Přeskočit navigaci

Ceny za ExpressRoute

ExpressRoute je služba, která umožňuje vytvářet privátní spojení mezi datacentry Azure a infrastrukturou ve vlastních prostorách nebo v kolokačním prostředí. Spojení ExpressRoute nevede veřejným internetem. Proto je spolehlivější a rychlejší a má nižší latenci a lepší zabezpečení než typické internetové připojení.

Tarif podle objemu dat

Veškeré přenosy příchozích dat jsou bezplatné a všechny přenosy odchozích dat se účtují na základě předem určené sazby (uvedené níže). Uživatelům se taky účtuje fixní měsíční poplatek za port (podle ceny za duální porty s vysokou dostupností).

Rychlost portu Cena za měsíc Cena za měsíc s doplňkem Premium Zahrnuté přenosy příchozích dat Zahrnuté přenosy odchozích dat
50 Mb/s $- $- Bez omezení Žádné
100 Mb/s $- $- Bez omezení Žádné
200 Mb/s $- $- Bez omezení Žádné
500 Mb/s $- $- Bez omezení Žádné
1 Gb/s $- $- Bez omezení Žádné
2 Gb/s $- $- Bez omezení Žádné
5 Gb/s $- $- Bez omezení Žádné
10 Gb/s $- $- Bez omezení Žádné

Přenosy odchozích dat se účtují sazbou $- za GB v zóně 1, $- za GB v zóně 2 a $- za GB v zóně 3.

Po připojení k umístění ExpressRoute se můžou uživatelé připojovat k jiným oblastem v rámci stejné geografie bez nutnosti pořídit si doplněk Premium a bez jakýchkoliv dalších poplatků nad rámec stávajícího tarifu. Zákazníci v USA například můžou posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci USA a nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif. Podobně můžou zákazníci po připojení k umístění ExpressRoute v Evropě posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci Evropy a taky nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif.

Poznámka: Zákazníkům může další poplatky účtovat jejich poskytovatel služeb za umožnění konektivity k ExpressRoute.

Tarif s neomezenými daty

Veškeré přenosy příchozích a odchozích dat jsou bezplatné. Uživatelům se účtuje jenom fixní měsíční poplatek za port (podle ceny za duální porty s vysokou dostupností).

Rychlost portu Cena za měsíc Cena za měsíc s doplňkem Premium Zahrnuté přenosy příchozích dat Zahrnuté přenosy odchozích dat
50 Mb/s $- $- Bez omezení Bez omezení
100 Mb/s $- $- Bez omezení Bez omezení
200 Mb/s $- $- Bez omezení Bez omezení
500 Mb/s $- $- Bez omezení Bez omezení
1 Gb/s $- $- Bez omezení Bez omezení
2 Gb/s $- $- Bez omezení Bez omezení
5 Gb/s $- $- Bez omezení Bez omezení
10 Gb/s $- $- Bez omezení Bez omezení

Po připojení k umístění ExpressRoute se můžou uživatelé připojovat k jiným oblastem v rámci stejné geografie bez nutnosti pořídit si doplněk Premium a bez jakýchkoliv dalších poplatků nad rámec stávajícího tarifu. Zákazníci v USA například můžou posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci USA a nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif. Podobně můžou zákazníci po připojení k umístění ExpressRoute v Evropě posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci Evropy a taky nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif.

Poznámka: Zákazníkům může další poplatky účtovat jejich poskytovatel služeb za umožnění konektivity k ExpressRoute.

Doplněk ExpressRoute Premium

ExpressRoute Premium je doplněk k neomezenému datovému tarifu ExpressRoute (Unlimited Data) nebo k datovému tarifu ExpressRoute podle objemu dat (Metered Data). Doplněk ExpressRoute Premium nabízí následující možnosti:

 • Zvýšení limitů počtu směrování pro vytvoření veřejného a soukromého partnerského vztahu ze 4000 na 10 000 směrování.
 • Globální konektivita služeb. Okruh ExpressRoute vytvořený v kterékoli oblasti (kromě Azure China, Azure Germany a cloudu Azure Government) bude mít přístup k prostředkům v kterékoli jiné oblasti na světě. Třeba virtuální síť vytvořená v západní Evropě bude dosažitelná přes okruh ExpressRoute zřízený v Silicon Valley.
 • Větší počet propojení virtuálních sítí na jeden okruh ExpressRoute než 10 (v závislosti na šířce pásma okruhu).
Podrobnější informace najdete na stránce technické dokumentace služby ExpressRoute.

Global Reach Add-On*

With ExpressRoute Global Reach, you can link ExpressRoute circuits together to make a private network between your on-premises network.

For details on features included in the Global Reach Add-On, please refer to the ExpressRoute Documentation.

