Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
""

Azure AI Studio Preview

Vaše platforma pro vývoj řešení s generativní AI a vlastních řešení Copilot
Vytvářejte bezpečně řešení rychleji pomocí předem připravených a přizpůsobitelných modelů AI na základě vašich dat a inovujte ve velkém měřítku.
Okno zobrazující všechny modely Azure AI
PŘEHLED PRODUKTU

Budoucnost umělé inteligence je založena na důvěře

Výhody

Podpora obchodních inovací

Zlepšení zkušeností zákazníků

Personalizujte obsah a interakce a zkraťte čekací dobu.

Snížení organizačních rizik

Snižte zátěž spojenou s riziky a pomozte organizacím při nových objevech.

 Zlepšení kvality práce

Snižte pravděpodobnost lidské chyby pomocí dat a nástrojů.

Zvýšení produktivity a efektivity

Automatizujte operace a přeorientujte zaměstnance na důležitější úkoly.

Funkce

Obrázek na pozadí
Vytvořte konverzační rozhraní založené na LLM, které může vašim uživatelům pomoct s porozuměním, úkoly a rozhodováním.
Dvě osoby, které v kanceláři nad notebookem diskutují o reportech
Zpět na karty

Integrované zabezpečení a dodržování předpisů 

Žena, která se v obchodě s oděvy dívá na tablet
Ceny

Vytvořte si bezplatný účet a sestavte si plán, který vám bude vyhovovat.

Zrychlete rozhodování a zvyšte efektivitu v celém podniku s využitím výkonných nástrojů AI a modelů strojového učení. Prozkoumejte cenové možnosti pro přístup k novému Azure AI Studiu. Během dostupnosti verze Preview není používání Azure AI Studia nijak zpoplatněno. Služby Azure AI, Azure Machine Learning a další prostředky Azure používané v rámci Azure AI Studia se budou účtovat podle stávajících sazeb. Jakmile bude vydána všeobecně dostupná verze Azure AI Studia, můžou se ceny změnit.

Najděte si své řešení AI

Objevte Azure AI – portfolio AI služeb a modelů strojového učení určených pro vývojáře a datové vědce.

Nejčastější dotazy

  • AI Studio je určeno profesionálním vývojářům softwaru – včetně cloudových architektů a technických pracovníků s rozhodovacími pravomocemi – kteří chtějí vytvářet aplikace generativní umělé inteligence a vlastní prostředí řešení Copilot.  
  • Ano. Azure AI Studio obsahuje robustní a neustále se rozšiřující katalog modelů v rámci technologické hranice (frontier) a opensourcových modelů od společností OpenAI, Hugging Face, Meta a dalších, které lze aplikovat na vaše data. Můžete dokonce porovnávat modely podle úloh pomocí opensourcových datových sad a vyhodnocovat model s vlastními testovacími daty, abyste zjistili, jak by předem natrénovaný model vyhovoval vašemu vlastnímu případu použití.
  • Tok instrukcí doplňuje architektury LangChain a Semantic Kernel a s oběma umí spolupracovat. Tok instrukcí poskytuje vyhodnocování, nasazení, podrobně definované monitorování prostředků a logiku toku, která pomáhá ladit aplikace a testovat orchestraci ve velkém měřítku.
  • Šablony instrukcí v toku instrukcí poskytují robustní příklady a pokyny, jak se vyhnout útokům prostřednictvím injektáže instrukcí (prompt injection) v aplikaci. Bezpečnost obsahu Azure AI pomáhá odhalovat urážlivý nebo nevhodný obsah v textu a obrázcích. Moderování obsahu také kontroluje jailbreaky.
  • Azure AI Studio kromě dolaďování nabízí také generování s rozšířeným načítáním (RAG – Retrieval Augmented Generation) a tvorbu vstupů (instrukcí), což může přispět ke zvýšení přesnosti opensourcových modelů.
REGISTRACE ÚČTU

Začněte s bezplatným účtem

Začněte s kreditem Azure ve výši 200 USD.
REGISTRACE ÚČTU

Začněte s průběžnými platbami

Nemusíte se předem k ničemu zavázat a zrušení je možné kdykoli.
  • 1.Total Economic Impact of Microsoft Azure IaaS – placená studie zpracovaná společností Forrester Consulting, duben 2023. 
  • 2.Gartner, žebříček Magic Quadrant pro cloudové vývojářské služby AI, Jim Scheibmeir, Svetlana Sicular a 4 další, 22. května 2023.
  • Gartner je registrovaná ochranná známka a známka služby a Magic Quadrant je registrovaná ochranná známka společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích poboček v USA i v mezinárodním měřítku a v tomto textu jsou tyto známky použity se svolením. Všechna práva vyhrazena.
  • Společnost Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením ani jiným označením. Výzkumy společnosti Gartner představují její názor a pohled na věc a neměly by se vykládat jako jednoznačná fakta. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať už výslovné nebo odvozené, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.