Ceny za Azure ExpressRoute

Vyhrazená připojení privátních sítí k Azure pomocí optických vláken

ExpressRoute is a service that enables you to create private connections between Azure datacenters and infrastructure that’s on your premises or in a colocation environment. ExpressRoute connections don't go over the public internet, and offer more reliability, faster speeds, lower latencies, and higher security than typical connections over the internet.

ExpressRoute service requires deployment of:

 • ExpressRoute Circuit: ExpressRoute Circuits are deployed in peering locations or meet-me-locations and are mapped to different zones.
 • ExpressRoute Gateway: ExpressRoute Gateways are deployed in Azure region.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Tarif podle objemu dat

Veškeré přenosy příchozích dat jsou bezplatné a všechny přenosy odchozích dat se účtují na základě předem určené sazby (uvedené níže). Uživatelům se taky účtuje fixní měsíční poplatek za port (podle ceny za duální porty s vysokou dostupností).

Šířka pásma okruhu Cena verze Standard za měsíc Cena verze Premium za měsíc Zahrnuté přenosy příchozích dat Zahrnuté přenosy odchozích dat
50 Mb/s $- $- Neomezený počet Žádné
100 Mb/s $- $- Neomezený počet Žádné
200 Mb/s $- $- Neomezený počet Žádné
500 Mb/s $- $- Neomezený počet Žádné
1 Gb/s $- $- Neomezený počet Žádné
2 Gb/s $- $- Neomezený počet Žádné
5 Gb/s $- $- Neomezený počet Žádné
10 Gb/s $- $- Neomezený počet Žádné
Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 730 hodin.

Cena přenosu odchozích dat

Zóna Cena za GB
Zóna 1 $0.025
Zóna 2 $0.05
Zóna 3 $0.14
Zóna 4 $0.1

Po připojení k umístění ExpressRoute se můžou uživatelé připojovat k jiným oblastem v rámci stejné geografie bez nutnosti pořídit si okruh Premium a bez jakýchkoliv dalších poplatků nad rámec stávajícího tarifu. Zákazníci v Severní Americe například můžou posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci Severní Ameriky a nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif. Podobně můžou zákazníci po připojení k umístění ExpressRoute v Evropě posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci Evropy a taky nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif.

Poznámka: Zákazníkům může další poplatky účtovat příslušný poskytovatel služeb za umožnění konektivity k ExpressRoute.

Tarif s neomezenými daty

Veškeré přenosy příchozích a odchozích dat jsou bezplatné. Uživatelům se účtuje jenom fixní měsíční poplatek za port (podle ceny za duální porty s vysokou dostupností). Poznámka: Cena za Global Reach není součástí ceny neomezeného datového tarifu.

Šířka pásma okruhu Cena místního okruhu za měsíc Cena okruhu Standard za měsíc Cena okruhu Premium za měsíc Zahrnuté přenosy příchozích dat Zahrnuté přenosy odchozích dat
50 Mb/s $- $- Neomezený počet Neomezený počet
100 Mb/s $- $- Neomezený počet Neomezený počet
200 Mb/s $- $- Neomezený počet Neomezený počet
500 Mb/s $- $- Neomezený počet Neomezený počet
1 Gb/s $- $- $- Neomezený počet Neomezený počet
2 Gb/s $- $- $- Neomezený počet Neomezený počet
5 Gb/s $- $- $- Neomezený počet Neomezený počet
10 Gb/s $- $- $- Neomezený počet Neomezený počet
Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 730 hodin.

Po připojení k umístění ExpressRoute se můžou uživatelé připojovat k jiným oblastem v rámci stejné geografie bez nutnosti pořídit si okruh Premium a bez jakýchkoliv dalších poplatků nad rámec stávajícího tarifu. Zákazníci v Severní Americe například můžou posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci Severní Ameriky a nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif. Podobně můžou zákazníci po připojení k umístění ExpressRoute v Evropě posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci Evropy a taky nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif.

