Media Services

Služba Azure Media Services nabízí snazší využívání služeb kódování a streamování videa ve vysokém rozlišení, abyste mohli oslovit diváky na nejrozšířenějších zařízeních dneška. Služba Azure Media Services také umožňuje extrakci bohatších metadat pomocí umělé inteligence pro video, zlepšuje přístupnost, distribuci a škálovatelnost a zároveň chrání váš obsah.

Stránka produktu

Architektury řešení

Digitální média živého streamování

Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Zákazníci, kteří používají Azure Media Services

Jste připravení začít?

Zjistěte, jak vám může služba Azure Media Services pomoct se správou médií ve vašich aplikacích a úlohách. V kurzech, referenčních materiálech rozhraní API a další dokumentaci se dozvíte, jak používat služby kódování videa a streamování ve vysokém rozlišení zabezpečeným způsobem, jak ochránit svůj obsah a jak pomocí umělé inteligence pro video extrahovat bohatší metadata, která umožní zlepšit přístupnost, distribuci a škálovatelnost.

Vytvořte si účet Azure Media Services pomocí webu Azure Portal