Rychlost portu Cena za měsíc 1 Cena za měsíc s doplňkem Premium Zahrnuté přenosy příchozích dat 2 Zahrnuté přenosy odchozích dat 3
50 Mb/s $- Žádné Žádné
100 Mb/s $- Žádné Žádné
200 Mb/s $- Žádné Žádné
500 Mb/s $- Žádné Žádné
1 Gb/s $- Žádné Žádné
2 Gb/s $- Žádné Žádné
5 Gb/s $- Žádné Žádné
10 Gb/s $- Žádné Žádné
40 Gb/s $- Žádné Žádné
100 Gb/s $- Žádné Žádné

1The add-on fee enables the Global Reach feature on each ExpressRoute Circuit.

2Inbound data transfer is charged at a rate of $- za GB per GB for Zone 1, $- za GB per GB for Zone 2, and $- za GB per GB for Zone 3.

3Outbound data transfer is charged at a rate of $- za GB per GB for Zone 1, $- za GB per GB for Zone 2, and $- za GB per GB for Zone 3.

Global Reach is currently in public preview. Rates will be 50% of the stated price during this period.

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně ExpressRoute. Cena podpory začíná na $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • U vyhrazeného okruhu ExpressRoute garantujeme dostupnost 99,95 %. Dostupnost se počítá za období měsíčního fakturačního cyklu. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

 • Za umožnění konektivity k ExpressRoute vám může další poplatky účtovat váš poskytovatel služeb. Informace o cenách vám předá váš poskytovatel služeb.

 • Pro účely redundance jsou v uvedeném měsíčním poplatku zahrnuté dva porty (na dvou směrovačích).

 • Podoblast je nejnižší úroveň geografické polohy, jakou můžete vybrat při nasazení aplikací a přidružených dat. Při využívání služby ExpressRoute odpovídají následující oblasti zónám 1, 2 a 3 a Státní správa:

  Zóna 1: Západní USA, Východní USA, Střed USA – sever, Střed USA – jih, Východní USA 2, Střed USA, Západní Evropa, Severní Evropa, Francie – střed, Francie – jih, Východní Kanada, Střední Kanada

  Zóna 2: Východní Asie, Jihovýchodní Asie, Austrálie – východ, Austrálie – jihovýchod, Japonsko – východ, Japonsko – západ, Korea – střed, Korea – jih, Indie – jih, Indie – západ, Indie – střed

  Zóna 3: Brazílie – jih

  Státní správa: USA (Gov) – Iowa, USA (Gov) – Virginia

 • Fakturace služby ExpressRoute začíná vydáním klíče služby zákazníkovi. Fakturace končí (1) když zákazník požádá o odstranění okruhu A (2) poskytovatel Exchange nebo poskytovatel síťových služeb okruh zruší.

 • Pokud je služba ExpressRoute aktivní celý měsíc, bude se vám účtovat měsíční poplatek bez ohledu na využití. Pokud službu ExpressRoute během měsíce změníte, přijde vám vyúčtování poměrné části využitých hodin a nadlimitního využití přenosu dat.

 • Rychlost portu můžete bez jakéhokoli přerušení kdykoli zvýšit. Snížit rychlost portu můžete tak, že odstraníte okruh se stávajícím cenovým tarifem a vytvoříte ho znovu s novým cenovým tarifem. Zřízení nového okruhu prosím zkoordinujte se svým poskytovatelem služeb.

 • Přesná odpověď závisí na velikosti okruhu, využití a oblasti, ale obecně se dá říct, že neomezený tarif (Unlimited Data) je lepší volba pro využití ve velkém objemu a tarif podle objemu dat (Metered Data) pro využití v menším objemu.

 • Cenový tarif můžete bez jakéhokoli přerušení kdykoli změnit na neomezený. Cenový tarif můžete z neomezeného na tarif podle objemu dat změnit tak, že odstraníte okruh s neomezeným cenovým tarifem a vytvoříte ho znovu s cenovým tarifem podle objemu dat. Zřízení nového okruhu prosím zkoordinujte se svým poskytovatelem služeb.

  Podrobnější informace najdete na stránce technické dokumentace služby ExpressRoute.

 • Ano. Doprovodné materiály, doporučení a implementační kroky pro použití služby ExpressRoute s Office 365 najdete na stránce Office 365. Licenci na Office 365 musíte získat samostatně. Pokud chcete používat Office 365 se službou ExpressRoute, musíte si koupit okruh ExpressRoute Premium. Pokud si ale zvolíte cenový tarif podle objemu dat ExpressRoute, bude se vám účtovat přenos dat (na základě spotřeby).

  Podrobnější informace najdete na stránce technické dokumentace k ExpressRoute.

 • Ne. Budeme vám fakturovat měsíční poplatek za ExpressRoute (včetně měsíčního poplatku za doplněk Premium) a částku předplatného Office 365. Za používání této služby se neplatí žádný další poplatek.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě ExpressRoute

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V Zobrazit v kalkulačce

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma