Ceny za Azure ExpressRoute

ExpressRoute je služba, která umožňuje vytvářet privátní spojení mezi datacentry Azure a infrastrukturou ve vlastních prostorách nebo v kolokačním prostředí. Spojení ExpressRoute nevede veřejným internetem. Proto je spolehlivější a rychlejší a má nižší latenci a lepší zabezpečení než typické internetové připojení.

Tarif podle objemu dat

Veškeré přenosy příchozích dat jsou bezplatné a všechny přenosy odchozích dat se účtují na základě předem určené sazby (uvedené níže). Uživatelům se taky účtuje fixní měsíční poplatek za port (podle ceny za duální porty s vysokou dostupností).

Šířka pásma okruhu Cena verze Standard za měsíc Cena verze Premium za měsíc Zahrnuté přenosy příchozích dat Zahrnuté přenosy odchozích dat
50 Mb/s $- $- Neomezený počet Žádné
100 Mb/s $- $- Neomezený počet Žádné
200 Mb/s $- $- Neomezený počet Žádné
500 Mb/s $- $- Neomezený počet Žádné
1 Gb/s $- $- Neomezený počet Žádné
2 Gb/s $- $- Neomezený počet Žádné
5 Gb/s $- $- Neomezený počet Žádné
10 Gb/s $- $- Neomezený počet Žádné

Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 730 hodin.

Cena přenosu odchozích dat

Zóna Cena za GB
Zóna 1 $-
Zóna 2 $-
Zóna 3 $-
Zóna 4 $-

Po připojení k umístění ExpressRoute se můžou uživatelé připojovat k jiným oblastem v rámci stejné geografie bez nutnosti pořídit si okruh Premium a bez jakýchkoliv dalších poplatků nad rámec stávajícího tarifu. Zákazníci v Severní Americe například můžou posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci Severní Ameriky a nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif. Podobně můžou zákazníci po připojení k umístění ExpressRoute v Evropě posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci Evropy a taky nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif.

Poznámka: Zákazníkům může další poplatky účtovat příslušný poskytovatel služeb za umožnění konektivity k ExpressRoute.

Tarif s neomezenými daty

Veškeré přenosy příchozích a odchozích dat jsou bezplatné. Uživatelům se účtuje jenom fixní měsíční poplatek za port (podle ceny za duální porty s vysokou dostupností). Poznámka: Cena za Global Reach není součástí ceny neomezeného datového tarifu.

Šířka pásma okruhu Cena místního okruhu za měsíc Cena okruhu Standard za měsíc Cena okruhu Premium za měsíc Zahrnuté přenosy příchozích dat Zahrnuté přenosy odchozích dat
50 Mb/s $- $- Neomezený počet Neomezený počet
100 Mb/s $- $- Neomezený počet Neomezený počet
200 Mb/s $- $- Neomezený počet Neomezený počet
500 Mb/s $- $- Neomezený počet Neomezený počet
1 Gb/s $- $- $- Neomezený počet Neomezený počet
2 Gb/s $- $- $- Neomezený počet Neomezený počet
5 Gb/s $- $- $- Neomezený počet Neomezený počet
10 Gb/s $- $- $- Neomezený počet Neomezený počet

Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 730 hodin.

Po připojení k umístění ExpressRoute se můžou uživatelé připojovat k jiným oblastem v rámci stejné geografie bez nutnosti pořídit si okruh Premium a bez jakýchkoliv dalších poplatků nad rámec stávajícího tarifu. Zákazníci v Severní Americe například můžou posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci Severní Ameriky a nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif. Podobně můžou zákazníci po připojení k umístění ExpressRoute v Evropě posílat data do nebo přijímat data z libovolné oblasti Azure v rámci Evropy a taky nemusejí platit žádné další poplatky nad svůj stávající tarif.

Poznámka: Zákazníkům může další poplatky účtovat příslušný poskytovatel služeb za umožnění konektivity k ExpressRoute.

Okruh ExpressRoute Premium

Kolekci funkcí podporovaných okruhem Premium najdete popsanou v dokumentaci ke službě ExpressRoute.

ExpressRoute Direct

Při využití služby ExpressRoute Direct se zákazníci připojují přímo k sítí Microsoftu prostřednictvím dvojice portů 10 Gb/s nebo 100 Gb/s a vytvářejí se místní okruhy ExpressRoute a okruhy ExpressRoute Standard a ExpressRoute Premium.

ExpressRoute Direct zahrnuje měsíční poplatek za porty a pro okruhy ExpressRoute Premium také dodatečný poplatek za okruh Premium. Odchozí přenosy dat se vztahují na okruhy Standard a Premium, nikoli na místní okruhy. Na okruhy Global Reach se vztahují poplatky za příchozí a odchozí přenosy pro Global Reach a doplněk ExpressRoute Global Reach.

Podrobné informace o funkcích, které jsou součástí služby ExpressRoute Direct, najdete v dokumentaci ke službě ExpressRoute.

Rychlost dvojice portů Cena oblasti Zóna 1 za měsíc Cena oblasti Zóna 2 za měsíc Cena oblasti Zóna 3 za měsíc Cena US Gov za měsíc
10 Gb/s $- $- $-
100 Gb/s $- $- $- $-
Šířka pásma okruhu Cena místního okruhu za měsíc Cena okruhu Standard za měsíc Cena okruhu Premium za měsíc
1 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-
2 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-
5 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-
10 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-
40 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-
100 Gb/s Zahrnuté Zahrnuté $-

Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 730 hodin.

Cena přenosu odchozích dat

Zóna Cena za GB
Zóna 1 $-
Zóna 2 $-
Zóna 3 $-
Zóna 4 $-

Doplněk Global Reach

ExpressRoute Global Reach umožňuje propojit okruhy ExpressRoute a vytvořit privátní síť ve vaší místní síti.

Podrobné informace o funkcích,. které jsou součástí doplňku Global Reach, najdete v dokumentaci ke službě ExpressRoute. Global Reach se dá využít v okruzích ExpressRoute i ExpressRoute Direct.

Šířka pásma okruhu Cena za měsíc 1
50 Mb/s $-
100 Mb/s $-
200 Mb/s $-
500 Mb/s $-
1 Gb/s $-
2 Gb/s $-
5 Gb/s $-
10 Gb/s $-
40 Gb/s $-
100 Gb/s $-

1Poplatek za tento doplněk aktivuje funkci Global Reach v jednotlivých okruzích ExpressRoute.

Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 730 hodin.

Cena přenosu dat pro Global Reach

Zóna Přenos příchozích dat pro Global Reach Přenos odchozích dat pro Global Reach
Zóna 1 $- za GB $- za GB
Zóna 2 $- za GB $- za GB
Zóna 3 $- za GB $- za GB

Brány virtuálních sítí

Brány virtuálních sítí se při použití soukromých partnerských vztahů Azure na okruhu ExpressRoute vyžadují pro přístup k virtuální síti.

Typ brány Cena Šířka pásma
Brána VNet Gateway úrovně Standard $-/hodina 1 Gb/s
Brána VNet Gateway úrovně High Performance $-/hodina 2 Gb/s
Brána VNet Gateway úrovně Ultra Performance $-/hodina 10 Gb/s

Zóny dostupnosti

Brány virtuální sítě, stejně jako celé Azure, neustále inovujeme, upgradujeme a ladíme, abychom zajistili ještě větší spolehlivost a dostupnost. Přidáním podpory Zón dostupnosti Azure přinášíme větší odolnost, škálovatelnost a vyšší dostupnost bran virtuální sítě. Brány VPN a ExpressRoute můžete do Zón dostupnosti Azure nasadit s využitím nových skladových položek zónově redundantních bran. Díky tomu se fyzicky i logicky rozdělí do různých zón dostupnosti a tím se zajistí ochrana připojení vaší místní sítě k Azure před výpadky na úrovni zóny.

Typ brány Cena
ErGw1AZ* $-/hodina
ErGw2AZ* $-/hodina
ErGw3AZ* $-/hodina

Odhadované měsíční ceny vycházejí ze 730 hodin.

*ErGw1AZ, ErGw2AZ a ErGw3AZ jsou zónově nezávislé verze VNet Gateway úrovně Standard, Vnet Gateway úrovně High Performance a VNet Gateway úrovně Ultra Performance. Prahové hodnoty šířky pásma pro zónově redundantní brány zůstávají stejné.

Podpora a SLA

 • Podpora Azure zajišťuje technickou podporu pro všechny všeobecně dostupné služby Azure, včetně ExpressRoute. Cena podpory začíná na $29/měsíc. Podpora k fakturaci a správě předplatného se poskytuje zadarmo.
 • U okruhů ExpressRoute garantujeme dostupnost 99,95 %. Dostupnost se počítá za období měsíčního fakturačního cyklu. Podrobnosti o naší smlouvě o úrovni služeb (SLA) najdete na stránce o SLA.

Nejčastější dotazy

 • Za umožnění konektivity k ExpressRoute vám může další poplatky účtovat váš poskytovatel služeb. Informace o cenách vám předá váš poskytovatel služeb.

 • Pro účely redundance jsou v uvedeném měsíčním poplatku zahrnuté dva porty (na dvou směrovačích).

 • Mapování polohy peeringu na zóny pro ExpressRoute najdete v dokumentaci ke službě ExpressRoute.

 • Fakturace služby ExpressRoute začíná vydáním klíče služby zákazníkovi. Fakturace končí (1) když zákazník požádá o odstranění okruhu A (2) poskytovatel Exchange nebo poskytovatel síťových služeb okruh zruší.

 • Pokud je služba ExpressRoute aktivní celý měsíc, bude se vám účtovat měsíční poplatek bez ohledu na využití. Pokud službu ExpressRoute během měsíce změníte, přijde vám vyúčtování poměrné části využitých hodin a nadlimitního využití přenosu dat.

 • Rychlost portu můžete bez jakéhokoli přerušení kdykoli zvýšit. Snížit rychlost portu můžete tak, že odstraníte okruh se stávajícím cenovým tarifem a vytvoříte ho znovu s novým cenovým tarifem. Zřízení nového okruhu prosím zkoordinujte se svým poskytovatelem služeb.

 • Přesná odpověď závisí na velikosti okruhu, využití a oblasti, ale obecně se dá říct, že neomezený tarif (Unlimited Data) je lepší volba pro využití ve velkém objemu a tarif podle objemu dat (Metered Data) pro využití v menším objemu.

 • Cenový tarif můžete bez jakéhokoli přerušení kdykoli změnit na neomezený. Cenový tarif můžete z neomezeného na tarif podle objemu dat změnit tak, že odstraníte okruh s neomezeným cenovým tarifem a vytvoříte ho znovu s cenovým tarifem podle objemu dat. Zřízení nového okruhu prosím zkoordinujte se svým poskytovatelem služeb.

  Podrobnější informace najdete na stránce technické dokumentace služby ExpressRoute.

 • Ano. Doprovodné materiály, doporučení a implementační kroky pro použití služby ExpressRoute s Office 365 najdete na stránce Office 365. Licenci na Office 365 musíte získat samostatně. Pokud chcete používat Office 365 se službou ExpressRoute, musíte si koupit okruh ExpressRoute Premium. Pokud si ale zvolíte cenový tarif podle objemu dat ExpressRoute, bude se vám účtovat přenos dat (na základě spotřeby).

  Podrobnější informace najdete na stránce technické dokumentace k ExpressRoute.

 • Ne. Budeme vám fakturovat měsíční poplatek za ExpressRoute (včetně měsíčního poplatku za doplněk Premium) a částku předplatného Office 365. Za používání této služby se neplatí žádný další poplatek.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure ExpressRoute

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Učte se a tvořte s kreditem $200 a pokračujte zdarma