Ceny za Azure Cognitive Services

Využití inteligentních rozhraní API k povolení možností pro zpracování obrazu, jazyka a hledání

Ceny

Pokud chcete zobrazit další možnosti k jednotlivým nabídkám rozhraní API, vyberte požadovanou nabídku z rozevíracího seznamu výše. ​

QnA Maker, služby Speech a Custom Vision jsou teď dostupné jako individuální rozhraní API.

Produkt Funkce Cena
Počítačové zpracování obrazu S1
až 10 požadavků za sekundu
Tag
Tvář
GetThumbnail
Barva
Typ image
GetAreaOfInterest
0 až 1 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
1 až 5 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
5 až 10 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
10 až 100 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
Nad 100 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
OCR
Adult
Celebrity
Landmark
Detekce, objekty
Brand
0 až 1 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
1 až 5 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
5 až 10 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
10 až 100 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
Nad 100 mil. transakcí — $- za 1000 transakcí
Popis+
Čtení
$- za 1000 transakcí
Content Moderator S0
až 10 požadavků za sekundu
Střední, Revize 0–1 mil. transakcí - $- za 1 000 transakcí
1–5 mil. transakcí - $- za 1 000 transakcí
5-10 mil. transakcí - $- za 1 000 transakcí
Víc než 10 mil. transakcí - $- za 1 000 transakcí
Tvář Standard
až 10 požadavků za sekundu
Rozpoznávání tváře
Ověření tváří
Identifikace tváře
Seskupení tváří
Hledání podobných tváří
0–1 mil. transakcí - $- za 1000 transakcí
1–5 mil. transakcí - $- za 1000 transakcí
5–100 mil. transakcí - $- za 1000 transakcí
Více než 100 mil. transakcí - $- za 1000 transakcí
Face Storage $- za 1000 tváří za měsíc

Počítačové zpracování obrazu S1: Zákazníkům se účtuje za jednotlivé transakce, ne za volání API. Další informace o tom, co jsou transakce, najdete níž.

* Produkty ve verzi Preview

+ Jazyky mimo angličtinu jsou ve verzi Preview.

** TPS se vztahuje jenom na webový koncový bod

Produkt Funkce Cena
Language Understanding Standard
až 50 požadavků za sekundu
Textové požadavky $- za 1000 transakcí
Hlasové požadavky $- za 1000 transakcí
Analýza textu Standard
až 100 požadavků za sekundu a 1 000 požadavků za minutu
Analýza mínění
Extrakce klíčových frází
Rozpoznávání jazyka
Rozpoznávání pojmenovaných entit (není k dispozici v kontejneru)
0 až 500 000 textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
0,5 milionů až 2,5 milionů textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
2,5 milionů až 10,0 milionů textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
Víc než 10 milionů textových záznamů — $- za 1 000 textových záznamů
Translator S1 Překlad textu
Přizpůsobení
Rozpoznávání jazyka
Dvoujazyčný slovník
Transkripce
$- za milion znaků (Průběžné platby)

Podpora a SLA

 • Součástí je bezplatná podpora k fakturaci a správě předplatného.
 • U služeb Cognitive Services spuštěných na úrovni Standard garantujeme minimální dostupnost 99,9 %. Pro bezplatnou zkušební verzi neposkytujeme žádnou smlouvu SLA. Přečtěte si smlouvu SLA.

Nejčastější dotazy

Rozhraní API pro počítačové zpracování obrazu

 • Podrobnější popis funkcí Počítačového zpracování obrazu najdete v dokumentaci:

  • Adult – Detekuje nevhodný obsah nebo obsah pro dospělé a umožňuje automatizovat omezení tohoto obsahu v obrázcích.
  • Analyze – Volá několik funkcí najednou. Určete, které funkce chcete spustit, a rozhraní API je spustí všechny dohromady. Každá funkce zahrnutá v operaci Analyze se bude počítat jako samostatná transakce.
  • Celebrity – Rozpoznává 200,000 celebrit z celého světa, a to z nejrůznějších oblastí (podnikání, politika, sport, zábava).
  • Color – Extrahuje barvu z obrázku. Barvy se analyzují ve třech různých kontextech: popředí, pozadí a celek. Barvy jsou seskupené do 12 dominantních doplňkových barev.
  • Face – Analyzuje lidské tváře v obrázku.
  • GetThumbnail – Po nahrání obrázku vygeneruje miniaturu ve vysoké kvalitě. Analyzuje objekty v obrázku a potom obrázek ořízne tak, aby odpovídal požadavkům oblasti zájmu.
  • Image Type – Udává, jestli obrázek je černobílý nebo barevný. Stejnou metodu může využít i k určení, jestli obrázek je nebo není perokresba. Určuje, jestli obrázek je nebo není klipart a jakou má kvalitu.
  • OCR a Read – Obě funkce využívají technologii optického rozpoznávání znaků (OCR) k detekci textu v obrázku. Text se pak dá pro různé účely extrahovat. Funkce Read zajišťuje nejvyšší přesnost pro extrakci tištěného a ručně psaného textu. Podporované jazyky pro OCR a Read jsou uvedené v dokumentaci.
  • Prostorová analýza: Můžete téměř v reálném čase zjistit, jak se lidé pohybují ve fyzickém prostoru.
  • Tag – Vrací značky na základě více než 2,000 rozpoznatelných objektů, živých bytostí, krajin a akcí. V případě, kdy značka může být nejednoznačná nebo není všeobecně známá, rozhraní API poskytne „nápovědu“ pro objasnění významu značky.
 • Každá funkce, kterou vyberete, se počítá jako jedna transakce. Existuje několik speciálních případů:

  1. Funkce Analyze umožňuje vybrat několik funkcí najednou. Například volání Analyze využívající funkce Tag, Face a Adult se bude počítat jako tři transakce.
  2. Funkce Read umožňuje nahrávat vícestránkové dokumenty PDF. Každá stránka se počítá jako funkce. Například dvousetstránkový dokument se bude počítat jako 200 transakcí.
  3. Všechna volání GET pro zobrazení výsledků asynchronních funkcí Read a Recognize Text se sice počítají jako transakce, ale jsou zdarma.
 • Každá operace, kterou zavoláte (ať už samostatně, nebo prostřednictvím operace Analyze), se bude počítat jako transakce. Celková fakturovaná částka bude vycházet z počtu transakcí pro každý typ operací v průběhu měsíčního fakturačního období.

  Jako příklad si představte, že v průběhu konkrétního měsíčního fakturačního období použijete následující volání:

  • 1,500,000 operací Analyze, každá volá operace Tag i Describe
  • 500,000 operací OCR
  • 4,000,000 operací Recognize Text

  Celková fakturovaná částka se vypočte takto:

  Operations Prostředek Výpočty Mezisoučet
  1,500,000 operací Tag a 1,500,000 operací Face: S1 transakcí Prvních 1,000,000 transakcí: $-/1000 * 1,000,000 = $-
  Zbývajících 2,000,000 transakcí: $-/1000 * 2,000,000 = $-
  $-
  500,000 operací OCR: S2 transakcí $-/1000 * 500,000 = $- $-
  1,500,000 operací Describe a 4,000,000 operací Recognize Text: S3 transakcí $-/1000 * 5,500,000 = $- $-
  Celkem $- $-

Content Moderator

 • Při používání tohoto rozhraní API musí mít obrázky velikost nejméně 128 pixelů a nejvíce 4 MB. Text může mít délku nejvýše 1024 znaků.

 • Rozhraní Text API vrátí kód chyby, který informuje, že text je delší, než je povoleno. Rozhraní Image API také vrátí kód chyby, který informuje, že obrázek nesplňuje požadavky na velikost.

 • Nástroj pro recenze prováděné lidmi je součástí vašeho předplatného.

Rozhraní Face API

 • Pro operace umožňující učení na miliónové škále (k dispozici od 1. března 2018) se počítá jedna transakce za každých naučených 1 000 obrázků. Do této kategorie patří „LargePersonGroup – Train“ a „LargeFaceList – Train“. Každá operace v této kategorii se zaokrouhluje na nejbližší vyšší násobek 1 000 obrázků. Například operace „LargeFaceList – Train“, která zahrnuje 849 500 obrázků, se bude počítat jako 850 transakcí.

  Pro všechny ostatní operace se každé volání rozhraní API bude počítat jako jedna transakce.

  Úplný seznam a podrobné popisy těchto operací najdete v dokumentaci.

 • Face Storage umožňuje předplatnému uložit další trvalé tváře při použití objektů osob a seznamů tváří pro identifikaci nebo hledání podobnosti pomocí rozhraní API pro rozpoznávání tváře.

 • Za uložené tváře se účtuje $- za 1 000 tváří. Tato sazba se každý den poměrně přepočítává.

  Pokud váš účet například v první polovině měsíce využil 10 000 uložených trvalých tváří a v druhé polovině měsíce žádné, bude se vám účtovat 10 000 tváří jenom po dobu, po kterou byly uložené. Výpočet pak bude ($-/1 000) * (10 000*15+0*16)/31 = $-.

  Druhý příklad: Pokud po celý měsíc každý den na několik hodin trvale uložíte 1 000 tváří a potom je vždycky v noci odstraníte, bude se vám přesto za každý den účtovat 1 000 trvale uložených tváří.

 • Kvóta pro počet uložených skupin osob je teď 1 mil., s limitem 1 mil. osob na jednu skupinu osob nebo seznam tváří.

LUIS

 • Pro textové požadavky je transakce volání rozhraní API s délkou dotazu až 500 znaků.

  Pro hlasové požadavky je transakce promluva s délkou dotazu do 15 sekund.

 • Ne, úroveň Free zahrnuje jenom textové požadavky s maximální délkou 500 znaků.

 • Odbavení je funkce, která umožňuje zpracování dvou modelů/aplikací s využitím jednoho volání rozhraní API.

Analýza textu

 • Rozhraní API pro analýzu textu a je možné nakupovat po jednotkách úrovní S0-S4 za pevnou cenu. Každá jednotka konkrétní úrovně zahrnuje určitý počet transakcí API. Pokud uživatel překročí zahrnutý počet transakcí, překročení limitu se účtuje sazbou uvedenou v tabulce cen výš. Překročení limitu se účtují poměrně a služba se fakturuje měsíčně. Počty transakcí zahrnuté v jednotlivých úrovních se každý měsíc resetují. V úrovni S se služba účtuje pouze za počet textových záznamů odeslaných službě.
 • Když se u úrovně Free dosáhne limitu transakcí, použití se omezí. U úrovně Free zákazníci nemůžou kumulovat překročení limitu.
 • Jakákoli poznámka k dokumentu se počítá jako jedna transakce. Volání dávkového vyhodnocování také zohlední počet dokumentů, které je třeba v transakci zohlednit. Takže pokud se třeba v jednom volání rozhraní API odešle 1 000 dokumentů pro analýzu mínění, počítá se to jako 1 000 transakcí. Zohlední se také, jestli rozhraní API podporuje více než jednu operaci poznámek. Dejme tomu, že volání rozhraní API provádí na 1 000 dokumentech analýzu mínění i extrakci klíčových frází – to se bude počítat jako 2 000 transakcí (2 poznámky × 1 000 dokumentů).
 • Pokud se přesáhne využití u úrovní S0-S4, účet začne kumulovat nadlimitní využití. Tato překročení limitu se účtují po měsících a používají se přitom sazby stanovené pro jednotlivé úrovně.
 • Na vyšší úroveň můžete upgradovat kdykoli. Fakturační sazby a počty transakcí zahrnuté ve vyšší úrovni se začnou uplatňovat okamžitě.
 • Textový záznam v úrovni S obsahuje až 1 000 znaků měřených pomocí hodnoty StringInfo.LengthInTextElements. Pokud vstupní dokument rozhraní API analýzy textu má víc než 1 000 znaků, počítá se jako jeden textový záznam pro každou jednotku 1 000 znaků. Pokud například textový dokument odeslaný rozhraní API obsahuje 7 500 znaků, bude se počítat jako 8 textových záznamů. Pokud textový dokument odeslaný rozhraní API obsahuje 500 znaků, bude se počítat jako 1 textový záznam. Pokud se odešlou dva dokumenty, jeden o velikosti 500 znaků a druhý o velikosti 1 200 znaků, bude se služba účtovat celkem za tři textové záznamy: jeden záznam pro 500znakový dokument a dva textové záznamy pro 1 200znakový dokument.

Vlastní vyhledávání Bingu

 • Ne, Vlastní vyhledávání Bingu je přizpůsobené podle toho, co jednotlivé vrstvy nabízejí. Například vrstva S3 je určená pro zákazníky, kteří chtějí využít jenom vlastní výsledky z webu a vlastní výsledky hledání obrázků pro vybranou sadu domén. Vrstva S3 nabízí také statistické funkce. Odpověď rozhraní API se bude lišit v závislosti na koncovém bodu, který se v rámci konkrétní vrstvy volá. Každý koncový bod má svoje vlastní schéma odpovědi.

 • Tady jsou různé koncové body:

  • Vlastní vyhledávání Bingu (koncový bod pro vlastní vyhledávání na webu)
  • Vlastní vyhledávání Bingu s funkcí Vyhledávání obrázků (koncový bod pro vlastní vyhledávání obrázků)
 • Ceny vrstev jsou závislé na počtu transakcí. Například cena za 1 000 transakcí pro vrstvu S3 je $6 a cena za 10 000 transakcí pro vrstvu S4 je $4. Pokud je na konci fakturačního období pro vrstvu S3 zaznamenáno 20 000 transakcí a pro vrstvu S4 40 000 transakcí, celková cena bude $136 a vypočte se jako $6*(20 000/1 000) + $4*(40 000/10 000).

 • Funkce Statistika se nabízí jako součást vrstev S2 a S3. Během 24 hodin od volání rozhraní API Bingu pro vlastní vyhledávání na webu nebo vyhledávání obrázků s využitím klíče vrstvy S2 nebo Tier S3 grafy na vašem portálu pro vytváření začnou naplňovat statistikami. Můžete shromažďovat metriky, jako je objem volání, nejčastější dotazy, rozdělení kódů odpovědí rozhraní API, rozdělení trhu a řada dalších.

 • Funkce vlastních automatických návrhů se nabízí jako samostatná vrstva, která nesouvisí s vrstvou S4. Funkci vlastních automatických návrhů je možné zakoupit samostatně a dá se využít k získání automatických návrhů pro úroveň S1, S2 nebo S3. Pokud zákazník například chce využít vrstvy S1 a S4, musí si obě tyto vrstvy koupit samostatně a fakturace bude vypadat takto:

  Pokud zákazník ve vrstvě S1 využil celkem 3 000 transakcí a ve vrstvě S4 celkem 40 000transakcí, celková fakturovaná částka bude $28 a vypočte se jako $4*(3 000/1 000) + $4*(40 000/10 000).

Translator

 • Standardní překlad je jednoduchý jednokrokový proces, ve kterém zadáte vstupní větu a předem vytrénované modely Azure ji přeloží do cílového jazyka. Oproti tomu Vlastní překlad je dvoukrokový proces, ve kterém nejdřív vytrénujete vlastní modely pomocí trénovacích dat, která odešlete do služby překladu. Po vytrénování modelu můžete provádět překlad jako ve Standardním překladu.

 • Během Vlastního překladu existují tři účtované aktivity, které můžete provést:

  1. Hostování modelu: Hostování modelu znamená, že je k dispozici pro použití Vlastním překladem. Účtuje se vám paušální poplatek za každý model, který je hostován během fakturačního období. NEPOČÍTÁ se poměrná sazba, pokud je model hostován po dobu kratší než celý měsíc.
  2. Trénování: Při každém trénování modelu se vám bude účtovat poplatek za každý znak v trénovacích datech. Účtují se znaky trénovací sady ve zdrojovém i cílovém jazyce, ale existuje limit, kolik se může účtovat pro jednotlivý trénovací běh, bez ohledu na počet znaků v trénovací sadě. Tento limit se použije na každý trénovací běh, takže se bude účtovat i při opakovaní stejného běhu.
  3. Překlad: Účtují se jednotlivé znaky překládaného textu pomocí modelu Vlastního překladu.
 • Úrovně S1-S4 jsou navržené tak, aby poskytovaly slevu uživatelům, kteří každý měsíc vyžadují velké objemy Standardního překladu (nikoli Vlastního). Sleva se poskytuje pouze pro Standardní překlad. Úrovně S1-S4 nezahrnují slevu pro Vlastní překlad. Úrovně C2-C4 jsou určené k poskytnutí slevy zákazníkům, kteří pravidelně vyžadují velké objemy Vlastního překladu. Sleva se poskytuje pouze pro Vlastní překlad. Úrovně C2-C4 nezahrnují slevu pro Standardní překlad.

 • Chcete-li získat množstevní slevy na Standardní i Vlastní překlad, je potřeba alokovat DVĚ instance: jednu úrovně S1-S4, na kterou se bude směrovat Standardní překlad, a druhou úrovně C2-C4, na kterou se bude směrovat Vlastní překlad.

Materiály

Odhad měsíčních nákladů na služby Azure

Přečtěte si nejčastější dotazy k cenám Azure

Další informace o službě Azure Cognitive Services

Technické výukové programy, videa a další materiály

Přidáno k odhadu. Pro zobrazení v kalkulačce stiskněte klávesu V

Promluvte si s prodejním specialistou a nechte si ceny Azure vysvětlit podrobně. Seznamte se s principy cen pro cloudová řešení.

Získejte bezplatné cloudové služby a kredit $200, který vám umožní zkoumat Azure po dobu 30 dní.