Trace Id is missing
Přeskočit na hlavní obsah
Azure

Azure AI Studio

Jednotná platforma pro vývoj a nasazování aplikací generativní AI odpovědným způsobem
Vytvářejte řešení AI rychleji pomocí předem připravených a přizpůsobitelných modelů a využívejte svá data k inovacím ve velkém měřítku
Okno zobrazující řešení Azure AI
PŘEHLED

Zjednodušení vývoje generativní AI

  • Projděte si nejnovější modely AI a spravované služby rozhraní API a objevte ty správné pro váš případ použití.
  • Získejte přístup k nástrojům pro generativní AI, abyste mohli vytvářet a ladit modely, organizovat výzvy a vyhodnocovat výkon aplikací.
  • S jistotou vytvářejte s využitím technologií odpovědné AI, šablon a osvědčených postupů, včetně filtrů obsahu a ovládacích prvků.
  • Nasazujte a škálujte řešení AI pro použití na webech a aplikacích a průběžně monitorujte výkon.
Případy použití

Vytváření špičkových řešení AI

Zlepšení zkušeností zákazníků

Přizpůsobte si obsah a zkraťte dobu čekání vytvářením aplikací s rozhraním v přirozeném jazyce na základě vašich podnikových dat.

Snížení organizačních rizik

Vytvářejte aplikace, které využívají pokročilou analýzu a automatizaci k proaktivní identifikaci, posouzení a zmírnění provozních rizik.

 Zlepšení kvality práce

Vytvářejte řešení, která týmům pomůžou se spojovat a spolupracovat, aby se zlepšila provozní efektivita a rychleji se řešila zpětná vazba.

Zvýšení produktivity a efektivity

Využijte možnosti AI k optimalizaci procesů, automatizaci úkolů a zvýšení produktivity, aby se zaměstnanci mohli soustředit na důležitou práci.
Logo Gartner

Přečtěte si, proč byl Microsoft v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ for Strategic Cloud Platform Services (SCPS) pro rok 2023 označen jako lídr.

Funkce

Pomáhejte uživatelům přirozeně komunikovat se zařízeními, chatboty a aplikacemi.
Zpět na karty

Integrované zabezpečení a dodržování předpisů 

Žena, která se v obchodě s oděvy dívá na tablet
Ceny

Flexibilní ceny podle využití

Ceny řešení Azure AI Studio se odvíjí od jednotlivých funkcí, ke kterým přistupujete a které z této platformy využíváte.

Najděte si své řešení AI

Objevte Azure AI – portfolio AI služeb a modelů strojového učení určených pro vývojáře a datové vědce.

Nejčastější dotazy

  • AI Studio je určeno profesionálním vývojářům softwaru (včetně cloudových architektů a technických pracovníků s rozhodovacími pravomocemi), kteří chtějí vytvářet aplikace generativní umělé inteligence a vlastní prostředí řešení Copilot.
  • Ano. Azure AI Studio obsahuje robustní a neustále se rozšiřující katalog modelů v rámci technologické hranice (frontier) a opensourcových modelů od společností OpenAI, Hugging Face, Meta a dalších partnerů, které lze aplikovat na vaše data. Můžete dokonce porovnávat modely podle úloh pomocí opensourcových datových sad a vyhodnocovat model s vlastními testovacími daty, abyste zjistili, jak by předem natrénovaný model vyhovoval vašemu vlastnímu případu použití.
  • Tok instrukcí doplňuje architektury LangChain a Semantic Kernel a s oběma umí spolupracovat. Tok instrukcí poskytuje vyhodnocování, nasazení, podrobně definované monitorování prostředků a logiku toku, která pomáhá ladit aplikace a testovat orchestraci ve velkém měřítku.
  • Šablony instrukcí v toku instrukcí poskytují robustní příklady a pokyny, jak se vyhnout útokům prostřednictvím injektáže instrukcí (prompt injection) v aplikaci. Bezpečnost obsahu Azure AI pomáhá odhalovat urážlivý nebo nevhodný obsah v textu a obrázcích. Moderování obsahu také kontroluje jailbreaky.
  • Azure AI Studio kromě dolaďování nabízí také generování s rozšířeným načítáním (RAG – Retrieval Augmented Generation) a tvorbu vstupů (instrukcí), což může přispět ke zvýšení přesnosti opensourcových modelů.
Dva lidé, kteří sedí u stolu a před sebou mají notebook
REGISTRACE ÚČTU

Začněte s bezplatným účtem

Začněte s kreditem Azure ve výši 200 USD.
Muž, který pracuje na notebooku před oknem
REGISTRACE ÚČTU

Začněte s průběžnými platbami

Nemusíte se předem k ničemu zavázat a zrušení je možné kdykoli.

[1] Gartner, Magic Quadrant for Cloud AI Developer Services, Jim Scheibmeir a 4 další autoři, 22. dubna 2024.


Gartner je registrovaná ochranná známka a značka služeb a Magic Quadrant je registrovaná ochranná známka společnosti Gartner, Inc. a/nebo jejích afilací v USA a dalších zemích a zde se používají se svolením vlastníka. Všechna práva vyhrazena.

 

Společnost Gartner neprosazuje žádného dodavatele, produkt ani službu uvedené v jejích výzkumech ani uživatelům technologií nedoporučuje, aby si zvolili jenom dodavatele s nejvyšším hodnocením nebo jiným označením. Výzkumy společnosti Gartner představují její názor a pohled na věc a neměly by se vykládat jako jednoznačná fakta. Společnost Gartner odmítá jakékoli záruky, ať už výslovné, nebo odvozené, v souvislosti s tímto výzkumem, včetně všech záruk obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel.