostředky procesoru, paměti a IOPS. Za tyto prostředky se účtují poplatky, které se vyjadřují v jednotkách dotazů (QU). Pokud chcete sledovat počet QU spotřebovaných dotazem, vyhledejte v odpovědi rozhraní Query API položku query-charge. Pokud se chcete dozvědět víc, navštivte prosím stránku pojednávající o jednotkách dotazů ve službě Azure Digital Twins.
  • Zákazníci mohou získávat informace prováděním dotazů na grafu dvojčat pomocí rozhraní Azure Digital Twins Query API. Dotaz, který se má provést, se dá poslat v textu požadavku rozhraní Query API. Počet operací provedených pro volání rozhraní Query API a počet jednotek dotazů spotřebovaných k provedení dotazu se počítají pro účely fakturace. Například dotaz, který spotřebuje k provedení 2,45 QU, a výsledky v těle odpovědi o velikosti 2,3 kB povedou k fakturaci poplatku za 2,45 QU a 3 operace.
  • Ne. Bude se vám účtovat jenom počet operací, zpráv a jednotek dotazů spotřebovaných během fakturačního období.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V