Poznámka: Zákazníkům může další poplatky účtovat příslušný poskytovatel služeb za umožnění konektivity k ExpressRoute.

Okruh ExpressRoute Premium

Kolekci funkcí podporovaných okruhem Premium najdete popsanou v dokumentaci ke službě ExpressRoute.

ExpressRoute Direct

Při využití služby ExpressRoute Direct se zákazníci připojují přímo k sítí Microsoftu prostřednictvím dvojice portů 10 Gb/s nebo 100 Gb/s a vytvářejí se místní okruhy ExpressRoute a okruhy ExpressRoute Standard a ExpressRoute Premium.

ExpressRoute Direct zahrnuje měsíční poplatek za porty a pro okruhy ExpressRoute Premium také dodatečný poplatek za okruh Premium. Odchozí přenosy dat se vztahují na okruhy Standard a Premium, nikoli na místní okruhy. Na okruhy Global Reach se vztahují poplatky za příchozí a odchozí přenosy pro Global Reach a doplněk ExpressRoute Global Reach.

Podrobné informace o funkcích, které jsou součástí služby ExpressRoute Direct, najdete v dokumentaci ke službě ExpressRoute.

Rychlost dvojice portů Cena oblasti Zóna 1 za měsíc Cena oblasti Zóna 2 za měsíc Cena oblasti Zóna 3 za měsíc Cena oblasti Zóna 4 za měsíc Cena US Gov za měsíc
10 Gb/s $6000 $7000 $8500 $7500 $7500
100 Gb/s $50000 $60000 $80000 $70000 $62500
Šířka pásma okruhu Cena místního okruhu za měsíc Cena okruhu Standard za měsíc Cena okruhu Premium za měsíc
1 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-
2 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-
5 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-
10 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-
40 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-
100 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-
Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 730 hodin.

Cena přenosu odchozích dat

Zóna Cena za GB
Zóna 1 $0.025
Zóna 2 $0.05
Zóna 3 $0.14
Zóna 4 $0.1

Doplněk Global Reach

ExpressRoute Global Reach umožňuje propojit okruhy ExpressRoute a vytvořit privátní síť ve vaší místní síti.

Podrobné informace o funkcích,. které jsou součástí doplňku Global Reach, najdete v dokumentaci ke službě ExpressRoute. Global Reach se dá využít v okruzích ExpressRoute i ExpressRoute Direct.

Šířka pásma okruhu Cena za měsíc 1
50 Mb/s $-
100 Mb/s $-
200 Mb/s $-
500 Mb/s $-
1 Gb/s $-
2 Gb/s $-
5 Gb/s $-
10 Gb/s $-
40 Gb/s $-
100 Gb/s $-
1Poplatek za tento doplněk aktivuje funkci Global Reach v jednotlivých okruzích ExpressRoute.

Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 730 hodin.

Cena přenosu dat pro Global Reach

Zóna Přenos příchozích dat pro Global Reach Přenos odchozích dat pro Global Reach
Zóna 1 $0.04 za GB $0.04 za GB
Zóna 2 $0.11 za GB $0.11 za GB
Zóna 3 $0.224 za GB $0.224 za GB

Brány virtuálních sítí

Brány virtuálních sítí se při použití soukromých partnerských vztahů Azure na okruhu ExpressRoute vyžadují pro přístup k virtuální síti.

Typ brány Cena Šířka pásma
Brána VNet Gateway úrovně Standard $-/hodina 1 Gb/s
Brána VNet Gateway úrovně High Performance $-/hodina 2 Gb/s
Brána VNet Gateway úrovně Ultra Performance $-/hodina 10 Gb/s

Zóny dostupnosti

Brány virtuální sítě, stejně jako celé Azure, neustále inovujeme, upgradujeme a ladíme, abychom zajistili ještě větší spolehlivost a dostupnost. Přidáním podpory Zón dostupnosti Azure přinášíme větší odolnost, škálovatelnost a vyšší dostupnost bran virtuální sítě. Brány VPN a ExpressRoute můžete do Zón dostupnosti Azure nasadit s využitím nových skladových položek zónově redundantních bran. Díky tomu se fyzicky i logicky rozdělí do různých zón dostupnosti a tím se zajistí ochrana připojení vaší místní sítě k Azure před výpadky na úrovni zóny.

Typ brány Cena
ErGw1AZ* $-/hodina
ErGw2AZ* $-/hodina
ErGw3AZ* $-/hodina
Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 730 hodin.

*ErGw1AZ, ErGw2AZ a ErGw3AZ jsou zónově nezávislé verze VNet Gateway úrovně Standard, Vnet Gateway úrovně High Performance a VNet Gateway úrovně Ultra Performance. Prahové hodnoty šířky pásma pro zónově redundantní brány zůstávají stejné.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další zdroje

Podrobnosti k Azure ExpressRoute

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure ExpressRoute

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Smlouva SLA

Projděte si smlouvu o úrovni služeb pro tento produkt.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure ExpressRoute

Nejčastější dotazy

 • Za umožnění konektivity k ExpressRoute vám může další poplatky účtovat váš poskytovatel služeb. Informace o cenách vám předá váš poskytovatel služeb.

 • Pro účely redundance jsou v uvedeném měsíčním poplatku zahrnuté dva porty (na dvou směrovačích).

 • Mapování polohy peeringu na zóny pro ExpressRoute najdete v dokumentaci ke službě ExpressRoute.

 • Fakturace služby ExpressRoute začíná vydáním klíče služby zákazníkovi. Fakturace končí (1) když zákazník požádá o odstranění okruhu A (2) poskytovatel Exchange nebo poskytovatel síťových služeb okruh zruší.

 • Pokud je služba ExpressRoute aktivní celý měsíc, bude se vám účtovat měsíční poplatek bez ohledu na využití. Pokud službu ExpressRoute během měsíce změníte, přijde vám vyúčtování poměrné části využitých hodin a nadlimitního využití přenosu dat.

 • Rychlost portu můžete bez jakéhokoli přerušení kdykoli zvýšit. Snížit rychlost portu můžete tak, že odstraníte okruh se stávajícím cenovým tarifem a vytvoříte ho znovu s novým cenovým tarifem. Zřízení nového okruhu prosím zkoordinujte se svým poskytovatelem služeb.

 • Přesná odpověď závisí na velikosti okruhu, využití a oblasti, ale obecně se dá říct, že neomezený tarif (Unlimited Data) je lepší volba pro využití ve velkém objemu a tarif podle objemu dat (Metered Data) pro využití v menším objemu.

 • Cenový tarif můžete bez jakéhokoli přerušení kdykoli změnit na neomezený. Cenový tarif můžete z neomezeného na tarif podle objemu dat změnit tak, že odstraníte okruh s neomezeným cenovým tarifem a vytvoříte ho znovu s cenovým tarifem podle objemu dat. Zřízení nového okruhu prosím zkoordinujte se svým poskytovatelem služeb.

  Podrobnější informace najdete na stránce technické dokumentace služby ExpressRoute.

 • Ano. Doprovodné materiály, doporučení a implementační kroky pro použití služby ExpressRoute s Office 365 najdete na stránce Office 365. Licenci na Office 365 musíte získat samostatně. Pokud chcete používat Office 365 se službou ExpressRoute, musíte si koupit okruh ExpressRoute Premium. Pokud si ale zvolíte cenový tarif podle objemu dat ExpressRoute, bude se vám účtovat přenos dat (na základě spotřeby).

  Podrobnější informace najdete na stránce technické dokumentace k ExpressRoute.

 • Ne. Budeme vám fakturovat měsíční poplatek za ExpressRoute (včetně měsíčního poplatku za doplněk Premium) a částku předplatného Office 365. Za používání této služby se neplatí žádný další poplatek.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.