Ceny objektů blob stránky Azure

Objekty blob stránky

Objekty blob stránky jsou optimalizované pro možnosti náhodného čtení a zápisu. Objekty blob stránky jsou ideální pro scénáře, které vyžadují možnost přepisovat náhodné malé segmenty na známé adrese, jako je ukládání indexovaných a řídkých datových struktur. K objektům blob stránky je možné přistupovat prostřednictvím protokolu REST. Dají se také připojit k virtuálnímu počítači, aby podporovaly diskové přenosy jako nespravované disky.

V případě objektů blob stránky fakturace probíhá po hodinách.

Prozkoumat možnosti úložiště

Prozkoumejte možnosti v objektech blob stránky Azure (nespravovaných discích).

Ceny objektů blob stránky úrovně Premium

Objekty blob stránky úrovně Premium představují vysoce výkonné úložiště využívající jednotky SSD (solid-state drive), které slouží k podpoře úloh náročných na vstupně-výstupní operace s velmi vysokou propustností a nízkou latencí. Objekty blob stránky úrovně Premium poskytují výkon zřízených disků až do 7 500 IOPS a 250 MB/s na objekt blob.

Objekty blob stránky úrovně Premium můžete připojit k virtuálním počítačům s označením s (např. Dsv1, Dsv2 a Gs) pro zajištění podpory pro nespravované disky úrovně Premium. Pro zajištění vyšší dostupnosti se také doporučuje jako trvalá úložiště virtuálních počítačů používat spravované disky.

Ceny objektů blob stránky úrovně Premium závisejí na:

  • Velikosti zřízených disků.
  • Odchozím přenosu dat.
Typy objektů blob stránky P10 P20 P30 P40 P50 P60
Velikost 128 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Cena za měsíc $- $- $- $- $- $-
IOPS na objekt blob stránky 500 2 300 5 000 7 500 7 500 7 500
Propustnost na objekt blob stránky 100 MB/s 150 MB/s 200 MB/s 250 MB/s 250 MB/s 250 MB/s
S objekty blob stránky úrovně Premium nejsou spojené žádné transakční náklady.

Objekt blob stránky úrovně Premium se účtuje na základě nejnižšího typu, který podporuje vaši cílovou velikost.

* Azure v současné době nepodporuje připojení P60 k virtuálnímu počítači jako disku. P60 se podporují jenom jako objekty blob stránky přístupné prostřednictvím REST.

Podporujeme také tři další typy objektů blob stránky, které vyžadují explicitní nasazení s využitím sady úrovní objektů blob. Pokud nasadíte objekt blob stránky nebo nespravované disky jenom se zadáním cílové velikosti, zaokrouhlí se na podporované typy objektů blob stránky uvedené v tabulce výš.

P4 P6 P15
Velikost disku 32 GB 64 GB 256 GB
Cena za měsíc $- $- $-
Vstupně-výstupní operace za sekundu / disk 120 240 1 100
Propustnost / disk 25 MB/s 50 MB/s 125 MB/s
Poznámka: Za snímky se účtuje $-/GB měsíčně.

Ceny objektů blob stránky úrovně Standard

Objekty blob stránky úrovně Standard využívají úložná média založená na pevných discích (HDD). Jsou nejvhodnější pro vývoj, testování a další zřídka používané úlohy, které jsou méně citlivé na variabilitu výkonu. Objekty blob stránky úrovně Standard se účtují podle využité velikosti a za každou transakci.

Ceny objektů blob stránky úrovně Standard závisejí na:

  • Objemu uložených dat za měsíc.
  • Množství a typu provedených operací a nákladech za přenos odchozích dat.
  • Redundanci dat.

Ceny za úložiště dat pro objekty blob stránky úrovně Standard


Podpora a SLA

  • Bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného
  • Flexibilní plány podpory začínají na $29 za měsíc. Kupte si plán.
  • Garantujeme 99,9procentní nebo vyšší dostupnost (nezahrnuje služby verze Preview). Přečtěte si smlouvu SLA.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Účty úložiště

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.