Přeskočit na hlavní obsah

Ceny za Azure Database Migration Service

Accelerate your data migration to Azure

Azure Database Migration Service (DMS) je plně spravovaná služba navržená pro migraci provozních databází i datových skladů.

Cenová úroveň Standard podporuje offline migrace (označují se také jako jednorázové). Cenová úroveň Standard, která nabízí možnosti 1, 2 a 4 virtuálních jader, je obecně dostupná a je pro zákazníky zdarma.

Cenová úroveň Premium podporuje offline a online migrace (označované také jako průběžné migrace) pro klíčové obchodní úlohy, které vyžadují minimální výpadky. Cenová úroveň Premium je obecně dostupná.

Projděte si cenové možnosti

Využijte filtry a přizpůsobte cenové možnosti vašim potřebám.

Ceny jsou pouze odhadované a nepředstavují skutečné cenové nabídky. Skutečné ceny se můžou lišit v závislosti na typu smlouvy uzavírané se společností Microsoft, datu nákupu a měnovém kurzu. Ceny se vypočítávají na základě amerických dolarů a převáděny pomocí referenčních kurzů Thomson Reuters aktualizovaných k prvnímu dni každého kalendářního měsíce. Přihlaste se do cenové kalkulačky Azure a prohlédněte si ceny na základě vašeho aktuálního programu nebo nabídky od společnosti Microsoft. Pokud chcete získat více informací o cenách nebo si vyžádat cenovou nabídku, kontaktujte obchodního specialistu Azure. Další informace o cenách Azure najdete v tématu časté otázky.

Compute úrovně Standard

Většina malých až středních obchodních úloh (podpora jenom pro offline migraci) Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). Virtuální jádro reprezentuje logický procesor.

Virtuální jádra Cena*
1 Zdarma
2 Zdarma
4 Zdarma

Premium Compute

Rozsáhlé nebo klíčové obchodní úlohy (podpora online migrace, offline migrace a rychlejší rychlosti migrace) Služba Compute je zřizována jako virtuální jádra (vCores). Virtuální jádro reprezentuje logický procesor.

Virtuální jádra Cena*
4 $-/hodina
*DMS úrovně Premium se 4 virtuálními jádry je zdarma po dobu 6 měsíců (183 dnů) od data vytvoření služby DMS, teprve potom se začnou účtovat nějaké poplatky.

Možnosti nákupu a ceny služeb Azure

Spojte se s námi přímo

Projděte si ceny Azure. Projděte si ceny cloudového řešení, seznamte se s optimalizací nákladů a vyžádejte si vlastní návrh.

Spojte se s prodejním specialistou

Podívejte se na možnosti nákupu

Služby Azure můžete nakoupit prostřednictvím webu Azure, zástupce Microsoftu nebo partnera Azure.

Projít možnosti

Další prostředky

Azure Database Migration Service

Další informace o funkcích a možnostech produktu Azure Database Migration Service

Cenová kalkulačka

Odhadněte očekávané měsíční náklady na používání libovolné kombinace produktů Azure.

Dokumentace

Projděte si technické výukové programy, videa a další materiály k produktu Azure Database Migration Service

 • Úroveň Standard služby Database Migration Service podporuje offline migrace a je bezplatná.

 • Úroveň Premium služby DMS se účtuje předvídatelnou hodinovou sazbou založenou na zřízených výpočetních prostředcích za virtuální jádra pro vaši migrační službu.

  Službu DMS úrovně Premium se 4 virtuálními jádry můžete zdarma využívat 6 měsíců (183 dnů) od data vytvoření služby DMS a teprve potom se vám začne účtovat.

  Příklad:

  • Pokud službu DMS úrovně Premium se 4 virtuálními jádry budete využívat 6 měsíců (183 dnů) od data vytvoření služby DMS (nebo méně), nebude se vám nic účtovat (DMS úrovně Premium se 4 virtuálními jádry je zdarma po dobu 183 dnů od data vytvoření služby DMS). To znamená, že pokud budete službu DMS úrovně Premium se 4 virtuálními jádry využívat 3 měsíce, bude zdarma.
  • Pokud službu DMS úrovně Premium se 4 virtuálními jádry vytvoříte 15. března, vaše 6měsíční (183denní) bezplatné období začíná datem vytvoření služby DMS (15. března) a bude pokračovat do 14. září. Za využití od 15. září se vám budou účtovat výpočetní prostředky, které zřídíte, a to hodinovou sazbou. Pokud DMS úrovně Premium se 4 virtuálními jádry budete využívat od 15. března do 1. listopadu, bude využití do 14. září (183 dnů) bezplatné a služba se vám naúčtuje od 15. září do 1. listopadu.
 • Jakmile vytvoříte službu DMS, můžete ji využívat až po dobu 1 roku od data vytvoření.

 • Zákazníci mohou vytvořit 2 služby DMS na předplatné. Pokud chcete vytvořit další služby, vytvořte prosím lístek podpory.

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V